Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Основные требования к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 31.07.2015 № 395
действует с 08.09.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

31.07.2015

м. Київ

N 395

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2015 р. за N 1020/27465

Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Відповідно до статей 18 та 63 Закону України "Про телекомунікації" та підпункту 14 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до розділу III Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 29 листопада 2012 року N 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за N 2150/22462, що додаються.

2. Департаменту зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. О. Терентьєв

 

ЗМІНИ
до розділу III Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

1. У пункті 3.5:

1) підпункт 3.5.9 викласти в такій редакції:

"3.5.9. Умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі у випадках, передбачених законодавством, у тому числі у випадку перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.

Умови дистанційного замовлення за допомогою засобів зв'язку, зміни умов надання, тимчасового припинення та припинення надання послуг, у тому числі перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.";

2) доповнити підпункт 3.5.11 після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"у зв'язку з перенесенням абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій, у тому числі за зверненням споживача, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору у письмовій формі;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

2. У пункті 3.6:

1) доповнити підпункт 3.6.2 після абзацу четвертого новими абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"надання абоненту послуги з перенесення його абонентського номера до мережі іншого оператора телекомунікацій у порядку, встановленому законодавством;

при перенесенні абонентського номера приймання від абонента заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв'язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій. Приймання заяви дистанційно здійснюється за вказаними у договорі відповідними номерами телефону та електронною адресою веб-сайту;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим;

2) у підпункті 3.6.3:

абзац другий після слів "дострокове розірвання договору" доповнити словами "(крім перенесення абонентського номера)";

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"при перенесенні абонентського номера можливість подання заяви у письмовому вигляді або дистанційно з використанням засобів зв'язку за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на офіційному веб-сайті оператора телекомунікацій. Приймання заяви дистанційно здійснюється за вказаними у договорі відповідними номерами телефону та електронною адресою веб-сайту;".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим.

3. У пункті 3.7:

1) доповнити підпункт 3.7.2 після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"порядок розрахунків у випадку припинення надання послуг у зв'язку з перенесенням абонентського номера, зокрема строки розрахунків після завершення перенесення абонентського номера до мережі іншого оператора телекомунікацій;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) підпункт 3.7.3 після слів "надання послуг, які споживач не замовляв," доповнити словами "у тому числі у разі перенесення абонентського номера".

4. У підпункті 3.9.2 пункту 3.9:

абзац перший доповнити словами ", у тому числі у разі перенесення абонентського номера";

абзац другий після слів "мають бути визначені" доповнити словами "умови припинення надання телекомунікаційних послуг та припинення сплати абонентної плати за абонентським номером, який переноситься,".

 

Директор Департаменту зв'язку

І. Хохотва

Опрос