Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления психологического обеспечения служебной деятельности в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и Перечня психологических противопоказаний, наличие которых делает невозможным прохождение службы (обучения) в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Порядок, Перечень, Приказ от 31.07.2015 № 431
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2015

м. Київ

N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2015 р. за N 1009/27454

Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження служби (навчання) в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 2 листопада 2016 року N 683)

Відповідно до пункту 79 частини першої статті 14 розділу IV Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", частини першої статті 20 глави III Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", підпункту 82 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року N 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за N 18/554, Інструкції про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 березня 2013 року N 162, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за N 648/23180, та з метою поліпшення кадрового потенціалу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, забезпечення належного рівня психологічної підготовки особового складу Держспецзв'язку

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

Перелік психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження служби (навчання) в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

2. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, керівникам територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити неухильне виконання вимог цього Порядку.

3. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
полковник Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України

О. В. Дерев'янко

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник Голови Спільного
представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок
на національному рівні

А. І. Широков

 

ПОРЯДОК
здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог пункту 79 частини першої статті 14 розділу IV Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", частини першої статті 20 глави III Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", підпункту 82 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 року N 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 1995 року за N 18/554, Інструкції про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 березня 2013 року N 162, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за N 648/23180, визначає основні завдання і порядок здійснення психологічного забезпечення службової діяльності (далі - психологічне забезпечення) у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

девіантна поведінка - форма особистісної поведінки особистості, яка суперечить загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам. Ця форма може проявлятися у вигляді протиправних діянь, порушень дисциплінарних вимог, аморальних, асоціальних вчинків, зловживання психоактивними речовинами;

дибрифінг - метод роботи з груповою психічною травмою;

діагностика - соціальне та психологічне обстеження осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, державних службовців та інших працівників Держспецзв'язку (далі - особовий склад Держспецзв'язку), моніторинг психогенних чинників службової діяльності, змісту та умов індивідуального розвитку особового складу Держспецзв'язку та службової діяльності колективів структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку), а також визначення психологічної інформації, умов більш ефективного застосування особового складу Держспецзв'язку, виявлення причин, що ускладнюють службову реалізацію особового складу Держспецзв'язку;

діагностичний інструментарій - система методів і технологій психологічної діяльності психолога, сукупність засобів і матеріалів, необхідних для введення суб'єкта в корекційно-діагностичну взаємодію з психологом і його результативного здійснення;

індивідуальний підхід - різновид використання психологом (керівником) цілісної системи засобів, форм, методів і прийомів виховної роботи з урахуванням комплексу індивідуальних відмінностей особистості;

консультативна допомога - проведення інформаційної підтримки особового складу Держспецзв'язку в інтересах забезпечення високої ефективності виконання поставлених завдань, навчання, професійного та особистісного його розвитку, допомога керівникам в оцінці психологічного стану та службово-професійної придатності особового складу Держспецзв'язку, консультативна допомога з питань, не пов'язаних з їх професійною діяльністю;

нервово-психічна стійкість - сукупність вроджених (біологічно обумовлених) і придбаних особистісних якостей, мобілізаційних ресурсів і резервних психофізіологічних можливостей організму, що забезпечують оптимальне функціонування особистості у несприятливих умовах професійного середовища;

професійно-психологічний відбір - комплексне дослідження особистості з метою прогнозування її професійної придатності на основі наявних у неї психологічних властивостей, а також спеціально організований дослідницький процес, мета якого - виявити й визначити за допомогою науково обґрунтованих методів ступінь і можливість психологічної придатності кандидатів на проходження служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, військової служби (далі - служба), навчання у навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - навчання);

профілактика - систематична робота, спрямована на своєчасне запобігання негативним психогенним впливам на психологічний стан особового складу Держспецзв'язку та якість службової діяльності, професійним деформаціям, дисциплінарним порушенням, виникненню конфліктів і проблем у колективах підрозділів Держспецзв'язку, створенню конфліктних ситуацій під час виконання завдань за призначенням;

психологічна діагностика - конструктивні методи оцінки, виміру, класифікації психологічних і психофізіологічних особливостей особистості;

психологічна корекція - проведення психологічних заходів з особовим складом Держспецзв'язку для усунення відхилень в індивідуальному професійному розвитку та поведінці під час виконання службових завдань, запобігання негативним змінам групової динаміки у підрозділах Держспецзв'язку, формування адекватних умов і завдань професійної діяльності та моделей індивідуальної та групової поведінки особового складу Держспецзв'язку, запобігання розвитку в ньому професійних деформацій, суїцидальної та девіантної поведінки, алкоголізму, наркоманії;

психологічна підготовка - формування та розвиток професійно важливих психологічних знань, умінь та навичок особового складу Держспецзв'язку з метою забезпечення його психологічної готовності до виконання поставлених завдань, оптимальної працездатності та психологічної стійкості до негативного впливу психогенних чинників службової діяльності, навчання керівного складу формам і методам психологічного впливу на підлеглих в інтересах служби, підвищення загальної психологічної культури;

психологічна реабілітація - надання соціально-психологічної допомоги особовому складу Держспецзв'язку, які постраждали внаслідок виконання завдань за призначенням, мають професійну деформацію, подолали тяжкі хвороби, гострі стреси, перебувають у кризовій життєвій ситуації тощо, з метою їх адаптації до реальних умов професійної діяльності;

психологічна стійкість - здатність особистості до урівноваженості, супротиву, змога протистояти життєвим труднощам, несприятливому тиску обставин, зберігати здоров'я і працездатність у різних випробуваннях;

соціально-психологічне вивчення - оцінка умов виховання і розвитку особистості, її професійної спрямованості, емоційно-вольових якостей, організаторських здібностей, особливостей спілкування і поводження в колективі, а також освітньої та професійної підготовленості.

3. Основними завданнями психологічного забезпечення є:

1) організація професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби та навчання;

2) поглиблене психологічне вивчення кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України та до призначення на посади керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку;

3) психологічне супроводження професійної діяльності;

4) забезпечення належної підготовки особового складу Держспецзв'язку для виконання завдань за призначенням;

5) надання допомоги керівникам усіх рівнів щодо створення ефективної системи забезпечення психологічної стійкості особового складу Держспецзв'язку;

6) вивчення соціально-психологічного клімату в колективах підрозділів Держспецзв'язку з метою визначення основних чинників, які мають вплив на діяльність кожного їх члена, та надання консультативної допомоги керівникам усіх рівнів у формуванні необхідного рівня сприятливості соціально-психологічного клімату;

7) психологічний аналіз причин та умов виникнення психологічних травм в особового складу Держспецзв'язку, підготовка методичних рекомендацій щодо їх попередження.

4. Психологічне забезпечення здійснюється:

1) психологами Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку (далі - ДКЗ);

2) психологами підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності);

3) психологами інших підрозділів органів державної влади (за згодою).

5. Об'єктами психологічного забезпечення в Держспецзв'язку є кандидати на проходження служби, навчання та особовий склад Держспецзв'язку.

6. Психолог:

1) має вищу психологічну освіту;

2) дотримується норм професійної етики;

3) несе персональну відповідальність за обґрунтованість і вірогідність підібраного діагностичного інструментарію та наданих висновків;

4) зберігає конфіденційність інформації, яку він отримує в процесі психологічного вивчення кандидата, надавати її у формі, яка виключає порушення законних прав та свобод громадянина;

5) збирає та використовує інформацію про кандидата лише в тому обсязі, який необхідний для виконання покладених на нього службових завдань;

6) проводить професійно-психологічний відбір відповідно до вимог розділу II цього Порядку;

7) проводить професійно-психологічний відбір за умов безпеки для здоров'я обстежуваного;

8) уникає суб'єктивізму в оцінках кандидата, який проходить професійно-психологічний відбір, особистого до нього ставлення, нав'язування власних поглядів.

7. Психолог має право:

1) отримувати конфіденційну інформацію про психологічні особливості кандидата та персональні дані про нього відповідно до вимог законодавства;

2) надавати рекомендації щодо оптимізації професійної діяльності особи, яка проходить професійно-психологічний відбір.

8. Усі обстеження реєструються в:

1) журналі обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби до підрозділів (підрозділу) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку;

2) журналі обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання до навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, форма якого наведена в додатку 2 до цього Порядку;

3) журналі обліку результатів поглибленого психологічного вивчення кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України та до призначення на керівні посади в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, форма якого наведена в додатку 3 до цього Порядку;

4) журналі обліку консультацій особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

9. При реєстрації журналів їм надається гриф обмеження доступу "Для службового користування". Журнали зберігаються протягом 5 років та знаходяться у психолога.

10. Документам щодо поглибленого психологічного вивчення, тестування кандидатів на проходження служби, навчання та вивчення соціально-психологічного клімату в колективі надається гриф обмеження доступу "Для службового користування" відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року N 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію".

II. Професійно-психологічний відбір

1. Завданням професійно-психологічного відбору є визначення психологічної придатності кандидатів на проходження служби та навчання.

2. Професійно-психологічний відбір в обов'язковому порядку проходять кандидати, які:

1) вперше приймаються для проходження служби або навчання в Держспецзв'язку;

2) приймаються для проходження служби до Держспецзв'язку зі Збройних Сил України, Служби безпеки України, військових формувань, правоохоронних та інших органів державної влади;

3) були звільнені зі служби або з роботи в Держспецзв'язку та які не раніше ніж через рік з дня їх звільнення приймаються для проходження служби.

3. Професійно-психологічний відбір здійснюється:

1) стосовно кандидатів для проходження служби в структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв'язку, територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку (з дислокацією у місті Києві), Головному управлінні урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, закладах, установах та організаціях Держспецзв'язку - психологами ДКЗ або психологами вищезазначених підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності);

2) стосовно кандидатів для проходження служби в територіальних органах Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділах урядового фельд'єгерського зв'язку - психологами ДКЗ або психологами інших підрозділів органів державної влади;

3) стосовно кандидатів для проходження служби в територіальних підрозділах - психологами ДКЗ або психологами територіальних підрозділів;

4) стосовно кандидатів для навчання в Інституті спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" - психологами ДКЗ, психологами підрозділів Держспецзв'язку (за їх наявності) або психологами інших підрозділів органів державної влади.

4. Професійно-психологічний відбір проводиться з використанням методів соціально-психологічного вивчення, психологічного та психофізіологічного обстеження.

Соціально-психологічне вивчення передбачає оцінку умов виховання і розвитку особистості, її професійної спрямованості, емоційно-вольових якостей, організаторських здібностей, особливостей спілкування і поводження в колективі, а також освітньої і професійної підготовленості.

Психологічне та психофізіологічне обстеження (тестування) дає змогу оцінити пізнавальні психічні процеси (сприйняття, увагу, пам'ять, мислення), властивості нервової системи (силу, рухливість, лабільність, урівноваженість) і психомоторики, психологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності).

5. Методики, які використовуються під час проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби та навчання в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 5), є науково обґрунтованими та відповідають сучасним вимогам професійно-психологічного відбору.

III. Організація професійно-психологічного відбору

1. Професійно-психологічний відбір кандидатів на проходження служби, навчання в підрозділи Держспецзв'язку здійснюється до проходження медичного огляду та оформлення матеріалів вивчення кандидата.

2. Професійно-психологічний відбір складається з таких етапів:

1) проведення попередньої ознайомлювальної бесіди;

2) проведення психологічної діагностики;

3) проведення обробки результатів тестування;

4) проведення співбесіди за результатами тестування;

5) підготовка довідки про результати професійно-психологічного відбору кандидата для проходження служби (навчання) (додаток 6) за результатами тестування та співбесіди.

3. Заходи щодо професійно-психологічного відбору проводяться в ранкові часи за наявності у кандидата направлення на проходження професійно-психологічного відбору (додаток 7), виданого начальником підрозділу ДКЗ або його заступником, який відповідає за кадрове забезпечення структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку, або особою, яка відповідає за кадрове забезпечення підрозділу Держспецзв'язку, де планує проходити службу або навчатися кандидат.

4. Перед проведенням обстеження психолог проводить інструктаж з кандидатом, метою якого є роз'яснення йому суті запропонованих заходів.

5. Якщо в процесі психологічного обстеження у кандидата виявлено стомлення, психоемоційний стрес чи період адаптації після перенесеного захворювання, то проведення обстежень переноситься на інший день, погоджений з кандидатом. Перед проведенням психодіагностики кандидат власноруч дає згоду на проведення професійно-психологічного відбору (додаток 8), що засвідчує підписом.

6. Під час проведення професійно-психологічного відбору визначається сукупний результат, який дає змогу визначити відповідність психічних якостей і здібностей кандидата вимогам професійної діяльності.

7. Після проведення професійно-психологічного відбору психолог проводить індивідуальну співбесіду з кандидатом з метою уточнення отриманої інформації.

8. За результатами проведеного професійно-психологічного відбору психолог надає один з таких висновків:

1) рекомендовано подальше вивчення кандидата на проходження служби, навчання - відповідає вимогам запропонованої посади (обраної спеціальності);

2) рекомендовано подальше вивчення кандидата на проходження служби, навчання за умов індивідуального підходу - відповідає вимогам запропонованої посади (обраної спеціальності) з переважної більшості критеріїв, що мають значення, та вимагає посиленої уваги на етапі адаптації до умов проходження служби або навчання;

3) не рекомендовано подальше вивчення кандидата на проходження служби, навчання - не відповідає вимогам запропонованої посади (обраної спеціальності).

9. Зміст висновків за результатами опрацювання професійно-психологічного відбору кандидатів є службовою інформацією, що не підлягає розголошенню стороннім особам.

10. Довідка про результати професійно-психологічного відбору кандидата для проходження служби (навчання) складається у паперовому вигляді в одному примірнику, обліковується та засвідчується печаткою ДКЗ або підрозділу Держспецзв'язку. Результати професійно-психологічного відбору реєструються у журналі обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби до підрозділів (підрозділу) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України або у журналі обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання до навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Така довідка містить службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", передається особі, яка видала направлення на проходження професійно-психологічного відбору, в строк не пізніше ніж десять робочих днів та є дійсною протягом шести місяців від дня проходження професійно-психологічного відбору. Після закінчення строку дії така довідка залучається до номенклатурної справи ДКЗ.

11. Із результатами професійно-психологічного відбору мають право ознайомитись Голова Держспецзв'язку та його заступники (далі - керівництво Держспецзв'язку), керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку, а також їх заступники, до яких планується кандидат, особи, які відповідають за кадрове забезпечення структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку. Також довідка зберігається в електронному вигляді на магнітному носії інформації у психолога, який проводив заходи щодо професійно-психологічного відбору.

12. Для проходження служби або навчання не може бути прийнятий кандидат, який за результатами професійно-психологічного відбору не рекомендований до подальшого вивчення.

13. Навантаження на одного психолога під час проведення професійно-психологічного відбору може становити від чотирьох до шести кандидатів на день. У виняткових випадках, зумовлених службовою необхідністю, за розпорядженням директора ДКЗ або його заступників, керівника підрозділу Держспецзв'язку та його заступників кількість психологічних обстежень може бути збільшена.

14. Методичним забезпеченням заходів професійно-психологічного відбору є:

1) розробка теоретичних основ організації і проведення професійно-психологічного відбору, а також методів і форм професійної орієнтації;

2) експертиза діючих і розроблених методів професійно-психологічного відбору;

3) підготовка проектів нормативно-правових актів оперативно-розпорядчого характеру, методичних рекомендацій, роз'яснень з питань професійно-психологічного відбору;

4) аналіз і прогнозування динаміки професійно важливих індивідуально-психологічних якостей кандидатів на проходження служби або навчання;

5) обґрунтування перспектив розвитку професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби або навчання до підрозділів Держспецзв'язку.

IV. Поглиблене психологічне вивчення кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України та до призначення на посади керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку

1. Поглиблене психологічне вивчення здійснюється з метою поліпшення якості відбору з урахуванням психологічних властивостей кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України (далі - відрядження) та до призначення на посади керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку (далі - керівні посади).

2. Поглиблене психологічне вивчення кандидатів, які плануються до призначення на керівні посади та у відрядження, проводиться відповідно до наказу Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує.

3. Стосовно кандидатів, які плануються до призначення на керівні посади та у відрядження, поглиблене психологічне вивчення здійснюється психологами ДКЗ.

4. Заходи щодо поглибленого психологічного вивчення здійснюються на підставі письмового направлення на проходження поглибленого психологічного вивчення (додаток 9), виданого начальником підрозділу ДКЗ, або його заступником, який відповідає за кадрове забезпечення структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку, або особою, яка відповідає за кадрове забезпечення підрозділу Держспецзв'язку.

Методики поглибленого психологічного вивчення, які використовуються в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, наведено в додатку 10 до цього Порядку.

5. Якщо в процесі психологічного обстеження у кандидата виявлено стомлення, психоемоційний стрес чи період адаптації після перенесеного захворювання, то проведення обстеження переноситься на інший день, погоджений з кандидатом. Перед проведенням психологічного обстеження кандидат власноруч дає згоду на його проведення (додаток 8), що засвідчує підписом.

6. Завданнями поглибленого психологічного вивчення є:

1) визначення ділового стилю спілкування, професіоналізму, лідерства, самоконтролю, інтелекту кандидатів до призначення на керівні посади;

2) виявлення психоемоційної стійкості у стресових ситуаціях;

3) виявлення психоемоційної стійкості до особливих умов діяльності кандидатів, які плануються у відрядження.

7. Поглиблене психологічне вивчення складається з таких етапів:

1) соціально-психологічне вивчення та узагальнення результатів психологічного супроводження проходження служби;

2) проведення діагностики;

3) узагальнення результатів психологічного обстеження та підготовка відповідної довідки.

8. За результатами проведеного поглибленого психологічного вивчення психолог надає висновок:

1) рекомендовано до призначення на керівну посаду (у відрядження) - відповідає вимогам запропонованої посади (роботи в особливих умовах);

2) не рекомендовано до призначення на керівну посаду (у відрядження) - не відповідає вимогам запропонованої посади (роботи в особливих умовах).

9. Довідка про результати поглибленого психологічного вивчення кандидата, який планується до призначення на керівну посаду (у довгострокове відрядження до закордонної дипломатичної установи України) (додаток 11), складається у паперовому вигляді в одному примірнику, обліковується та засвідчується печаткою ДКЗ. Результати поглибленого психологічного вивчення реєструються у журналі обліку результатів поглибленого психологічного вивчення кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України та до призначення на керівні посади в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Така довідка містить службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", та є дійсною протягом шести місяців від дня проходження поглибленого психологічного вивчення. Після закінчення строку дії така довідка залучається до номенклатурної справи ДКЗ.

10. Із результатами поглибленого психологічного вивчення стосовно кандидатів, які плануються до призначення на керівні посади, мають право ознайомитися керівництво Держспецзв'язку та керівник ДКЗ. Із результатами поглибленого психологічного вивчення стосовно кандидатів, які плануються у відрядження, мають право ознайомитися керівництво Держспецзв'язку, керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку, а також їх заступники, особи, які відповідають за кадрове забезпечення структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку. Довідка про результати поглибленого психологічного вивчення кандидата, який планується до призначення на керівну посаду (у довгострокове відрядження до закордонної дипломатичної установи України), зберігається в особовій справі кандидата. Також довідка зберігається в електронному вигляді на магнітному носії інформації у психолога, який проводив заходи щодо поглибленого психологічного вивчення.

V. Психологічне супроводження професійної діяльності

1. Метою роботи щодо психологічного супроводження професійної діяльності є профілактика антисоціальної поведінки та вивчення соціально-психологічного клімату в колективах підрозділів Держспецзв'язку.

Основними етапами цієї діяльності є:

1) вивчення соціально-психологічного клімату шляхом анкетування через виявлення факторів, що заважають плідно працювати. Зазначені заходи проводяться відповідно до рішення керівництва Держспецзв'язку (керівника підрозділу Держспецзв'язку) та графіка вивчення соціально-психологічного клімату в підрозділах Держспецзв'язку (далі - графік);

2) проведення тестування особового складу Держспецзв'язку з метою визначення нервово-психічної стійкості, соціального статусу в колективах, що дозволяє здійснювати профілактику антисоціальної поведінки.

За результатами вивчення соціально-психологічного клімату в колективах та визначення рівня нервово-психічної стійкості складається довідка вивчення соціально-психологічного клімату у підрозділі Держспецзв'язку за підписом психолога, який проводив це вивчення.

Психолог проводить підбір тестів та анкетування залежно від проблематики колективу, в якому проводяться ці заходи.

2. З особовим складом Держспецзв'язку, який виконував службові обов'язки в екстремальних умовах (збройний напад, участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тощо), здійснюється психологічна реабілітація.

Психологічна реабілітація здійснюється у формі:

1) індивідуальної психологічної корекції;

2) діагностики;

3) дибрифінгу (для групи постраждалих осіб);

4) лекційних і тренінгових занять.

Конкретний вид роботи визначається психологом залежно від умов, у яких перебував особовий склад Держспецзв'язку.

3. Щороку відповідно до рішення керівництва Держспецзв'язку (керівника підрозділу Держспецзв'язку) з метою профілактики нервово-психічної стійкості проводиться обстеження таких категорій особового складу Держспецзв'язку:

1) водіїв автотранспортних засобів (спеціалізованих);

2) охоронників;

3) курсантів Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Формою проведення цього обстеження є психологічна діагностика. Підбір діагностичного інструментарію проводиться психологом, який проводить обстеження.

4. Залучення психолога для проведення службового розслідування є обов'язковим у випадку:

1) суїцидів і суїцидальних спроб (далі - суїцид) серед особового складу Держспецзв'язку;

2) виникнення конфліктних відносин у колективі.

5. Робота психолога під час службових розслідувань проводиться з метою визначення об'єктивних обставин скоєних подій, виявлення причин та умов, що сприяли їх скоєнню, та визначення заходів профілактики.

6. За результатами службового розслідування психологом складається довідка (додаток 12), яка додається до висновку матеріалів службового розслідування.

7. Вивчення психологічних аспектів суїцидів складається з таких етапів:

1) аналіз документів (ознайомлення з особовою справою особи, яка скоїла суїцид, копіями медичних довідок, висновками психологічних обстежень, службовою характеристикою цієї особи, попередніми результатами медичної експертизи про причини смерті тощо);

2) аналіз інформації про причини, умови, обставини суїциду, класифікація суїциду;

3) складання довідки про психологічні аспекти суїциду.

У довідці зазначаються вид суїцидальної дії, причина суїциду, психологічні особливості особи, яка скоїла суїцид, особливості соціальних зв'язків і стосунків цієї особи, об'єктивні та суб'єктивні причини і умови суїциду, висновки та пропозиції з профілактики.

8. Психолог надає консультативну допомогу особовому складу Держспецзв'язку за його ініціативою (на прохання керівника підрозділу Держспецзв'язку) у випадках складних стосунків на службі (роботі) та в родині, які впливають на його працездатність і можуть призвести до погіршення самопочуття. Про проведену роботу робиться запис у журналі обліку консультацій особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який не підлягає розголошенню.

9. Заняття з особовим складом Держспецзв'язку щодо вивчення питань з психологічної підготовки проводяться в системі професійного навчання Держспецзв'язку за рішенням керівництва Держспецзв'язку (керівника підрозділу Держспецзв'язку) або керівника ДКЗ.

 

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник Держспецзв'язку

Ю. В. Печенюк

 

Інв. N ________________________

____________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби до підрозділів (підрозділу) Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Дата обстеження

Куди, на яку посаду планується оформлення

Загальний розумовий рівень

Результати особистісних методик

Висновок

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка проводила вивчення

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка отримала довідку про результати відбору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Інв. N ________________________

____________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку результатів професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання до навчальних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Дата обстеження

Який підрозділ направив

Загальний розумовий рівень

Результати особистісних методик

Висновок

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка проводила вивчення

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка отримала довідку про результати відбору

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Інв. N ________________________

___________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку результатів поглибленого психологічного вивчення кандидатів, які плануються у довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України та до призначення на керівні посади в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата обстеження

Займана посада

На яку посаду планується кандидат

Загальний розумовий рівень

Результати особистісних методик

Висновок

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка проводила вивчення

Спеціальне (військове) звання (ранг), прізвище, ініціали, посада особи, яка отримала довідку про результати вивчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Інв. N ________________________

___________________________
(гриф)

Строк зберігання

____________________

Пункт

____________________

Наказ N

____________________

ЖУРНАЛ
обліку консультацій особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку консультували

Підрозділ

Причина звернення

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Розпочато: ____________ 20__ р.

Закінчено: ____________ 20__ р.

На _______ аркушах.

Том N _____

 

Методики,
які використовуються під час проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на проходження служби та навчання в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Професійно-психологічний відбір

Рекомендовані методики

1

Інженерно-технічне спрямування

1. Короткий орієнтований тест (КОТ). Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
4. Тепінг-тест. Дослідження сили нервової системи.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Числові ряди". Дослідження логічного мислення.
7. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
8. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
9. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
10. Методика "Незакінчені речення"

2

Адміністративно-господарське спрямування

1. Короткий орієнтований тест (КОТ). Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
4. Тепінг-тест. Дослідження сили нервової системи.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Числові ряди". Дослідження логічного мислення.
7. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
8. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
9. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
10. Методика "Незакінчені речення"

3

Водії автотранспортних засобів (спеціалізованих)

1. Невербальний тест Р. Кеттелла. Діагностика рівня інтелекту.
2. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
3. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
4. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Візерунки". Дослідження розвитку просторового уявлення.
7. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
8. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
9. Методика "Незакінчені речення"

4

Охорона

1. Короткий орієнтований тест (КОТ). Дослідження розумових здібностей.
2. Стандартизований багатофакторний метод дослідження особистості (СМДО).
3. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
4. Методика "Аналогії". Дослідження рівня вербального мислення.
5. Методика "Розстановка чисел". Дослідження уваги та оперативної пам'яті.
6. Методика "Слухо-мовна пам'ять". Дослідження короткотривалої слухо-мовної пам'яті.
7. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
8. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
9. Методика "Незакінчені речення"

5

Вступ у навчальний заклад Держспецзв'язку

1. Невербальний тест Р. Кеттелла. Діагностика рівня інтелекту.
2. Характерологічний опитувальник Леонгарда - Шмішека.
3. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
4. Оцінка комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ) (Б. А. Федоршин).
5. Дослідження особистості за допомогою Фрайбургського особистісного опитувальника (FPI).
6. Методика вивчення мотивації навчання у вузі Т. І. Ільїної

 

На бланку листа
підрозділу Держспецзв'язку

 

 

Для службового користування
Прим. N __

ДОВІДКА N ___
про результати професійно-психологічного відбору кандидата для проходження служби (навчання)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження: _____________________________________________________________________

Кандидат на посаду: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище психолога, який проводив дослідження)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника підрозділу ДКЗ
або керівника підрозділу Держспецзв'язку)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

НАПРАВЛЕННЯ
на проходження професійно-психологічного відбору

кандидата ____________________________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який планується на посаду ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета відбору: на службу, навчання.
                                 (необхідне підкреслити)

Направив _____________________________________________________________________________
                                              (посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника
                             підрозділу ДКЗ або його заступника, який відповідає за кадрове забезпечення структурного підрозділу
                                Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку, або особи, яка відповідає за кадрове
                                                                                      забезпечення підрозділу Держспецзв'язку)
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

Згода на проведення професійно-психологічного відбору (поглибленого психологічного вивчення)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
"___" ____________ ____ року народження, житель _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (адреса проживання)
даю добровільну згоду на проведення мого тестування.

На момент тестування стан здоров'я та самопочуття добрі. Лікарських препаратів та речовин, які б погіршували активність мозку та нервової системи, напередодні та безпосередньо перед тестуванням не вживав(ла).

Зобов'язуюсь не розголошувати відомості стосовно змісту методик та особливостей тестування стороннім особам.

Також хочу повідомити такі відомості щодо обставин, які можуть вплинути на результати професійно-психологічного відбору (поглибленого психологічного вивчення):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ ____ року
(дата)

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

НАПРАВЛЕННЯ
на проходження поглибленого психологічного вивчення

кандидата ____________________________________________________________________________,
                                                                                 (спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який планується до призначення на керівну посаду (у довгострокове відрядження до закордонної дипломатичної установи України) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета вивчення: призначення на керівну посаду, направлення у відрядження.
                                                                                     (необхідне підкреслити)

Направив _____________________________________________________________________________
                                                (посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника
                              підрозділу ДКЗ або його заступника, який відповідає за кадрове забезпечення структурного підрозділу
                                Адміністрації Держспецзв'язку чи підрозділу Держспецзв'язку, або особи, яка відповідає за кадрове
                                                                                    забезпечення підрозділу Держспецзв'язку)
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

Методики
поглибленого психологічного вивчення, які використовуються в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

N
з/п

Поглиблене психологічне вивчення

Рекомендовані методики

1

Призначення на керівні посади

1. Короткий орієнтований тест. Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Індивідуально-типологічний опитувальник (ІТО).
4. Методика оцінки адаптаційних здібностей особистості (багаторівневий особистісний опитувальник "Адаптивність - 200").
5. Тест самооцінки індивідуального стилю керівництва О. В. Євтимова.
6. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
7. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик)

2

Довгострокові відрядження до закордонних дипломатичних установ України

1. Короткий орієнтований тест. Дослідження розумових здібностей.
2. Методика "Прогноз". Дослідження рівня нервово-психічної стійкості.
3. Тест-опитувальник Г. Айзенка. Дослідження типу темпераменту.
4. Опитувальник невротичних розладів (BVNK).
5. Тест портретних виборів Сонді (модифікація Л. М. Собчик).
6. Тест кольорових виборів Люшера (модифікація Л. М. Собчик).
7. Методика порівняння парних таблиць (Л. М. Собчик)

 

На бланку листа
підрозділу Держспецзв'язку

 

 

Для службового користування
Прим. N __

ДОВІДКА N ___
про результати поглибленого психологічного вивчення кандидата, який планується до призначення на керівну посаду (у довгострокове відрядження до закордонної дипломатичної установи України)

_____________________________________________________________________________________
(спеціальне (військове) звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження: _____________________________________________________________________

Кандидат до призначення на керівну посаду (у відрядження) _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище психолога, який проводив вивчення)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище начальника підрозділу ДКЗ
або керівника підрозділу Держспецзв'язку)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

На бланку листа
підрозділу Держспецзв'язку

 

 

Для службового користування
Прим. N __

ДОВІДКА
про результати службового розслідування

Висновок: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(посада, спеціальне (військове) звання (ранг), підпис, ініціали та прізвище психолога,
який брав участь у службовому розслідуванні)

"___" ____________ 20__ року

 

ПЕРЕЛІК
психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження служби (навчання) у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Обтяжена спадковість психічними захворюваннями

Належать психічні захворювання батьків, а також близьких родичів (сестер і братів кандидатів), які мають високий ризик спадкової обумовленості. Не завжди такі захворювання призводять до аналогічних хвороб у кандидатів, але вірогідність захворювань психічної сфери у різних проявах у них значно вища, ніж в осіб без обтяженої спадковості.

2. Слабкий тип вищої нервової діяльності

Сила процесів збудження та гальмування характеризується витривалістю нервових клітин. Чим вища напруженість діяльності, тим більшу роль починають відігравати типологічні особливості вищої нервової діяльності людини, оскільки вони є вродженими властивостями. Слабкий тип у ситуації стресу характеризується високим ступенем виснажливості, невротичними реакціями, явищами "зриву", які фізіологічно пояснюються тим, що додаткове збудження нервової системи, яке несе стрес, для осіб зі слабким типом нервової системи є непомірно великим.

3. Емоційна нестійкість

Головною умовою оптимального виконання службових завдань є здатність співробітника протистояти ситуаціям стресу. Емоційна нестійкість до стресу, тобто нездатність людини витримувати велике та тривале напруження без шкоди для якості роботи або власного здоров'я, стає протипоказанням для проходження служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), військової служби (далі - служба), навчання у навчальному закладі Держспецзв'язку (далі - навчання).

4. Висока емоційна збудливість

Висока емоційна збудливість не завжди призводить до явищ емоційної нестійкості, особливо серед осіб холеричного темпераменту, але серед емоційно збудливих значно більше осіб, які у стресових ситуаціях схильні проявляти емоційну нестійкість. Отже, ця якість може бути розцінена як передумова емоційної нестійкості.

5. Низькі адаптаційні можливості нервової системи до навантажень стресового характеру

Це неадекватно великі зрушення фізіологічних показників та уповільнене їх відновлення до нормального рівня. Люди з таким типом реакції прогностично ненадійні для проходження служби або навчання, що пов'язано з підвищеним ризиком розвитку у них в умовах стресових навантажень психосоматичних розладів (неврозів, гіпертонічної хвороби, інфаркту міокарда, виразкової хвороби тощо).

6. Інертність психічних процесів

Проявляється в уповільненому темпі діяльності та засвоєнні навичок роботи, низькій швидкості реакції, утрудненні перебудови навичок і уповільненні переключення з одного виду діяльності на інший та темпі процесів мислення.

7. Недостатність процесів мислення, пам'яті, уваги

Недостатність психічних (пізнавальних) процесів може у низці випадків ускладнювати діяльність осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку (військовослужбовців) або негативно впливати на них. Вона піддається покращенню шляхом вправ, але потребує створення для кандидата особливих умов під час навчального процесу та практичної діяльності.

8. Акцентуація особистості

За умов достатнього самоконтролю і розвинутих вольових якостей наявність акцентуації характеру не є суттєвим протипоказанням. За сприятливих для характерологічних особливостей умов діяльності акцентовані особистості можуть виконувати професійні та службові обов'язки без значної шкоди для здоров'я та проходження служби (навчання). У разі значної невідповідності характерологічних особливостей умовам діяльності не виключається можливість зриву адаптаційних механізмів із загостренням акцентованих рис характеру, що може призвести до соціальної дезадаптації.

 

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язку
полковник Держспецзв'язку

Ю. В. Печенюк

Опрос