Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об организации квартирно-эксплуатационного обеспечения Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 04.08.2015 № 383
действует с 08.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2015

м. Київ

N 383

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2015 р. за N 1006/27451

Про затвердження Змін до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Збройні Сили України", з метою приведення квартирно-експлуатаційного забезпечення військ у відповідність до чинного законодавства, враховуючи порядок фінансування квартирно-експлуатаційного забезпечення, утримання, експлуатації та обліку фондів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року N 448, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за N 1590/24122, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

 

ЗМІНИ
до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 1.2 після слів "військові частини," доповнити словами "військові навчальні";

2) пункт 1.2 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"командир військової частини - командир військової частини, начальник військового навчального закладу, установи, організації ЗС України.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим.

2. У розділі IV:

1) абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Підставою для прийняття військових частин на квартирно-експлуатаційне забезпечення та зняття з квартирно-експлуатаційного забезпечення є наказ (директива) Міністерства оборони України (далі - МО України) стосовно формування, переформування і розформування військових частин або їх передислокації (переміщення).";

2) пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Військовим частинам для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються в постійне користування в порядку, визначеному Земельним кодексом України та Законом України "Про використання земель оборони".

Фонди військових містечок закріплюються на праві оперативного управління за військовими частинами, про що видаються відповідні накази МО України.

Підготовку проектів відповідних наказів МО України про закріплення (перезакріплення) фондів військових містечок за військовими частинами на праві оперативного управління здійснюють органи військового управління, у підпорядкуванні яких перебувають такі військові частини.

Фонди і територія військового містечка, а також земельні ділянки передаються військовим частинам на утримання і експлуатацію через квартирно-експлуатаційні органи за Актом приймання (передачі) для утримання та експлуатації будівель, споруд і території військового містечка (додаток 2), який затверджується начальником територіального квартирно-експлуатаційного управління.";

3) у пункті 4.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.7. Підставою для вивільнення військовою частиною фондів і території військового містечка є наказ (директива) МО України стосовно її розформування, переформування, передислокації (переміщення). Відповідний наказ (директиву) МО України щодо проведення організаційних заходів у Збройних Силах України до відома відповідної КЕВ (КЕЧ) та начальника гарнізону для призначення комісії з приймання (передачі) фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива доводять органи військового управління, у підпорядкуванні яких перебувають такі КЕВ (КЕЧ) та військові частини. ";

абзац другий після слова та цифри "(додаток 3)" доповнити словами ", які затверджуються начальником територіального квартирно-експлуатаційного управління";

4) абзац перший пункту 4.12 викласти в такій редакції:

"4.12. Під час тимчасового вибуття військової частини з військового містечка заходи з консервації, охорони закріплених фондів і території, квартирного майна та палива військового містечка організовуються командиром військової частини спільно з органами Військової служби правопорядку та КЕВ (КЕЧ) в зоні їх відповідальності.".

3. У розділі V:

1) після пункту 5.11 доповнити новим пунктом 5.12 такого змісту:

"5.12. Оренда нерухомого майна державної та комунальної власності, яке необхідне для розміщення військових частин, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Організація роботи щодо оренди такого майна покладається на Головне КЕУ ЗС України.".

У зв'язку з цим пункти 5.12 - 5.23 вважати пунктами 5.13 - 5.24 відповідно;

2) пункт 5.14 викласти в такій редакції:

"5.14. Фонди військових містечок та земельні ділянки, утримання яких фінансується за рахунок бюджетних асигнувань відповідно до кошторису МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення, обліковуються у КЕВ (КЕЧ).".

4. Розділ VI доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.30. Утримання та експлуатація нерухомого майна, переданого МО України в оренду для розміщення військових частин, здійснюються відповідно до чинного законодавства та укладених договорів оренди.".

5. У розділі VII:

1) пункт 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2. Утримання житлового фонду здійснюється для забезпечення експлуатації та/або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, а також утримання прибудинкових територій та територій військових містечок відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Житлові будинки утримуються за рахунок плати на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що вноситься мешканцями.";

2) пункт 7.7 після цифр "24/20337" доповнити словами "(із змінами).";

3) пункт 7.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Гуртожитки утримуються за рахунок плати, що вноситься мешканцями.";

4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"7.11. Порядок оплати житлово-комунальних послуг та квартирної плати в спеціально пристосованих казармах визначається відповідно до вимог Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом МО України від 30 листопада 2011 року N 737, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 24/20337 (із змінами).".

6. Розділ VIII після пункту 8.7 доповнити новим пунктом 8.8 такого змісту:

"8.8. Оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв за військові частини, які розміщуються (у тому числі тимчасово) на фондах, що орендовані МО України, здійснюється за договорами про постачання (відшкодування вартості спожитих) комунальних послуг та енергоносіїв квартирно-експлуатаційними органами, у зоні відповідальності яких знаходяться займані об'єкти, на підставі укладених договорів оренди згідно із пунктом 5.12 розділу V цього Положення.".

У зв'язку із цим пункти 8.8, 8.9 вважати пунктами 8.9, 8.10 відповідно.

7. У розділі X:

1) пункт 10.1 викласти в такій редакції:

"10.1. Забезпечення військових частин твердим та рідким котельним паливом здійснюється Головним КЕУ ЗС України, КЕУ, КЕВ (КЕЧ) у межах видатків за відповідними кодами бюджетної та економічної класифікації видатків та статтями кошторису МО України.";

2) пункт 10.3 після слів "від постачальників" доповнити словами "або за нарядами Головного КЕУ ЗС України, КЕУ з паливних чи об'єднаних паливно-матеріальних складів КЕВ (КЕЧ)";

3) абзац другий пункту 10.6 після слів "вивезення палива з паливних" доповнити словами "чи об'єднаних паливно-матеріальних".

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного
квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України
полковник

А. М. Берназ

Опрос