Идет загрузка документа (244 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по техническому обеспечению средствами технической защиты информации и комплексами технического контроля Национальной гвардии Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 27.07.2015 № 906
действует с 29.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2015

м. Київ

N 906

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2015 р. за N 999/27444

Про затвердження Інструкції з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації і комплексами технічного контролю Національної гвардії України

Відповідно до пункту 6 Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня 1999 року N 1229, з метою вдосконалення організації технічного забезпечення захисту інформації Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації і комплексами технічного контролю Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ІНСТРУКЦІЯ
з технічного забезпечення засобами технічного захисту інформації і комплексами технічного контролю Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція регулює питання щодо організації забезпечення структурних підрозділів Головного управління Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ), територіальних управлінь, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України (далі - військові частини) засобами технічного захисту інформації (далі - засоби ТЗІ), які застосовуються на об'єктах інформаційної діяльності, та комплексами технічного контролю (далі - КТК).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

засіб ТЗІ - пристрій та (або) програмний засіб, основним призначенням яких є захист інформації від загроз;

інспекторське посвідчення - документ, яким надається дозвіл на списання в установленому порядку засобів ТЗІ і КТК у разі віднесення заподіяної шкоди повністю або частково на рахунок держави за неможливості відшкодування їх повної або часткової вартості за рахунок винних осіб;

інформація з обмеженим доступом (далі - ІзОД) - конфіденційна, таємна та службова інформація;

комплекси засобів захисту (далі - КЗЗ) від несанкціонованого доступу (далі - НСД) до інформації - це сукупність програмно-апаратних засобів, які забезпечують реалізацію політики безпеки інформації;

комплексний технічний контроль - контроль за станом функціонування своїх радіоелектронних засобів і їх захисту від технічних засобів розвідки противника. Комплексний технічний контроль включає програмно-апаратні або апаратні засоби (комплекси), що використовуються з метою здійснення радіотехнічного, фотографічного, візуально-оптичного контролю, а також контролю ефективності захисту інформації від її витоку технічними каналами при експлуатації засобів передачі й обробки інформації;

об'єкти інформаційної діяльності (далі - ОІД) - інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де здійснюється озвучення та (або) обробка технічними засобами інформації з обмеженим доступом.

3. Засоби ТЗІ, які застосовуються в Національній гвардії України (далі - НГУ):

1) технічні засоби захисту інформації:

засоби екранування від витоку інформації каналами побічного електромагнітного випромінювання та наведення;

засоби екранування від витоку інформації акустичними та віброакустичними каналами;

засоби роз'єднання;

засоби фільтрації;

засоби просторового електромагнітного зашумлення (генератори шуму);

засоби заглушення (блокіратори) електромагнітні;

засоби лінійного електромагнітного зашумлення (генератори шуму);

генератори спеціальних сигналів для захисту мовної інформації від витоку телефонними лініями;

генератори вібро- та акустичних завад;

випромінювачі акустичні та віброакустичні;

інші засоби;

2) технічні засоби із захистом інформації (захищені технічні засоби):

засоби обробки інформації із захистом інформації;

засоби слабкострумових ліній (охоронної та пожежної сигналізацій, радіофікації, гучномовного зв'язку, керування доступом тощо) із захистом інформації;

інші засоби із захистом інформації;

3) засоби оцінки ефективності технічного захисту інформації (контролю за захищеністю інформації):

комплекси вимірювально-обчислювальні багатофункціональні для оцінювання захищеності інформації на ОІД;

радіовиявлювачі;

аналізатори спектра;

4) засоби виявлення закладних пристроїв:

комплекси радіомоніторингу багатофункціональні програмно-апаратні;

аналізатори проводових комунікацій;

засоби визначення паралельно (послідовно) підключених засобів технічної розвідки (далі - ЗТР) до телефонних ліній;

засоби визначення наявності та відстані до місця підключення ЗТР до телефонних ліній шляхом зондування;

інші засоби пошуку закладних пристроїв.

4. КТК:

станції радіоконтролю;

станції радіотехнічного контролю;

станції контролю за радіовипромінюванням;

пристрої радіоконтролю.

5. КЗЗ від НСД - програмні та програмно-апаратні засоби захисту інформації від НСД, на які отримано експертний висновок.

6. Технічна експлуатація засобів ТЗІ і КТК - комплекс заходів із збереження, підтримання в належному стані, відновлення працездатності і ресурсу техніки, що виконуються на ній під час використання за призначенням, а також зберігання, транспортування, приведення до встановленого ступеня бойової готовності.

7. До заходів технічної експлуатації засобів ТЗІ і КТК належать:

уведення в експлуатацію засобів ТЗІ і КТК;

технічне обслуговування засобів ТЗІ і КТК;

ремонт засобів ТЗІ і КТК;

ведення обліку, подання звітності, здійснення контролю за правильною експлуатацією засобів ТЗІ і КТК;

зберігання засобів ТЗІ і КТК;

планування й облік експлуатації та ремонту засобів ТЗІ і КТК;

контроль за технічним станом засобів ТЗІ і КТК.

8. Керівництво технічним забезпеченням ТЗІ здійснюють:

начальник служби технічного захисту інформації режимно-секретного відділу Головного управління НГУ (далі - служба ТЗІ РСВ Головного управління НГУ);

начальники служб (офіцери із захисту інформації) технічного захисту інформації (далі - начальник служби ТЗІ) територіальних управлінь та військових частин.

II. Порядок забезпечення військових частин засобами ТЗІ і КТК

1. До військових частин, які забезпечуються засобами ТЗІ і КТК, належать військові частини, діяльність яких передбачає потребу у введенні ОІД, де буде оброблятися інформація з обмеженим доступом.

2. Технічне забезпечення засобами ТЗІ і КТК - комплекс заходів з укомплектування військових частин засобами ТЗІ і КТК відповідно до потреби під час створення ОІД, підтримання їх у постійній готовності до використання за призначенням, швидкого відновлення та введення в дію.

3. Забезпечення військових частин засобами ТЗІ і КТК включає:

визначення потреби в засобах ТЗІ і КТК;

планування забезпечення засобами ТЗІ і КТК;

своєчасне витребування та отримання засобів ТЗІ і КТК у постачальників;

перерозподіл засобів ТЗІ і КТК;

підготовку місць установки;

списання засобів ТЗІ і КТК, не придатних до подальшої експлуатації;

закупівлю засобів ТЗІ і КТК;

здійснення контролю за зберіганням засобів ТЗІ і КТК;

експлуатацію засобів ТЗІ і КТК;

евакуацію пошкоджених та несправних засобів ТЗІ і КТК.

4. Підставою для зарахування на постачання засобами ТЗІ і КТК військових частин у межах Міністерства є наказ Міністерства внутрішніх справ України про їх формування, прийняття на постачання та атестат (додаток 1), виданий постачальним органом, який раніше здійснював постачання.

5. Потреба та належність засобів ТЗІ і КТК для військових частин визначаються табелем належності засобів ТЗІ і КТК (додаток 2).

6. Забезпечення військових частин засобами ТЗІ і КТК здійснюється шляхом:

закупівлі засобів ТЗІ і КТК;

накопичення засобів ТЗІ і КТК на складах;

перерозподілу засобів ТЗІ і КТК, які вивільняються.

7. Придбання (закупівля) засобів ТЗІ і КТК для потреб військових частин здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Звіти-замовлення на табельні засоби ТЗІ і КТК за відповідний рік (додаток 3) щодо забезпечення засобами ТЗІ і КТК територіальних управлінь подаються за підпорядкованістю до служби ТЗІ територіальних управлінь. Узагальнені звіти-замовлення за військові частини з обґрунтуванням потреби подаються до служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ до 30 травня.

9. Забезпечення засобами ТЗІ і КТК здійснюється за нарядами на видачу (передачу) засобів і майна захисту інформації (додаток 4) службою ТЗІ РСВ Головного управління НГУ на підставі наданих звітів-замовлень на табельні засоби ТЗІ і КТК та визначення потреби в засобах ТЗІ і КТК. Наряди на видачу (передачу) засобів і майна захисту інформації виписуються службою ТЗІ РСВ Головного управління НГУ в трьох примірниках та направляються у військові частини, між якими здійснюється передача засобів ТЗІ і КТК.

Отримання засобів ТЗІ і КТК проводиться на підставі розпоряджень командувача Національної гвардії України, начальника територіального управління НГУ.

10. Засоби ТЗІ і КТК, що закуповуються військовою частиною самостійно, можуть не замовлятися. Придбання засобів ТЗІ і КТК військовими частинами, а також залучення сторонніх організацій до інших робіт з ТЗІ погоджуються зі службою ТЗІ РСВ Головного управління НГУ.

11. Для отримання у військових частинах, на підприємствах-постачальниках (підприємствах-виробниках) секретних засобів ТЗІ і КТК та супроводження (охорони) їх на шляху транспортування командир (начальник) військової частини своїм наказом направляє з військової частини, що отримує цю техніку, одержувача (варту).

12. Одержувач (екіпаж) від військової частини викликається (направляється) для отримання засобів ТЗІ і КТК, якщо вони змонтовані на шасі транспортних засобів, а також якщо необхідно попередньо перевірити їх якісний стан і комплектність.

В інших випадках засоби ТЗІ і КТК можуть направлятися у військову частину без виклику одержувача (екіпажу) залізничним або іншим видом транспорту в установленому законодавством порядку.

13. На підставі розпорядження, що надійшло на отримання засобів ТЗІ і КТК, командир (начальник) військової частини в установленому порядку своєчасно відряджає одержувача (екіпаж) і повідомляє про це службу ТЗІ РСВ Головного управління НГУ або службу ТЗІ територіального управління, яке надало розпорядження.

14. Передача засобів ТЗІ і КТК з військової частини здійснюється згідно з нарядом на видачу (передачу) засобів ТЗІ і КТК відповідальними посадовими особами, призначеними наказом командира (начальника) військової частини, за безпосередньою участю представника приймаючої сторони і осіб, за якими були закріплені засоби, що передаються, з оформленням акта технічного стану (додаток 5).

Перший примірник наряду на видачу (передачу) засобів ТЗІ і КТК надсилається до Головного управління НГУ військовою частиною, що передає засоби ТЗІ і КТК, другий примірник передається військовій частині, що приймає, а третій залишається у військовій частині, що передає засоби ТЗІ і КТК.

15. Відповідальна особа, яка прийняла засоби ТЗІ і КТК, відповідає за кількісне та якісне збереження прийнятих засобів після підписання документа (наряду, накладної) про їх отримання до моменту здавання на склад за місцем призначення, супроводжує та охороняє ці засоби на шляху руху, якщо для їх охорони не призначено варту.

Варта, яка призначена для охорони засобів ТЗІ і КТК, відповідає за їх збереження з моменту прийняття під охорону до здавання на склад за місцем призначення.

16. Відправлення засобів ТЗІ і КТК залізничним або іншим видом транспорту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

17. При отриманні вантажу на станції (в порту) призначення приймальник від військової частини (комісія, якщо це складні засоби ТЗІ і КТК або засоби ТЗІ і КТК, що змонтовані на транспортній базі) зобов'язаний перевірити, чи забезпечено його збереження при перевезенні (справність тари, відповідність наявних пломб і їх відбитків, відповідність найменування вантажу, кількості місць, транспортного маркування даним, що зазначені в транспортному документі).

У разі отримання вагона (контейнера тощо) без його розкриття і перевірки в ньому кількості місць вантажу та його стану приймальник військової частини (комісія) зобов'язаний вимагати від перевізника відповідної відмітки в транспортному документі.

У всіх випадках, коли при прийманні засобів ТЗІ і КТК виявлено пошкодження або псування вантажу, невідповідність найменування і кількості місць даним, що зазначені в транспортному документі, тощо, приймальник від військової частини (комісія) зобов'язаний вимагати від перевізника складання комерційного акта.

III. Повноваження служб забезпечення військових частин засобами ТЗІ і КТК

1. Служба ТЗІ РСВ Головного управління НГУ організовує технічне забезпечення військових частин НГУ засобами ТЗІ і КТК.

Служба ТЗІ РСВ Головного управління НГУ відповідає за визначення потреби та забезпечення органів управління і військових частин НГУ засобами ТЗІ і КТК, формування замовлення на закупівлю та ремонт, ведення обліку, накопичення, оновлення і поповнення запасів.

На службу ТЗІ РСВ Головного управління НГУ покладаються:

визначення потреби в засобах ТЗІ і КТК;

планування і забезпечення військових частин засобами ТЗІ і КТК;

планування, своєчасне оновлення та поповнення запасів засобів ТЗІ і КТК;

ведення оперативного обліку засобів ТЗІ і КТК, здійснення контролю за порядком їх зберігання, накопиченням та своєчасним оновленням;

відпрацювання та подання замовникам військового майна відповідно до визначених обсягів фінансування пропозицій щодо формування замовлення на закупівлю засобів ТЗІ і КТК;

замовлення засобів ТЗІ і КТК;

2. Служба ТЗІ територіального управління організовує технічне забезпечення засобами ТЗІ і КТК підпорядкованих військових частин відповідно до табеля належності засобів ТЗІ і КТК.

Служба ТЗІ територіального управління відповідає за визначення потреби та забезпечення підпорядкованих їй військових частин засобами ТЗІ і КТК, формування пропозицій щодо закупівлі та ремонту, ведення обліку, накопичення, оновлення та поповнення оперативних і військових запасів.

На службу ТЗІ територіального управління покладаються:

визначення потреби в засобах ТЗІ і КТК;

планування забезпечення засобами ТЗІ і КТК;

оновлення, накопичення та поповнення оперативних і військових запасів засобів ТЗІ і КТК;

організація обліку засобів ТЗІ і КТК;

здійснення контролю за якісним станом, порядком зберігання та своєчасним оновленням;

формування та подання донесень з питань забезпечення засобами ТЗІ і КТК до служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ;

відпрацювання та подання пропозицій щодо формування замовлення на закупівлю засобів ТЗІ і КТК;

подання пропозицій щодо передачі, відчуження та списання засобів ТЗІ і КТК, які не плануються для використання у подальшому;

організація контролю за збиранням, обліком, утриманням та подальшим використанням придатних елементів зі списаних та розбракованих засобів ТЗІ і КТК;

3. Служба ТЗІ військової частини підпорядкована командиру (начальнику) військової частини та здійснює технічне забезпечення засобами ТЗІ і КТК відповідно до табеля належності засобів ТЗІ і КТК.

На службу ТЗІ військової частини покладаються:

визначення потреби в засобах ТЗІ і КТК;

планування забезпечення засобами ТЗІ і КТК;

організація обліку засобів ТЗІ і КТК;

здійснення контролю за якісним станом, порядком зберігання та своєчасним оновленням;

формування та подання донесень з технічного забезпечення засобами ТЗІ і КТК до служби ТЗІ територіального управління НГУ;

відпрацювання та подання пропозицій щодо формування замовлення на закупівлю засобів ТЗІ і КТК;

подання до служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ пропозицій щодо передачі, відчуження та списання засобів ТЗІ і КТК, які не плануються до використання за своїм призначенням;

організація збирання, обліку, утримання та подальшого використання придатних елементів зі списаних та розбракованих засобів ТЗІ і КТК;

упровадження обчислювальної техніки для обліку засобів ТЗІ.

4. Інші повноваження та функції служб ТЗІ визначені відповідними наказами Міністерства внутрішніх справ України та командувача Національної гвардії України.

IV. Облік засобів ТЗІ і КТК

1. Облік засобів ТЗІ і КТК (бухгалтерський, оперативний, документальний (за первинними обліковими документами)) здійснюється в установленому законодавством порядку.

2. Служба ТЗІ РСВ Головного управління НГУ веде оперативний облік засобів ТЗІ і КТК за військові частини НГУ.

3. Служба ТЗІ територіального управління веде оперативний облік засобів ТЗІ і КТК за підпорядковані йому військові частини.

4. Служба ТЗІ військової частини веде облік засобів ТЗІ і КТК в картках обліку (додаток 6) за первинними документами.

5. Військова частина 3077 веде бухгалтерський облік засобів ТЗІ і КТК за структурні підрозділи Головного управління НГУ, які знаходяться на його забезпеченні.

6. У структурних підрозділах Головного управління НГУ оперативний облік засобів ТЗІ і КТК ведеться визначеною службовою особою.

7. Підставою для внесення змін в облікові дані є первинні документи встановленого зразка.

8. Засоби ТЗІ і КТК підлягають обліку в облікових документах у якісних, кількісних, вартісних та обліково-номерних показниках.

9. Бухгалтерський облік майна ведеться відповідно до керівних документів.

Бухгалтерський облік ведеться:

для структурних підрозділів Головного управління НГУ - фінансовим підрозділом військової частини 3077;

для військових частин - фінансовими підрозділами цих військових частин.

За відсутності у військовій частині власного фінансового підрозділу згідно зі штатом бухгалтерський облік ведеться фінансовим підрозділом, де військова частина перебуває на фінансовому забезпеченні.

10. Засоби ТЗІ і КТК, які надійшли до військової частини, беруться на облік у день надходження.

За відсутності первинних документів на засоби ТЗІ і КТК облік проводиться комісією військової частини, що призначається командиром (начальником) військової частини. За результатами роботи комісії складаються акти технічного стану та приймання. До складу комісії включаються військовослужбовці та (або) працівники з досвідом роботи, представник відповідного фінансового підрозділу, представник(и) військової частини, що відповідають за засоби ТЗІ і КТК.

На засоби ТЗІ і КТК заводиться формуляр (додаток 7), у якому обов'язково визначаються комплектність та технічний стан виробів. Формуляри зберігаються в особи, відповідальної за експлуатацію засобів ТЗІ і КТК, у встановленому порядку.

У разі відсутності формуляра його оформлює посадова особа, за якою закріплені засоби ТЗІ і КТК, та затверджує командир (начальник) військової частини.

Підставами для внесення даних про комплектність засобів ТЗІ і КТК у формуляр можуть бути:

видаткова накладна на придбання засобів;

акт технічного стану та акт приймання;

технічна документація підприємства-виробника;

акт виконаних робіт (під час проведення ремонтних (сервісних) робіт);

акт інвентаризації.

11. Облік засобів ТЗІ і КТК здійснюється як у мирний час, так і в особливий період відповідно до чинного законодавства України та цієї Інструкції.

12. Організація та ведення обліку засобів ТЗІ і КТК здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці.

13. На складі зв'язку, де зберігаються засоби ТЗІ і КТК, облік засобів ТЗІ і КТК ведеться за картками обліку (додаток 8). Оформлення карток обліку та записи в них робляться начальником складу.

14. Замість карток обліку засобів ТЗІ і КТК (додатки 6 та 8) можуть бути заведені книги, надруковані за аналогічною формою (без реквізитів, зазначених у лівому верхньому куті карток). Книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані та зареєстровані у відповідному підрозділі військової частини.

15. Усі картки (книги) обліку засобів ТЗІ і КТК підписуються начальником служби ТЗІ, скріплюються гербовою печаткою і записуються в журнал реєстрації облікових документів військової частини (додаток 9).

Журнал реєстрації облікових документів повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний начальником служби ТЗІ, скріплений гербовою печаткою та зареєстрований. Журнал ведеться в службі ТЗІ до його повного закінчення.

16. Кожний тип (марка, варіант виготовлення) техніки, запасних частин, елементів і деталей береться на окремий облік.

17. Записи в облікових документах (картках, книгах обліку) проводяться на підставі оригіналів правильно оформлених прибутково-видаткових документів (нарядів, накладних, актів на списання тощо), даних інвентаризацій, а також на підставі вивірених залишків, перенесених зі старих облікових документів.

Записи в картках (книгах) обліку засобів ТЗІ і КТК проводяться згідно з прибутково-видатковими документами, як правило, у день здійснення прибуткової (видаткової) операції, але не пізніше наступного робочого дня.

18. Облікові документи заповнюються чорнилом (кульковою ручкою) розбірливо, без помарок та підчисток. Неправильний запис закреслюється однією рискою, а зверху правильний запис пишеться таким чином, щоб закреслене було чітко видно. Виправлений запис застережується написом "Виправленому вірити" і засвідчується підписом особи, яка його зробила.

До 31 січня кожного року, а також за результатами інвентаризації в облікових документах підбиваються підсумки за прибутками (надходженнями), видатками і залишками засобів ТЗІ і КТК.

19. Службі ТЗІ військової частини забороняється:

вести картки (книги) обліку засобів ТЗІ і КТК довільної форми;

вести облік однотипних засобів ТЗІ і КТК в кількох картках обліку;

вести облік техніки різних типів в одній картці обліку.

V. Категорування засобів ТЗІ і КТК

1. Категорування засобів ТЗІ і КТК проводиться залежно від їх технічного стану.

Установлюються такі категорії придатності засобів ТЗІ і КТК:

перша - нові закуплені засоби ТЗІ і КТК, які ще не були в експлуатації, що придатні за своїми технічними характеристиками та відповідають вимогам технічних умов у період гарантійних зобов'язань;

друга - працездатні засоби ТЗІ і КТК, які технічно справні, знаходяться в експлуатації та відповідають усім вимогам експлуатаційної документації;

третя - засоби ТЗІ і КТК, які за своїм технічним станом не можуть бути застосовані за призначенням і потребують виконання певного обсягу робіт з приведення до норм експлуатаційних параметрів та проведення ремонту;

четверта - КТК, які потребують проведення капітального (регламентованого) ремонту (для засобів ТЗІ не встановлюється);

п'ята - засоби ТЗІ і КТК, що не підлягають відновленню і за своїм технічним станом не можуть бути використані за призначенням, а також морально і фізично застарілі зразки, технічні можливості яких не відповідають існуючим стандартам (нормативам) та які підлягають списанню.

2. Переведення засобів ТЗІ і КТК, які знаходяться в поточному використанні або на зберіганні, з вищої категорії в нижчу здійснюється за результатами проведення у військових частинах щорічної інвентаризації зі складанням акта технічного стану.

3. Переведення засобів ТЗІ і КТК у нижчу категорію (до четвертої категорії включно) проводиться після видачі їх зі складу військової частини і прийняття в експлуатацію або після завершення граничного строку експлуатації за первинними обліковими документами командиром військової частини на підставі затвердженого ним акта технічного стану.

4. Для документального оформлення технічного стану, потреби в ремонті засобів ТЗІ і КТК, які обліковують за номерами і технічним станом, складається акт технічного стану.

5. Підпис командира (начальника) військової частини, який затвердив акт технічного стану (зробив висновок), засвідчується гербовою печаткою.

Акти технічного стану реєструються та зберігаються в службі ТЗІ військової частини.

6. До складу комісії військової частини, яка визначає технічний (якісний) стан засобів ТЗІ і КТК, обов'язково включається представник фінансового підрозділу цієї військової частини.

7. Про зміну категорії придатності робиться запис у формулярі із зазначенням номера та дати акта, на підставі якого виконано зміну.

Додатково до акта технічного стану додається мотивований висновок спеціалізованого ремонтного підрозділу про економічну недоцільність ремонту зазначеного обладнання.

8. Якщо засоби ТЗІ і КТК переводяться в нижчі категорії внаслідок порушень правил їх експлуатації, умисного псування, розкрадання або передчасного виходу з ладу, командиром (начальником) військової частини призначається службове розслідування з наступним відшкодуванням збитків, завданих державі, в установленому законодавством порядку.

9. Переведення засобів ТЗІ і КТК в іншу категорію без оформлення актів технічного стану забороняється.

VI. Проведення інвентаризації ТЗІ і КТК

1. Метою проведення інвентаризації є встановлення фактичної наявності майна ТЗІ і КТК, його якісного стану (категорійності) і комплектності, виявлення надлишкового майна ТЗІ і КТК, а також відображення результатів інвентаризації в інвентаризаційних описах або відомостях щодо наявності та якісного стану майна ТЗІ і КТК.

2. Інвентаризації підлягає все майно ТЗІ і КТК, закріплене за військовими частинами, незалежно від його технічного стану, у тому числі те, що перебуває в ремонті, на реконструкції, модернізації, а також передано в оренду.

3. Проведення інвентаризації майна ТЗІ і КТК здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

VII. Ремонт засобів ТЗІ і КТК

1. Система ремонту засобів ТЗІ і КТК включає в себе об'єкти, які підлягають ремонту, засоби їх ремонту, виконавців і документацію.

Ремонт - комплекс заходів щодо відновлення працездатності, а також відновлення ресурсу засобів ТЗІ і КТК, що проводяться за єдиною системою комплексного ремонту озброєння і військової техніки.

Командир (начальник) військової частини (начальник служби ТЗІ) організовує і забезпечує ремонт засобів ТЗІ і КТК.

До ремонтних підрозділів ТЗІ військових частин належать стаціонарні, рухомі майстерні з ремонту засобів ТЗІ і КТК.

Стаціонарні майстерні служб ТЗІ оснащуються технологічним обладнанням, необхідною ремонтною документацією, що забезпечує виконання всіх операцій, які передбачені технологією ремонту.

Рухомі майстерні служб ТЗІ призначені для обслуговування і ремонту засобів ТЗІ і КТК у польових (бойових) умовах.

2. На засобах ТЗІ і КТК проводяться передбачені єдиною системою комплексного ремонту озброєння військової техніки такі види ремонту: поточний ремонт, середній ремонт, капітальний ремонт.

Вид ремонту, який проводиться, визначається технічним станом техніки. Для комплексних зразків засобів ТЗІ і КТК з ремонтом основної складової частини поєднується в часі і місці ремонт решти складових частин, вид якого для кожної частини визначається за її фактичним станом.

Поточний ремонт засобів ТЗІ і КТК є неплановим і включає в себе комплекс робіт із забезпечення або відновлення працездатності їх після відмови в процесі експлуатації. Поточний ремонт проводиться особовим складом, за яким закріплена техніка, із залученням за необхідності майстерень служб ТЗІ. Ремонтні роботи виконуються в стаціонарних майстернях служб ТЗІ, місцях розміщення техніки і в польових умовах.

Середній ремонт засобів ТЗІ і КТК полягає у відновленні працездатності і частковому відновленні витраченого ресурсу шляхом заміни або відновлення елементів, функціональних вузлів та інших комплектуючих виробів, які вийшли з ладу, пошкоджені і досягли граничного стану. Під час середнього ремонту проводиться контроль технічного стану всіх блоків, приладів, агрегатів та інших складових частин засобів ТЗІ і КТК з приведенням за необхідності їх основних параметрів до норм, які передбачені технічною документацією.

Середній ремонт засобів ТЗІ і КТК проводиться, якщо за своїм фактичним технічним станом засоби ТЗІ і КТК потребують відновлення властивостей, які характеризують їх здатність виконувати визначені функції.

Середній ремонт засобів ТЗІ і КТК виконується силами майстерень ТЗІ військових частин.

Капітальний ремонт засобів ТЗІ і КТК здійснюється з метою відновлення справності і повного використання ресурсу засобів ТЗІ і КТК із заміною або відновленням будь-яких складових частин.

Капітальний ремонт засобів ТЗІ і КТК проводиться силами бази ремонту радіоелектронної техніки або ремонтними підрозділами інших відомств.

Ремонт засобів ТЗІ і КТК ремонтними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади погоджується зі службою ТЗІ РСВ Головного управління НГУ.

При плановому капітальному ремонті проводяться повне розбирання засобів ТЗІ і КТК, перевірка і дефектування всіх приладів, блоків, агрегатів та інших комплектуючих виробів; заміна або відновлення несправних чи непрацездатних елементів; заміна всіх радіоелементів, які втратили ресурс; відновлення монтажу, гальванічних, лакофарбових покриттів; відновлення написів і градуювання шкал; комплексна перевірка і випробування щодо відповідності вимогам технічних умов для капітального ремонту.

Для відновлення засобів ТЗІ і КТК, що отримали значні експлуатаційні та бойові пошкодження, проводиться неплановий капітальний ремонт.

Підставою для планування та проведення середнього або капітального ремонту є не напрацювання годин, а реальний стан засобів ТЗІ і КТК, який засвідчується актами технічного стану та заявками на ремонт військових частин.

Ремонт навчальних засобів ТЗІ і КТК проводиться силами майстерень служб ТЗІ підрозділів, де вони експлуатуються.

Засоби ТЗІ і КТК для проведення ремонту направляються до ремонтного підрозділу з військових частин згідно з планом ремонту відповідно до розпорядження Головного управління НГУ силами військових частин.

3. Планування ремонту засобів ТЗІ і КТК проводиться:

службою ТЗІ РСВ Головного управління НГУ - для ремонту засобів ТЗІ і КТК у ремонтних підрозділах інших організацій у централізованому порядку за поданням військових частин безпосереднього підпорядкування;

начальником служби ТЗІ територіального управління за підпорядковані частини - для організації ремонту техніки підпорядкованих військових частин силами ремонтних підрозділів з'єднання і в ремонтних підрозділах інших організацій за місцем дислокації;

начальником служби ТЗІ військової частини шляхом подання заявок на ремонт засобів ТЗІ і КТК до вищих штабів при плануванні ремонту силами майстерні служби ТЗІ військової частини та організації ремонту в ремонтних підрозділах інших організацій за місцем дислокації. Підставою для планування ремонту на запланований місяць є рапорт начальника служби ТЗІ про результати проведення в поточному місяці технічного обслуговування та посадового контролю за станом технічних засобів;

майстернею служби ТЗІ військової частини - на підставі плану начальника служби ТЗІ.

У ремонтному підрозділі служби ТЗІ військової частини за 5 днів до початку чергового місяця її командиром (начальником) розробляються місячні плани роботи ремонтного підрозділу військової частини (додаток 10), що затверджуються командиром (начальником), який організовує роботу в цих підрозділах.

4. Здавання засобів ТЗІ і КТК у ремонтні підрозділи проводиться після їх огляду і затвердження командиром (начальником) військової частини складених комісією актів технічного стану. Підставою для відправлення військовою частиною техніки в ремонтні підрозділи є розпорядження, яке видається відповідним органом управління. Відправлення повинно бути проведено за номенклатурою і в строки, визначені в розпорядженні.

Перед відправленням техніки в ремонт відправник зобов'язаний:

відчистити техніку від бруду, пилу, іржі та окислу;

укомплектувати техніку згідно з даними формуляра (паспорта);

скласти відомість комплекту техніки, що відправляється в ремонт (додаток 11), та оформити відповідні документи на комплектуюче майно, якого не вистачає (списане, передане та інше);

перевірити відповідність номерів усіх комплектуючих засобів номерам, що зазначені у формулярах (паспортах);

перевірити правильність та повноту заповнення формулярів (паспортів), наявність відмітки про переведення виробу в категорію, що відповідає фактичному технічному стану, засвідчити підписом начальника служби ТЗІ та гербовою печаткою військової частини дані про напрацювання виробу та встановлену категорію.

При відправленні засобів ТЗІ і КТК забороняється:

замінювати деталі, якими комплектуються вироби, якщо це не пов'язано з необхідною заміною в процесі експлуатації, про що повинні бути зроблені записи у формулярах;

замінювати блоки, вузли, елементи незалежно від їх технічного стану.

Готовність засобів ТЗІ і КТК до відправлення в ремонт перевіряється начальником служби ТЗІ військової частини.

В акті технічного стану техніки, яка відправляється, робиться відмітка "Готовність до відправлення в ремонт перевірив" із зазначенням посади, звання, прізвища особи, яка провела перевірку.

Засоби ТЗІ і КТК відправляються в ремонт залізничним або автомобільним транспортом. Секретна (спеціальна) техніка транспортується залізничним або автомобільним транспортом під охороною варти до місця призначення.

Засоби ТЗІ і КТК, які відправляються в ремонт, повинні бути упаковані в міцну (табельну) тару і розміщені таким чином, щоб унеможливити їх пошкодження при транспортуванні.

Одночасно з відправленням засобів ТЗІ і КТК у ремонтний підрозділ військова частина зобов'язана надати такі документи:

акт технічного стану - 1 примірник;

відомість комплекту виробу, що відправляється в ремонт, - 2 примірники;

повний комплект експлуатаційної документації;

паспорт та акт технічного стану автомобільної бази (при відправленні засобів ТЗІ і КТК, що змонтовані на автомобілях).

Джерела живлення електроенергії, які входять у комплект засобів ТЗІ і КТК, що відправляються в ремонт, у всіх випадках повинні бути укомплектовані згідно з відомістю промислового комплекту. На кожне джерело живлення електроенергії ремонтному підрозділу окремо подаються:

акт технічного стану - 1 примірник;

заповнені і завірені печаткою військової частини формуляр на джерело живлення електроенергією і паспорт (формуляр) на його первинний двигун.

Документи з грифом обмеження доступу на засоби ТЗІ і КТК, що відправляються в ремонтний підрозділ, надсилаються в установленому порядку.

Несекретні документи (акти, відомості, експлуатаційна документація тощо) направляються разом із засобами ТЗІ і КТК.

Засоби ТЗІ і КТК, що прибули в ремонтний підрозділ, повинні бути прийняті ремонтним підрозділом НГУ не більше ніж у п'ятиденний строк, в інших організаціях у строки, установлені договором. Протягом цього строку перевіряються комплектність, технічний стан та складається акт приймання в ремонт (додаток 12) у двох примірниках. Один примірник акта після затвердження начальником (командиром) ремонтного підрозділу видається представникові військової частини, що відправила засоби ТЗІ і КТК у ремонт, або надсилається поштою, інший - підшивається до справи ремонтного підрозділу.

У разі надходження в ремонтний підрозділ засобів ТЗІ і КТК не в повному комплекті, з неоформленими відповідними документами вся техніка приймається на тимчасове зберігання строком на один місяць, про що робиться відмітка в розділі "Різні відмітки" акта приймання та інформується військова частина-відправник. За цей строк відправник повинен усунути всі виявлені при прийманні недоліки. Якщо вони не будуть усунені, засоби ТЗІ і КТК повертаються у військову частину.

Ремонт засобів ТЗІ і КТК у ремонтних підрозділах проводиться згідно з планом ремонту і в черговості, яка визначається часом їх приймання в ремонт. Ремонт поза чергою може проводитися тільки за окремим розпорядженням Головного управління НГУ.

При середньому і капітальному ремонтах засобів ТЗІ і КТК усі засоби вимірювань, що входять до їх комплекту, підлягають перевірці. Перевірка забезпечується ремонтним підрозділом незалежно від часу проведення попередньої перевірки.

Після проведення ремонту ремонтний підрозділ інформує про це командування військової частини, яка направила засоби ТЗІ і КТК у ремонт, викликає представника і відправляє з ним засоби ТЗІ і КТК до військової частини. При цьому складається акт технічного стану на відремонтовані засоби ТЗІ і КТК, у якому робиться відмітка про прийняття засобів ТЗІ і КТК з ремонту.

5. На ремонтні підрозділи ТЗІ військових частин покладаються:

виконання поточного ремонту всіх засобів ТЗІ і КТК, які перебувають на озброєнні;

виконання середнього ремонту засобів ТЗІ і КТК, окрім найбільш складних зразків;

виготовлення пристосувань і допоміжних пристроїв, які необхідні для забезпечення експлуатації і ремонту засобів ТЗІ і КТК.

Майстерні служби ТЗІ поділяються на пересувні та стаціонарні.

Пересувні майстерні служб ТЗІ організаційно входять до складу стаціонарних майстерень служб ТЗІ і призначені для проведення технічного обслуговування та ремонту засобів ТЗІ і КТК окремо дислокованих підрозділів та в польових (бойових) умовах.

Планування роботи пересувної майстерні та її особового складу здійснюється при плануванні роботи стаціонарної майстерні служби ТЗІ.

Стаціонарна майстерня служби ТЗІ включає:

кімнату для ремонту засобів ТЗІ і КТК;

робочі місця майстрів, які обладнуються на одно- чи двоярусних монтажних столах, з необхідними вимірювальними приладами за спеціалізацією ремонту, захисним заземленням, пристроями для паяння тощо;

пересувні візки для розміщення засобів ТЗІ і КТК, що ремонтуються;

примусову вентиляцію приміщення;

стелажі (кімнату) для зберігання окремо засобів ТЗІ і КТК, що надійшли в ремонт та відремонтованих. Засоби ТЗІ і КТК повинні зберігатися в комплекті;

комору для зберігання радіодеталей, компонентів для ремонту засобів ТЗІ і КТК, стелажі для вимірювальних приладів, що тимчасово не використовуються в роботі. За відсутності достатньої кількості приміщень дозволяється обладнання стелажів (шаф) безпосередньо в кімнаті для ремонту засобів ТЗІ і КТК, при цьому доступ сторонніх до зазначених засобів повинен бути заборонений;

дільницю слюсарно-механічних, столярних, малярних робіт (окремо виділені приміщення).

Технічна документація майстерні служби ТЗІ включає:

книгу обліку ремонту засобів ТЗІ і КТК (додаток 13);

книгу обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі;

книгу обліку матеріальних засобів, що видані в тимчасове користування;

інструкції для посадових осіб із забезпечення заходів безпеки при виконанні робіт;

план роботи майстерні служби ТЗІ на місяць;

технічні описи апаратури, схеми, довідники та іншу технічну літературу.

Приймання засобів ТЗІ і КТК у ремонт здійснюється на підставі рішення начальника служби ТЗІ військової частини.

Матеріали та компоненти, що використані для ремонту і технічного обслуговування техніки, виготовлення різних пристроїв силами майстерні, повинні бути внесені у відповідний розділ книги обліку ремонту засобів ТЗІ і КТК.

Усі ремонтні засоби (радіо- та електровимірювальні прилади, обладнання), витратні матеріали та деталі, що отримані для проведення ремонту та технічного обслуговування, повинні бути враховані за обліком у книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі, що ведеться в майстерні.

Організація метрологічного забезпечення військових засобів вимірювання, які використовуються для проведення ремонту та технічного обслуговування засобів ТЗІ і КТК, покладається на начальників служб ТЗІ військових частин та проводиться спеціалізованими підприємствами відповідно до укладених договорів.

VIII. Порядок списання засобів ТЗІ і КТК

1. Засоби ТЗІ і КТК, що стали непридатними, морально застаріли, зносилися, відпрацювали встановлені строки експлуатації, у випадку, коли відновлення чи ремонт неможливий або економічно недоцільний, підлягають списанню з обліку військової частини незалежно від їх вартості в установленому порядку.

2. Закінчення встановленого строку експлуатації засобів ТЗІ і КТК, зазначеного в додатку 14 до цієї Інструкції, не може бути підставою для їх списання, якщо ці засоби ще придатні за цільовим призначенням і подальше використання засобів ТЗІ і КТК не заборонено відповідною документацією заводів-виробників та нормативно-правовими актами.

3. Списання засобів ТЗІ і КТК проводиться згідно з актами технічного стану, інспекторськими посвідченнями (додаток 15) та актами на списання.

Затверджений акт технічного стану, інспекторське посвідчення та акт на списання є підставою для списання засобів ТЗІ і КТК з обліку шляхом унесення відповідних записів в облікові документи.

4. Втрачені або знищені засоби ТЗІ і КТК та їх нестача, а також засоби, які обліковуються за обліково-номерними, якісними (технічними) показниками і набули непридатного стану раніше встановленого строку їх служби, носіння (використання), вироблення технічного ресурсу, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода повністю або частково відноситься на рахунок держави за неможливості відшкодування повної або часткової вартості цих засобів за рахунок винних осіб, списуються за інспекторськими посвідченнями.

У разі повного відшкодування вартості втрачених засобів ТЗІ і КТК винними особами добровільно або за рішенням суду такі засоби списуються за актами технічного стану або актами списання без інспекторського посвідчення.

5. Для визначення непридатності засобів ТЗІ і КТК, установлення неможливості або економічної недоцільності проведення їх відновного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання засобів ТЗІ і КТК наказом командира (начальника) військової частини утворюється комісія зі списання засобів ТЗІ і КТК.

До складу комісії включаються заступник командира (начальника) військової частини, представник фінансового підрозділу, фахівець служби ТЗІ.

6. До обов'язків комісії зі списання засобів ТЗІ і КТК входить:

проведення огляду засобів з використанням при цьому даних облікових документів, а також необхідної технічної документації;

установлення можливості або неможливості відновлення і подальшого використання засобів ТЗІ і КТК за цільовим та функціональним призначенням, а також надання пропозиції щодо їх списання;

установлення конкретних причин списання засобів ТЗІ і КТК, можливості використання їх окремих вузлів;

визначення залишкової вартості засобів ТЗІ і КТК;

установлення осіб, з вини яких допущено втрату або передчасне псування засобів ТЗІ і КТК;

здійснення контролю за вилученням зі списаних засобів ТЗІ і КТК придатних вузлів і за їх передачею на місце зберігання.

За результатами своєї роботи комісією складаються і подаються на затвердження документи на списання засобів ТЗІ і КТК установленого зразка.

При проведенні цієї роботи комісія керується встановленими строками експлуатації та технічним ресурсом табельних засобів ТЗІ і КТК.

7. Списання основних типів засобів ТЗІ і КТК, що мають заводські номери, оформлюється актом технічного стану та актом на списання основних засобів (форма визначена керівними документами) на кожний виріб окремо.

Для списання комплексних засобів ТЗІ і КТК оформлюються по одному вищезазначеному акту, де відображається технічний та якісний стан кожного комплектуючого виробу.

Якщо списання засобів ТЗІ і КТК та їх комплектуючих засобів проводиться командиром (начальником) військової частини, то акти технічного стану та акти списання складаються у двох примірниках, в іншому випадку - у трьох. Усі примірники актів технічного стану та актів списання підписуються комісією, підпис командира (начальника) військової частини засвідчується гербовою печаткою. Один примірник акта технічного стану та акта списання з додатками залишається в частині, а інший з необхідними додатками подається на розгляд до служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ.

До актів технічного стану та актів списання додаються формуляри (паспорти) на засоби ТЗІ і КТК, що списуються, а якщо вони відсутні, то до акта технічного стану та акта списання долучається заведений за рішенням командира (начальника) військової частини заповнений дублікат формуляра.

Якщо списання проводиться Міністром внутрішніх справ України або командувачем Національної гвардії України, збір актів технічного стану та актів списання від підпорядкованих військових частин та їх подання до Головного управління НГУ покладається на службу ТЗІ територіального управління.

Військові частини безпосереднього підпорядкування подають акти технічного стану та акти списання безпосередньо до служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ.

8. Засоби ТЗІ і КТК, що змонтовані на транспортній базі, після списання демонтуються, а транспортна база використовується за окремим розпорядженням Головного управління НГУ.

9. Для визначення непридатності ремонтних комплектів засобів ТЗІ і КТК, встановлення неможливості або економічної недоцільності проведення їх відновного ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання майна наказом командира (начальника) військової частини щороку утворюється комісія зі списання засобів ТЗІ і КТК.

10. Списання експлуатаційних, витратних матеріалів та інших засобів загального призначення, що обліковуються за підрозділами ТЗІ і не належать до засобів ТЗІ і КТК, проводиться відповідними службами згідно з чинним законодавством.

11. Особи, які беруть участь у роботі комісії зі списання запасних частин, елементів і деталей, що знаходяться на обліку в службі ТЗІ, зобов'язані:

знати норми їх витрати;

перевірити у формулярі (книзі з ремонту засобів ТЗІ і КТК) та в інших документах наявність відповідних записів, що підтверджують їхню витрату;

звірити фактично запасні частини, елементи і деталі, що списуються, за найменуванням, типом і кількістю з даними їхнього обліку за підрозділом;

перевірити, чи немає серед запасних частин, поданих на списання, елементів і деталей, придатних для подальшого використання;

відмітити в акті виявлені недоліки, невідповідності та причини, які їх спричинили.

12. За фактами нестач, надлишків, перевитрат запасних частин, елементів, деталей та інструменту, використання їх не за прямим призначенням командир (начальник) військової частини зобов'язаний провести службове розслідування і вирішити питання щодо притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

13. Засоби ТЗІ і КТК списуються за інспекторським посвідченням у випадках, коли вони втрачені чи знищені або їх нестача утворилася внаслідок:

стихійного лиха, диверсій або воєнних дій, а також розпорядження військового командування з метою запобігання загарбанню їх противником або з метою попередження та ліквідації інфекційних захворювань;

пожежі, катастрофи або аварії за відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб;

випробувань або навчань за відсутності підстав для віднесення суми завданих збитків на рахунок винних осіб;

проведення антитерористичної (миротворчої) операції;

в інших випадках, якщо згідно із законодавством заподіяна шкода не може бути відшкодована за рахунок винних осіб і повинна бути повністю або частково віднесена на рахунок держави.

Засоби ТЗІ і КТК, які втрачені або знищені внаслідок пожежі, катастрофи або аварії, можуть бути списані за інспекторським посвідченням у разі, якщо винні особи не встановлені або відсутні правові підстави для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

Засоби ТЗІ і КТК, втрачені або знищені внаслідок проведення випробувань або навчань, списуються за інспекторським посвідченням за наявності підтвердних документів щодо допуску та участі військового майна у випробуваннях або навчаннях, а також встановленого факту відсутності правових підстав для притягнення осіб до матеріальної відповідальності. Факт відсутності підстав для притягнення до матеріальної відповідальності встановлюється службовим розслідуванням або судом.

У разі якщо сума збитків, заподіяних втратою засобів ТЗІ і КТК, перевищує суму, визначену судом для стягнення з винного, або перевищує нараховану суму, яку відповідно до законодавства покладено на винну особу, засоби ТЗІ і КТК списуються за інспекторським посвідченням.

У разі якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, позовні вимоги про стягнення суми втрачених або знищених засобів ТЗІ і КТК з винної особи не задоволено, військове майно списується за інспекторським посвідченням.

У разі повного відшкодування вартості втрачених засобів ТЗІ і КТК винними особами добровільно або за рішенням суду таке майно списується за актами технічного стану або актами списання без видачі інспекторського посвідчення.

Засоби ТЗІ і КТК, які втрачено внаслідок розкрадання чи знищення, списуються за актами технічного стану або актами списання після відшкодування винними особами вартості вкраденого (знищеного) військового майна. У разі якщо органами досудового розслідування або судом винні особи не будуть встановлені, таке майно списується за інспекторським посвідченням на підставі відповідної постанови органу досудового розслідування або рішення суду.

Засоби ТЗІ і КТК списуються за інспекторським посвідченням у випадку встановлення безнадійності стягнення у разі:

закінчення строку позовної давності, якщо суд відмовив у відновленні пропущеного строку;

встановлення судом факту неспроможності винних осіб сплатити зобов'язання (борг) та якщо немає можливості поновити стягнення в майбутньому;

смерті боржника (якщо встановлено відсутність майна, на яке за законом може бути накладено стягнення після його смерті).

14. Для списання засобів ТЗІ і КТК за інспекторським посвідченням службою ТЗІ військової частини готується клопотання. До клопотання на отримання інспекторського посвідчення додаються такі документи:

перелік засобів ТЗІ і КТК, що підлягають списанню за інспекторським посвідченням;

матеріали службового розслідування (перевірки);

витяги з наказів про призначення та результати проведення службового розслідування;

витяги з книги обліку нестач (за наявності);

копії наказів про знищення військового майна при інфекційних захворюваннях або з метою запобігання загарбанню його противником, а також про втрату його внаслідок стихійних лих, катастроф та аварій;

акт технічного стану або акт списання (у разі викрадення військового майна складається на підставі наявних облікових даних);

паспорт (формуляр), а за його відсутності - оформлений дублікат;

висновки (аналізи), що підтверджують непридатність військового майна до подальшого використання за призначенням;

висновки (аналізи), що підтверджують економічну недоцільність (неможливість) ремонту (демонтажу, переробки) засобів ТЗІ і КТК;

розрахунок залишкової (балансової) вартості засобів ТЗІ і КТК;

засвідчені виписки з акта ревізії (перевірки), аудиторського висновку;

засвідчені в установленому законодавством порядку копії рішень (постанов) суду;

довідка про часткове відшкодування збитків за рахунок винних осіб, яка видається фінансовим підрозділом військової частини.

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення, яке не підтверджене відповідними документами, до розгляду не приймається.

Для списання за інспекторським посвідченням засобів ТЗІ і КТК, втрачених або знищених під час воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій, посадові особи подають клопотання, до якого додаються:

копія відповідного документа (донесення, довідка тощо) з відображенням втрат засобів ТЗІ і КТК, втрачених або знищених під час воєнних дій, проведення антитерористичної (миротворчої) операції або внаслідок диверсій;

виписка з наказу командира військової частини з цього питання;

виписка з книг обліку нестач військової частини;

акт технічного стану або акт списання, складений на підставі наявних облікових даних;

інші документи (за необхідності).

15. Рішення про оформлення (порушення клопотання про видачу) інспекторських посвідчень приймається після видання наказу про результати проведення службових розслідувань, аудиту, перевірок, рішення суду, якими встановлено необхідність віднесення частини або повної суми збитків на рахунок держави.

Рішення про видачу інспекторського посвідчення приймається посадовими особами, які мають право списувати військове майно. У разі якщо командири (начальники) не мають права на списання такого майна, вони направляють за підпорядкованістю клопотання про отримання інспекторських посвідчень.

Клопотання про видачу інспекторського посвідчення з доданими документами направляється посадовій особі вищого рівня не пізніше 15 днів після завершення службового розслідування або надходження у військову частину рішення суду.

Посадові особи вищого рівня розглядають подані клопотання, приймають рішення та видають інспекторські посвідчення у місячний строк з дня їх надходження. У цей самий строк вони можуть призначити додаткове службове розслідування.

Інспекторські посвідчення видаються у трьох примірниках:

перший - видається військовій частині, в якій мала місце втрата;

другий - направляється до служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ;

третій - разом з документами, що стали підставою для видачі інспекторського посвідчення, зберігається у справах військової частини, командиром якої видане це посвідчення.

Підпис і відбиток гербової печатки ставляться на всіх трьох примірниках інспекторського посвідчення.

Інспекторське посвідчення, що видається командиром військової частини, оформлюється начальником служби ТЗІ в одному примірнику.

Оформлення та видача інспекторських посвідчень у військових частинах, що не мають підрозділів матеріального забезпечення, проводяться через військові частини, у яких вони знаходяться на забезпеченні.

Відповідна служба забезпечення на підставі інспекторського посвідчення та затвердженого акта списує втрачене військове майно за книгами (картками) обліку з особового рахунку військової частини, в якій виникла втрата.

16. Списані засоби ТЗІ і КТК підлягають розбиранню.

17. Для розбирання списаних засобів ТЗІ і КТК наказом командира (начальника) військової частини призначається комісія. Комісія зобов'язана перевірити відповідність поданих на розбирання засобів ТЗІ і КТК (за кількістю, типами, номерами, комплектністю) тим, що зазначені в актах на списання.

18. Комісія з розбирання списаних засобів ТЗІ і КТК складає акт зміни якісного стану (розбракування, розбирання) засобів ТЗІ і КТК (додаток 16), у якому:

перераховуються придатні для подальшого ремонту і використання деталі, якими комплектуються вироби, агрегати, блоки, вузли, прилади, запасні частини, деталі, матеріали (підлягають оприбуткуванню), та непридатні (підлягають деформуванню і здаванню в металобрухт);

зазначається кількість дорогоцінних металів, що містяться в комплектуючих виробах, агрегатах, блоках, вузлах, приладах, запасних частинах, деталях та матеріалах;

вказується вага дорогоцінного металу, що підлягає здаванню до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України після утилізації техніки.

Акт зміни якісного стану (розбракування, розбирання) засобів ТЗІ і КТК затверджується командиром (начальником) військової частини і долучається до акта на списання.

19. На основі акта зміни якісного стану (розбракування, розбирання) засобів ТЗІ і КТК придатні матеріальні засоби оприбутковуються за книгами (картками) обліку складів військових частин та використовуються у військовій частині для ремонту і доукомплектування аналогічних засобів ТЗІ і КТК, навчальних цілей та інших потреб. Матеріальні засоби, які не можуть бути використані у військовій частині, за вказівкою Головного управління НГУ передаються до інших військових частин, на об'єднаний склад, у ремонтний підрозділ.

20. Усі деталі, якими комплектуються вироби, агрегати, блоки, вузли, прилади, кабелі, дроти після вилучення з них робочих елементів і деталей оприбутковуються як металобрухт (чорний або кольоровий).

21. Зберігати у військовій частині чи здавати як брухт списані засоби ТЗІ і КТК у нерозібраному вигляді категорично забороняється.

22. Записи в книгах (картках) обліку про списання засобів ТЗІ і КТК проводяться після оприбуткування комплектуючих виробів, агрегатів, блоків, вузлів, приладів, металобрухту та іншого майна, отриманих від розбирання відправлених на розбирання за розпорядженням Головного управління НГУ засобів ТЗІ і КТК чи передавання їх у встановленому порядку для реалізації.

23. Відмітки про списання комплектуючих виробів табельних засобів ТЗІ і КТК, що вийшли з ладу, записуються в розділі формуляра "Особливі відмітки", підписуються начальником служби ТЗІ військової частини та скріплюються гербовою печаткою.

Деталі, якими комплектуються вироби, що вийшли з ладу, списані та вилучені, як правило, замінюються на працездатні (нові). Вилучення та заміна комплектуючих виробів оформлюється актом вилучення (закладки) (додаток 17), який підписується комісією, що провела вилучення (закладку) комплектуючого виробу, начальником служби ТЗІ військової частини (головою комісії) та затверджується командиром (начальником) військової частини.

24. Комплект запасних частин, інструментів, приладів (далі - ЗІП) використовується і зберігається в місці експлуатації засобів ТЗІ і КТК. При витраті деталей та майна ЗІП ведеться картка некомплекту ЗІП (додаток 18). ЗІП поповнюються в міру їх витрати. ЗІП з розділу формуляра "Комплектність" не списуються.

25. Командир (начальник) військової частини має право скасувати рішення щодо списання засобів ТЗІ і КТК, прийняте підлеглими посадовими особами, анулювати видані інспекторські посвідчення та призначити повторне розслідування щодо виявлення причин та осіб, винних у втраті засобів ТЗІ і КТК.

26. У порядку, встановленому для списання основних засобів, проводиться переведення бойових (навчально-бойових) засобів ТЗІ і КТК у навчальні, при цьому акт на списання основних засобів не оформлюється. У навчальні переводяться технічно справні засоби ТЗІ і КТК. Про переведення бойових (навчально-бойових) засобів ТЗІ і КТК у навчальні віддається наказ по військовій частині та здійснюється відповідний запис у формулярі. Переведення пересувних засобів ТЗІ і КТК у стаціонарний варіант проводиться в такому самому порядку.

27. Закладка кабелів оформлюється схемою закладки довільної форми, яка підписується начальником служби ТЗІ військової частини і посадовими особами, що провели закладку, та затверджується командиром (начальником) військової частини. Схема закладки кабелю повинна бути прив'язана до місцевості, оптимального масштабу, розкривати відомості про тип (марку), довжину та спосіб прокладки кабелю. Схема закладки кабелю після її затвердження командиром (начальником) військової частини зберігається в службі ТЗІ військової частини.

28. Щороку строки експлуатації закладених кабелів (дротів) зменшуються відповідно до характеристик кабелів (дротів) та умов закладки.

IX. Експлуатація засобів ТЗІ і КТК

До обслуговування та експлуатації засобів ТЗІ і КТК допускаються підготовлені посадові особи, які вивчили принцип дії, конструктивні особливості та прийоми роботи з урахуванням рекомендацій щодо експлуатації відповідно до вимог керівних документів, мають відповідний допуск до державної таємниці та склали заліки із забезпечення режиму доступу під час опрацювання ІзОД, технічної документації та цієї Інструкції і призначені наказом командира (начальника) військової частини відповідальними за експлуатацію засобів ТЗІ і КТК. Залучення до обслуговування засобів ТЗІ і КТК сторонніх організацій проводиться за погодженням зі службою ТЗІ РСВ Головного управління НГУ.

 

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

М. І. Балан

 

АТЕСТАТ N _____

військової частини _______

Ознака інформації

Реєстраційний номер

Номер аркуша

Код документа

Номер документа

Дата документа

 

 

 

 

 

 

Підстава (мета) операції

Код операції

Служба (орган управління)

Військова частина, об'єднання

 

 

 

 

N з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця виміру

Ціна

Належить за табелем

У наявності

Дата видачі в користування
(введення в експлуатацію)

категорія

кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: ___________________________________________________________________ найменувань.

На суму: _________________________________________________________________________ грн.

Втрати засобів та майна ________________________________________________________________.
                                                                                                       (вказати суму, занесену в книгу нестач частини)

Дата проведення останньої ревізії ________________________________________________________

Із зазначеною в атестаті кількістю матеріальних засобів, які обліковуються за військовою частиною __________, згоден:

Начальник служби ТЗІ (офіцер із захисту інформації) військової частини
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (військове звання, підпис, прізвище)

Командир військової частини
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (військове звання, підпис, прізвище)

Відомості, унесені в атестат, засвідчую:

Начальник служби ТЗІ РСВ Головного управління НГУ
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (військове звання, підпис, прізвище)

Командувач Національної гвардії України
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (військове звання, підпис, прізвище)

 

ТАБЕЛЬ
належності засобів ТЗІ і КТК

_______________________________
(військова частина)

до штату N _________________

Розділи

1. Апаратно-програмні комплекси проведення спеціальних досліджень.

2. Засоби протидії витоку інформації.

3. Засоби пошуку пристроїв несанкціонованого отримання інформації.

4. Вимірювальні прилади.

5. Захищені автоматизовані робочі станції.

6. Ремонтні засоби захисту інформації.

7. Устаткування та допоміжне майно.

N з/п

Найменування засобів захисту інформації (тип, марка)

Одиниця виміру

Належність

Отримується/ 
закуповується самостійно

Примітка

бойова

навчальна

 

 

 

 

 

 

 

Начальник РСВ Головного управління НГУ
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, підпис, прізвище)

Начальник служби ТЗІ РСВ
Головного управління НГУ
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, підпис, прізвище)

Примітка. Табель належності розробляється на ті військові частини, на які передбачений штатний розклад.

 

ЗВІТ-ЗАМОВЛЕННЯ
на табельні засоби ТЗІ і КТК за 20__ рік
військової частини _______

N з/п

Найменування засобів ТЗІ і КТК

Належить за табелем

Звітний 20__ рік

20___ рік

залишок на 01.11.20__

отримано

придбано

передано

списано

наявність на 01.11.20__

в тому числі на складі

потребує ремонту

підлягає списанню

заявлено на 20__ рік

кількість

категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Апаратно-програмні комплекси проведення спеціальних досліджень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Засоби протидії витоку інформації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Засоби пошуку пристроїв несанкціонованого отримання інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Вимірювальні прилади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Захищені автоматизовані робочі станції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Ремонтні засоби захисту інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Устаткування та допоміжне майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник служби ТЗІ військової частини
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                        (військове звання, підпис, прізвище)

 

  

Головне управління Національної гвардії України

Режимно-секретний відділ
вул. Народного Ополчення, 9-А, м. Київ, 03151

Про приймання-передавання майна в 5-денний термін поінформувати РСВ
Головного управління НГУ одним примірником наряду, оформленого в установленому порядку

НАРЯД N ____
на видачу (передачу) засобів і майна захисту інформації

Виписаний __.__.20__

Дійсний до __.__.20__

Видати (передати) з військової частини ________________________
                                 у військову частину ________________________

Спосіб видачі (передачі) - самовивезення

N з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Видати

Категорія

Видано

Ціна за одиницю

Сума

Відмітка про проведення за обліком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменувань: _______.

На суму: ___________________________________________________________________________ грн.

Начальник служби ТЗІ РСВ
Головного управління НГУ
______________________________________________________________________________________
                                                                                (військове звання, підпис, прізвище)

М. П.

Видав _____________________________            Отримав _____________________________________
                             М. П.                   (посада)                                                                      М. П.                                (посада)
___________________________________            _____________________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище)                                                      (військове звання, підпис, прізвище)
__.__.20__ Доручення: серія _____ N ___________ від __.__.20__

За обліком військової частини видачу (приймання) проведено
Начальник служби ТЗІ військової частини
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (військове звання, підпис, прізвище)

__.__.20__
М. П.

 

АКТ N _____
ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування технічного засобу, що підлягає списанню, переведенню в іншу категорію тощо)

Комісія у складі голови _________________________________________________________________
                                                                                                      (посада, військове звання, прізвище)
та членів: ____________________________________________________________________________,
                                                                                      (посада, військове звання, прізвище кожного члена комісії)
що призначена наказом командира військової частини _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (найменування частини, номер і дата наказу)
провела перевірку технічного стану ______________________________________________________.
                                                                                                                      (найменування технічного засобу)

За результатами перевірки, вивчення формулярів (паспортів) та інших документів установила:

I. Технічно-експлуатаційні показники

1. Рік виготовлення (дата) ______________________________________________________________

2. Заводський номер __________________________________________________________________

3. Уведено в експлуатацію (дата) ________________________________________________________

4. Знаходиться в експлуатації (років, місяців) ______________________________________________

5. Має напрацювання з початку експлуатації (годин) _______________________________________

6. Установлені:
ресурс (годин) _________________________________________________________________________
термін експлуатації (років, місяців) ________________________________________________________
гарантійне напрацювання (годин) ________________________________________________________
гарантійний термін (років, місяців) ________________________________________________________

7. Виконано ремонтів (яких, дата) ________________________________________________________

8. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців) _________________________

9. Напрацювання після останнього ремонту (годин) _________________________________________

10. Має недопрацювання (перепрацювання):
за визначеним ресурсом (годин) __________________________________________________________
за терміном експлуатації (років, місяців) ____________________________________________________
за гарантійним напрацюванням (годин) ____________________________________________________
за терміном придатності (років, місяців) ____________________________________________________

II. Склад і якісний стан

N з/п

Найменування технічного засобу

Одиниця виміру

Кількість

Категорія

Первісна вартість

Заводський номер (інвентарний)

Номер формуляра

за документом

фактично

грн

коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У першому рядку записується основний технічний засіб. У решті рядків зазначаються його комплектуючі вироби.

III. Комплектність

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV. Технічний стан

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V. Причини дострокового зносу або пошкодження

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI. Обсяг напрацювань

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VII. Пропозиції комісії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках:
1-й примірник - до справи;
2-й примірник - на адресу.

Голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, військове звання, підпис, прізвище)

___.___.20__

VIII. Висновок командира військової частини (старшого начальника)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище)
___.___.20__

М. П.

Здав _________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, підпис, прізвище)

Прийняв _____________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, військове звання, підпис, прізвище)
___.___.20__

IX. Висновки старших начальників

1. Технічний стан виробу _______________________________________________________________
                                                                                                (найменування і заводський номер)
установлено шляхом ___________________________________________________________________
                                                                       (вивчення документів і акта на виріб або перевірки технічного стану
_____________________________________________________________________________________
                                                     представником старшого начальника, його військове звання, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
              (підтверджується висновок командира військової частини або зазначається рішення командира об'єднання)

Командир об'єднання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (військове звання, підпис, прізвище)
___.___.20__

М. П.

2. Технічний стан виробу _______________________________________________________________
                                                                                                        (найменування і заводський номер)
установлено шляхом ___________________________________________________________________
                                                                    (вивчення документів і акта на виріб або перевірки технічного стану
_____________________________________________________________________________________
                                             представником старшого начальника, його військове звання, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
            (підтверджується висновок командира військової частини або зазначається рішення начальника служби ТЗІ
                                                                               РСВ Головного управління НГУ)

Начальник служби ТЗІ РСВ
Головного управління НГУ
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (військове звання, підпис, прізвище)
___.___.20__
М. П.

3. Технічний стан виробу _______________________________________________________________
                                                                                                   (найменування і заводський номер)
установлено шляхом ___________________________________________________________________
                                                                        (вивчення документів і акта на виріб або перевірки технічного стану
_____________________________________________________________________________________
                                                    представником старшого начальника, його військове звання, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
          (підтверджується висновок командира військової частини або зазначається рішення командувача Національної
                                                                                                         гвардії України)

Командувач Національної гвардії України
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (військове звання, підпис, прізвище)
___.___.20__
М. П.

 

Військова частина ___________________

Номенклатурний N ______________

Начальник служби ТЗІ (офіцер із захисту інформації) ________________

Реєстровий N ___________________

___.___.20__
М. П.

 

КАРТКА ОБЛІКУ

_________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування, тип засобів захисту інформації)

Одиниця обліку __________________________

Довідка про наявність дорогоцінних металів (у грамах):

Ціна _____________________________________

золото _____________________________________
срібло _____________________________________
платина ___________________________________
метали платинової групи _____________________

N з/п

Дата запису

Найменування і номер документа, від кого отримані (кому видані) засоби захисту інформації, заводські (інвентарні) номери

Рух по частині

У тому числі знаходиться

Номер справи і сторінки, де підшитий документ

Примітка

на складі

в експлуатації

прибуло

вибуло

усього

усього

у тому числі за категоріями

усього

у тому числі у підрозділах

I

II

III

IV

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛЯР

1. Загальні вказівки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Загальні відомості про виріб

2.1. Найменування виробу ______________________________________________________________

2.2. Заводський номер __________________________________________________________________

2.3. Номер серії _______________________________________________________________________

2.4. Варіант комплекту поставки _________________________________________________________

2.5. Дата виготовлення _________________________________________________________________

2.6. Дата введення в експлуатацію _______________________________________________________

2.7. Строк експлуатації та відомості про підстави зміни строку експлуатації
_____________________________________________________________________________________

3. Основні технічні характеристики

Параметри та характеристики

Значення параметра

Примітка

за ТУ

фактично

 

 

 

 

4. Комплектність

Номер рядка

Позначення

Наймену-
вання

Кількість за варіантами виконання

Габаритні розміри

Вага, кг, не більше

Заводський номер

Позначення пакувального місця

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Свідоцтво про приймання

Виріб ____________________________________, заводський номер __________________________,
відповідає технічним умовам і визначений таким, що придатний до експлуатації.

Дата виготовлення ___.___.20__
М. П.

Головний інженер _____________________________________________________________________

Начальник ВТК підприємства ___________________________________________________________

6. Висновок про приймання

Виріб ____________________________________, заводський номер __________________________,
відповідає технічним умовам і визначений таким, що придатний до експлуатації.

Представник замовника ________________________________________________________________

___.___.20__
М. П.

7. Відомості про претензії

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Відомості про зберігання

Дата

Умови зберігання

Посада, прізвище і підпис особи, яка відповідає за зберігання

взяття на зберігання

зняття зі зберігання

 

 

 

 

9. Відомості про консервацію та переконсервацію виробу при експлуатації

Позначення виробу

Наймену-
вання виробу

Заводський номер

Дата консервації

Метод консервації

Дата перекон-
сервації

Умовна назва підприємства, яке проводило консервацію

Дата, посада, підпис особи, яка проводила консервацію

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Відомості про рух виробу під час експлуатації

N з/п

Надійшов

Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за приймання

Відправлений

Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за відправлення

звідки

номер і дата наказу

куди

номер і дата наказу

 

 

 

 

 

 

 

11. Відомості про закріплення виробу за відповідальними особами

N з/п

Посада

Прізвище особи, яка відповідає за експлуатацію

Номер і дата наказу

Підпис відповідальної особи

про закріплення

про відрахування

 

 

 

 

 

 

12. Підсумковий облік напрацювання за роками та з початку експлуатації

Місяці

Підсумковий облік роботи за роками

20__ рік

20__ рік

20__ рік

кількість годин

усього з початку експлуатації, кількість годин

підпис

кількість годин

усього з початку експлуатації, кількість годин

підпис

кількість годин

усього з початку експлуатації, кількість годин

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Облік несправностей під час експлуатації

N з/п

Дата і час відмови виробу або його складової частини

Характер непраце-
здатності

Причина несправності (відмови)

Ужиті заходи до усунення несправності, витрата ЗІП і відмітка про направлення рекламації

Посада, прізвище, підпис особи, яка відповідає за усунення несправності

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

14. Особливі зауваження щодо експлуатації виробу та аварійних випадків

Дата

Особливі зауваження щодо експлуатації та аварійних випадків

Ужиті заходи

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

 

 

 

 

15. Облік технічного обслуговування

Дата

Вид технічного обслуговування

Зауваження про технічний стан

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

 

 

 

 

16. Результати вимірів основних параметрів та технічних характеристик під час ТО-2

Характеристика, яка перевіряється

Значення

Дата проведення вимірів

20__ рік

20__ рік

20__ рік

найменування та одиниця вимірювання

номінальне

граничного відхилення

фактично

заміряв (посада, підпис)

фактично

заміряв (посада, підпис)

фактично

заміряв (посада, підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Відомості про зміну конструкції та доопрацювання виробу під час експлуатації і ремонту

N з/п

Підстава (найменування документа)

Дата проведення змін

Зміст проведених робіт

Характеристика роботи виробу після проведених змін

Посада, прізвище, підпис особи, яка відповідає за проведену зміну

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

18. Відомості про заміну складових частин виробу під час експлуатації

N з/п

Частина, яка знята

Частина, яка встановлена

Дата, посада, прізвище, підпис відповідальної особи за проведення заміни

найменування та позначення

заводський номер

кількість відпрацьованих годин

причина виходу з ладу

найменування та позначення

заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Відомості про встановлення категорії виробу

Дата

Підстава для встановлення категорії

Категорія, яка встановлена

Посада, прізвище і підпис відповідальної особи

Примітка

 

 

 

 

 

20. Відомості про ремонт виробу

N з/п

Наймену-
вання та позначка складової частини виробу

Підстава для здавання в ремонт

Дата

Наймену-
вання ремонтного підрозділу

Кількість годин напрацювання до ремонту

Вид ремонту

Наймену-
вання ремонтних робіт

Посада, прізвище, підпис відповідальної особи

надходження в ремонт

виходу з ремонту

яка проводила ремонт

яка прийняла з ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Відомості про результати перевірки виробу під час посадового контролю, ревізій та оглядів

Дата

Вид огляду або перевірки

Результат огляду або перевірки

Посада, прізвище, підпис особи, яка перевіряла

Примітка

 

 

 

 

 

22. Особливі відмітки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

КАРТКА ОБЛІКУ

_____________________________________________________________________________________
(найменування, тип засобів захисту інформації)

Одиниця обліку _______________________
Ціна _________________________________
Склад (підрозділ) ______________________
Сховище _____________________________
Стелаж ______________________________
Чарунка ______________________________

 

Наявність дорогоцінних металів
(у грамах):

золото ____________________________________
срібло _____________________________________
платина ___________________________________
метали платинової групи _____________________

N з/п

Дата запису

Найменування і номер документа, від кого отримані (кому видані) засоби захисту інформації, заводські (інвентарні) номери

Прибуло

Вибуло

Усього

У тому числі за категоріями

Відмітка про звірку

I

II

III

IV

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації облікових документів військової частини ______

Розпочато ___.___.20__
Закінчено ___.___.20__

Розділ _________________ реєстрації облікових документів__________________________________
                                                                                                                                                                                   (підрозділ)

Реєстраційний номер з/п

Дата запису

Найменування документа

Номенклатурний номер

Прізвище, ініціали та підпис особи, що отримала обліковий документ

Номер акта на вилучення з користування облікового документа, номер справи, сторінки, де він підшитий

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН
роботи ремонтного підрозділу військової частини _______

N з/п

Найменування техніки захисту інформації

Кількість

Вид робіт, що виконуються

Хто виконує

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

___.___.20__

 

ВІДОМІСТЬ

 

Виріб ________________________________, N _________________, рік виготовлення ______________, від військової частини ________________
                                      (найменування)

N з/п

Заповнюється військовою частиною (відправником)

Заповнюється ремонтним органом

найменування комплектуючих виробів

заводський номер

комплектність

відправлено в ремонт

надійшло в ремонт

здано у виробництво

укомплектовано після ремонту

примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При відправленні в ремонт:

При прийманні в ремонт:

Начальник штабу військової частини _______
___________________________________________________________
                               (військове звання, підпис, прізвище)

Голова комісії
___________________________________________________________
                                  (військове звання, підпис, прізвище)

Комплектацію проводив
___________________________________________________________

Члени комісії:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___.___.20__
М. П.

___.___.20__
М. П.

Майно в ремонт здав
___________________________________________________________
                                       (військове звання, підпис, прізвище)

Майно прийняв
___________________________________________________________
                                                     (військове звання, підпис, прізвище)

 

АКТ
приймання в ремонт N _____

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів)
___________________________________________________________________________________________________________________________
(місце складання акта)

Дата початку приймання ___.___.20___

Дата закінчення приймання ___.___.20___

При ознайомленні з документами, огляді (перевірці) встановлено:

I. Кількість і якісний стан при фактичному прийманні

N з/п

Найменування матеріальних засобів

Одиниця виміру

Обліковується за документами

Фактично в наявності

Заводський номер

Дата випуску

Нестача

Надлишок

Примітка

категорія

кількість

категорія

кількість

категорія

кількість

категорія

кількість

II. При зовнішньому огляді

а) технічний стан транспорту (автомобіля) _______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                            (виявлені несправності)

б) стан пломб _______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                (ким накладені номери пломб та їх стан)

в) стан тари та упаковки ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                               (виявлені недоліки)

III. При перевірці якісного стану

___________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Інші відмітки

___________________________________________________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках:
1-й примірник - до справи;
2-й примірник - на адресу.

Голова комісії
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії:
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Представник ________________________________________________________________________________________________________________
                                                              (військова частина, установа, номер і дата документа про повноваження на участь у прийманні, посада, підпис, прізвище)

Матеріальні засоби, що надійшли фактично, які перераховані в акті, на відповідальне зберігання прийняв
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___.___.20__

 

КНИГА
обліку ремонту засобів ТЗІ і КТК

_____________________________________________________________________________________
(військова частина, склад, база)

Зміст

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

Найменування матеріальних засобів

Сторінки книги

початкові

наступні

початкові

наступні

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(вид або група матеріальних засобів)

(лівий бік сторінки)

Дата прий-
мання в ремонт

Хто здає, підстава

Наймену-
вання техніки

Одиниця виміру

Завод-
ський номер

Дата

Якого потребує ремонту

Строк виконання

Кількість ремонтів

Напрацьовано

випуску

виходу з ладу

капіталь-
ний ремонт

середній ремонт

з початку експлуата-
ції

після останнього ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(правий бік сторінки)

Відповідальний за ремонт

Дата початку ремонту

Вид ремонту

Вузли, що замінені, витрати матеріалу

Дата

Підпис про отримання

закінчення ремонту

видачі з ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОКИ
експлуатації та технічний ресурс табельних засобів ТЗІ і КТК

N з/п

Найменування техніки

Ресурс техніки

Строк служби 
(в роках)

Примітка

при експлуатації в стаціонарних умовах (тис. год.)

при експлуатації в польових умовах (автомобільна)
(тис. год.)

1

2

3

4

5

6

1

Апаратно-програмні комплекси проведення спеціальних досліджень (типу ТЕМП 1.0, Акор 3,3Р, 3ПК та інші)

 

 

5

 

2

Вимірювальні антенно-фідерні системи та струмоз'ємники (типу AI50, AIR32, TC23 тощо)

 

 

8

 

3

Спектральні корелятори (типу Oscor Green 24 та інші)

 

 

5

 

4

Комплекс Пластун-3Д

 

 

5

 

5

Портативні тепловізори (типу Flir E50 та інші)

 

 

5

 

6

Детектори поля (типу Protect-1207 та інші)

 

 

5

 

7

Пошукові дзеркала (типу Взгляд-002 та інші)

 

 

5

 

8

Комплекти доглядових інструментів (типу ОТК-4000 та інші)

 

 

5

 

9

Пристрої виявлення прихованих камер (OKA GR та інші)

 

 

10

 

10

Сканери прихованих відеокамер (типу Wega та інші)

 

 

5

 

11

Сканери бездротових відеокамер (типу C-Hunter 945 та інші)

 

 

5

 

12

Комплекс вимірювання шуму та вібрацій Ореол-2

 

 

5

 

13

Вимірювачі шуму та вібрацій (ВШВ-003-М2)

 

 

5

 

14

Вимірювачі шуму та вібрацій (ВШВ-003-М2)

 

 

5

 

15

Аналізатори провідних комунікацій (типу TALAN DPA 700 та інші)

 

 

5

 

16

Рентгеноскопічні установки (типу Flatscan 30 та інші)

 

 

5

 

17

Відеоендоскопи (типу КЖПП та інші)

 

 

5

 

18

Нелінійні локатори (типу ORION-2.4 та інші)

 

 

5

 

19

Пошуковий комплекс (типу СМ-2 та інші)

 

 

5

 

20

Віброакустичні генератори (МАРС-ТЗО-4-2 та інші)

 

 

8

 

21

Віброакустичні випромінювачі (МАРС ВІ3 та інші)

 

 

8

 

22

Віброакустичні випромінювачі (МАРС ВІ4 та інші)

 

 

8

 

23

Акустичні випромінювачі (типу МАРС-АКЗ та інші)

 

 

5

 

24

Фільтри мережеві (типу М-17 та інші)

 

 

5

 

25

Генератори просторового зашумлення (типу Базальт 5ГЕШ, Волна 4Р та інші)

 

 

5

 

26

Захищені автоматизовані робочі станції

 

 

5

 

27

Програмно-апаратні комплекси розмежування доступу (типу Гриф... та інші)

 

 

4

 

28

Селективні мультивольтметри (типу СМВ 11, СМВ 8,5... та інші)

 

 

10

 

29

Аналізатори спектра

 

 

10

 

Примітка. При довготривалому зберіганні (більше 10 років) засобів ТЗІ і КТК показники термінів і ресурсів експлуатації зменшуються на 50 %, більше 15 років - на 75 %.

 

ІНСПЕКТОРСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ N _______

Видане ______________________________________________________________________________
                                              (найменування військової частини, якій видане інспекторське посвідчення)
за клопотанням _______________________________________________________________________
                                                                                   (ким подане клопотання)
від ___.___.20__ N ______ на списання з книг нестач матеріальних засобів

N з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Кількість

Категорія

Заводський номер

Ціна за одиницю

Загальна сума

Причини втрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменувань: _______.

На суму: ___________________________________________________________________________ грн.

Із загальної суми шкоди, заподіяної державі втратою матеріальних засобів, частка шкоди в сумі ________ грн _______ коп. підлягає відшкодуванню за рахунок винних, а решту в розмірі _______ грн _______ коп. дозволяється віднести на рахунок держави.

Додаток: клопотання про видачу інспекторського посвідчення та матеріали до нього на _____ аркушах.

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини (з'єднання, установи), яка видала інспекторське посвідчення)
_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка видала інспекторське посвідчення)

М. П.
___.___.20__

 

АКТ N _______
зміни якісного стану (розбракування, розбирання) засобів ТЗІ і КТК

Комісія у складі голови _________________________________________________________________
                                                                                          (посада, військове звання, прізвище, ініціали)
і членів: ______________________________________________________________________________
                                                                      (посада, військове звання, прізвище, ініціали кожного)
_____________________________________________________________________________________,
призначена наказом командира військової частини _________________________________________
                                                                                                                                                                        (умовний номер,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  дата і номер підписання наказу)
провела огляд та розбракування _________________________________________________________,
                                                                                                                            (найменування засобів ТЗІ і КТК)
списаних згідно з актом технічного стану (протоколом на списання)
від ___.___.20__ N ____.
         (дата затвердження)

За результатами огляду встановлено:

1. Оприбуткувати для подальшого використання

N з/п

Найменування комплектуючих частин засобів ТЗІ і КТК

Код номенклатури

Одиниця виміру

Категорія

Кількість

Проведено за обліком

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи та деталі, які містять дорогоцінні метали і підлягають здаванню до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України

N з/п

Найменування комплектуючих частин засобів ТЗІ і КТК

Код номенклатури

Одиниця виміру

Категорія

Кількість

 

 

 

 

 

 

У списаних елементах та деталях міститься: золота ______ г, платини _______ г, срібла ________ г, металів платинової групи ________ г.

3. Пропозиції комісії: ___________________________________________________________________
                                                                            (причини переведення в іншу категорію, доцільність використання
_____________________________________________________________________________________
                                                        окремих приладів, запасних частин, деталей та іншого майна)
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Отримані від розбирання вузли, запасні частини, деталі та інше майно, зазначені в розділі 2 цього акта, на відповідальне зберігання прийняв:
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___.___.20__

 

АКТ N _______
вилучення (закладки)

Комісія у складі голови _________________________________________________________________
                                                                                               (посада, військове звання, прізвище)
та членів: ____________________________________________________________________________,
                                                                 (посада, військове звання, прізвище кожного члена комісії)
що призначена наказом командира військової частини ______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування військової частини, номер і дата наказу)
провела перевірку технічного стану, вивчила формуляри (паспорти) та інші документи. Ураховуючи функціональну сумісність та технологію експлуатації, комісія пропонує вилучити (закласти, об'єднати) з (в) ____________________________________________________ такі вироби (елементи):
                                                              (найменування комплекту технічного засобу)

N з/п

Найменування технічного засобу, з якого вилучаються
(в який закладаються) вироби (елементи)

Заводський (інвентарний) номер технічного засобу, з якого вилучаються
(у який закладаються) вироби (елементи)

Найменування елемента, який вилучається
(закладається)

Вартість виробу (елемента), який вилучається (закладається)

Підстава вилучення
(закладки) виробу (елемента)

Примітки

грн

коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках:
1-й примірник - до справи;
2-й примірник - на адресу.

Голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
___.___.20__

Технічний засіб з проведеними змінами в експлуатацію прийняв:
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)
___.___.20__

 

Картка некомплекту ЗІП

_______________________________ N _____________________
(найменування технічного засобу)                      (заводський номер)

Розпочато ___.___.20__
Закінчено ___.___.20__

N з/п

Найменування предметів ЗІП

Одиниця виміру

Повинно бути в комплекті

У наявності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер та дата акта про списання (поповнення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис начальника служби ТЗІ військової частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник служби ТЗІ військової частини _______________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

____________

Опрос