Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Своду сведений, составляющих государственную тайну

СБУ
Приказ от 23.07.2015 № 472
действует с 08.09.2015

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2015

м. Київ

N 472

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2015 р. за N 997/27442

Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Відповідно до статей 10, 11, 12 Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про скасування раніше прийнятих рішень про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 21 травня 2015 року за N 1215, 25 травня 2015 року за N 1217, 08 червня 2015 року за N 1270, 16 червня 2015 року за NN 1307, 1315, 1316, 18 червня 2015 року за NN 1373, 1374, 1375, 1376, 20 червня 2015 року за N 1423, 22 червня 2015 року за NN 1290, 1292, 24 червня 2015 року за N 1428, 03 липня 2015 року за N 1464, 04 липня 2015 року за NN 1452, 1453, 1454, 06 липня 2015 року за N 1472, 10 липня 2015 року за NN 1523, 1531, 1547, 11 липня 2015 року за NN 1550, 1551, 1555, 1557, 1559, 1566, 13 липня 2015 року за NN 1569, 1571, 1572, 1574, 14 липня 2015 року за NN 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1596, 1601, 16 липня 2015 року за N 1607, та рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці, зареєстрованих у Службі безпеки України 21 травня 2015 року за N 1216, 25 травня 2015 року за N 1218, 16 червня 2015 року за NN 1308, 1314, 18 червня 2015 року за NN 1377, 1378, 1379, 20 червня 2015 року за NN 1424, 1425, 1426, 1427, 22 червня 2015 року за NN 1291, 1293, 24 червня 2015 року за NN 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 03 липня 2015 року за NN 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 04 липня 2015 року за NN 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 06 липня 2015 року за N 1473, 10 липня 2015 року за NN 1524, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 11 липня 2015 року за NN 1556, 1558, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 13 липня 2015 року за NN 1570, 1573, 14 липня 2015 року за NN 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602, 1604, 16 липня 2015 року за N 1608,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182 (зі змінами), що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Грицак

 

ЗМІНИ
до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1. У загальних положеннях Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ):

1) у пункті 5:

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"ДАС, Укрдержархів - Державна архівна служба України.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок перший вважати відповідно абзацами десятим - сорок другим;

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"ДПтС - Державна пенітенціарна служба України.".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - сорок другий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - сорок третім;

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:

"ДФС - Державна фіскальна служба України.".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - сорок третій вважати відповідно абзацами двадцять першим - сорок четвертим;

2) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Адміністративно-територіальний географічний об'єкт - держава, автономна територія, область, район, місто, селище, село тощо.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сто двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами третім - сто двадцять шостим;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"Бойовий склад - сукупність бойових військових формувань: підрозділів, частин, з'єднань, об'єднань, а також військових формувань оперативного, технічного, тилового забезпечення, сил та засобів системи управління військами, які призначені у складі угрупувань військ для безпосереднього ведення бойових дій.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - сто двадцять шостий вважати відповідно абзацами дев'ятим - сто двадцять сьомим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Вимоги (рекомендації) щодо забезпечення захисту секретної інформації (протидії технічним розвідкам) - встановлені характеристики, властивості, параметри, які висуваються до об'єктів інформаційної діяльності (об'єктів протидії), інформаційно-телекомунікаційних систем, засобів обробки секретної інформації, засобів і комплексів (систем) технічного захисту інформації та їх окремих складових з метою забезпечення захищеності секретної інформації.";

доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами шістнадцятим, сімнадцятим та вісімнадцятим такого змісту:

"Військова частина - типова організаційна одиниця, що утримається на окремому штаті і призначається для виконання визначених завдань самостійно або у складі організаційної структури вищого рівня. Під військовими частинами тут і далі розуміють органи військового управління, з'єднання, військові частини, військові кораблі (екіпажі), військові навчальні заклади та установи.

Військове містечко - майновий комплекс будівель, споруд, іншого нерухомого військового майна разом із казарменим фондом, житловим фондом, об'єктами соціально-культурного призначення, комунальними спорудами та інженерними мережами, які використовуються для його обслуговування, розміщений на відокремленій земельній ділянці, яка належить до категорії земель оборони.

Військовий корабель - це корабель (судно), що входить до складу Збройних Сил України (інших утворених відповідно до законів України військових формувань), має зовнішні розпізнавальні знаки державної належності та є під командуванням особи, яка перебуває на військовій службі. В окремих випадках судна забезпечення можуть перебувати під командуванням працівника.".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - сто двадцять сьомий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - сто тридцятим;

доповнити пункт після абзацу двадцятого новими абзацами двадцять першим, двадцять другим такого змісту:

"Географічна назва - власна назва географічного об'єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів.

Географічні координати дислокації військової частини - географічні координати штабу (управління) військової частини.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - сто тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять третім - сто тридцять другим;

абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Державне розпізнавання (впізнавання) об'єктів в Україні - визначення належності виявлених об'єктів за принципом "свій-чужий" з використанням технічних засобів та візуально.";

абзаци двадцять сьомий - двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Дислокація - місце розташування (базування) із зазначенням географічних назв адміністративно-територіальних географічних об'єктів або географічних координат.

Дислокація військ (в особливий період, на воєнний час) - розміщення у населених пунктах (аеродромах, військово-морських базах, пунктах базування, військових містечках, таборах тощо) органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових кораблів, військових навчальних закладів, установ та інших військових формувань, які не входять до складу діючих військ (сил).

Дислокація військ (у мирний час) - розміщення (розквартирування) органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових кораблів, військових навчальних закладів та установ у відведених (визначених) для них місцях (пунктах постійної дислокації) у населених пунктах (військових містечках, аеродромах, військово-морських базах, пунктах базування).";

абзац тридцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - сто тридцять другий вважати відповідно абзацами тридцятим - сто тридцять першим;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"Документи ручного кодування (або документи кодованого зв'язку) - таблиці для кодування текстових (числових) даних і змінні елементи їхньої ключової системи (ключі); ключі для кодування топографічних карт, за якими дійсні координати пунктів місцевості у відповідності до встановленого способу кодування змінюються умовними (кодовими) позначеннями.";

доповнити пункт після абзацу тридцять п'ятого новим абзацом тридцять шостим такого змісту:

"Засоби технічних розвідок - апарати, машини та виготовлені з їх використанням обладнання або технічні системи, а також інструменти і речовини, призначені для: одержання розвідувальної інформації шляхом контролю поверхні Землі, повітряного (космічного) простору й окремих об'єктів, а також випромінювань різної природи; добування розвідувальної інформації з каналів електрозв'язку, інформаційних систем та окремих технічних засобів оброблення інформації; подолання технічного і криптографічного захисту розвідувальної інформації; негласного спостереження за об'єктами, що становлять інтерес для розвідувальних органів як джерела розвідувальної інформації; забезпечення передавання розвідувальної інформації.".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сто тридцять перший вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - сто тридцять другим;

абзац сорок перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок другий - сто тридцять другий вважати відповідно абзацами сорок першим - сто тридцять першим;

абзац сорок перший викласти в такій редакції:

"Комплекс спеціального зв'язку - сукупність обладнання і засобів криптографічного захисту інформації, засобів спеціального зв'язку, технічно та функціонально поєднаних для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, призначена для використання у складі системи спеціального зв'язку.";

доповнити пункт після абзацу п'ятдесят першого новим абзацом п'ятдесят другим такого змісту:

"Мобілізаційне розгортання військ (сил) - узгоджений за єдиним планом комплекс заходів та дій визначених військ (сил) для приведення їх у боєздатний стан.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят другий - сто тридцять перший вважати відповідно абзацами п'ятдесят третім - сто тридцять другим;

абзац шістдесятий викласти в такій редакції:

"Об'єкт спеціального зв'язку - будівлі, приміщення, транспортні засоби чи інші інженерно-технічні споруди, функціональне призначення яких передбачає використання засобів криптографічного захисту інформації або можливість обробки інформації, що підлягає захисту, шифруванню або кодуванню із застосуванням інших технічних засобів.";

доповнити пункт після абзацу сімдесятого новими абзацами сімдесят першим, сімдесят другим такого змісту:

"Організаційна структура - організаційно побудована модель військової частини, яка відображає функціональні зв'язки і підпорядкованість її структурних підрозділів або посад.

Організаційно-штатна структура військової частини - організаційна модель військової частини, яка розробляється на основі штату або завдань, які передбачається покласти на військову частину, типових структур та нормативів, фондів грошового забезпечення і заробітної плати, затвердженого обсягу робіт тощо. Графічним зображенням організаційно-штатної структури військової частини є схема її організації.".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят перший - сто тридцять другий вважати відповідно абзацами сімдесят третім - сто тридцять четвертим;

доповнити пункт після абзацу вісімдесят другого новим абзацом вісімдесят третім такого змісту:

"Поштова адреса військової частини - умовне найменування військової частини або її дійсне найменування у разі відсутності умовного найменування та географічна назва населеного пункту із зазначенням поштового індексу.".

У зв'язку з цим абзаци вісімдесят третій - сто тридцять четвертий вважати відповідно абзацами вісімдесят четвертим - сто тридцять п'ятим;

абзац вісімдесят шостий викласти в такій редакції:

"Протидія технічним розвідкам - комплекс правових, організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання або ускладнення добування засобами технічної розвідки інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, про зразки озброєння, військову та спеціальну техніку, об'єкти оборонно-промислового комплексу, військові та інші об'єкти, діяльність державних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і організацій в інтересах оборони і безпеки держави.";

доповнити пункт після абзацу вісімдесят шостого новими абзацами вісімдесят сьомим, вісімдесят восьмим такого змісту:

"Пункт базування - ділянка узбережжя з прилеглою акваторією, яка обладнана для розміщення військових кораблів.

Пункти постійної дислокації - визначені відповідними наказами (директивами) військові містечка (фонди), призначені для забезпечення життєдіяльності військової частини (органу військового управління, з'єднання, військового корабля, військового навчального закладу, установи Збройних Сил України) в мирний час. Під фондами тут і далі розуміють казармений фонд, житловий фонд, об'єкти соціально-культурного призначення, комунальні споруди та інженерні мережі, розташовані в межах військового містечка.".

У зв'язку з цим абзаци вісімдесят сьомий - сто тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами вісімдесят дев'ятим - сто тридцять сьомим;

доповнити пункт після абзацу дев'яносто третього новим абзацом дев'яносто четвертим такого змісту:

"Розквартирування - розміщення (перспективне розміщення) військових частин (органів військового управління, з'єднань, військових навчальних закладів, установ Збройних Сил України) у визначених пунктах постійної дислокації (районах), надання їм (наділення їх) необхідних земельних ділянок, будівель і споруд для житла, зберігання бойової і спеціальної техніки, запасів матеріальних засобів, проведення бойової і спеціальної підготовки, а також для господарчих та інших потреб.".

У зв'язку з цим абзаци дев'яносто четвертий - сто тридцять сьомий вважати відповідно абзацами дев'яносто п'ятим - сто тридцять восьмим;

абзац сто другий викласти в такій редакції:

"Система спеціального зв'язку - сукупність обладнання, засобів, комплексів та систем обробки, передачі, технічного та криптографічного захисту інформації, що організаційно, технічно та функціонально поєднані в єдине ціле, призначена для забезпечення користувачів спеціальним зв'язком.";

абзац сто п'ятий викласти в такій редакції:

"Скрите управління військами (силами) - управління військами (силами), що організоване з дотриманням вимог скритності, яка має за мету забезпечення збереження в таємниці від технічних розвідок заходів щодо керівництва військами (силами) і визначає комплекс заходів щодо використання наявних засобів засекречування, шифрування, кодування, захищених автоматизованих систем управління, засобів криптографічного захисту службової інформації з одночасним виконанням заходів щодо введення противника в оману, протидії технічним розвідкам, забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації та захисту іншої інформації з обмеженим доступом.";

абзац сто одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто дванадцятий - сто тридцять восьмий вважати відповідно абзацами сто одинадцятим - сто тридцять сьомим;

доповнити пункт після абзацу сто шістнадцятого новим абзацом сто сімнадцятим такого змісту:

"Схема організації військової частини - графічне зображення організаційної структури військової частини із зазначенням її дійсного найменування та дислокації, штатної чисельності особового складу, кількості основного озброєння та військової техніки мирного та воєнного часу. У схемі організації зазначаються всі підрозділи, що входять до складу військової частини, при цьому найбільш докладно показуються структури основних підрозділів (в органі військового управління - до групи (служби); в бригаді, полку та їм рівних - до взводу; в батальйоні, дивізіоні та їм рівних - до відділення (обслуги) включно). У разі необхідності схема організації військової частини може бути розкрита до окремих посад із зазначенням їх кількості, військових звань та військово-облікових спеціальностей (облікових спеціальностей).".

У зв'язку з цим абзаци сто сімнадцятий - сто тридцять сьомий вважати відповідно абзацами сто вісімнадцятим - сто тридцять восьмим;

абзац сто двадцять шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сто двадцять сьомий - сто тридцять восьмий вважати відповідно абзацами сто двадцять шостим - сто тридцять сьомим;

доповнити пункт після абзацу сто тридцять другого новим абзацом сто тридцять третім такого змісту:

"Умовне найменування військової частини - найменування, що надається військовій частині та установі з метою її ідентифікації у Збройних Силах України або інших військових формуваннях в мирний або воєнний час, яка утримується на окремому штаті, та складається зі слів "Військова частина А0000" або "Військова частина - польова пошта В0000", "Військова частина - польова пошта П0000" із зазначенням п'ятизначного буквено-цифрового позначення з додатковою літерною позначкою.".

У зв'язку з цим абзаци сто тридцять третій - сто тридцять сьомий вважати відповідно абзацами сто тридцять четвертим - сто тридцять восьмим;

доповнити пункт після абзацу сто тридцять восьмого новими абзацами такого змісту:

"Чисельність особового складу - штатна та за списком чисельність особового складу.

Штат військової частини - відомчий нормативний документ, що визначає її склад, організаційну структуру, чисельність особового складу і кількість основного озброєння та військової техніки. Штат військової частини може мати індекси мирного і воєнного часу, які визначають структурні та чисельні особливості утримання особового складу, озброєння та військової техніки військової частини. Військові частини, які передбачено утримувати лише в мирний чи у воєнний час, можуть мати індекси штатів лише мирного або лише воєнного часу.".

2. У розділі 1 Відомостей, що становлять державну таємницю:

статті 1.1.1 - 1.1.6 викласти в такій редакції:

"

1.1.1

Відомості про стратегічне розгортання військ (сил)

 

 

ЗС

за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

ОВ

30

за окремими складовими показниками у цілому щодо: виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ;
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; Національної гвардії України; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ;
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України

Т

5

1.1.2

Відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування ЗС (військ або сил)

 

 

ЗС

за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

ОВ

30

за окремими складовими показниками у цілому щодо: виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ;
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; Національної гвардії України; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими складовими показниками у цілому щодо: оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; зони, району територіальної оборони, Адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; УДО; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; частини Державної спеціальної служби транспорту; оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ;
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: головного управління, управління МВС; бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України

Т

5

1.1.3

Відомості про зміст документів з управління військами, які розкривають за окремими показниками питання підготовки, організації, ведення бойових дій, розташування військ (сил), у цілому щодо:

 

 

ЗС

виду, спеціальних військ (до них прирівняних) ЗС; МВС; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

ОВ

30

оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; Національної гвардії України; територіального підрозділу ДССЗЗІ

ЦТ

10

тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; зони (району) територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; головного управління, управління МВС; оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України

Т

5

1.1.4

Відомості про організацію або здійснення взаємодії військ (сил), у цілому щодо:

 

 

ЗС

виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС; Національної гвардії України, оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; ДССЗЗІ

ЦТ

10

бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; зони (району) територіальної оборони; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; головного управління, управління МВС; бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; територіального підрозділу ДССЗЗІ

Т

5

1.1.5

Відомості про систему бойової, мобілізаційної готовності, рівень готовності (здатності) військ (сил) до виконання завдань за призначенням

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; адміністрації, розвідувального органу,
регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС; Національної гвардії України, оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; Центрального управління СБ; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства, арсеналу, бази ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; МВС, головного управління, управління МВС; оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ; підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР; загону Державної спеціальної служби транспорту; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ

Т

5

1.1.6

Відомості за сукупністю всіх показників про бойові комплекти, бойовий та чисельний склад військ (сил) у цілому щодо:

 

 

ЗС

виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, тактичної групи (до них прирівняних) ЗС; адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; МВС, Національної гвардії України; СБ; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

ЦТ

10

бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства, арсеналу, бази ЗС; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; головного управління, управління МВС; оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ; підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР; загону Державної спеціальної служби транспорту; територіального підрозділу ДССЗЗІ

Т

5

";

статтю 1.1.8 викласти в такій редакції:

"

1.1.8

Відомості про заходи уведення в оману (приховування діяльності військ (сил))

 

 

ЗС

на особливий період у цілому щодо ЗС

ОВ

30

у мирний час у цілому щодо: ЗС;
на особливий період у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ

ЦТ

10

у мирний час у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС; СБ; СЗР; ДССЗЗІ;
у мирний час або на особливий період у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; Національної гвардії України; Державної спеціальної служби транспорту

Т

5

";

статті 1.1.11, 1.1.12 викласти в такій редакції:

"

1.1.11

Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони

 

 

ЗС

 

за сукупністю всіх показників у цілому щодо ЗС

ОВ

30

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС, регіонального управління ДПС; СБ; МВС; Національної гвардії України; оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; УДО; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ; ДКВС

ЦТ

5

за окремими показниками у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування (до них прирівняних) ЗС; ДПС, регіонального управління ДПС; СБ; МВС, Національної гвардії України; оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України; УДО; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ; ДКВС; зони (району) територіальної оборони;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: бригади, полку, окремого батальйону, роти (до них прирівняних) ЗС; МВС, Національної гвардії України; ДПС; Державної спеціальної служби транспорту; головного управління, управління МВС, міського, районного, лінійного управління (відділу), навчального закладу МВС; територіального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ; територіального органу управління ДПтС

Т

5

1.1.12

Відомості про заходи, які плануються або проводяться для захисту від зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на їх ефективність, у цілому щодо:

 

 

ЗС
ДКВС
ДПС
МВС
СБ
УДО

виду, роду військ, оперативного командування ЗС

ЦТ

10

корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку та до них прирівняних ЗС; СБ; МВС, Головних управлінь МВС, Управлінь МВС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Національної гвардії України, управління територіального командування, оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, батальйону Національної гвардії України; Адміністрації ДПС, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора, навчального закладу ДКВС; УДО

Т

5

";

статті 1.2.1 - 1.2.3 викласти в такій редакції:

"

1.2.1

Відомості про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або ефективність морально-психологічного забезпечення підготовки чи застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність у цілому щодо:

 

 

ЗС

ЗС

ЦТ

10

виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; ДПС; МВС; Національної гвардії України; СБ; УДО; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

Т

5

1.2.2

Відомості про вплив суспільно-політичної обстановки в регіонах (районах) дислокації військ (сил) на бойову готовність військ (сил) або морально-психологічний стан особового складу, які дають змогу встановити їх боєздатність у цілому щодо:

 

 

ЗС

ЗС

ЦТ

10

виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; ДПС; МВС; Національної гвардії України; СБ; УДО; СЗР; Державної спеціальної служби транспорту; ДССЗЗІ

Т

5

1.2.3

Відомості за окремими показниками про узагальнені розрахунки психогенних втрат у воєнний час в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку (до них прирівняних) ЗС

Т

5

ЗС

";

статті 1.4.1 - 1.4.11 викласти в такій редакції:

"

1.4.1

Відомості про організацію та (або) порядок оповіщення, управління, взаємодії при проведенні мобілізаційного розгортання військ (сил) та (або) проведенні мобілізації, переведення з мирного на воєнний стан (переведення на функціонування в умовах особливого періоду)

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС, виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; МВС; Національної гвардії України; СБ; СЗР; ДПС; ДКВС; ДССЗЗІ; Державної спеціальної служби транспорту

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: ЗС, виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; МВС; Національної гвардії України; СБ; СЗР; ДПС; ДКВС; ДССЗЗІ; Державної спеціальної служби транспорту;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: повітряного командування, тактичної групи, військово-морської бази, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, обласного, Київського міського військового комісаріату (крім військових частин, штатна чисельність воєнного часу яких не перевищує 50 посад, а також районних (міських, об'єднаних міських) військових комісаріатів); підрозділу, закладу, установи СЗР; розвідувального органу, регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; УДО; головного управління, управління МВС; міського, районного, лінійного управління, вищого навчального закладу, науково-дослідної установи, підприємства, установи забезпечення МВС; головного управління, територіального управління, оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; частини Державної спеціальної служби транспорту, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації ДССЗЗІ

Т

5

1.4.2

Відомості про зміст мобілізаційного плану; зміст схеми мобілізаційного розгортання військових (спеціальних) формувань; мобілізаційне розгортання військ (сил) та (або) проведення мобілізації, що розкривають: порядок їх розгортання, дислокацію, райони відмобілізування (місця формування), терміни, строк, стан готовності, мобілізаційну потребу, обсяги, терміни надходження мобілізаційних ресурсів, результати (аналіз), перспективні напрямки цієї роботи

 

 

ЗС

у цілому щодо: ЗС, виду, оперативного командування ЗС; СБ; СЗР

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: ЗС, виду, оперативного командування ЗС; СБ; СЗР;
у цілому щодо: роду військ, спеціальних військ, повітряного командування, військово-морської бази (до них прирівняних) ЗС; ДПС; МВС; Національної гвардії України; Державної служби України з надзвичайних ситуацій; ДАЗТ; ДКВС; Державної спеціальної служби транспорту; органу, військової частини СБ; підрозділу, закладу, установи СЗР; УДО; ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: роду військ, спеціальних військ, повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації ЗС, обласного, Київського міського військового комісаріату (крім військових частин, установ та організацій, штатна чисельність воєнного часу яких не перевищує 50 посад, а також районних (міських, об'єднаних міських) військових комісаріатів); ДПС; МВС; головного управління, управління, спеціального формування МВС; головного управління, територіального управління, оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; ДАЗТ, залізниці; органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; територіальних органів управління і підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій; частини, установи, підрозділу Державної спеціальної служби транспорту; органу, військової частини СБ; підрозділу, закладу, установи СЗР; УДО; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації ДССЗЗІ

Т

5

1.4.3

Відомості про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) в особливий період (на воєнний час)

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників щодо: ЗС

ОВ

30

за окремими показниками у цілому щодо: ЗС,
за сукупністю всіх показників щодо виду ЗС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного (повітряного) командування, тактичної групи, військово-морської бази (до них прирівняних),
за сукупністю всіх показників щодо: бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) та установи ЗС (крім військових комісаріатів, військових навчальних закладів, квартирно-експлуатаційних органів, військових представництв, закладів культури та спортивних закладів)

Т

5

1.4.4

Відомості про діючі або перспективні: бойовий склад, організаційно-штатну структуру, дислокацію, систему охорони, оборони, чисельність особового складу військових частин (установ) на мирний час (за винятком відомостей про дійсне найменування з'єднань, військових частин, установ (організацій) ЗС, військових навчальних закладів, а також їх місце розташування із зазначенням населених пунктів та географічних координат і їх підпорядкованості, відомостей про загальну штатну чисельність військовослужбовців за штатом мирного часу, озброєння та військову техніку, які надаються державам-учасницям відповідно до прийнятих Україною міжнародних зобов'язань за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки та Глобальним обміном воєнною інформацією, а також відомостей щодо військових навчальних закладів, квартирно-експлуатаційних органів, військових представництв, закладів культури та спортивних закладів)

 

 

ЗС

за окремими показниками у цілому щодо: ЗС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, оперативного (повітряного) командування, тактичної групи, військово-морської бази (до них прирівняних), Сил негайного і Сил швидкого реагування, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони, зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ, корабельного складу ЗС;
за сукупністю всіх показників щодо підрозділу Сил негайного і Сил швидкого реагування

Т

5

1.4.5

Відомості щодо спеціальних формувань, які створюються в національній економіці і передаються до складу ЗС під час мобілізації для забезпечення їх потреби, що розкривають: порядок розгортання, райони відмобілізування (місця формування), строки та місця передачі у перепідпорядкування, терміни виконання заходів, забезпеченість озброєнням, військовою технікою та матеріальними засобами, терміни та стан готовності, чисельність особового складу воєнного часу за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, ДАЗТ

Т

5

ЗС

1.4.6

Відомості про потребу, наявність, обсяги утримання в непорушних запасах, місця зберігання основних видів озброєння, військової техніки та матеріальних засобів, що необхідні для забезпечення стратегічного (мобілізаційного) розгортання військ (спеціальних формувань, призначених для передачі ЗС, спеціальних формувань МВС)

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС; СЗР

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: ЗС, СЗР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; ДПС; МВС; Національної гвардії України; ДКВС; ДССЗЗІ

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного (повітряного) командування, тактичної групи, військово-морської бази, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, обласного, Київського міського військового комісаріату (крім районного (міського, об'єднаного міського) військового комісаріату), закладу ЗС; підрозділу, закладу, установи СЗР; головного управління, управління МВС; головного управління, територіального управління, оперативно-територіального об'єднання бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; ДПтС, органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; регіонального управління органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації ДССЗЗІ; УДО; частини ДАЗТ; місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території (до району в місті з населенням понад 1 млн жителів)

Т

5

1.4.7

Відомості про номенклатуру (найменування, кількість та вартість) озброєння і боєприпасів, військової техніки (спеціальних комплектувальних виробів), місця або маршрути та строки його (їх) постачання до військових частин чи військових об'єктів ЗС (спеціальних формувань МВС та інших військових формувань)

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС; ДПС; МВС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: ЗС, виду (до них прирівняних), роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; ДПС; СБ; МВС; Національної гвардії України; ДКВС; УДО;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: військової частини ЗС; органу СБ; Головного управління (Управління) МВС; регіонального управління ДПС; підрозділу (закладу, установи) СЗР; установи виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; підприємства (установи, організації), які є виробниками (постачальниками) або проводять відновлення (ремонт) озброєння, боєприпасів, військової техніки (спеціальних комплектувальних виробів)

Т

5

1.4.8

Відомості про кількість, строки поставки військовим формуванням, спеціальним формуванням МВС для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів, речового, медичного майна, продовольства, інших видів матеріально-технічних засобів)

 

 

ЗС

за умов правового режиму воєнного стану або особливого періоду за окремими показниками в цілому щодо ЗС

ЦТ

10

у мирний час за окремими показниками в цілому щодо ЗС;
за умов правового режиму воєнного стану або особливого періоду за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування та йому прирівняних, повітряного командування, угрупування військ (сил), морського району, військово-морської бази ЗС; СБ, МВС, головного управління, управління МВС, СЗР, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, ДПС, УДО

Т

5

1.4.9

Відомості за сукупністю всіх показників про баланс електричної потужності, електроенергії систем живлення військових об'єктів за умов воєнного стану

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС, виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; МВС, Національної гвардії України; СБ; СЗР; ДПС; ДКВС; ДССЗЗІ; Державної спеціальної служби транспорту

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: повітряного командування, тактичної групи, військово-морської бази, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, обласного, Київського міського військового комісаріату (крім військових частин, штатна чисельність воєнного часу яких не перевищує 50 посад, а також районних (міських, об'єднаних міських) військових комісаріатів); підрозділу, закладу, установи СЗР; розвідувального органу, регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ; УДО; головного управління, управління МВС; міського, районного, лінійного управління, вищого навчального закладу, науково-дослідної установи, підприємства, установи забезпечення МВС; головного управління, територіального управління, оперативно-територіального об'єднання, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів ДКВС; частини Державної спеціальної служби транспорту; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації ДССЗЗІ

Т

5

1.4.10

Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, у цілому щодо: виду, оперативного командування, роду, спеціальних військ ЗС; обласного, Київського міського військового комісаріату

Т

5

ЗС

1.4.11

Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських, річкових суден, залізничного рухомого складу та (або) кількість, місце розташування будівель (приміщень), портових споруд, залізничних станцій, територій, що вилучаються для забезпечення мобілізаційного розгортання військ у цілому щодо:

 

 

ЗС

виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС; ДАЗТ

ЦТ

10

повітряного командування, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; залізниці, дирекції залізничних перевезень

Т

5

";

статтю 1.4.12 виключити;

статтю 1.4.13 викласти в такій редакції:

"

1.4.13

Відомості за сукупністю складових показників про пропускну спроможність для потреб оборони залізниць в основних напрямках, визначених ГШ ЗС щодо:

 

 

ЗС

ДАЗТ, залізниці

ЦТ

10

дирекції залізничних перевезень

Т

5

";

доповнити новою статтею 1.4.14 такого змісту:

"

1.4.14

Відомості про кількість військовозобов'язаних та техніки, які знаходяться на військовому обліку, призначені на доукомплектування ЗС, інших військових формувань за мобілізаційним планом; залишки вільних ресурсів військовозобов'язаних та техніки

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС, виду, оперативного командування ЗС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: ЗС, виду, оперативного командування ЗС,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: обласного військового комісаріату, Київського міського військового комісаріату

Т

5

";

статтю 1.5.3 викласти в такій редакції:

"

1.5.3

Відомості про зміст заходів з організації та здійснення державного розпізнавання об'єктів в Україні

Т

5

ЗС

";

статті 1.5.5, 1.5.6 викласти в такій редакції:

"

1.5.5

Відомості про організацію скритого управління військами (силами) в цілому щодо: ЗС, виду, роду, спеціальних військ, оперативного (повітряного) командування, тактичної групи, військово-морської бази, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС

Т

5

ЗС

1.5.6

Відомості про зміст або побудову документів ручного кодування ЗС, які призначені для закодування секретної інформації

Т

5

ЗС

";

статтю 1.5.8 виключити;

статті 1.6.4, 1.6.5 викласти в такій редакції:

"

1.6.4

Відомості про рівні розвіддоступності засобам технічних розвідок військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки)

 

 

ЗС

у цілому щодо: виду, роду військ, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази (до них прирівняних) ЗС; Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС; ДССЗЗІ

ЦТ

10

у цілому щодо: бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС; органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення, підрозділу розвідувального органу ДПС; регіонального органу, територіального підрозділу ДССЗЗІ;
щодо окремого військового об'єкта (зразка озброєння чи військової техніки)

Т

5

1.6.5

Відомості про зміст заходів щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, захисту від несанкціонованого доступу до військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість

 

 

ЗС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази (до них прирівняних) ЗС; Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, повітряного командування, військово-морської бази (до них прирівняних) ЗС; Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС
у цілому щодо окремого військового об'єкта (зразка озброєння чи військової техніки)

Т

5

";

доповнити новою статтею 1.12.7 такого змісту:

"

1.12.7

Відомості за окремими показниками щодо дислокації, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів управління

 

 

КМ

у цілому щодо України; у цілому щодо конкретного утримувача, якщо в нього є не менше двох запасних пунктів управління

ЦТ

10

щодо окремого запасного пункту управління

Т

5

".

3. У розділі 2 Відомостей, що становлять державну таємницю:

статтю 2.1.13 викласти в такій редакції:

"

2.1.13

Відомості за сукупністю всіх показників про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, у цілому щодо:

 

 

МЕРТ

ЗС; виду ЗС, оперативного командування; ДПС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу; МВС; Національної гвардії України; СБ; СЗР; ДПтС; ДССЗЗІ

ЦТ

10

повітряного командування, морського району (військово-морської бази), Сил спеціальних операцій, високомобільних десантних військ, роду військ, спеціальних військ, з'єднання, військової частини до окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства ЗС; регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС; головного управління, управління, спеціального формування МВС; управління територіального командування, оперативно-територіального об'єднання бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) Національної гвардії України; органу СБ; закладу, установи СЗР; органу, установи ДПтС; УДО; Адміністрації, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи ДССЗЗІ

Т

5

";

статтю 2.2.2 викласти в такій редакції:

"

2.2.2

Відомості за сукупністю всіх показників про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану
Перелік особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану, визначається КМ

 

 

МЕРТ

у цілому щодо: МВС; Державної служби України з надзвичайних ситуацій

ЦТ

10

головного управління, управління МВС; головного управління, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій

Т

5

";

статті 2.2.4 - 2.2.6 викласти в такій редакції:

"

2.2.4

Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, номенклатуру, зміст документів страхового фонду на: об'єкти і продукцію оборонного та мобілізаційного призначення; потенційно небезпечні об'єкти, об'єкти систем життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного та регіонального рівня, у цілому щодо:

 

 

ДАС

України

ЦТ

10

центральних органів виконавчої влади, спеціальних установ страхового фонду документації Укрдержархіву, у залізниці

Т

5

2.2.5

Відомості за окремими показниками про місце розташування, призначення, потужність об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:

 

 

МЕРТ

МІ, Адміністрації ДССЗЗІ

ЦТ

10

окремих об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування або поштового зв'язку мережі поштового зв'язку
Перелік об'єктів, які належать до мобілізаційних потужностей, визначають МІ, Адміністрація ДССЗЗІ

Т

5

2.2.6

Відомості за окремими показниками про трасу проходження, потужність ліній зв'язку, які проходять через об'єкти телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:

 

 

МЕРТ

Адміністрації ДССЗЗІ

ЦТ

10

окремої лінії зв'язку

Т

5

";

статтю 2.2.8 викласти в такій редакції:

"

2.2.8

Відомості за сукупністю всіх показників про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіазасобів, обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану в цілому щодо МІ

Т

5

МЕРТ

";

статті 2.5.6, 2.5.7 виключити.

4. У розділі 3 Відомостей, що становлять державну таємницю:

статтю 3.1.6 викласти в такій редакції:

"

3.1.6

Відомості про конкретні пропозиції, узагальнені оцінки, прогнози і перспективи розвитку подій, що розкривають стратегію або тактику зовнішньої політики, для вирішення зовнішньополітичних (зовнішньоекономічних) питань та спрямовані на забезпечення інтересів України.
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

МЗС

";

статтю 3.1.7 виключити.

5. У розділі 4 Відомостей, що становлять державну таємницю:

статтю 4.1.1 викласти в такій редакції:

"

4.1.1

Відомості про причетність працівників СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, податкової міліції ДФС, ГУР, УДО, персоналу ДКВС до здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може завдати шкоду цій діяльності або життю чи здоров'ю цих працівників (персоналу), їх близьких родичів у зв'язку з виконанням цими працівниками (персоналом) завдань цієї діяльності
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає начальник УДО, керівник органу СБ, внутрішніх справ, оперативного підрозділу органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС, територіального органу управління ДФС, ГУР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу

Т

5

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
УДО

";

статтю 4.1.3 викласти в такій редакції:

"

4.1.3

Відомості про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, домашні адреси особового складу (персоналу)
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо СЗР

ОВ

30

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР, СБ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО;
за окремими показниками у цілому щодо СЗР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу ГУР, СБ, СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу, навчального закладу, підрозділу Центрального управління СБ; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, іншого органу ДПС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу податкової міліції ДФС; підрозділу УДО

Т

5

";

статтю 4.1.6 викласти в такій редакції:

"

4.1.6

Відомості про зв'язок ознак особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві і взята під захист згідно з чинним законодавством України у зв'язку з виникненням загрози її життю чи здоров'ю і стосовно якої проводяться або проведено заходи щодо зміни персональних даних або зовнішності чи місця проживання, з її попередніми індивідуальними ознаками

ЦТ

10

ДПС
МВС
СБ
СЗР

";

статті 4.1.14 - 4.1.17 викласти в такій редакції:

"

4.1.14

Відомості про штатну, фактичну чисельність негласних штатних співробітників (працівників)

 

 

ГУР
ДПС
ДФС
СБ
СЗР

за окремими показниками в цілому щодо ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС; підрозділу податкової міліції ДФС

Т

5

4.1.15

Відомості про функціональні обов'язки негласних штатних співробітників (працівників) СБ; СЗР; органів внутрішніх справ; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; податкової міліції ДФС; ГУР

Т

5

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР

4.1.16

Відомості про кількість, функції позаштатних оперативних співробітників, розголошення яких може перешкодити виконанню завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ДПС
ДФС
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; УДО; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу податкової міліції ДФС; оперативного підрозділу УДО

Т

5

4.1.17

Відомості про дійсне призначення або належність підрозділу, який створюється для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР
УДО

до: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС

ЦТ
Т

10
5

 

до: СБ; органів внутрішніх справ; податкової міліції ДФС; ГУР; УДО

Т

5

 

";

статті 4.2.6, 4.2.7 викласти в такій редакції:

"

4.2.6

Відомості про кількість осіб, які на конфіденційній основі залучені, готуються до залучення або залучалися раніше до співробітництва для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
СБ
СЗР
УДО

за окремими показниками в цілому щодо: СЗР; ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС; УДО; ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативного підрозділу органу ДПС; оперативного підрозділу УДО; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС

Т

5

4.2.7

Відомості про кількість приміщень, які на конфіденційній основі використовуються, готуються до використання або використовувалися раніше для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

 

 

ГУР
ДДВП
ДПС
ДФС
СБ
СЗР
УДО

за окремими показниками в цілому щодо: СЗР; ДПС; УДО; ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; податкової міліції ДФС; оперативного підрозділу УДО

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: податкової міліції ДФС; органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ; оперативного підрозділу СЗР; оперативного підрозділу УДО; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС, підрозділу ГУР або оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу; органу ДКВС;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС

Т

5

";

статтю 4.4.1 викласти в такій редакції:

"

4.4.1

Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення ДПС, розвідувальним органом Адміністрації ДПС, ДФС, ГУР, УДО, СЗР; органами СБ, внутрішніх справ; органом, установою виконання покарань, слідчим ізолятором ДКВС оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

10

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
УДО
СЗР

";

статтю 4.4.3 викласти в такій редакції:

"

4.4.3

Відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ; СЗР; ГУР

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: УДО; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; УДО; ДКВС; підрозділу СБ, СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; підрозділу УДО

Т

5

";

статтю 4.4.5 викласти в такій редакції:

"

4.4.5

Відомості про організацію діяльності формувань спеціального призначення СБ, ДПС, УДО, ГУР, СЗР, розголошення яких може перешкодити їх бойовому застосуванню
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності

ЦТ
Т

10
5

ГУР
ДПС
СБ
СЗР
УДО

";

статті 4.4.15 - 4.4.17 викласти в такій редакції:

"

4.4.15

Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, зовнішній вигляд, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, тактико-технічні характеристики, організацію, технологію розробки (виробництва), модернізацію спеціальних технічних засобів (зброї), що розкривають організацію, методику, тактику їх негласного застосування під час вирішення завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ГУР
ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР
УДО

щодо окремого спеціального технічного засобу (зброї), в основі розроблення та виготовлення яких використані новітні досягнення науки і техніки, оригінальні конструкторсько-технологічні рішення

ЦТ
Т

10
5

щодо іншого окремого спеціального технічного засобу (зброї)

Т

5

4.4.16

Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що мають на меті вдосконалення заходів оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності або використовуються з цією метою, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР

замовником яких є СЗР

ЦТ
Т

10
5

замовниками яких є: МВС; СБ; ДФС; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС

Т

5

4.4.17

Відомості за окремими показниками про розроблення, впровадження, використання інформаційних систем, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ДПС
ДФС
СБ
СЗР
УДО

замовником яких є: СЗР; ДПС, розвідувальний орган Адміністрації ДПС

ЦТ
Т

10
5

замовниками яких є: МВС; СБ; ДФС; УДО

Т

5

";

статті 4.5.1 - 4.5.3 викласти в такій редакції:

"

4.5.1

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні спеціальними технічними засобами чи спеціальною технікою

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР
УДО

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СЗР; ДПС

ОВ

30

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; УДО; ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; підрозділу ГУР; податкової міліції ДФС; підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо:
розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального структурного підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; підрозділу ГУР; оперативного підрозділу УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; органу, підрозділу Центрального управління СБ; підрозділу СЗР; оперативного підрозділу органу внутрішніх справ;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС

Т

5

4.5.2

Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою

 

 

ГУР
ДКВС
ДПС
СЗР
СБ
УДО
ДССЗЗІ
МВС

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР; ДПС; ДССЗЗІ; СЗР; УДО

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: підрозділу, військової частини ГУР; підрозділу УДО; ДПС; ДССЗЗІ; МВС; Національної гвардії України; СБ; СЗР; за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДКВС; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС; органу СБ; підрозділу СЗР

Т

5

4.5.3

Відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності

Т

5

ГУР
ДКВС
ДПС
ДФС
МВС
СБ
СЗР
УДО

за окремими показниками в цілому щодо: СБ; СЗР; ДПС; ГУР;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС; УДО; податкової міліції ДФС; органу СБ; оперативного підрозділу СЗР; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС

ЦТ

10

за окремими показниками в цілому щодо: УДО; податкової міліції ДФС; ДКВС; підрозділу, військової частини СБ; підрозділу СЗР; підрозділу, військової частини ГУР; оперативного підрозділу органів внутрішніх справ; розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативного підрозділу органу ДПС;
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДФС; органу, установи виконання покарань, слідчого ізолятора ДКВС; оперативного підрозділу УДО

Т

5

";

статтю 4.7.1 викласти в такій редакції:

"

4.7.1

Відомості за сукупністю всіх показників про організацію і зміст заходів охорони або оборони органів державної влади, безпеки посадових осіб та об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона, в цілому щодо:

 

 

УДО

України за умов воєнного стану, особливого періоду чи мирного часу
Ступінь секретності ОВ встановлюється за рішенням державного експерта з питань таємниць, ЦТ за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності. При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей

ОВ
ЦТ

30
10

окремого органу державної влади (посадової особи чи об'єкта)

Т

5

";

статтю 4.9.1 викласти в такій редакції:

"

4.9.1

Відомості за окремими показниками про стійкість існуючих радіоелектронних засобів до роботи за умов радіозавад, структуру (зайнятість) радіочастотного спектра радіоелектронними засобами ДПС, ДССЗЗІ, ЗС, МВС, Державної спеціальної служби транспорту, СБ, СЗР, УДО, обмеження в режимах роботи радіоелектронних засобів для захисту від технічних розвідок чи протирадіолокаційних ракет

Т

5

ДССЗЗІ
ЗС

";

статті 4.9.10, 4.9.11 викласти в такій редакції:

"

4.9.10

Відомості про наукові відкриття, корисні моделі, винаходи щодо вдосконалення урядового або спеціального зв'язку, які впливають на їх безпеку, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

ДССЗЗІ

4.9.11

Відомості про норми ефективності захисту технічних засобів, систем (комплексів) урядового або спеціального зв'язку, спеціальні вимоги до розміщення та умов експлуатації технічних засобів, систем (комплексів) урядового або спеціального зв'язку від витоку секретної інформації
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ

10

ДССЗЗІ

";

статтю 4.9.14 викласти в такій редакції:

"

4.9.14

Відомості про спеціальні вимоги до системи захисту об'єктів урядового або спеціального зв'язку від витоку секретної інформації

ЦТ

10

ДССЗЗІ

";

статтю 4.9.16 викласти в такій редакції:

"

4.9.16

Відомості за окремими показниками про вимоги, планування, організацію чи запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки урядового або спеціального зв'язку, володіння якими дає змогу впливати на безпеку урядового або спеціального зв'язку чи ініціювати витік секретної інформації

 

 

ДССЗЗІ

щодо систем або комплексів урядового чи спеціального зв'язку

ЦТ

10

щодо органу спеціального зв'язку або об'єкта урядового чи спеціального зв'язку

Т

5

";

статті 4.10.1, 4.10.2 викласти в такій редакції:

"

4.10.1

Відомості про розроблення; тематичні чи контрольні тематичні дослідження; тактико-технічні або спеціальні характеристики; виробництво; технологію виготовлення ключових документів

 

 

ДССЗЗІ

за сукупністю всіх показників щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації

ОВ

30

за окремими показниками щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації

ЦТ

10

за сукупністю всіх показників щодо засобів криптографічного захисту службової інформації

Т

5

4.10.2

Відомості за окремими показниками про обсяг замовлення, порядок використання, поводження, окремі технічні характеристики ключових документів (їх упаковок) до засобів криптографічного захисту секретної інформації, засекречувальної апаратури системи державного розпізнавання об'єктів

Т

5

ДССЗЗІ

";

статті 4.10.4, 4.10.5 викласти в такій редакції:

"

4.10.4

Відомості про зміст ключових даних до засекречувальної апаратури системи державного розпізнавання (впізнавання) об'єктів
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

ЦТ
Т

10
5

ДССЗЗІ
ЗС

4.10.5

Відомості про криптографічні системи (засоби криптографічного захисту секретної інформації або засекречувальну апаратуру системи державного розпізнавання об'єктів)
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ДССЗЗІ

якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування, криптографічні параметри)

ЦТ
Т

10
5

якщо вони не розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування, криптографічні параметри), але розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці

Т

5

";

статтю 4.10.8 викласти в такій редакції:

"

4.10.8

Відомості за окремими складовими показниками про зміст або результати тематичних (контрольних тематичних) досліджень щодо засобів криптографічного захисту службової інформації

Т

5

ДССЗЗІ

";

статтю 4.10.10 викласти в такій редакції:

"

4.10.10

Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту інформації, які призначені для захисту секретної інформації
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць

 

 

ДССЗЗІ

зі ступенем секретності "ОВ" чи "ЦТ"

ОВ
ЦТ

30
10

зі ступенем секретності "Т"

ЦТ

10

відомості про зміст ключових даних, призначених для навчальних цілей

Т

5

";

доповнити новою статтею 4.10.11 такого змісту:

"

4.10.11

Відомості про номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту секретної інформації, ключових, нормативних та експлуатаційно-технічних документів до них

 

 

ДССЗЗІ

за сукупністю всіх показників у цілому щодо: вищого і центрального органу виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР чи системи урядового або спеціального зв'язку

ЦТ

10

за окремими показниками щодо: вищого і центрального органу виконавчої влади, НБ, СБ, СЗР, органу спеціального зв'язку

Т

5

";

статтю 4.11.2 викласти в такій редакції:

"

4.11.2

Відомості про норми протидії технічним розвідкам або вимоги (рекомендації) щодо її забезпечення

 

 

ДССЗЗІ

відомості про норми протидії технічним розвідкам

ЦТ

10

відомості про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення протидії технічним розвідкам

Т

5

";

статтю 4.11.4 викласти в такій редакції:

"

4.11.4

Відомості про технічні характеристики або особливості застосування засобів технічного захисту інформації (протидії технічним розвідкам), якщо розкриваються

 

 

ДССЗЗІ

норми ефективності технічного захисту секретної інформації (протидії технічним розвідкам)

ЦТ

10

вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту секретної інформації (протидії технічним розвідкам)

Т

5

";

статтю 4.11.6 викласти в такій редакції:

"

4.11.6

Відомості про норми ефективності технічного захисту секретної інформації (протидії технічним розвідкам)

ЦТ

10

ДССЗЗІ

";

статтю 4.11.12 виключити;

статтю 4.11.15 викласти в такій редакції:

"

4.11.15

Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, володіння якими дає змогу заінтересованій стороні ініціювати витік державної таємниці:
за окремими показниками щодо суб'єктів режимно-секретної діяльності, які знаходяться у сфері здійснення повноважень конкретного державного органу;
за сукупністю всіх показників в цілому щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності

Т

5

СБ

".

 

Т. в. о. начальника Департаменту охорони
державної таємниці та ліцензування

В. Дорошенко

Опрос