Идет загрузка документа (595 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм бюджетных запросов для формирования местных бюджетов

Минфин
Приказ от 17.07.2015 № 648
редакция действует с 28.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2015

м. Київ

N 648

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2015 р. за N 957/27402

Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 вересня 2016 року N 861
,
від 17 липня 2018 року N 617
,
від 5 вересня 2018 року N 743
,
від 15 листопада 2018 року N 908

Відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, типові форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом:

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний (Форма 20__-1);

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-2);

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки додатковий (Форма 20__-3).

(пункт 1 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.09.2016 р. N 861
,
від 17.07.2018 р. N 617)

2. Департаменту місцевих бюджетів (Кузькін Є. Ю.) забезпечити:

в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до місцевих фінансових органів для використання при складанні проектів місцевих бюджетів.

3. Місцевим фінансовим органам згідно з типовими формами бюджетних запитів, затвердженими цим наказом, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів забезпечувати розробку та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І. І.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ загальний (Форма 20__-1)

1. ___________________________________________________________
                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(__) (__)
(код
Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Керівник установи

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(форма у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.09.2016 р. N 861
,
від 17.07.2018 р. N 617
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743)

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

1. ___________________________________________________________
                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.____________________________________
               (найменування
відповідального виконавця)

(__) (__)
(код
Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
________________________________ "(__)(__)(__)"
   (код
Типової відомчої класифікації видатків
          та кредитування місцевих бюджетів
)

3. ___________________________________________________________
       (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
                класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
)

(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(код
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ - 20__ роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20__- 20__ роках:

(грн)

2) результативні показники бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(форма у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 30.09.2016 р. N 861
,
від 17.07.2018 р. N 617
,
із змінами, внесеними згідно з
наказами
 Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743,
від 15.11.2018 р. N 908)

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ - 20__ РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1. ___________________________________________________________
               (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(__) (__)
(код
Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. ___________________________________________________________
                               (найменування відповідального виконавця)

(__) (__)(__)
(код
Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. ___________________________________________________________
       (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
            класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
)

(__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
(код
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20__ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ - 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_______________________________
(підпис)

_________________________________
(прізвище та ініціали)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(форма у редакції наказів Міністерства
фінансів України від 30.09.2016 р. N 861
,
від 17.07.2018 р. N 617
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743)

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки загальний (Форма 20__-4)

_____________________________________________________________________________________

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)
                                           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                          
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки

(тис. грн.)

4. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ рік та індикативних прогнозних показників на 20__ і 20__ роки

(тис. грн)

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Керівник установи

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(наказ доповнено формою згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861)

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки індивідуальний (Форма 20__-5)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)
                                           (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                          
КВК

2. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
                                                                                   (найменування видатків)                                                                                                         
КТПКВК*

3. Надходження

3.1. Надходження у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

3.2. Надходження у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

7. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

9. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних коштів

9.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

9.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

10. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетних коштів

10.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

10.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках

(тис. грн)

12. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках

12.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ (звітному) році

(тис. грн)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

12.3. Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Керівник установи

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(наказ доповнено формою згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861)

 

Бюджетний запит на 20__ - 20__ роки додатковий (Форма 20__-6)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)
                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                        
КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ (плановий) рік

(тис. грн)

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ (прогнозні) роки

(тис. грн)

____________
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена
наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Керівник відомства

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

______________________________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(наказ доповнено формою згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861)

Опрос