Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности

Минфин
Приказ от 20.07.2015 № 654
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2015

м. Київ

N 654

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2015 р. за N 947/27392

Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 13 травня 2017 року N 495

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 7 листопада 2016 року N 928)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1017 "Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 36/18774.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 липня 2015 року N 654

  

  

Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)
5

 

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)
5

 

 

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "___" ____________ 20__ року

N __________

"___" ____________ 20__ року

__________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))


____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (далі - Податкова декларація) є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

2 У графі "порядковий номер" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку, або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається основний вид економічної діяльності платника.

7 Заповнюється за бажанням платника податків.

8 Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.

9 Для звітної (звітної нової) Податкової декларації податкове зобов'язання за звітний (податковий) період обчислюється без урахування величин рядка(ів) 7 додатка(ів) 1 або рядка(ів) 6 додатка(ів) 2, що подаються з метою уточнення показників минулих звітних (податкових) періодів.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


Додаток 1
до Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2 N
податкового зобов'язання збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у підпункті 1.3.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України

  

Інформація, наведена у розрахунку та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)
5

 

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)
5

 

 

____________
1 У графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій зазначається період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку, або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація.

7 Для кожної категорії споживачів у групі рядків 4 складається окремий розрахунок (додаток).

8 Зазначається категорія споживачів, визначена у підпунктах "а" - "ґ" підпункту 1.3.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

9 Обсяг визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем, у тисячах куб. м.

10 Зазначається діючий тариф для відповідної категорії споживачів відповідно до підпункту 1.5 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, у гривнях з копійками за 1000 (одну тисячу) куб. м.

11 Ставка збору, яка встановлена підпунктом 1.3.1 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, зазначається десятковим дробом.

12 Зазначається сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 7 додатка 1 раніше поданої Податкової декларації, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виправленням помилки.

13 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

14 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.05.2017 р. N 495)

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


Додаток 2
до Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2 N
податкового зобов'язання збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для населення

  

Інформація, наведена у розрахунку та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

_________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)
5

 

 

 

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія та номер паспорта)
5

 

 

____________
1 У графі "порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданих Податкових декларацій за минулі звітні (податкові) періоди зазначається період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку, або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація.

7 Обсяг визначається на підставі актів приймання-передачі газу, підписаних платником та відповідним споживачем (для населення - на підставі облікових документів), в тисячах куб. м.

8 Зазначається ціна природного газу для відповідної категорії споживачів без урахування тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, суми податку на додану вартість, у гривнях з копійками за 1000 (одну тисячу) куб. м.

Для обсягів природного газу, що постачається для населення, вартість якого визначається за окремо встановленим тарифом, складається окремий розрахунок (додаток).

9 Ставка збору, яка встановлена підпунктом 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зазначається десятковим дробом.

10 Зазначається сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 6 додатка 2 раніше поданої Податкової декларації, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виправленням помилки.

11 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

12 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 13.05.2017 р. N 495)

____________

Опрос