Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О проведении конкурсного отбора кандидатов на получение государственных стипендий для выдающихся деятелей науки

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 21.07.2015 № 782
действует с 04.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2015

м. Київ

N 782

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2015 р. за N 945/27390

Про проведення конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року N 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери", пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та з метою проведення конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки, що додається.

2. Затвердити Порядок приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій для видатних діячів науки, що додається.

3. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) здійснити організацію проведення конкурсу для відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

4. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

I. Загальні положення

1. Комісія Міністерства освіти і науки України з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства освіти і науки України.

2. Комісія створена відповідно до пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 906.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

II. Основні завдання Комісії

1. Розгляд пропозицій, які отримані МОН щодо кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

2. Конкурсний відбір кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.

III. Склад та повноваження Комісії

1. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар, представники міністерств і відомств, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, наукових установ та вищих навчальних закладів, провідні вчені (за їх згодою).

2. Персональний склад Комісії затверджується наказом МОН.

3. Голова, члени Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови не рідше ніж двічі на рік.

2. Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

3. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

4. Результати засідань Комісії оформлюються протоколом, який підписують головуючий та секретар Комісії.

5. Організаційне, консультативне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює департамент науково-технічного розвитку МОН.

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус

 

ПОРЯДОК
приймання, попереднього розгляду документів та підготовки пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій для видатних діячів науки

1. Цей Порядок визначає у Міністерстві освіти і науки України процедуру:

приймання та попереднього розгляду документів щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки згідно з Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери" (далі - Указ);

проведення засідання Комісії з конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки (далі - Комісія);

підготовки та внесення пропозицій щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених в Указі.

3. Міністерство освіти і науки України:

визначає структурний підрозділ для приймання та попереднього розгляду документів щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки;

забезпечує організаційну, інформаційну та технічну діяльність Комісії;

щороку до 01 січня та 01 липня оприлюднює на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України оголошення про висунення кандидатів на здобуття державних стипендій.

4. Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки приймаються Міністерством освіти і науки України двічі на рік:

у лютому - квітні: для розгляду Комісією у травні - червні;

у серпні - жовтні: для розгляду Комісією у листопаді - грудні.

5. Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки подаються до Міністерства освіти і науки України супровідним листом разом з такими документами:

витяг з протоколу засідання вченої ради;

подання на здобуття державної стипендії видатним діячам науки (додаток 1);

довідка-подання на здобувача державної стипендії видатним діячам науки;

інформація про кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки в електронній формі (додаток 2);

копія паспорта (1, 2 сторінки);

копії дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та наукових звань;

копії посвідчень про відзнаки;

заява про згоду на обробку персональних даних (додаток 3).

6. Пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій видатним діячам науки перевіряються відповідним структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України на відповідність вимогам пункту 4 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інноваційної сфери, затвердженого Указом (далі - Положення), та у випадку їх відповідності встановленим вимогам реєструються для участі у конкурсі. У разі невідповідності поданих документів вимогам, зазначеним у пункті 4 Положення, вони протягом 10 робочих днів з дати їх надходження до Міністерства освіти і науки України повертаються центральним та місцевим органам виконавчої влади, президіям Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, закладам та установам охорони здоров'я, освіти, культури, вченим, педагогічним, художнім та іншим радам таких закладів і установ, творчим спілкам, національним спортивним федераціям, іншим громадським об'єднанням із зазначенням підстав для повернення.

У разі усунення недоліків документи можуть бути подані до Міністерства освіти і науки України повторно.

7. За результатами розгляду Комісією пропозицій щодо кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам науки та проведення конкурсного відбору Міністерство освіти і науки України подає пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус

 

N ____________ від "___" ____________ 201_ р.
(заповнюється Міністерством освіти і науки України)

 

ПОДАННЯ
НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ СТИПЕНДІЇ ВИДАТНИМ ДІЯЧАМ НАУКИ

______________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та дата народження особи,

______________________________________________________________________________________________________
яка висувається на здобуття стипендії)

______________________________________________________________________________________________________
(наукова установа, що висуває кандидата, її відомча підпорядкованість)

 

Відомості про кандидата:

1.

_________________________________________________________________________________________________
(галузь науки, що є основною сферою наукової діяльності кандидата)

2.

_________________________________________________________________________________________________
(найменування наукової школи, створеної або очолюваної кандидатом)

3.

_________________________________________________________________________________________________
(місце основної роботи, посада)

4.

_________________________________________________________________________________________________
(науковий ступінь)

5.

_________________________________________________________________________________________________
(наукове звання)

6.

_________________________________________________________________________________________________
(почесне звання)

7.

Кількість премій, одержаних кандидатом за наукові досягнення:

 

 

України (Республіканських до 1991 р.)

___________________________ ;

 

 

Союзу РСР (до 1991 р.)

___________________________ ;

 

 

міжнародних

____________________________

8.

Кількість дисертацій, захищених представниками наукової школи, очолюваної кандидатом за час його керівництва школою:

 

 

на здобуття наукового ступеня доктора наук

___________________________ ;

 

 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук

____________________________

9.

Найменування наукових журналів, до складу редколегії яких входить (входив) кандидат на здобуття стипендії
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ,

 

з них кількість:

 

 

 

 

вітчизняних

___________________________________ ;

 

 

міжнародних

____________________________________

10.

До складу яких закордонних наукових академій, товариств входить (входив) кандидат
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ,

 

загальна їх кількість

_______________________________________________________________

11.

Які відкриття зареєстровано за участю кандидата ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ,

 

 

їх кількість

_______________________________________________________________

12.

Кількість монографій, підручників, довідників, надрукованих за участю кандидата, ______________ ,

 

з них надрукованих без співавторів

___________________________________________

13.

Кількість одержаних патентів, авторських свідоцтв

___________________________________ ,

 

               з них:

 

 

               запатентовано за кордоном

___________________________________ ;

 

               впроваджено у виробництво

____________________________________

14.

Загальна кількість друкованих праць

___________________________________ ,

 

з них надруковано в закордонних виданнях

____________________________________

 

 

Керівник наукової установи

Голова наукової (науково-технічної) ради

__________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

__________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

 

 

Службовий телефон

___________________________________________________________________

Реквізити кандидата:

 

Службовий телефон

___________________________________________________________________

Домашній телефон

___________________________________________________________________

Мобільний телефон

___________________________________________________________________

Місце проживання

___________________________________________________________________

 

Інформація про кандидатів
на здобуття державних стипендій видатним діячам науки

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

Найменування організації, підпорядкованість, посада

Галузь науки, основний науковий напрям

Науковий ступінь, вчене звання

Відзнаки

Особливі наукові заслуги

Примітка

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

народився(лась) "___" ____________ року, паспорт серії ______ N ____________,
виданий ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

місце проживання:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року "Про захист персональних даних" шляхом підписання цього тексту даю згоду Міністерству освіти і науки України на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, місце роботи, паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*, свідоцтво про народження, громадянство, дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, вчені звання та наукові ступені тощо) з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку.

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках, передбачених законодавством України.

"___" ____________ року   ________   ___________________________
                                                               (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

____________

Опрос