Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по оформлению командирами воинских частей Национальной гвардии Украины материалов о военных административных правонарушениях

МВД
Приказ, Инструкция от 15.07.2015 № 863
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2015

м. Київ

N 863

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2015 р. за N 933/27378

Про затвердження Інструкції з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 30 березня 2016 року N 226

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 серпня 2017 року N 726)

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України від 05 лютого 2015 року N 158-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців, надання командирам додаткових прав та покладення обов'язків в особливий період" та з метою організації роботи щодо складання, оформлення, подання до відповідних судових органів матеріалів про військові адміністративні правопорушення командирами військових частин Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) і визначає порядок оформлення та подання до відповідних судових органів матеріалів про військові адміністративні правопорушення, їх облік, а також контроль за дотриманням законності під час оформлення таких матеріалів.

2. Протоколи про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтями 17210 - 17220 КУпАП, складаються особисто командирами (начальниками) військових частин Національної гвардії України (далі - командири військових частин) або особами, що виконують їх обов'язки.

(пункт 2 розділу І у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 30.03.2016 р. N 226)

3. Якщо правопорушення вчинено кількома військовослужбовцями, резервістами (далі - військовослужбовці), то протокол про військове адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення одним військовослужбовцем кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з учинених правопорушень.

4. Командирами військових частин складаються протоколи про адміністративні правопорушення за вчинення військовослужбовцями, що перебувають у їх прямому підпорядкуванні, таких військових адміністративних правопорушень:

відмова від виконання наказу або інших законних вимог командира (начальника);

самовільне залишення військової частини або місця служби;

необережне знищення або пошкодження військового майна;

зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем;

перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

недбале ставлення до військової служби;

бездіяльність військової влади;

порушення правил несення бойового чергування;

порушення правил поводження із зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення;

розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані.

5. Під час участі особового складу Національної гвардії України в антитерористичній операції право складати протоколи про військові адміністративні правопорушення відносно підлеглих військовослужбовців, що скоїли правопорушення, мають командири об'єднаних угруповань Національної гвардії України у відповідних секторах.

6. Облік військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями Національної гвардії України, ведеться у військовій частині. Загальний облік військових адміністративних правопорушень, учинених військовослужбовцями Національної гвардії України, ведеться в Головному управлінні Національної гвардії України.

II. Оформлення матеріалів про військові адміністративні правопорушення

1. Протокол про військове адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1) складається у двох примірниках на спеціальному бланку, один з яких вручається військовослужбовцю, що притягається до адміністративної відповідальності, під його особистий підпис.

2. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою та розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, стосовно якої він складений. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляються прочерки.

3. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;

відомості про військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час учинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, ініціали та адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо в результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

4. Бланки протоколів виготовляються друкарським способом і мають номер та серію.

5. Командир військової частини зобов'язаний роз'яснити військовослужбовцю, стосовно якого складається протокол, його права, передбачені статтею 268 КУпАП, та зміст статей 55, 56, 59, 63 Конституції України, про що робиться відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом військовослужбовця.

6. Військовослужбовцю, який притягається до адміністративної відповідальності, пропонується надати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які викладаються в протоколі і засвідчуються його підписом. Письмові пояснення можуть додаватися до протоколу окремо, про що робиться відповідний запис у протоколі.

7. Протокол підписується командиром військової частини та військовослужбовцем, який притягається до адміністративної відповідальності, а також свідками, потерпілими (за їх наявності).

У разі відмови військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу командир військової частини робить про це відповідний запис у протоколі, який засвідчує своїм підписом та підписами двох свідків.

Військовослужбовець, який притягається до адміністративної відповідальності, має право подати письмові пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, де може викласти мотиви своєї відмови від його підписання чи отримання. Пояснення та зауваження додаються до протоколу.

8. У разі виявлення факту розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцем на території військових частин, військових об'єктів або виконання ним обов'язків військової служби у нетверезому стані для підтвердження вчинення ним військового адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 17220 КУпАП, командир військової частини з відповідним письмовим направленням направляє його в супроводі двох представників військової частини до закладу охорони здоров'я для отримання висновку щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, форма якого наведена в додатку 4 до Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України від 09 листопада 2015 року N 1452/735, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1413/27858.

(пункт 8 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 30.03.2016 р. N 226)

III. Подання матеріалів військового адміністративного правопорушення на розгляд суду

1. Справи про військові адміністративні правопорушення, передбачені статтями 17210 - 17220 КУпАП, розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів за місцем вчинення військового адміністративного правопорушення.

2. Справа про військове адміністративне правопорушення передається до суду за місцем учинення військового адміністративного правопорушення нарочно або рекомендованим поштовим відправленням.

3. До справи про військове адміністративне правопорушення, що передається до суду, крім протоколу, за наявності долучаються інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення.

Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

4. Матеріали справи про військове адміністративне правопорушення, які передаються до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується командиром військової частини, ставиться дата його складання.

5. У супровідному листі про передачу справи про військове адміністративне правопорушення до суду зазначаються обставини, суть учинення військовослужбовцем військового адміністративного правопорушення та прохання повідомити військову частину про прийняте рішення стосовно переданих матеріалів справи та дату їх розгляду.

У військовій частині залишаються копії всіх матеріалів справи про військове адміністративне правопорушення, що передана до суду.

6. Під час направлення справи до суду необхідно враховувати норму статті 38 КУпАП, згідно з якою стягнення в справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих суду (судді), може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

IV. Діловодство в справах про адміністративні правопорушення

1. Оформлення матеріалів про військове адміністративне правопорушення організовує командир військової частини.

2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється в журналі реєстрації та обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення військової частини (додаток 2), сторінки якого прошнуровуються та пронумеровуються, а також скріплюються печаткою діловодства військової частини.

3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

4. Облік видачі бланків протоколів ведеться в нетаємному діловодстві військової частини в журналі видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення (додаток 3), сторінки якого прошнуровуються та пронумеровуються, а також скріплюються печаткою діловодства військової частини.

5. Усі матеріали щодо кожного з військових адміністративних правопорушень формуються в окрему справу про військове адміністративне правопорушення.

У справі накопичують матеріали, що стосуються правопорушення, зокрема копію протоколу, інші документи та матеріали, що стосуються цього протоколу, копії судових рішень та документів, що підтверджують їх виконання, у разі їх надходження до військової частини.

У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться в справі.

Справи про військові адміністративні правопорушення зберігаються протягом трьох років у нетаємному діловодстві військової частини.

6. Забезпечення військових частин бланками протоколів організовується Головним управлінням Національної гвардії України через органи забезпечення Національної гвардії України.

7. Зіпсовані бланки протоколів, справи про військові адміністративні порушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення та журнали реєстрації та обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акта.

 

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

О. В. Кривенко

 

ПРОТОКОЛ

серія ___N _______

про військове адміністративне правопорушення,
передбачене ч. ______ ст. ______ КУпАП

"___" ____________ 20__ р.

                   ______________________________
                        (назва населеного пункту)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, найменування військової частини,
_____________________________________________________________________________________,
                                                  військове звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що військовослужбовець:

1. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Дата та місце народження ____________________________________________________________

3. Громадянство ______________________________________________________________________

4. Місце служби і посада _______________________________________________________________

5. Місце проживання __________________________________________________________________

6. Чи піддавався протягом року адміністративному стягненню ________________________________

7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, засвідчується
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (документ, коли і ким виданий, серія, номер)

"___" ____________ 20__ р. _____________________________________________________________
                                                                       (дата, час, місце вчинення і суть військового адміністративного правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
чим вчинив правопорушення, передбачене ч. ___ ст. ________ КУпАП України.

Свідки правопорушення

1. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

2. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

Потерпілі

1. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

2. _____________________________________________, адреса _______________________________
_______________________________________________, підпис _______________________________

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (сума в гривнях словами)

Військовослужбовцю ________________________________ роз'яснено зміст статей 55, 56, 59, 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис військовослужбовця, який притягується до військової адміністративної відповідальності
_____________________________________________________________________________________

Від підпису щодо підтвердження ознайомлення зі змістом зазначених норм відмовився.

Підпис командира військової частини ____________________________________________________

Підписи присутніх осіб: 1. ______________________________________________________________
                                         2. ______________________________________________________________

Пояснення військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності

_____________________________________________________________________________________
                               (у разі відмови військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності,
_____________________________________________________________________________________
                 від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис військовослужбовця, який притягується до адміністративної відповідальності
_____________________________________________________________________________________

Від надання пояснень та підписання протоколу відмовився в присутності:

Підписи присутніх осіб: 1. ______________________________________________________________
                                         2. ______________________________________________________________

До протоколу додається: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис командира військової частини,
який склав протокол ___________________________________________________________________

 

ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення військової частини 0000

N з/п

Дата реєстрації протоколу

Серія та номер протоколу

Посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця, який притягається до адміністративної відповідальності

Дата вчинення правопорушення, його стислий зміст, частина та стаття КУпАП

Найменування суду, що розглядав справу про військове адміністративне правопорушення

Результати розгляду справи в суді

Відмітка про виконання адміністративного стягнення

Номер справи, де зберігаються справи про адміністративні правопорушення після виконання постанови

дата винесення постанови

прийняте рішення, вид адміністративного стягнення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про військові адміністративні правопорушення

N з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери протоколів, що видаються

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

П. І. Б. та підпис отримувача

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос