Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка перевода учащихся заведения общего среднего образования на следующий год обучения

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 14.07.2015 № 762

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2015

м. Київ

N 762

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2015 р. за N 924/27369

Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 р. N 621)
від 01.03.2021 р. N 268)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 8 травня 2019 року N 621
,
від 1 березня 2021 року N 268

Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 р. N 621,
від 01.03.2021 р. N 268)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року N 319 "Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за N 383/15074.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

ПОРЯДОК
переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання

(У назві та тексті Порядку слово "(вихованців)" в усіх відмінках і числах виключено, слова "до наступного класу" замінено словами "на наступний рік навчання" згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 1 березня 2021 року N 268)

1. Цей Порядок встановлює умови та процедуру переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання і не поширюється на учнів закладів спеціалізованої освіти.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 01.03.2021 р. N 268)

2. Переведення учнів закладу загальної середньої освіти (крім перших та других класів) на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів четвертих і дев'ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти, що упродовж п'яти робочих днів з дати прийняття має бути оприлюднене на його інформаційному стенді.

Учні першого або другого класу можуть бути не переведені на наступний рік навчання та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі на підставі письмового звернення до закладу загальної середньої освіти одного з їх батьків чи інших законних представників, але не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової освіти.

Абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 01.03.2021 р. N 268)

3. Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках, видається свідоцтво досягнень. Свідоцтво досягнень надається одному з батьків, іншому законному представникові учня не пізніше 01 липня, а копія зберігається в його особовій справі.

Абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства освіти і
 науки України від 01.03.2021 р. N 268)

4. Учні 3 - 8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), а учні класів з навчанням мовами корінних народів чи національних меншин - також і з мови навчання, згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу загальної середньої освіти та одного із батьків або інших законних представників можуть бути:

1) переведені на наступний рік навчання для продовження здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень результатів навчання), що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти;

2) залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної середньої освіти (не більше одного разу упродовж здобуття учнем початкової чи базової середньої освіти).

5. Учні дев'ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться до десятого класу цього самого закладу загальної середньої освіти відповідно до пункту 2 цього Порядку чи випускаються із закладу загальної середньої освіти (за власною заявою (у разі досягнення повноліття) чи заявою одного з батьків, інших законних представників).

Учні дев'ятих класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу загальної середньої освіти, отримують свідоцтво про базову середню освіту, а учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, що вони вивчали у дев'ятому класі, мають результати навчання високого (10, 11, 12 балів) рівня, - свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.

(пункт 5 у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 01.03.2021 р. N 268)

6. Учні четвертих і дев'ятих класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації, повинні пройти річне оцінювання в закладі загальної середньої освіти, у якому продовжують здобуття загальної середньої освіти, та/або державну підсумкову атестацію у порядку, визначеному Порядком проведення державної підсумкової атестації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року N 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за N 8/32979.

У такому разі річне оцінювання здійснюється до початку нового навчального року згідно з графіком та завданнями, погодженими педагогічною радою та затвердженими наказом керівника закладу загальної середньої освіти. У разі продовження здобуття загальної середньої освіти у закладі освіти, який не забезпечує здобуття базової середньої освіти, такі учні для отримання документа про відповідний рівень освіти проходять річне оцінювання у екстернатній формі здобуття загальної середньої освіти.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 р. N 268)

7. Учні, які не мають результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації у зв'язку із невідвідуванням закладу загальної середньої освіти більше шести останніх місяців навчального року поспіль та за умови відсутності будь-яких відомостей щодо місця проживання чи місцеперебування учнів або їхніх батьків, інших законних представників, визнаються такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти. Такі учні на наступний рік навчання не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти, що оформлюється відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти. Рішення про визнання учнів з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти, може бути прийняте за умови його погодження відповідною службою у справах дітей.

Особова справа та результати оцінювання попередніх років учнів, яких було визнано такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти, зберігаються у закладі загальної середньої освіти відповідно до законодавства.

Інформацію щодо визнання учня таким, що вибув із закладу загальної середньої освіти, упродовж одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення педагогічною радою має бути надіслано за місцем проживання учня, одного з його батьків, інших законних представників, зазначеним в його особовій справі, а також до структурного підрозділу (посадової особи), відповідального(ї) за створення та постійне оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку, згідно з Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 684.

На підставі письмової заяви, яку особисто подає до закладу загальної середньої освіти учень (у разі досягнення ним повноліття), якого було визнано таким, що вибув із закладу загальної середньої освіти, або один із його батьків, інший законний представник, такий учень поновлюється у відповідному закладі загальної середньої освіти відповідно до наказу керівника закладу загальної середньої освіти.

8. Учні одинадцятих (дванадцятих) класів, які не мають результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, можуть пройти таке оцінювання та (або) атестацію за екстернатною формою здобуття освіти.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 р. N 268)

9. Для оскарження рішень педагогічної ради закладу загальної середньої освіти щодо переведення на наступний рік навчання, вибуття або випуску із закладу загальної середньої освіти, а також для вирішення питань, пов'язаних з коригуванням результатів річного оцінювання, учні (у разі досягнення повноліття), один із їх батьків або інші законні представники можуть подати відповідне звернення до закладу загальної середньої освіти.

Для розгляду звернення у закладі загальної середньої освіти може створюватися комісія, порядок діяльності, чисельність і персональний склад якої затверджує керівник відповідного закладу загальної середньої освіти (далі - комісія).

10. Комісія за наслідками розгляду звернень може прийняти рішення про надання рекомендацій щодо:

скасування, зміни, прийняття нового або залишення рішення педагогічної ради, що оскаржується, без змін;

проведення коригування результатів річного оцінювання учня.

Результати розгляду звернення та рекомендації оформлюються протоколом засідання комісії.

Відповідно до рекомендацій комісії здійснюється коригування результатів річного оцінювання шляхом повторного семестрового оцінювання (одного або двох семестрів). Повторне семестрове оцінювання проводиться відповідно до письмових завдань, що мають охоплювати зміст усіх тем, вивчених протягом відповідного семестру, та графіка, що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти. Результати коригування результатів річного оцінювання оформлюються відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти.

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 08.05.2019 р. N 621)

Опрос