Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил по пожарному наблюдению

МВД
Приказ, Правила от 30.03.2015 № 349
редакция действует с 25.04.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2015

м. Київ

N 349

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 920/27365

Про затвердження Правил з пожежного спостерігання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 лютого 2017 року N 111

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації державної політики та вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила з пожежного спостерігання, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Виконуючий обов'язки Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

З. Шкіряк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. О. Терентьєв

 

ПРАВИЛА
З ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ

(У тексті Правил: слова "пожежна автоматика", "система пожежної автоматики", "система ПА", "ПА" у всіх відмінках і числах замінено словом "СПЗ"; слово "ЄБД" замінено словом "БД" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 лютого 2017 року N 111)

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо організації роботи центрів приймання тривожних сповіщень, порядку підключення центрів приймання тривожних сповіщень (далі - ЦПТС) та систем передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС), передачі сигналів пожежної тривоги та попередження про несправність, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПТС.

(абзац перший пункту 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

Проектування, монтування СПТС здійснюються згідно з вимогами ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту".

(пункт 1 розділу І доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

2. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання, які здійснюють пожежне спостерігання за системами протипожежного захисту (далі - СПЗ) об'єктів, виконують роботи з підключення та підтримання експлуатаційної придатності (далі - технічне обслуговування) СПТС, а також всіма суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та органами виконавчої влади, які є учасниками процесу з пожежного спостерігання.

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

3. Пожежне спостерігання є невід'ємною функцією СПЗ, за допомогою якого забезпечуються:

1) прийом від приймально-контрольних приладів СПЗ (далі - ППКП) об'єктів спостерігання сигналів пожежної тривоги і несправності та їх передача за допомогою СПТС до ЦПТС пультових організацій (далі - ПО);

2) обробка, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання ЦПТС ПО;

3) передача в автоматизованому режимі в єдиному протоколі та форматі передачі сигналів пожежної тривоги до точки доступу оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу ДСНС України (далі - ОДС) від ЦПТС ПО;

(підпункт 3 пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

4) оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на сигнали пожежної тривоги, що надходять до ОДС від ЦПТС ПО.

(підпункт 4 пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

4. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

автоматизований режим - режим передачі сигналу пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС після підтвердження у регламентований проміжок часу диспетчером (оператором) ЦПТС ПО інформації про виникнення пожежі;

електронна база даних об'єктів спостерігання ЦПТС ПО (БД) - програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюються реєстрація, обробка і зберігання інформації про об'єкти спостерігання та спрацювання СПЗ;

замовник робіт - суб'єкт господарювання, який замовляє виконання робіт та надання послуг з пожежного спостерігання за СПЗ об'єктів;

монтувальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з монтажу СПЗ та (або) СПТС;

об'єкт спостерігання - об'єкт, на якому здійснюється спостерігання за СПЗ;

обслуговуюча організація - суб'єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ та (або) СПТС;

ОДС - підрозділ ОКЦ територіального органу ДСНС України, що приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні ситуації (у тому числі оповіщення (повідомлення) про пожежу) і вживає подальших заходів щодо оперативного реагування на них;

оперативно-координаційний центр (ОКЦ) - підрозділ територіального органу ДСНС України, до складу якого входить ОДС;

ПО - суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об'єктів шляхом організації ЦПТС;

пульт пожежного спостерігання - устаткування, розміщене в ЦПТС, яке оповіщує про стан СПЗ об'єктів відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді;

сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність;

СПЗ - комплекс технічних засобів, що змонтований на об'єкті, призначений для виявлення, локалізації та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі;

спостерігання за СПЗ об'єктів (пожежне спостерігання) - сукупність організаційних, технічних заходів та засобів програмного забезпечення, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них;

СПТС - устаткування і мережа, які використовують для передачі інформації про стан однієї та більше СПЗ до одного чи більше ЦПТС;

точка доступу - IP-адреса обладнання, яке розташоване в ОДС та забезпечує приймання сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО;

тривожні сповіщення - сигнали, які містять інформацію про пожежу чи несправність від однієї чи більше підключених СПЗ об'єктів спостерігання. До тривожних сповіщень належать сигнали пожежної тривоги та несправності;

ЦПТС - віддалений центр ПО з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох СПЗ об'єктів спостерігання.

(пункт 4 розділу І у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

II. Порядок підключення центру приймання тривожних сповіщень до точки доступу.

(назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

1. Підключення ЦПТС до точки доступу здійснює територіальний орган ДСНС України за територіальністю розташування об'єкта спостерігання за письмовим зверненням ПО.

(пункт 1 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

2. Упродовж п'яти робочих днів з дня надходження письмового звернення територіальний орган ДСНС України надає ПО технічні вимоги щодо підключення ЦПТС ПО до точки доступу (додаток 1).

(пункт 2 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

3. ПО після виконання технічних вимог направляє до територіального органу ДСНС України повідомлення про їх виконання та заповнену картку пульта пожежного спостерігання (додаток 2).

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

Територіальний орган ДСНС України після отримання повідомлення та картки пульта пожежного спостерігання протягом п'яти робочих днів здійснює підключення ЦПТС ПО до точки доступу у тестовому режимі з метою тестування передавання сигналів на ділянці "ЦПТС ПО - ОДС".

(абзац другий пункту 3 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

4. ЦПТС ПО має бути підключений до точки доступу двома незалежними каналами зв'язку (основним та резервним) з можливістю автоматичного виявлення несправності каналів та контролювання системи передачі сповіщень за класом Т5 (по основному та резервному каналах зв'язку) згідно з вимогами таблиці 3 ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 "Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень (prEN 50136-1-1996, IDT)" (далі - ДСТУ prEN 50136-1-1:2004).

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

5. Час передавання сигналу пожежної тривоги не повинен перевищувати максимальний час затримування передавання - 20 секунд (М4) згідно з вимогами таблиці 2 ДСТУ prEN 50136-1-1:2004.

6. Якщо у процесі тестування були виявлені недоліки, пов'язані із затримкою передачі сигналу, тестування вважається завершеним тільки після трьох періодичних успішних тестових сигналів.

7. За результатами успішного завершення тестування територіальний орган ДСНС України протягом двох робочих днів реєструє картку пульта пожежного спостерігання в журналі обліку пультових організацій, після чого ЦПТС ПО вважається підключеним до точки доступу.

Якщо ПО має декілька ЦПТС за різним місцезнаходженням, картка пульта пожежного спостерігання заповнюється окремо для кожного ЦПТС та подається до відповідного територіального органу ДСНС України.

Якщо у ЦПТС ПО встановлюється нове устаткування або встановлюється додаткове устаткування пульта пожежного спостерігання, ПО заповнює нову картку пульта пожежного спостерігання та направляє її в установленому порядку до територіального органу ДСНС України для тестування устаткування та підключення ЦПТС ПО до точки доступу.

(пункт 7 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

8. Підставами для відмови територіальним органом ДСНС України у підключенні пульта ЦПТС ПО до точки доступу є:

(абзац перший пункту 8 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

1) відсутність технічної можливості ЦПТС ПО забезпечити виконання технічних вимог на підключення до точки доступу;

2) невиконання ПО вимог ДСТУ prEN 50136-1-1:2004.

9. ПО може виконувати роботи зі спостерігання за СПЗ об'єктів та передавати сигнали пожежної тривоги за офіційними телефонними номерами до ОДС за територіальністю розташування об'єкта спостерігання у разі, якщо у територіального органу ДСНС України відсутня технічна можливість або безпідставно відмовлено (з підстав, непередбачених пунктом 8 цього розділу) у:

(абзац перший пункту 9 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

1) видачі технічних вимог на підключення ЦПТС ПО до точки доступу або не надано їх у строки, визначені пунктом 2 розділу II цих Правил;

2) підключенні пульта ЦПТС ПО до точки доступу у строки, визначені пунктом 3 розділу II цих Правил.

(підпункт 2 пункту 9 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

10. Після підключення пульта ЦПТС ПО до точки доступу ПО зобов'язана забезпечити передачу сигналів пожежної тривоги разом з карткою об'єкта (додаток 3) до ОДС в порядку, передбаченому цими Правилами.

Підключення пульта ЦПТС ПО до точки доступу та прийом сигналів пожежної тривоги від ЦПТС ПО до ОДС здійснюється безоплатно.

(пункт 10 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

III. Організація роботи ЦПТС ПО

1. Після підключення об'єкта на пожежне спостерігання ЦПТС ПО забезпечує:

1) цілодобове спостерігання за СПЗ об'єкта;

2) реєстрацію об'єктів спостерігання в БД та передачу сигналів пожежної тривоги до ОДС в порядку, передбаченому цими Правилами.

(пункт 1 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

2. ЦПТС ПО повинен мати зовнішній інтерфейс для підключення та передачі сигналів пожежної тривоги.

3. На ЦПТС ПО ведеться документація:

1) затверджений перелік осіб, які мають доступ до операційної зали ЦПТС ПО;

2) журнал обліку об'єктів спостерігання (вказуються найменування та місцезнаходження об'єкта, номери телефонів організацій (осіб), яких необхідно сповіщати про всі події та спрацювання СПЗ, номер картки об'єкта, дата та причина зняття із спостерігання, дата взяття на повторне (подальше) спостерігання) - ведеться в електронному вигляді;

3) журнал чергувань (вказуються прізвища, імена, по батькові диспетчерів, які заступили на чергування, їх особисті підписи про приймання чергування, дата чергування, відмітка про працездатність пульта пожежного спостерігання) - у паперовому вигляді;

4) картка пульта пожежного спостерігання та картки об'єктів, за якими здійснюється пожежне спостерігання, - в електронному вигляді;

5) інструкція чергового персоналу зі спостерігання за СПЗ об'єктів - у паперовому вигляді;

6) інструкція з пожежної безпеки - у паперовому вигляді.

4. Паперові журнали заводяться на кожен календарний рік. Вони пронумеровуються, прошиваються та скріплюються печаткою. Електронні журнали повинні бути захищені від несанкціонованого внесення до них будь-яких змін.

5. У разі змін даних, зазначених у картці пульта пожежного спостерігання, ПО направляє до територіального органу ДСНС України протягом п'яти робочих днів нову картку пульта.

(пункт 5 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

6. У разі змін даних, зазначених у картках об'єктів спостерігання, які зареєстровані в БД, протягом п'яти робочих днів ПО забезпечує внесення до БД відповідних змін у картах об'єктів.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

IV. Підключення СПТС

1. Підключення СПТС від СПЗ об'єктів до ЦПТС ПО повинно здійснюватися відповідно до проектної документації.

2. До СПТС може підключатися як знову змонтована СПЗ, так і така, яка була змонтована раніше. При підключенні до СПТС існуючої СПЗ вона повинна знаходитись в технічно справному стані.

3. Пункт 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 3 - 8
)

3. ПО після отримання письмового звернення (повідомлення) здійснює підключення СПТС від СПЗ об'єкта спостерігання до ЦПТС та складає картку об'єкта.

(пункт 3 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

4. Підключення СПТС від СПЗ об'єкта, яка вже експлуатувалася на об'єкті, до ЦПТС здійснюється ПО після проведення обстеження СПЗ спільно з монтувальною (обслуговуючою) організацією, про що складається відповідний акт технічного обстеження СПЗ. У випадку виявлення дефектів складається акт про виявлені дефекти (форми актів зазначено у ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"). У разі якщо СПЗ перебуває у неробочому стані, її підключення до СПТС виконується після поновлення працездатності.

(пункт 4 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

5. Для підключення об'єкта спостерігання до ЦПТС ПО проводить реєстрацію картки об'єкта в БД з присвоєнням номера картки об'єкта, який складається з номера номера об'єкта (чотири символи). Номером об'єкта є порядковий номер, який присвоюється ЦПТС ПО згідно з внутрішнім обліком об'єктів спостерігання.

(абзац перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

Протягом двох робочих днів з моменту підключення до ЦПТС ПО монтувальна (обслуговуюча) організація разом з ПО на ділянці "об'єкт спостерігання - ЦПТС ПО" здійснює тестування передачі тривожних сповіщень.

Максимальний час затримування передавання сигналу не повинен перевищувати для СПТС типу 1 - 20 секунд, для СПТС типу 2 - 60 секунд.

6. Після успішного завершення тестування у графі "Інформація про підключення або зняття об'єкта зі спостерігання" картки об'єкта зазначаються статус "підключено" та дата. З цього часу об'єкт вважається підключеним до ЦПТС ПО.

(пункт 6 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

7. Пункт 7 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111
,
 у зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7
)

7. ПО після підключення СПТС від СПЗ об'єкта спостерігання до ЦПТС встановлює на об'єкті відповідну табличку (форма таблички зазначена у ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту").

(пункт 7 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

V. Передача сигналу пожежної тривоги

1. При спрацюванні СПЗ об'єкта ППКП формує сигнал пожежної тривоги та передає його до СПТС, яка за визначеним каналом зв'язку передає його до ЦПТС ПО.

2. Інформація про надходження тривожного сповіщення відображається та обробляється у ЦПТС ПО.

Сигнал про несправність обробляється у ЦПТС ПО, а сигнал пожежної тривоги разом з карткою об'єкта в автоматизованому режимі передається до ОДС за територіальністю розташування об'єкта спостерігання для оперативного реагування.

(абзац другий пункту 2 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

У разі перевищення регламентованого проміжку часу ЦПТС ПО автоматично передає сигнал пожежної тривоги до ОДС.

(абзац третій пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

Після отримання сигналу пожежної тривоги ОДС направляє у електронному вигляді до ЦПТС ПО підтвердження (квитанцію) про прийняття сигналу пожежної тривоги із зазначенням дати та часу його надходження.

(абзац четвертий пункту 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

Сигнал пожежної тривоги обробляється ОДС для оперативного реагування.

(абзац п'ятий пункту 2 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

3. Сигнал пожежної тривоги з ЦПТС ПО до ОДС має передаватися каналами зв'язку (основним або резервним) у протоколі TCP/IP та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3.

(пункт 3 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

4. При надходженні сигналу пожежної тривоги до ЦПТС ПО терміново сповіщає замовника робіт, суб'єкта господарювання, що здійснює технічне обслуговування СПЗ об'єкта та СПТС.

(пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

5. Після ліквідації пожежі на підставі інформації обслуговуючої організації ПО тимчасово (повністю або частково) знімає об'єкт з пожежного спостерігання.

У разі зняття з пожежного спостерігання ПО вносить до БД у картку об'єкта (графа "Інформація про підключення або зняття зі спостерігання") відповідну інформацію про статус пожежного спостерігання.

(абзац другий пункту 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

6. Після поновлення працездатності СПЗ замовник робіт (власник, монтувальна або обслуговуюча організація) повідомляє про це ПО, яка здійснює постановку на пожежне спостерігання. У цьому разі ПО вносить у картку об'єкта відповідну інформацію про статус пожежного спостерігання. З цього часу об'єкт вважається підключеним до пожежного спостерігання ПО.

(пункт 6 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

7. У разі виїзду пожежно-рятувального підрозділу за спрацюванням сигналу пожежної тривоги СПЗ та встановлення при цьому факту хибного спрацювання СПЗ територіальний орган ДСНС (за місцем розташування об'єкта спостерігання) упродовж трьох робочих днів направляє замовнику робіт (власнику об'єкта) повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об'єкта (додаток 4) з метою вирішення питання відшкодування нанесених збитків пожежно-рятувальному підрозділу за факт хибного виклику.

(пункт 7 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

8. У разі отримання повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об'єкта замовник робіт (власник об'єкта) упродовж трьох робочих днів для встановлення причини хибного спрацювання СПЗ та визнання сторони, відповідальної за відшкодування нанесених збитків пожежно-рятувальному підрозділу, створює робочу групу у складі представника замовника, ПО, обслуговуючої організації та складає акт встановлення факту хибного спрацювання СПЗ на об'єкті (додаток 5). До цього акта додається копія повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об'єкта. Член комісії, який не погоджується з її висновками, має право викласти окрему думку, яка є невід'ємною частиною цього акта.

Рішення про створення робочої групи приймає замовник робіт (власник об'єкта), який і визначає порядок її роботи.

(пункт 8 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

VI. Передача сигналу попередження про несправність

1. До ЦПТС ПО повинні надходити сигнали про несправність СПЗ об'єкта та про несправність СПТС.

2. У разі виникнення несправності у СПТС система відновлює свою працездатність у строк, який не перевищує 15 хвилин. Якщо СПТС знаходиться у несправному стані більше 15 хвилин, ЦПТС ПО тимчасово знімає об'єкт з пожежного спостерігання, інформує про це замовника робіт та забезпечує проведення ремонтно-відновлювальних робіт. У цьому разі працездатність СПТС повинна бути відновлена протягом 12 годин.

3. При виникненні несправності СПЗ об'єкта ЦПТС ПО сповіщає про це замовника робіт та обслуговуючу організацію.

4. Обслуговуюча організація забезпечує прибуття ремонтного персоналу до об'єкта спостерігання та усуває несправності СПЗ. Час прибуття ремонтної групи з моменту виклику не повинен перевищувати: 12 годин - для міст Київ, Севастополь, Сімферополь та обласних центрів; 24 години - для інших населених пунктів.

5. Ремонтний персонал після прибуття на об'єкт здійснює ремонтно-відновлювальні роботи СПЗ. Після поновлення працездатності СПЗ обслуговуюча організація повідомляє про це ПО, яка у свою чергу здійснює постановку об'єкта на пожежне спостерігання та сповіщає замовника робіт.

6. На період проведення ремонтних робіт за ініціативою обслуговуючої організації об'єкт тимчасово знімається з пожежного спостерігання (повністю або частково). Якщо протягом 30 днів замовником робіт не вжито заходів щодо поновлення працездатності СПЗ, обслуговуюча організація сповіщає про це ПО.

VII. Технічне обслуговування

(назва розділу VII у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

1. Технічне обслуговування здійснюється відповідно до вимог технічної документації заводу-виробника та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування.

(пункт 1 розділу VII у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

2. Якщо пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність інтегрований у ППКП, його технічне обслуговування здійснює той самий суб'єкт господарювання, який обслуговує СПЗ цього об'єкта. У такому випадку обслуговуюча організація забезпечує відновлення працездатності цього устатковання протягом 12 годин з моменту отримання інформації від ЦПТС ПО.

3. Технічне обслуговування СПЗ та СПТС розпочинається з моменту прийняття їх до експлуатування.

Забезпечення утримання СПЗ та СПТС у працездатному стані та забезпечення їх технічного обслуговування покладається на замовника робіт (власника об'єкта).

(пункт 3 розділу VII у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

4. Замовник робіт (власник об'єкта) спільно з ПО та обслуговуючою організацією визначає порядок допуску на об'єкт спостерігання персоналу для проведення робіт з технічного обслуговування та оперативного усунення несправностей СПЗ та/або СПТС.

(пункт 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

5. Обслуговуюча організація перед початком проведення на об'єкті спостерігання робіт з технічного обслуговування (ремонту) СПЗ та/або СПТС сповіщає ПО.

(абзац перший пункту 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

ПО у разі потреби (за ініціативою обслуговуючої організації) на час технічного обслуговування тимчасово знімає об'єкт з пожежного спостерігання, про що повідомляється замовник робіт (власник об'єкта). Після закінчення робіт обслуговуюча організація інформує ПО, яка у свою чергу ставить об'єкт на пожежне спостерігання та повідомляє замовника робіт (власника об'єкта).

(абзац другий пункту 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

6. Обслуговуюча організація у разі виникнення підстав для припинення технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС на об'єкті спостерігання (розірвання договору на технічне обслуговування) не пізніше п'яти робочих днів до його припинення письмово повідомляє про це ПО.

(пункт 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

7. ПО у разі надходження від організації, що здійснює технічне обслуговування, повідомлення про припинення технічного обслуговування СПЗ та/або СПТС не пізніше ніж за п'ять робочих днів письмово інформує замовника робіт (власника об'єкта) про можливість відключення об'єкта від системи пожежного спостерігання. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення не поновлено технічне обслуговування СПЗ та/або СПТС, ПО тимчасово знімає об'єкт з пожежного спостерігання.

(пункт 7 розділу VII у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

8. У разі зняття об'єкта з пожежного спостерігання ПО письмово повідомляє обслуговуючу організацію та вносить відповідні зміни до БД у картку об'єкта.

(пункт 8 розділу VII у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

9. Для забезпечення надійного експлуатування СПЗ та СПТС замовник робіт (власник об'єкта) призначає відповідальну особу з числа інженерно-технічного персоналу, яка відповідає за:

1) проведення щоденного огляду СПЗ та СПТС;

2) збереження проектної документації на монтування СПЗ та СПТС, актів приймання їх до експлуатування та журналів реєстрації їх технічного обслуговування;

3) інформування ЦПТС ПО та обслуговуючої організації у разі візуального виявлення несправності СПЗ та/або СПТС.

(пункт 9 розділу VII у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України

Д. В. Горбась

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на підключення центру приймання тривожних сповіщень пультової організації до точки доступу

Тривожне сповіщення від устаткування індикації центру приймання тривожних сповіщень пультової організації (далі - ЦПТС ПО) до точки доступу разом з карткою об'єкта повинні передаватися двома незалежними каналами зв'язку (основним та резервним) у протоколі TCP/IP та форматі передачі даних прикладного рівня SOS Access V3.

Програмне забезпечення пульта повинно здійснювати синхронізацію системного часу із сервером рівня "Stratum 1", а саме ntp.time.in.ua, з повторенням не менше одного разу за годину.

Підключення ЦПТС ПО до точки доступу територіального органу ДСНС України має виконуватися двома незалежними каналами. Можливі варіанти підключення та налаштування устаткування індикації точки доступу наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Пультова організація повинна надати до територіального органу ДСНС України IP-адреси, з яких будуть надходити тривожні сповіщення.

Керівник територіального органу
ДСНС України                         ___________________________
                                                                                                    (підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

 

КАРТКА ПУЛЬТА
пожежного спостерігання

від "___" ____________ 20__ року N ____________

Пультова організація:

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

 

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця)

 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

 

 

(серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за наявності))

 

 

(телефон, факс)

(адреса електронної пошти)

 

 

Місцезнаходження ЦПТС ПО:

 

(поштовий індекс та адреса місцезнаходження)

 

 

 

(телефони, факс)

(адреса електронної пошти)

Перелік устаткування пульта пожежного спостерігання ЦПТС ПО:

(найменування; серійний номер; серія, номер та дата видачі сертифіката відповідності тощо)

 

 

Види каналів зв'язку, які використовуються для підключення до точки доступу:

основний

 

резервний

 

Прізвища, імена та по батькові працівників підприємства, відповідальних за роботу пульта пожежного спостерігання:

 

 

Керівник ЦПТС ПО

 

М. П.                                     (підпис)
(у разі наявності)
   

(прізвище, ініціали)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

 

СВІДОЦТВО
про внесення до єдиної бази даних інформації щодо пульта ЦПТС ПО

Додаток 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 лютого 2017 року N 111
,
 у зв'язку з цим додатки 4 - 8 вважати відповідно додатками 3 - 7
)

 

КАРТКА ОБ'ЄКТА

/__________/ _________/

 

    (порядковий номер об'єкта/пульта)

Інформація про підключення або зняття об'єкта зі спостерігання*

 

(статус та дата підключення)

1. Найменування пультової організації:

 

2. Найменування об'єкта спостерігання:

 

3. Функціональне призначення об'єкта спостерігання:

 

4. Місцезнаходження об'єкта спостерігання:

(поштовий індекс та місцезнаходження)

 

5. Телефон охорони та/або контактної особи (прізвище, ім'я та по батькові):

 

 

6. Географічні координати:

довгота /_______/ _______/ _______/

 

широта /_______/_______/_______/

 

                (дані gps: градуси, мінути, секунди)

7. Ступінь ризику об'єкта**:

8. Категорія за вибухо- та пожежонебезпекою об'єкта**:

9. Тип підключення до системи централізованого пожежного спостерігання:

 

10. Характеристика та опис конструктивних елементів об'єкта спостерігання (будівлі або споруди):

 

 

____________
* Зазначається статус спостерігання: підключено, відключено, відключено тимчасово.

** Заповнюється за інформацією, наданою замовником (власником об'єкта).

Виконавець:

______________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище особи, яка склала картку)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

 

АКТ
про виявлені дефекти

Додаток 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 лютого 2017 року N 111)

 

ЗРАЗОК
таблички

Додаток 5 виключено
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 13 лютого 2017 року N 111
,
 у зв'язку з цим додатки 6, 7 вважати додатками 4, 5
)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ N _____
про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу за сигналом спрацювання СПЗ об'єкта

м. ____________

"___" ____________ 20__ р.

Про те, що "___" ____________ 20__ року, о _____ год. _____ хв.                   

до

(найменування підрозділу)

надійшло повідомлення про пожежу:

(найменування та місцезнаходження об'єкта спостерігання)

 

На місце виклику за вказаною адресою направлено пожежно-рятувальний підрозділ:

(найменування підрозділу)

Час виїзду: _____ год. _____ хв.

Час прибуття за вказаною адресою: _____ год. _____ хв.

Час повернення до підрозділу: _____ год. _____ хв.

Кількість особового складу ______ та пожежної техніки ______, задіяних при виїзді пожежно-рятувального підрозділу, відстань до об'єкта __________ км, кількість витраченого часу ___________ хв.

За зовнішніми ознаками та результатами проведеної розвідки на вказаному об'єкті ознак пожежі не виявлено та зафіксовано факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу.

 

 

 

Начальник чергової зміни ОКЦ

(найменування підрозділу)

                                                     (підпис)                                (прізвище, ініціали)

         (дата)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

 

АКТ
встановлення факту хибного спрацювання СПЗ на об'єкті

"___" ____________ 20__ р.

1. Найменування об'єкта спостерігання:

 

2. Функціональне призначення об'єкта спостерігання:

 

3. Місцезнаходження об'єкта спостерігання:

                                                                                         (поштовий індекс та адреса)

 

4. Склад робочої групи:

Представник замовника

(найменування та посада, П. І. Б.)

 

Представник ПО

(найменування та посада, П. І. Б.)

 

Представник обслуговуючої організації

(найменування та посада, П. І. Б.)

 

5. Найменування та тип СПЗ:

 

6. Найменування приміщень, що захищаються:

 

 

7. Дата "___" ____________ 20__ р. та час ________ год. ________ хв. спрацювання СПЗ

8. Тип та кількість сповіщувачів або зрошувачів, що спрацювали:

 

9. Організація, що змонтувала СПЗ:

                   (найменування, місцезнаходження, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за наявності))

 

 

 

10. Рік введення в експлуатацію СПЗ:

11. Найменування організації, яка здійснює технічне обслуговування:

 

(найменування, місцезнаходження, серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за наявності))

 

 

12. Договір на технічне обслуговування СПЗ:

(номер та дата договору на здійснення технічного обслуговування)

13. Дата останнього технічного обслуговування:

14. Представник обслуговуючої організації, який проводив технічне обслуговування:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника, час його прибуття)

 

15. Імовірна причина хибного спрацювання:

 

 

16. Повідомлення про факт хибного виклику пожежно-рятувального підрозділу від ____________ 20__ року N ____________

 

17. Висновки щодо факту хибного спрацювання СПЗ:

 

 

 

Представник замовника

(найменування та посада)                                  (підпис)                                        (П. І. Б.)

Представник ПО

(найменування та посада)                                  (підпис)                                        (П. І. Б.)

Представник обслуговуючої організації

(найменування та посада)                                  (підпис)                                        (П. І. Б.)

Примітки:

1. Цей акт складається не менше ніж у трьох примірниках та залишається у кожної сторони.

2. Після складання акта його завірена копія замовником робіт направляється до територіального органу ДСНС України за місцем розташування об'єкта спостерігання.

3. За ініціативою замовника до складу комісії можуть залучатися технічні спеціалісти, необхідні для оцінювання роботи СПЗ.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 13.02.2017 р. N 111)

____________

Опрос