Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых деклараций сбора за места для парковки транспортных средств и туристического сбора

Минфин
Приказ от 09.07.2015 № 636
редакция действует с 13.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2015

м. Київ

N 636

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 912/27357

Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 8 травня 2019 року N 186
,
від 21 грудня 2019 року N 550

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;

форму Податкової декларації з туристичного збору.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 866 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 141/24918.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


 

 
 


Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 


Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

__________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)7

 

 

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
__________
(підпис)

 
 
_______________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта)7

 

 

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

____________

1

Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки.

Якщо платник збору має об'єкти оподаткування на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками. Кількість додатків має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, повноваження яких розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких платник збору має об'єкти оподаткування.

2

Зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання кількості поданих з початку року податкових декларацій.

3

Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

5

Заповнюється за бажанням платника податків.

6

Податкові декларації подаються до відповідних контролюючих органів за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, у яких суб'єкт господарювання зареєстрований як платник збору згідно з підпунктом 2681.5.2 пункту 2681.5 статті 2681 розділу XII Кодексу.

У разі створення об'єднаної територіальної громади, до якої входять територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць, розташованих у різних районах, Податкова декларація подається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об'єднаної територіальної громади.

7

Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органами

В. Овчаренко

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


 

Порядковий номер Податкової декларації1  

Розрахунок N2  податкових зобов'язань збору за місця для паркування транспортних засобів

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника збору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

Податковий період:

1.1

звітний3:

 

квартал

 

 

 

 

року

1.2

що уточнюється3:

 

квартал

 

 

 

 

року


 

2

Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

N з/п

Вид об'єкта оподатку-
вання

Площа об'єкта оподатку-
вання
(кв. м)

Розмір мінімальної заробітної плати на
01 січня звітного року

Кількість днів провадження діяльності із паркування транспортних засобів

Ставка збору (%)

Податкова пільга5

Усього нараховано збору
(грн, коп.) (к. 3 х
к. 4 х
к. 5 х
к. 6 / 100
- к. 9)

код6

наймену-
вання6

сума7 (грн, коп.)

дата початку користу-
вання8

дата закінчення користу-
вання8

сума пільги, викорис-
таної за цільовим призна-
ченням9
(грн, коп.)

площа, на яку поши-
рено пільгу
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (сума рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4),
у т. ч. в розрізі об'єктів оподаткування:

 

3.1

відведені земельні ділянки (сума рядків 3.1.1 - 3.1.n, де n - номер рядка)

 

3.1.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

комунальні гаражі (сума рядків 3.2.1 - 3.2.n, де n - номер рядка)

 

3.2.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

стоянки (сума рядків 3.3.1 - 3.3.n, де n - номер рядка)

 

3.3.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

паркінги (будівлі, споруди, їх частини) (сума рядків 3.4.1 - 3.4.n, де n - номер рядка)

 

3.4.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 додатка до декларації, що уточнюється)12

 

511

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку

 

611

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 5 - р. 4), якщо р. 5 > р. 4

 

711

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 5), якщо р. 4 > р. 5

 

811

Сума штрафу (р. 6 х 3 % або 5 %)13

 

911

Сума пені14

 

____________

1

Зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 9 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких платник збору має об'єкт оподаткування.

3

Рядок 1.1 має бути заповнений, рядок 1.2 заповнюється у разі надання додатка до уточнюючої Податкової декларації (дані у рядках 1.1 та 1.2 мають бути ідентичними), а також у разі надання у складі звітної (звітної нової) Податкової декларації додатка, у якому уточнюється розрахунок податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період.

4

Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої платник збору має об'єкт оподаткування. У разі створення об'єднаної територіальної громади зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об'єднаної територіальної громади. Щодо кожного такого коду за КОАТУУ складається окремий додаток.

5

Якщо до одного виду об'єкта оподаткування застосовуються пільги з різними кодами та/або періодами застосування в межах одного звітного періоду, розрахунок податкового зобов'язання за таким видом об'єкта оподаткування здійснюється в окремих рядках.

6

Зазначаються код та найменування пільги відповідно до довідника пільг.

7

Зазначається сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою.

8

Зазначається дата користування пільгою у форматі дд.мм.рррр. У разі якщо строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду та продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датами початку та закінчення звітного періоду.

9

Зазначається сума пільги у разі цільового використання пільги / частини пільги (якщо таке цільове призначення визначено, зокрема, Податковим кодексом України або рішенням органу місцевого самоврядування).

10

За потреби кількість рядків може бути збільшено.

11

Рядки 4 - 9 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

12

Зазначається рядок 3 додатка до Податкової декларації, що уточнюється (або рядок 3 розділу II Податкової декларації в редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2015 року N 636 "Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за N 912/27357).

13

Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується в разі заниження у раніше поданій податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами абзацу третього підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча",  - у розмірі 3 відсотків).

14

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

(форма декларації у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.12.2019 р. N 550)

 

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами
контролюючого органу

____________

1

Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки.

Якщо суб'єкт господарювання є податковим агентом на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками. Кількість додатків має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, повноваження яких розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких суб'єкт господарювання є податковим агентом.

2

Зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3

Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється.

4

Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

5

Заповнюється за бажанням платника податків.

6

Згідно з підпунктом 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 розділу XII Кодексу Податкові декларації подаються до відповідних контролюючих органів за місцезнаходженням податкових агентів.

У разі створення об'єднаної територіальної громади, до якої входять територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць, розташованих у різних районах, Податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об'єднаної територіальної громади.

7

Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


Порядковий номер Податкової декларації1

Розрахунок N 2 податкових зобов'язань з туристичного збору3

1. Податковий період:

1.1

звітний4:

 

квартал

 

 

 

 

 

року

1.2

що уточнюється4:

 

квартал

 

 

 

 

 

року


2

Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Розрахунок податкового зобов'язання

N
з/п

Місця проживання (ночівлі)

Загальна кількість діб6 розміщення у місцях проживання (ночівлі)

Розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня звітного року

Ставка7 збору (%)

Податкова пільга8

Усього нараховано збору (грн, коп.) (к. 3 х к. 4 х (к. 5 або к. 6) / 100 - к. 9)

внутрішній туризм

в'їзний туризм

Код9

Найменування9

Сума10 (грн, коп.)

Дата початку користу-
вання11

Дата закін-
чення користу-
вання11

Сума пільги, викорис-
таної за цільовим призна-
ченням12 (грн, коп.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (сума рядків 3.1 - 3.n, де n - номер рядка), у т. ч. в розрізі місць проживання (ночівлі):

 

3.113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414

Нарахована сума збору за даними раніше поданої податкової декларації, що уточнюється, усього (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

514

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку

 

614

Сума збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 5 - р. 4), якщо р. 5 > р. 4

 

714

Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки, усього (р. 4 - р. 5), якщо р. 4 > р. 5

 

814

Сума штрафу (р. 6 х 3 % або 5 %)15

 

914

Сума пені16

 

II. Розрахунок авансових внесків3

____________

1

Зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2

Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 9 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких суб'єкт господарювання є податковим агентом з туристичного збору.

3

У разі прийняття органом місцевого самоврядування на виконання вимог підпункту 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) рішення щодо сплати туристичного збору авансовими внесками заповнюється розділ II додатка. Зазначаються реквізити (дата, номер) рішення.

4

Рядок 1.1 має бути заповнений, рядок 1.2 заповнюється у разі надання додатка до уточнюючої Податкової декларації (дані у рядках 1.1 та 1.2 мають бути ідентичними), а також у разі надання у складі звітної (звітної нової) Податкової декларації додатка, у якому уточнюється розрахунок податкових зобов'язань за минулий податковий (звітний) період.

5

Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої суб'єкт господарювання є податковим агентом з туристичного збору. У разі створення об'єднаної територіальної громади зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об'єднаної територіальної громади. Щодо кожного такого коду за КОАТУУ складається окремий додаток.

6

Зазначається загальна кількість діб проживання (людино-діб) за весь звітний період.

7

У разі застосування в одному звітному періоді за одним місцем проживання (ночівлі) різних ставок розрахунок податкового зобов'язання за таким місцем проживання (ночівлі) здійснюється в окремих рядках.

8

Колонки 7 - 12 заповнюються у Податкових деклараціях, які надаватимуться за звітні періоди, починаючи з 01 січня 2020 року (дати набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року N 891 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1233").

У разі розміщення в одному місці проживання (ночівлі) платників туристичного збору, які мають пільги з різними кодами та/або періодами застосування в межах одного звітного періоду, розрахунок податкового зобов'язання за таким місцем проживання (ночівлі) здійснюється в окремих рядках.

9

Зазначається код та найменування пільги відповідно до довідника пільг.

10

Зазначається сума пільги, розрахована пропорційно до періоду користування пільгою.

11

Зазначається дата користування пільгою у форматі дд.мм.рррр. У разі якщо строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду та продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення звітного періоду.

12

Зазначається сума пільги у разі цільового використання пільги/частини пільги (якщо таке цільове призначення визначено, зокрема, Кодексом або рішенням органу місцевого самоврядування).

13

За потреби кількість рядків може бути збільшена.

14

Рядки 4 - 9 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

15

Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується в разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами абзацу третього підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу (якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча", застосовується штраф у розмірі 3 відсотки).

16

Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

17

Зазначається сума авансових внесків, фактично сплачених у рахунок податкових зобов'язань, розрахованих за один місяць звітного кварталу.

18

Зазначається сума, що була вказана з від'ємним значенням у колонці 7 розділу II додатка до Податкової декларації за попередній звітний період. Сума зазначається зі знаком "-".

19

Якщо сума у колонці 7 розділу II додатка до Податкової декларації за звітний період виявляється від'ємною (менше 0), ця сума враховується у Податковій декларації за наступний податковий (звітний) період (колонка 6).

(форма декларації у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 08.05.2019 р. N 186)

____________

Опрос