Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины от 02.06.2014 N 346

Минобороны
Приказ от 09.07.2015 № 326
действует с 14.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2015

м. Київ

N 326

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2015 р. за N 906/27351

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 02.06.2014 N 346

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" (із змінами), у зв'язку з проведенням організаційних заходів у Міністерстві оборони України та з метою забезпечення дотримання правових і економічних засад здійснення централізованих процедур із закупівель квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Складу конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (за посадами), затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року N 346 "Про утворення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за N 656/25433, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Положення про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року N 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за N 656/25433, що додаються.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

СКЛАД
конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (за посадами)

Голова конкурсної комісії - директор Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України;

заступник голови конкурсної комісії - заступник директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

Члени конкурсної комісії:

перший заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України;

начальник відділу з питань запобігання корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України;

начальник відділу аудиту державних підприємств, будівництва, використання фондів та земель Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України;

начальник відділу капітального будівництва (ремонту) та договірної роботи управління зведеного фінансового планування та формування бюджету Департаменту фінансів Міністерства оборони України;

начальник відділу технічного забезпечення будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України;

головний спеціаліст відділу юридичного супроводження фінансової та господарської діяльності Юридичного департаменту Міністерства оборони України;

головний спеціаліст відділу планування та організації будівництва Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України;

заступник начальника відділу взаємодії (зі звільнення полонених) Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України;

генеральний директор концерну "Військессетменеджмент".

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
директора Департаменту капітального
будівництва Міністерства оборони
України

Л. А. Шраменко

 

ЗМІНИ
до Положення про конкурсну комісію Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. У пункті 1.4 розділу I слова "Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України" замінити словами "структурний підрозділ Міністерства оборони України, відповідальний за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України".

2. Абзац другий пункту 2.4 розділу II викласти в такій редакції:

"Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин від загальної кількості членів комісії.".

3. У розділі IV:

у пункті 4.3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"ініціює питання щодо створення робочих груп для здійснення перевірки технічного та якісного стану квартир, склад яких затверджується відповідним наказом;";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"пропонує кандидатуру секретаря конкурсної комісії, яка затверджується на засіданні конкурсної комісії;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати абзацами сьомим - тринадцятим відповідно;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Голова комісії відповідає за прийняті ним рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.";

пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Якщо секретар конкурсної комісії відсутній на засіданні конкурсної комісії, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсної комісії, про що зазначається в протоколі засідання конкурсної комісії.";

доповнити розділ після пункту 4.8 новим пунктом 4.9 такого змісту:

"4.9. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. У разі відмови члена конкурсної комісії підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови.".

У зв'язку з цим пункти 4.9 - 4.11 вважати пунктами 4.10 - 4.12 відповідно.

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
директора Департаменту капітального
будівництва Міністерства оборони
України

Л. А. Шраменко

Опрос