Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку работы конкурсной комиссии Министерства обороны Украины по отбору предложений относительно закупки квартир на условиях паевого участия и на вторичном рынке в регионах Украины

Минобороны
Приказ от 09.07.2015 № 327
действует с 14.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2015

м. Київ

N 327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2015 р. за N 905/27350

Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" (із змінами), у зв'язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2015 року N 325 "Про внесення змін до пункту 3-4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу" та з метою забезпечення дотримання правових і економічних засад здійснення централізованих процедур із закупівель квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року N 347, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за N 657/25434, що додаються.

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
 генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗМІНИ
до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Доповнити Порядок після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. На підставі матеріалів, наданих Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України щодо статистичної звітності за формами 1-КЕУ, структурний підрозділ Міністерства оборони України, відповідальний за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, готує заявку на проведення конкурсу, в якій зазначаються:

найменування предмета закупівлі (з визначенням окремої частини предмета закупівлі (лота));

міста та регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість;

інформація щодо очікуваної вартості предмета закупівлі;

дата початку проведення конкурсу;

строк дії договору і місце поставки (передачі) квартир.

Заявка підписується начальником фінансової служби та керівником структурного підрозділу, відповідального за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, після чого візується представником юридичної служби Міністерства оборони України.

Одночасно із заявкою на проведення конкурсу розробляється проект конкурсної документації, який надається на затвердження конкурсній комісії.

Проект конкурсної документації включає:

найменування предмета закупівлі;

місце, кількість поставки (передачі) квартир;

строк поставки (передачі) квартир;

оформлення конкурсної пропозиції;

перелік документів, які учасник повинен подати для підтвердження відповідності вимогам Замовника;

інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції;

спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

місце, дату та час розкриття конкурсних пропозицій;

перелік критеріїв та методику оцінки конкурсних пропозицій;

термін укладання та основні умови договору;

іншу інформацію.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 15 вважати пунктами 4 - 16 відповідно.

2. Абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Оголошення про проведення конкурсу та його результати публікуються в засобах масової інформації, у друкованому засобі масової інформації Міністерства оборони України - газеті "Народна армія" і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.".

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Конкурсна документація (далі - Документація) оприлюднюється Замовником на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України. Друкований варіант Документації, прошитий та засвідчений печаткою Міністерства оборони України, є визначальним і знаходиться у секретаря Конкурсної комісії.

На виконання вимог фізичних/юридичних осіб (далі - учасники) документація безоплатно надається протягом трьох робочих днів з дня отримання від них письмового запиту.".

4. У пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"8. Строк подання учасниками конкурсних пропозицій не може бути менше ніж десять днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, у друкованому засобі масової інформації Міністерства оборони України - газеті "Народна армія".";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути надалі змінена. Конкурсна пропозиція прошивається, нумерується (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців скріплюється печаткою (за наявності), для фізичних осіб засвідчується власним підписом) і подається за підписом учасника в запечатаному конверті. Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.".

5. Пункти 10 - 13 викласти в такій редакції:

"10. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати десять робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, із них:

протягом трьох робочих днів - конкурсною комісією здійснюються розгляд та перевірка поданих учасниками документів на відповідність встановленим кваліфікаційним, технічним та іншим вимогам, зазначеним у Документації, та допуск їх до оцінки;

протягом семи робочих днів - робочими групами здійснюється перевірка технічного та якісного стану квартир у житлових будинках та будівлях, запропонованих учасниками конкурсу.

11. Проекти Документацій, протоколи щодо визначення переможців конкурсу та акцепту конкурсних пропозицій візуються представниками служби внутрішнього аудиту та юридичної служби Міністерства оборони України.

Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих і не перевищує опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном:

для м. Києва та Київської області - опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у 2 рази;

для мм. Львова та Одеси - опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні, визначену на II і III квартали 2015 р., збільшену у 1,75 раза;

для інших обласних центрів та міст - опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні, збільшену у 1,5 раза.

Замовник зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати конкурсу.

Після визначення переможця конкурсу структурний підрозділ Міністерства оборони України, відповідальний за виконання бюджетної програми будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України, готує відповідний проект договору, який візується представниками служби внутрішнього аудиту, фінансової та юридичної служб Міністерства оборони України.

Замовник укладає з переможцем конкурсу договір про закупівлю у термін не раніше ніж через п'ять робочих днів, але не пізніше ніж через чотирнадцять робочих днів із дня визначення переможця.

У разі письмової відмови переможця конкурсу від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Порядком, Замовник визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

12. Замовник відхиляє конкурсні пропозиції у разі, якщо:

конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам, зазначеним у Документації;

учасником надано недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у Документації вимогам;

учасника визнано у встановленому законодавством порядку банкрутом чи відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру.

13. Замовник відміняє конкурс у випадках:

відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;

виявлення факту змови учасників;

подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій;

якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше ніж двох учасників.".

6. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Інформація про результати проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації або в друкованому засобі масової інформації Міністерства оборони України - газеті "Народна армія" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця.".

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
директора Департаменту капітального
будівництва Міністерства оборони
України

Л. А. Шраменко

Опрос