Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования с Государственной службой финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запрашиваемой информации

Минфин
Порядок, Приказ от 08.07.2015 № 628
действует с 21.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2015

м. Київ

N 628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2015 р. за N 900/27345

Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та з метою визначення порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 12 липня 2013 року N 641 "Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1302/23834.

3. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Голова НКЦПФР

Т. З. Хромаєв

Заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Р. Корж

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Порядок
погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), встановлює процедуру погодження суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти), крім спеціально визначених, з Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) строків подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб'єктами дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, з об'єктивних причин.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

запит - запит Держфінмоніторингу до суб'єкта щодо надання інформації відповідно до пунктів 9, 10 частини другої статті 6 Закону;

заява - документальне звернення суб'єкта щодо збільшення строку подання запитуваної інформації;

об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених в Законі.

II. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строків подання запитуваної інформації

1. У разі якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону (за винятком підпункту "а" пункту 9 частини другої статті 6 Закону), він подає до Держфінмоніторингу заяву.

Заява подається до Держфінмоніторингу не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження запиту суб'єктом.

2. Заяви подаються суб'єктами до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

1) суб'єктами - банками (філіями іноземних банків) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ) на електронну адресу Держфінмоніторингу sdfm@u0qm, а у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу заяви в електронному вигляді засобами ЕП НБУ, - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви є дата та час надходження заяви на вузол системи ЕП НБУ Держфінмоніторингу, а у разі направлення заяви рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку - відмітка Держфінмоніторингу про час та дату отримання заяви від банку (філії іноземного банку);

2) суб'єктами - небанківськими фінансовими установами, страховими (перестраховими) брокерами:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом заяви від небанківської фінансової установи, страхового (перестрахового) брокера визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу; або

у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу заяви засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку. Датою та часом отримання заяви від суб'єкта - небанківської фінансової установи, страхового (перестрахового) брокера вважається відмітка Держфінмоніторингу про час та дату її отримання.

3. У заяві має бути така інформація:

1) реквізити суб'єкта - повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, обліковий ідентифікатор суб'єкта; номер телефону/факсу для зворотного зв'язку;

2) дата, номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу);

3) кількість фінансових операцій у запиті;

4) дата, час отримання запиту;

5) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно надати відповідь, об'єм інформації, що потребує сканування, тощо);

6) строки, необхідні для підготовки інформації на запит;

7) посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву.

Якщо дата запиту не збігається з датою його отримання, суб'єкт може надати додаткову інформацію щодо підтвердження дати отримання запиту (за наявності).

У заяві може міститись інформація щодо декількох запитів.

Зразок (рекомендований вигляд) заяви про збільшення строку подання запитуваної інформації наведено в додатку 1 до цього Порядку.

4. За відсутності одного з визначених у заяві реквізитів Держфінмоніторинг залишає таку заяву без розгляду по суті та невідкладно повідомляє про це суб'єкта:

банк (філію іноземного банку) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення;

небанківську фінансову установу, страхового (перестрахового) брокера - засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення з подальшим направленням оригіналу повідомлення рекомендованим листом.

Після отримання суб'єктом від Держфінмоніторингу такого повідомлення він має право повторно направити до Держфінмоніторингу заяву з дотриманням строків, передбачених абзацом другим пункту 1 цього розділу.

III. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв про збільшення строків подання запитуваної інформації

1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторингом здійснюються до закінчення другого робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

До розгляду приймаються заяви, які надійшли не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження до суб'єкта запиту.

Держфінмоніторинг залишає без розгляду заяву, якщо запит до суб'єкта, на підставі якого заява надійшла, був направлений згідно з підпунктом "а" пункту 9 частини другої статті 6 Закону.

2. Погодження збільшення строків, необхідних суб'єкту для подання інформації на запит, здійснюється Держфінмоніторингом за результатами розгляду зазначених у заяві суб'єкта об'єктивних причин та терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення, яке вноситься до Реєстру розгляду заяв про збільшення строків подання запитуваної інформації Держфінмоніторингу (далі - Реєстр), який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

4. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг направляє до суб'єкта витяг з Реєстру, в якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження строків подання запитуваної інформації.

5. Витяги з Реєстру направляються до суб'єктів у такий спосіб:

1) суб'єктам - банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ на адресу вузла ЕП НБУ, встановленого в банку (філії іноземного банку), засобами електронної пошти, рекомендованим листом з повідомленням про його вручення за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання банком (філією іноземного банку) витягу з Реєстру є дата та час надходження витягу з Реєстру на вузол ЕП НБУ, встановлений у банку (філії іноземного банку), а у разі направлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку - відмітка банку (філії іноземного банку) про час та дату отримання від Держфінмоніторингу витягу з Реєстру;

2) суб'єктам - небанківським фінансовим установам, страховим (перестраховим) брокерам:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у заяві, з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості направлення суб'єкту - небанківській фінансовій установі, страховому (перестраховому) брокеру витягу з Реєстру засобами факсимільного зв'язку або засобами електронного зв'язку - рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання суб'єктом - небанківською фінансовою установою, страховим (перестраховим) брокером витягу з Реєстру від Держфінмоніторингу, направленого рекомендованим листом з повідомленням про його вручення, засобами кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку, вважається відмітка про час та дату її отримання суб'єктом - небанківською фінансовою установою, страховим (перестраховим) брокером.

Витяг з Реєстру направляється до суб'єкта в день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

У разі потреби та за наявності письмового звернення суб'єкта Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту завірений витяг з Реєстру.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Заява про збільшення строків подання запитуваної інформації

____________
(дата)

____________
(номер)

Відомості щодо суб'єкта первинного фінансового моніторингу (заявника):

______________________________________________________________________________________
(повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, обліковий ідентифікатор)

______________________________________________________________________________________
(номер телефону/факсу суб'єкта первинного фінансового моніторингу для зворотного зв'язку)

Відомості щодо запиту(ів):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дата та номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу), кількість операцій у запиті, дата, час отримання запиту, прізвище посадової особи Держфінмоніторингу, що визначена в запиті)

Загальна кількість операцій у запитах ___________________________________________________
                                                                                                 (заповнюється у разі, якщо запитів декілька)

За наявності інформація щодо підтвердження дати отримання запиту(ів)
_________________________________________________
_____________________________________
(якщо дата запиту не збігається з датою його отримання)

Інформація щодо продовження строків:
неможливо забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з таких об'єктивних причин:
_________________________________________________
_____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(інформація про об'єктивні причини необхідності перенесення строків подачі інформації)

Для виконання запиту заявнику необхідно ______________________________________________
                                                                                            (кількість додаткових робочих днів, що необхідні для виконання запиту(ів))

Заявник в особі:

 

 

_________________________________
_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" _______________ року

 

Реєстр
розгляду заяв про збільшення строків подання запитуваної інформації Держфінмоніторингу

N
з/п

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Відомості про запит

Відомості про заяву

Рішення про погодження

повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії

обліковий ідентифікатор

дата

номер

дата отримання

дата

номер

дата та час отримання

дата

кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту(ів)

кінцевий строк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос