Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о рекламе ценных бумаг и фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.07.2015 № 939
действует с 21.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.07.2015

м. Київ

N 939

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2015 р. за N 898/27343

Про внесення змін до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 378 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 25 Закону України "Про рекламу", Закону України "Про адміністративні послуги" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року N 63, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2013 року за N 247/22779, такі зміни:

1) у розділі II:

абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"затверджений підписом керівника рекламодавця або особи, яка виконує його обов'язки (рекламодавця), та печаткою (за наявності) рекламодавця проект реклами.";

пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів, зміст яких не підпадає під визначення реклами цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про рекламу", уповноважений структурний підрозділ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який здійснював розгляд документів, протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами інформує про це рекламодавця. Документи, надіслані на погодження, поверненню не підлягають.".

2) додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку І. Назарчука.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

ЗАЯВА
про погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку

Рекламодавець: _____________________________________________________________________,
                                                                     (повне найменування / прізвище, ім'я та по батькові)
місцезнаходження / місце проживання ____________________________________________________,
телефон, факс, електронна адреса ________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
вид діяльності на фондовому ринку ______________________________________________________,
просить погодити розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                (інформація про засіб здійснення реклами та форму рекламних матеріалів, які планується розповсюдити)

Інформація про розповсюджувача реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку:

повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження / місце проживання ____________________________________________________,
телефон, факс _________________________________________________________________________,
код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________
_____________________________________________________________________________________.

Достовірність поданих даних щодо реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку планується розповсюдити, та згоду на зберігання у НКЦПФР проекту реклами засвідчую.

Рекламодавець

М. П. (за наявності)

___________
(підпис)

__________
(П. І. Б.)

____________

Опрос