Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления мер по частичному или полному прекращению разницы перетоков электрической энергии в точках ее учета

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Порядок, Приказ от 10.07.2015 № 440
действует с 18.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2015

м. Київ

N 440

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2015 р. за N 897/27342

Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", підпункту 5 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року N 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку, що додається.

2. Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А. В.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр

В. Демчишин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

Д. Вовк

 

ПОРЯДОК
здійснення заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення заходів оптового постачальника, ДП "НЕК "Укренерго", виробників електричної енергії, публічного акціонерного товариства "ДТЕК Донецькобленерго" і товариства з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання", які купують/продають різницю перетоків електричної енергії, що переміщується з/на контрольованої(у) території(ю) на/з неконтрольовану(ої) територію(ї) Донецької та Луганської областей відповідно (далі - енергопостачальник, що провадить діяльність на неконтрольованій території), щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії з неконтрольованої території України на контрольовану територію України та/або з контрольованої території України на неконтрольовану територію України у точках її обліку (далі - різниця перетоків електричної енергії).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

виробник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який володіє або користується на законних підставах генеруючими потужностями, виробляє електричну енергію з метою її продажу;

двосторонній договір - договір купівлі-продажу різниці перетоків електричної енергії між оптовим постачальником і енергопостачальником, що провадить діяльність на неконтрольованій території;

ДП "НЕК "Укренерго" - державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України;

ДЧОРЕ - договір між членами оптового ринку електричної енергії України;

енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам;

контрольована територія - території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

неконтрольована територія - територія, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

оптовий ринок електричної енергії - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі ДЧОРЕ;

точка обліку - точка обліку, що включена до визначеного центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, переліку точок обліку електричної енергії, у яких оптовий постачальник здійснює продаж різниці перетоків електричної енергії на підставі договорів, укладених з публічним акціонерним товариством "ДТЕК Донецькобленерго" і товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об'єднання", та у яких оптовий постачальник здійснює купівлю різниці перетоків електричної енергії на підставі договорів, укладених з виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території.

II. Основні завдання

1. Заходи щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку з неконтрольованої території на контрольовану територію та/або з контрольованої території України на неконтрольовану територію здійснюються у таких випадках:

1) у разі невиконання енергопостачальником, що провадить діяльність на неконтрольованій території, зобов'язань, передбачених ДЧОРЕ та/або двостороннім договором;

2) у разі недотримання виробниками електричної енергії, що розташовані на неконтрольованій території, та енергопостачальниками диспетчерських команд під час здійснення у реальному часі централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України в реальному часі в частині перевищення фактичної різниці перетоків електричної енергії з неконтрольованої території у бік контрольованої території над плановою величиною (згідно з добовим диспетчерським графіком) або узгодженою ДП "НЕК "Укренерго" в установленому порядку величиною (у випадку аварійних ситуацій тощо).

2. У разі невиконання енергопостачальником, що провадить діяльність на неконтрольованій території, зобов'язань, передбачених ДЧОРЕ та/або двостороннім договором, щодо оплати в повному обсязі за куплену у оптового постачальника різницю перетоків електричної енергії за розрахунковий місяць проводяться такі дії:

1) оптовий постачальник надсилає енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території, вимогу терміново погасити заборгованість або самостійно забезпечити зниження до вказаних оптовим постачальником обсягів споживання електричної енергії протягом п'яти календарних днів з моменту отримання вимоги;

2) енергопостачальник, що провадить діяльність на неконтрольованій території, після отримання зазначеної вимоги зобов'язаний вжити заходів щодо погашення заборгованості в найкоротший строк;

3) у разі невиконання енергопостачальником, що провадить діяльність на неконтрольованій території, вимоги оптового постачальника відповідно до підпункту 1 цього пункту оптовий постачальник за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, надсилає енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території, попередження про часткове або повне припинення різниці перетоків електричної енергії через п'ять календарних днів після дня отримання енергопостачальником, що провадить діяльність на неконтрольованій території, зазначеного попередження.

3. Часткове або повне припинення різниці перетоків електричної енергії енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території, застосовується таким чином:

1) оптовий постачальник надсилає звернення ДП "НЕК "Укренерго" щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електроенергії енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території, із зазначенням дати припинення та величини різниці перетоків, до якої необхідно обмежити енергопостачання енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території. До звернення додаються копії погодження центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та попередження про часткове або повне припинення різниці перетоків електричної енергії енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території;

2) ДП "НЕК "Укренерго" на підставі звернення оптового постачальника здійснює часткове або повне припинення різниці перетоків електричної енергії енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території, шляхом:

відключень від магістральних і міждержавних електричних мереж відокремленого підрозділу ДП "НЕК "Укренерго" Донбаської електроенергетичної системи на контрольованій території;

надання диспетчерських команд виробникам електричної енергії, що розташовані на контрольованій території, на відключення необхідних приєднань;

надання диспетчерських команд відповідному енергопостачальнику щодо відключення місцевих (локальних) ліній електропередачі, на яких розміщені визначені центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, точки обліку електричної енергії, у яких оптовий постачальник здійснює продаж різниці перетоків електричної енергії енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території.

4. Часткове або повне припинення різниці перетоків електричної енергії діє до повного усунення причин, що його викликали. Після виконання енергопостачальником, що провадить діяльність на неконтрольованій території, зобов'язань, передбачених підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, оптовий постачальник повідомляє центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, ДП "НЕК "Укренерго", а останнє підключає енергопостачальника, що здійснює діяльність на неконтрольованій території, до магістральних та міждержавних мереж та/або надає диспетчерські команди виробникам електричної енергії та енергопостачальникам.

5. ДП "НЕК "Укренерго" при управлінні режимом роботи енергосистеми в реальному часі забезпечує виконання заданої добовим диспетчерським графіком навантаження різниці перетоків потужності між контрольованою та неконтрольованою територіями окремо по Донецькій та Луганській областях або узгоджує в установленому порядку зміну величини цієї різниці і її дотримання (у випадку аварійних ситуацій тощо) шляхом надання диспетчерських команд виробникам електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території.

6. У разі невиконання виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, диспетчерських команд ДП "НЕК "Укренерго", що призвело до перевищення фактичної різниці перетоків електричної енергії з неконтрольованої території у бік контрольованої території над заданою величиною (згідно з добовим диспетчерським графіком навантаження) або узгодженою ДП "НЕК "Укренерго" в установленому порядку величиною (у випадку аварійних ситуацій тощо) більше ніж на 100 МВт протягом однієї години, проводяться дії відповідно до пунктів 7, 8 цього розділу.

7. У випадку, передбаченому пунктом 6 цього розділу, ДП "НЕК "Укренерго" за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, здійснює:

відключення від магістральних і міждержавних електричних мереж відокремленого підрозділу ДП НЕК "Укренерго" Донбаської електроенергетичної системи на контрольованій території;

надання диспетчерських команд виробникам електричної енергії, що розташовані на контрольованій території, на відключення необхідних приєднань;

надання диспетчерських команд відповідному енергопостачальнику щодо відключення місцевих (локальних) ліній електропередачі, на яких розміщені визначені центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, точки обліку електричної енергії, у яких оптовий постачальник здійснює продаж різниці перетоків електричної енергії енергопостачальнику, що провадить діяльність на неконтрольованій території.

8. У випадку, передбаченому пунктом 6 цього розділу, ДП "НЕК "Укренерго" здійснює підключення до магістральних та міждержавних мереж та/або надає диспетчерські команди виробникам електричної енергії та енергопостачальникам на підключення необхідних приєднань та ліній електропередачі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

 

Начальник Управління з питань
функціонування та реформування
електроенергетичного сектора

А. В. Огньов

Опрос