Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой являются органы Государственной фискальной службы Украины

Минфин
Порядок, Приказ от 01.07.2015 № 611
действует с 18.08.2015

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень частини другої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

2. Розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону є Державна фіскальна служба України (ДФС), головні управління ДФС в областях, місті Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, митниці ДФС, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (крім міста Києва), об'єднані державні податкові інспекції (далі - органи ДФС).

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 аркушів;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються органами ДФС за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 аркушів запитуваних документів, починаючи з першого аркуша, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 липня 2015 року N 611.

II. Забезпечення стягнення плати на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1. Структурний підрозділ відповідного органу ДФС, відповідальний за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку копій документів обсягом більш як 10 аркушів подає Заявку на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу ДФС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

2. На підставі отриманої Заявки підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу ДФС протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби України (далі - Рахунок) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його до структурного підрозділу органу ДФС, відповідального за надання відповіді на запит на інформацію, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

3. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

4. Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача інформації на реєстраційний рахунок органу ДФС підрозділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу ДФС передає структурному підрозділу органу ДФС, відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою підрозділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органу ДФС, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

5. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати Рахунка.

 

Директор Департаменту зв'язків
з органами державної влади
та громадськістю

М. В. Чев'юк

 

 

______________________________________
(зазначається найменування бухгалтерської служби органу Державної фіскальної служби України)

ЗАЯВКА N _____
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________________
(назва документа)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)
______________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, та номер вхідного документа

 

Послуга, що надається

Кількість аркушів з урахуванням двостороннього друку

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

Копіювання або друк копій документів формату А3

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

Керівник структурного підрозділу
органу ДФС, відповідального
за надання відповіді на запит на інформацію
  

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Надавач послуг:

____________________________________________________________
(орган Державної фіскальної служби України)

Реєстраційний рахунок:

__________________________

МФО банку:

__________________________

Код за ЄДРПОУ:

__________________________

Платник:

(Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК N _____
від "___" ____________ 20__ року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби України

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів, шт.

Ціна, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього до сплати:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (сума словами)
______________________________________________________ грн. _______________________ коп.

Керівник підрозділу фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку органу ДФС
  

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець підрозділу фінансово-економічної
роботи та бухгалтерського обліку органу ДФС
  

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос