Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам

Минобороны
Приказ от 01.07.2015 № 300
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2015

м. Київ

N 300

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2015 р. за N 882/27327

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 11 червня 2008 року N 260
згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 7 червня 2018 року N 260,
який застосовується з
1 березня 2018 року)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11 червня 2008 року N 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 липня 2008 року за N 638/15329, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
соціальної політики України

П. Розенко

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

1. Пункт 4.3 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, за якими посадові оклади встановлені від мінімуму до максимуму, конкретні розміри посадових окладів установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів відповідно до наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказів вищих командирів /начальників/) залежно від складності та обсягу роботи.".

2. Пункт 11.7 розділу XI викласти в такій редакції:

"11.7. Військовослужбовцям, засудженим до відбування покарання у дисциплінарному батальйоні, грошове забезпечення виплачується:

військовослужбовцям строкової військової служби - з розрахунку посадового окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для військовослужбовців строкової служби, із дня набрання вироком законної сили і до дня призначення на посади після відбування покарання чи до звільнення з військової служби;

іншим військовослужбовцям - з розрахунку окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років із дня набрання вироком законної сили і до дня закінчення строку відбування покарання.".

3. Розділ XII викласти в такій редакції:

"XII. Правила виплати грошового забезпечення в разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців або якщо вони визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими

12.1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця належні, але не отримані ним до дня смерті (загибелі) посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (у тому числі за весь місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув)) виплачуються членам його сім'ї, зазначеним у пункті 12.3 цього розділу.

Якщо таких осіб немає, належні суми грошового забезпечення виплачуються іншим спадкоємцям відповідно до законодавства України.

12.2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігається грошове забезпечення. Членам сімей цих військовослужбовців, зазначеним в пункті 12.3 цього розділу, щомісяця виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти.

При цьому виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування або їх звільнення, або визнання в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

Виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців (на підставі наказів командирів військових частин, якими оголошується захоплення військовослужбовця в полон або заручником, зникнення безвісти, виданих за результатами службових розслідувань):

тих, які здалися в полон добровільно, - до дня їх добровільної здачі в полон;

захоплених у полон або заручниками, - до дня звільнення з полону (заручників) включно;

зниклих безвісти, - до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або померлим.

В усіх випадках виплата грошового забезпечення членам сім'ї військовослужбовця здійснюється не більш як до дня виключення його зі списків особового складу військової частини.

12.3. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі якщо її (його) немає, - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей.

12.4. Членам сімей військовослужбовців, зазначених у пунктах 12.1 і 12.2 цього розділу, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло у військовослужбовців до дня смерті (загибелі) чи до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи померлими, або за час перебування їх у полоні, заручниками, інтернованими в нейтральних державах, зникнення безвісти. Не отримані військовослужбовцем у поточному році суми грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань виплачуються членам його сім'ї за їх зверненням.

12.5. Грошове забезпечення членам сім'ї військовослужбовця, який помер (загинув) або визнаний судом безвісно відсутнім чи оголошений померлим, виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі), з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або померлим.".

4. Абзац третій підпункту 14.2.5 пункту 14.2 розділу XIV викласти в такій редакції:

"в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах високомобільних десантних військ і спеціального призначення, у військових навчальних закладах, що готують осіб офіцерського складу для високомобільних десантних військ, десантно-штурмових підрозділах (згідно з переліком органів управлінь, з'єднань, військових частин і підрозділів, затвердженим Міністром оборони України), у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації - за умови виконання в минулому році річних норм стрибків з парашутом (або наявності права на встановлення пільгового заліку вислуги років за минулий рік для призначення пенсії), передбачених затвердженими в установленому порядку планами бойової підготовки, але не менше річних норм, визначених Міністром оборони України для обчислення вислуги років для виходу на пенсію на пільгових умовах, а парашутистам-випробувачам - за умови проведення протягом року льотних випробувань;".

5. У розділі XV:

1) пункт 15.5 викласти в такій редакції:

"15.5. Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 15.2 цього розділу, надбавка за виконання особливо важливих завдань виплачується за умови:

проходження служби у відповідному структурному підрозділі (органі військового управління), на який положенням про цей структурний підрозділ (орган військового управління) покладено завдання щодо розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів;

якщо функціональними обов'язками за посадою передбачені завдання щодо безпосередньої розробки проектів нормативно-правових актів та здійснення експертизи таких актів;

фактичної розробки та (або) експертизи проектів нормативно-правових актів у звітному періоді, за який здійснюється виплата надбавки.

Перелік типових посад військовослужбовців, зазначених у пункті 15.2 цього розділу, а також порядок звітування за розробку та (або) експертизу проектів нормативно-правових актів у періоді, за який здійснюється виплата надбавки, затверджуються наказом Міністерства оборони України.";

2) абзац дев'ятий пункту 15.8 викласти в такій редакції:

"У разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, надбавка не виплачується за місяць, в якому така постанова надійшла у військову частину.".

6. Пункти 16.4 та 16.5 розділу XVI викласти в такій редакції:

"16.4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, що займають посади начальників лабораторного центру Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", начальників відділів (відділень, лабораторій), наукових співробітників, викладачів, ординаторів, лікарів, лаборантів і санітарів у нижчезазначених штатних закладах охорони здоров'я і науково-дослідних установах (підрозділах) Міністерства оборони України, які працюють з вірусом СНІД чи забезпечують діагностику, лікування і безпосереднє обслуговування хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих, виплачується щомісячна надбавка за особливі умови служби в розмірі 60 відсотків посадового окладу за основною чи тимчасово займаною посадою:

16.4.1. В клініці інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" та інфекційних відділеннях інших військових госпіталів (військово-медичних клінічних центрів) - за час лікування хворих на СНІД.

16.4.2. У лабораторіях інфекційної імунології госпіталів, військово-медичних клінічних центрів і поліклінік.

16.5. Військовослужбовцям медичного складу, зайнятим на роботі в психіатричних і психоневрологічних клініках, відділеннях, кабінетах, палатах та ізоляторах для психічних хворих госпіталів, військово-медичних клінічних центрів, лазаретів і поліклінік, надбавка за особливі умови служби виплачується в розмірі 20 відсотків посадового окладу на місяць.".

7. У розділі XX:

1) підпункти 20.1.2 та 20.1.3 пункту 20.1 викласти в такій редакції:

"20.1.2. Особам офіцерського складу, які займають посади (крім тих, які займають посади, передбачені в підпункті 20.1.1 цього пункту) у закладах охорони здоров'я, медичних службах з'єднань і військових частин, навчальних військово-медичних закладах (підрозділах), науково-дослідних установах, підрозділах екологічної служби Збройних Сил України, Головній інспекції Міністерства оборони України, а також в органах управління медичної служби Міністерства оборони України та Збройних Сил України і мають другу, першу або вищу кваліфікаційні категорії, - відповідно 5, 10 або 15 відсотків.

20.1.3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади молодших спеціалістів з медичною або фармацевтичною освітою, яким за результатами атестації присвоєні друга, перша чи вища кваліфікаційні категорії, - відповідно 5, 10, 15 відсотків.";

2) пункт 20.2 викласти в такій редакції:

"20.2. Переліки посад і спеціальностей, за якими військовим лікарям, провізорам та особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що займають посади молодших спеціалістів з медичною або фармацевтичною освітою, може присвоюватися кваліфікаційна категорія і виплачуватися надбавка до посадового окладу, визначені додатками 1 та 2 до Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року N 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за N 379/26824.".

8. У розділі XXX:

1) пункт 30.2 викласти в такій редакції:

"30.2. Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за місцем штатної служби в разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулий рік) або без вибуття у відпустку (за їх заявою протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) - на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.";

2) абзац третій пункту 30.3 викласти в такій редакції:

"Під час виплати зазначеної допомоги військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається грошова допомога для оздоровлення, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород та морського грошового забезпечення) з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними займалися.".

9. У розділі XXXI:

1) абзац п'ятий пункту 31.6 викласти в такій редакції:

"у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (за місяць, у якому така постанова надійшла у військову частину).";

2) абзац перший пункту 31.7 викласти в такій редакції:

"31.7. Військовослужбовці не преміюються за той розрахунковий місяць, у якому вони допустили порушення чи проступок (за винятком випадків, передбачених абзацами четвертим, п'ятим пункту 31.6 розділу XXXI цієї Інструкції).";

3) абзац третій пункту 31.10 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

10. Пункт 34.1 розділу XXXIV після цифр "15.2," доповнити цифрами "15.3,".

11. Пункт 37.12 розділу XXXVII викласти в такій редакції:

"37.12. Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки (пункти 37.9 та 37.10 цього розділу) здійснюється одночасно з виплатою грошової допомоги для оздоровлення, якщо вона не була виплачена раніше.".

 

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

І. Ю. Марко

Опрос