Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о денежном обеспечении и компенсационных выплатах лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ от 26.06.2015 № 363
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2015

м. Київ

N 363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 868/27313

Про затвердження Змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Адміністрації Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України від 13 вересня 2007 року N 174
згідно з
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку
 та захисту інформації України
 від 30 листопада 2015 року N 731)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами), Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, та з метою врегулювання деяких питань грошового забезпечення та компенсаційних виплат особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 13 вересня 2007 року N 174, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2007 року за N 1130/14397 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23 січня 2012 року N 32), що додаються.

2. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

В. Ярошенко

 

ЗМІНИ
до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. У розділі I:

1) пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі зарахування осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у розпорядження Головою Держспецзв'язку в наказі про зарахування їх у розпорядження може окремо визначатися підпорядкований орган (або Адміністрація), який буде здійснювати виплату грошового забезпечення цим особам.";

2) у пункті 1.14 слова "вибуття у відрядження" замінити словами ", що передував дню вибуття у відрядження".

2. У розділі III:

1) пункт 1.2 глави 1 викласти у такій редакції:

"1.2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обчислення вислуги років особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для виплати їм процентної надбавки за вислугу років, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 28.10.2013 N 569, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.11.2013 за N 1939/24471.";

2) у главі 3:

у пункті 3.3:

в абзаці першому слова "на підставі затверджених керівниками підпорядкованих органів (в Адміністрації - Головою Держспецзв'язку) номенклатур посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, та" замінити словами "відповідно до затверджених керівниками підпорядкованих органів Держспецзв'язку (в Адміністрації - Головою Держспецзв'язку) номенклатур посад, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, на підставі";

в абзаці другому слова "перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці" замінити словами "перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці";

у пункті 3.4 слова "перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці," замінити словами "перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці";

пункт 3.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"з дня надання доступу до матеріальних носіїв секретної інформації з нижчим ступенем секретності;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

3) у главі 5:

у пункті 5.2 слова "відповідного класу" замінити словами "класної кваліфікації, реквізитів і пункту номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, а також розміру надбавки та періоду, на який вона встановлюється";

пункт 5.3 викласти у такій редакції:

"5.3 У наказі про встановлення надбавки за класну кваліфікацію зазначаються клас класної кваліфікації, який має особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, дата присвоєння (підтвердження, пониження) класної кваліфікації, розмір надбавки та період, на який вона встановлюється.";

пункт 5.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виплата зазначеної надбавки також припиняється у разі виключення посади, яку займає особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, з номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація, на підставі наказу про особовий склад, який готується за рапортом відповідного керівника із зазначенням реквізитів наказу про внесення змін до номенклатури посад, за якими може присвоюватись класна кваліфікація (або наказу про втрату нею чинності).";

4) у главі 15:

пункт 15.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Щомісячний плановий фонд преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку формується, виходячи із розмірів преміювання за посадами, що встановлюються щорічно наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення, та чисельності осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, яким виплачується грошове забезпечення.";

у пункті 15.2:

абзац перший після слів "у межах" доповнити словом "щомісячного";

абзац другий після слова "премій" доповнити словами "начальників структурних підрозділів Адміністрації,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Преміювання осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, які зараховані у розпорядження, здійснюється за рішенням начальників, у розпорядження яких вони зараховані.";

пункт 15.4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"За наявності асигнувань на кінець року за рішенням Голови Держспецзв'язку премія за грудень може бути виплачена в кінці грудня поточного бюджетного року. При цьому наказ про встановлення розмірів премії видається в грудні поточного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

пункт 15.6 викласти у такій редакції:

"15.6. При виплатах, розмір яких розраховується, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, премія обчислюється у розмірі, який щорічно встановлюється наказом Адміністрації в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення на поточний рік.";

5) у главі 16:

у пункті 16.1:

слова "при вибутті у чергову відпустку" виключити;

слова "вибуття у таку відпустку" замінити словами "видання наказу.";

пункт 16.2 викласти у такій редакції:

"16.2. Вказана допомога виплачується за рапортом особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на підставі наказу про особовий склад або про відпустки, в якому зазначається її конкретний розмір.".

3. У розділі IV:

1) у пункті 2.1 глави 2:

цифри "15.6" замінити цифрами "15.2";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі зарахування осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами, у розпорядження відповідних начальників грошове забезпечення цим особам виплачується у порядку, встановленому абзацом першим цього пункту.";

2) у главі 3:

пункт 3.2 викласти у такій редакції:

"3.2. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку за весь період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується грошове забезпечення, яке обчислюється сумарно, виходячи із розміру місячного грошового забезпечення, встановленого особі на день, що передував дню вибуття у таку відпустку, з урахуванням вимог пункту 15.6 глави 15 розділу III цієї Інструкції.";

абзац другий пункту 3.3 після слів "шістнадцятирічного віку," доповнити словами "матеріальна допомога для оздоровлення та";

у пункті 3.5:

в абзаці другому слова "звільнення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зі служби" замінити словами "виключення особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зі списків особового складу Держспецзв'язку";

в абзаці третьому слова "право на отримання якого має особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку відповідно до законодавства, на день звільнення зі служби" замінити словами "встановленого особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на день виключення її зі списків особового складу Держспецзв'язку".

4. У розділі V:

1) у главі 2:

в абзаці першому пункту 2.2 слова "та подали до фінансового підрозділу" замінити словами "на підставі відповідного рапорту, до якого додаються:";

пункт 2.3 після слова "щомісячно" доповнити словами "за минулий місяць", а після слів "розрахункових документів" доповнити словами "за відповідний місяць";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"2.4. У разі змін у складі сім'ї, зміни місця проживання особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку або членів її сім'ї, зняття членів сім'ї особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, особа рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку повинна в десятиденний строк повідомити фінансовий підрозділ про настання зазначених обставин.";

2) пункт 4.1 глави 4 після слів "місячного грошового забезпечення" доповнити словами ", встановленого особам на день призначення їх на посади за новим місцем служби,";

3) главу 5 викласти у такій редакції:

"5. Одноразова грошова допомога при звільненні зі служби

5.1. Особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку при звільненні зі служби виплачується одноразова грошова допомога у розмірі та порядку, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей".

5.2. Одноразова грошова допомога при звільненні зі служби виплачується особам рядового і начальницького складу Держспецзв'язку на підставі наказу, в якому зазначається її розмір.

5.3. Сума одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби визначається, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, встановленого особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку на день виключення її зі списків особового складу Держспецзв'язку з урахуванням пункту 15.6 глави 15 розділу III цієї Інструкції.";

4) у главі 7:

у пункті 7.2:

в абзаці першому слова та цифри "відповідні висновки щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги, зразки яких наведено в додатках 1 - 5 до цієї Інструкції" замінити словами "висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги або обґрунтовану пропозицію щодо відмови у виплаті одноразової грошової допомоги";

в абзацах четвертому та п'ятому слово "злочину" замінити словом "кримінального";

в абзаці сьомому слова "та фінансового підрозділів і скріплюється печаткою" замінити словами ", фінансового, юридичного підрозділів та підрозділу охорони праці і скріплюється гербовою печаткою";

у пункті 7.3 слова та цифри ", зазначеного у пункті 7.2 цієї глави," замінити словами "щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги або обґрунтованої пропозиції щодо відмови у виплаті одноразової грошової допомоги".

5. У розділі VI:

1) в абзаці першому пункту 6.1:

цифру "6" виключити;

слова "військових формувань і правоохоронних органів" замінити словами "Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних та інших державних органів";

2) в абзаці першому пункту 6.3 слова "є бланком суворої звітності," виключити.

6. У додатках до Інструкції:

1) додатки 1 - 5 виключити.

У зв'язку з цим додаток 6 вважати додатком;

2) додаток викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держспецзв'язку

В. В. Коберник

 

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ______

___________________________________________________________
                                                                  (ким виданий)
засвідчує, що ________________________________________________
                                                                         (спеціальне звання)
___________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
забезпечений грошовим забезпеченням по "___" ____________ 20__ р.
1. Посадовий оклад (за штатною посадою/збережений) ____/____ грн.
Підвищений посадовий оклад на ____ % _____ грн.
2. Надбавка за вислугу років у розмірі ____ %
Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
3. ___________________________________________________ ____ %
4. ___________________________________________________ ____ %
5. ___________________________________________________ ____ %
6. ___________________________________________________ ____ %
7. ___________________________________________________ ____ %
8. ___________________________________________________ ____ %
9. Премія у розмірі ____ % за ________________ 20__ р.
Одноразові додаткові види грошового забезпечення в поточному році отримав (так, ні):
10. Матеріальна допомога для оздоровлення ____
11. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань ____
12. Винагорода за тривалу безперервну службу за ____ років
"___" ____________ 20__ р. (дата отримання).
Особа рядового чи начальницького складу перебуває у розпорядженні
з "___" ____________ 20__ р., підстава: __________________________
Інші відомості: _______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Атестат видано у зв'язку з ______________________________________
____________________________________________________________

М. П.

Підписи _____________________

"___" ____________ 20__ р.

              _____________________

Дані, що вказані в грошовому атестаті, вважаю вірними

 

Підписи _____________________


ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДО ГРОШОВОГО АТЕСТАТА N ______

Надсилається _________________________________________________
                                                                      (ким виданий атестат)
_____________________________________________________________
                                                                 (хто отримав атестат)
Підтверджуємо, що ____________________________________________
                                                                                   (спеціальне звання)
_____________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
пред'явлено грошовий атестат N _____ від "___" ____________ 20__ р., відповідно до якого він забезпечений грошовим забезпеченням
по "___" ____________ 20__ р.
1. Посадовий оклад (за штатною посадою/збережений) _____/_____ грн.
Підвищений посадовий оклад на ____ % _____ грн.
2. Надбавка за вислугу років у розмірі ____ %
Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення:
3. ____________________________________________________ ____ %
4. ____________________________________________________ ____ %
5. ____________________________________________________ ____ %
6. ____________________________________________________ ____ %
7. ____________________________________________________ ____ %
8. ____________________________________________________ ____ %
9. Премія у розмірі ____ % ________________ 20__ р.
Одноразові додаткові види грошового забезпечення в поточному році отримав (так, ні):
10. Матеріальна допомога для оздоровлення ____
11. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових
питань ____
12. Винагорода за тривалу безперервну службу за ____ років
"____" __________ 20___ р. (дата отримання)
Інші відомості: ________________________________________________
_____________________________________________________________

 

М. П.

Підписи _____________________

"___" ____________ 20__ р.

               _____________________


____________

Опрос