Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов и представлении информации относительно осуществления финансовой поддержки мер в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Справка, Приказ, Реестр от 01.07.2015 № 253
действует с 07.08.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2015

м. Київ

N 253

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 865/27310

Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 300, та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

1.2. Довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.

1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету.

1.4. Реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

1.5. Реєстру позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.

1.6. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках.

1.7. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.

1.8. Інформації про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.

1.9. Заявки щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики:

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Міністерства фінансів України інформації про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.

 

Міністр

О. М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

Заявка
на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

в ___________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                          (найменування кредитора)

                             у ____ році

Прошу допустити ______________________________________________________________________
                                                                                                    (повне найменування позичальника)

______________________________________________________________________________________

до участі в конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом

Відомості про юридичну особу:

  

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 300, та з умовами проведення конкурсу ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

_________________________________________________________

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер юридичної особи

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

М. П. (за наявності)

Заповнюється секретарем конкурсної комісії

 

Реєстраційний N заявки _______________
(відповідно до порядкового номера в журналі обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету)

 

від "___" ____________ ____ року

  

 

Секретар конкурсної комісії

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Примітка. Заявка надається в друкованому та електронному вигляді.

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

Довідка
про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету

у _____ році

Надана _______________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування позичальника)
______________________________________________________________________________________
                                                                              (місцезнаходження позичальника)

про те, що ця юридична особа за результатами конкурсу

_____________________________________________________________________________________
(обласних державних адміністрацій)
_____________________________________________________________________________________
(номер протоколу, дата проведення засідання конкурсної комісії)
_____________________________________________________________________________________
(має право, не має права)

отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим кредитом

__________________________________________________________________________________ грн
(сума кредиту)
_____________________________________________________________________________________
(дата і номер кредитної угоди, найменування банку)
_____________________________________________________________________________________
(термін дії кредитного договору)

за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 300, в розмірі

_____________________________________________________________________________________.
(50 % облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором)

Розрахунковий розмір компенсації на _____ бюджетний рік для здешевлення кредиту становить:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


_____________________________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та словами в гривнях)

Причини відмови в наданні права на фінансову підтримку позичальнику _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова конкурсної комісії

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Секретар конкурсної комісії

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

 

Реєстраційний N довідки __________________

"___" ____________ ____ року

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

Журнал обліку реєстрації документів
учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету

у _____ році

_____________________________________________________________________________________
(обласні державні адміністрації)

Наявність відповідних документів

Реєстра-
ційний номер заявки позичаль-
ника, N з/п, дата

Найме-
нування позичаль-
ника, П. І. Б. керівника, телефон

Код згідно з ЄДРПОУ позичаль-
ника

Копія кредитного договору, посвідчена банком-кредитором або обслуго-
вуючим банком, N, дата

Копії додатково укладених договорів між позичаль-
ником та кредитором

Виписка банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту, N, дата

Довідка про банківські реквізити позичаль-
ника

Довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, N, дата

Копія фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (додаток 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан), форма N 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід)

Копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження цільового використання кредитних коштів

П. І. Б. та посада представника юридичної особи для передачі документів

N та дата довідки про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

РЕЄСТР N ____
позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

______________________________________________________________________________________________________________________
(Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації)

       за ___________________ ____ року
(місяць)

(гривень)

N з/п

Найменування позичальника

Код згідно з ЄДРПОУ позичальника

Найменування банку

МФО банку

Номер поточного рахунку позичальника

Цільове призначення кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом

N та дата кредитного договору

Сума кредиту

Термін дії кредитного договору

Дата нарахування відсотків за користування кредитом, зазначена в кредитному договорі

Облікова ставка Національного банку України на дату нарахування відсотків / відсоток відшкодування

Нарахована сума плати за кредит

усього

сума, яку сплачує позичальник

сума, яка підлягає відшкодуванню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

РЕЄСТР N _____
позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами

______________________________________________________________________________________________________________________
(Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації)

               за _________________ ________ року
(місяць)

(гривень)

N з/п

Найменування позичальника

Код згідно з ЄДРПОУ позичальника

Найменування банку

МФО банку

Номер поточного рахунку позичальника

Цільове призначення кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом

N та дата кредитного договору

Сума кредиту

Термін дії кредитного договору

Дата нарахування відсотків за користування кредитом, зазначена в кредитному договорі

Облікова ставка Національного банку України на дату нарахування відсотків / відсоток відшкодування

Нарахована сума плати за кредит

З належної компенсації

усього

сума, яку сплачує позичальник

сума, яка підлягає відшкодуванню

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за даним реєстром, усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики 

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередніх роках

_______________________________________________________________________________________________________
(Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації)

                за ___________________ ________ року
(квартал, рік)

(тис. грн)

Напрями використання кредитних коштів

Кількість позичальників

Обсяги кредитів, за якими фактично отримано компенсацію (з наростаючим підсумком)

Обсяг компенсаційних коштів

усього

у тому числі за строками користування кредитами

усього

у тому числі за строками користування кредитами

усього

у тому числі за строками користування кредитами

до 1 року

від 1 року

до 1 року

від 1 року

до 1 року

від 1 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснювали витрати у галузі рослинництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснювали витрати у галузі тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закупівля молодняку сільськогосподарських тварин та птиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році

_______________________________________________________________________________________________________
(Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації)

                за ___________________ ________ року
(квартал, рік)

(тис. грн)

Напрями використання кредитних коштів

Кількість позичальників

Обсяги кредитів, за якими фактично отримано компенсацію (з наростаючим підсумком)

Обсяг компенсаційних коштів

усього

у тому числі за строками користування кредитами

усього

у тому числі за строками користування кредитами

усього

у тому числі за строками користування кредитами

до 1 року

від 1 року

до 1 року

від 1 року

до 1 року

від 1 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснювали витрати у галузі рослинництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснювали витрати у галузі тваринництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закупівля молодняку сільськогосподарських тварин та птиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників

_______________________________________________________________________________________________________
(Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації)

за _______ рік

(тис. грн)

N з/п

Найменування позичальника

Код згідно з ЄДРПОУ позичальника

Найменування банку

Цільове призначення кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом

Сума кредиту

Термін дії кредитного договору (число, місяць, рік)

Відсоткова ставка за користування кредитом, яка підлягала відшкодуванню

Обсяг компенсаційних коштів, сплачений з початку року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

за кредитами, залученими у поточному році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитами, залученими у попередніх роках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по регіону

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ЗАЯВКА
щодо додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів,

конкурсної комісії ___________________________________________________________________________
(обласної державної адміністрації)

          за _________________ _____ року
(місяць)

(тис. грн)

Річний ліміт

Фактично компенсаційних коштів за січень - жовтень та наступні місяці 2015 року

Обсяги залучених кредитів, які здешевлюються

Обсяги кредитів, що потребують здешевлення

Додаткова потреба в компенсаційних коштах

Пропозиції щодо збільшення (зменшення) річного ліміту

отримано

використано

залишок

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова конкурсної комісії обласної державної адміністрації

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

Опрос