Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы и содержания лицензии

Министерство экономического развития и торговли Украины, Государственная регуляторная служба Украины
Приказ от 14.07.2015 № 781/38
действует с 04.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2015

м. Київ

N 781/38

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2015 р. за N 848/27293

Про затвердження форми та змісту ліцензії

Відповідно до частини тринадцятої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму та зміст ліцензії, що додається.

2. Юридичному департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Перевезенцев О. Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Ю. Ковалів

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

  

ЛІЦЕНЗІЯ

Найменування органу ліцензування

Номер і дата прийняття рішення

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про видачу ліцензії1

Вид господарської діяльності (повністю або частково)

Найменування юридичної особи (її філій, інших відокремлених підрозділів) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця або серія, номер та дата видачі паспорта фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний контролюючий орган та має відмітку в паспорті

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

Посада особи органу ліцензування, яка підписала рішення про видачу ліцензії

_______________________________________________________
               (підпис керівника органу ліцензування або уповноваженої
                                                     ним посадової особи)
М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
1 Абзац третій Ліцензії набирає чинності з дня набрання чинності положенням про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про ліцензування.

Примітки:

 
1. Ліцензія, оформлена на паперовому носії, формату А4 (210 х 297 мм).
2. Ліцензія повинна мати такі береги:
    30 мм - лівий;
    10 мм - правий;
    20 мм - верхній і нижній.

 

Директор юридичного
департаменту Мінекономрозвитку

О. Перевезенцев

Директор Департаменту
ліцензування та
дозвільної системи ДРС

О. Андрєєв

Опрос