Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку оформления и выдачи лицензий на право импорта, экспорта спирта этилового, коньячного и плодового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового, алкогольных напитков и табачных изделий

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 03.07.2015 № 713
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2015

м. Київ

N 713

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2015 р. за N 838/27283

Про затвердження Змін до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 17 липня 2019 року N 1219)

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 лютого 2002 року N 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за N 183/6471 (у редакції наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року N 359) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ЗМІНИ
до Порядку оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1. У пункті 1.3 глави 1 слова "за згодою Державної фіскальної служби України" виключити.

2. У главі 2:

1) пункт 2.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.14 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.13;

2) пункт 2.8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.13 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.12;

3) у пункті 2.8 після слів "заступником Міністра - керівником апарату" доповнити словами "заступником Міністра - Торговим представником України";

4) абзац четвертий пункту 2.10 виключити;

5) в абзаці першому пункту 2.11 слова "і Державної фіскальної служби України" виключити.

3. У пункті 3.2 глави 3:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"копії платіжного доручення (з оригінальною відміткою банку про сплату) про перерахування до місцевого бюджету річної плати за ліцензію;";

2) абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.

4. У додатку 1 до Порядку:

слова "ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ" замінити словами "код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)";

після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

 

Директор департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності

Д. Гутенко

Опрос