Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о составлении и применении графиков ограничения и аварийного отключения потребителей, а также противоаварийных систем снижения электропотребления

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Приказ от 24.06.2015 № 397
действует с 31.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2015

м. Київ

N 397

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2015 р. за N 819/27264

Про внесення змін до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання

Відповідно до статті 14 Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, з метою підвищення ефективності застосування протиаварійних заходів зі зниження споживання електричної енергії та потужності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року N 456, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2007 року за N 151/13418 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора (Огньов А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр

В. Демчишин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

В. о. Голови НКРЕКП

Д. Вовк

 

Зміни
до Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання

1. У главі 3:

1) у пункті 3.2:

підпункт 3.2.1 викласти в такій редакції:

"3.2.1. Графіки обмеження складаються щороку підприємством електроенергетики, затверджуються його керівництвом, погоджуються з відповідним територіальним органом Держенергонагляду до 15 липня, з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються відповідній електроенергетичній системі і територіальному представництву Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП). Інформацію про обсяги графіків обмеження у розрізі областей та міста Києва (далі - регіони) електроенергетичні системи надсилають Державному підприємству до 01 вересня.";

у підпунктах 3.2.2, 3.2.3 цифри "25" замінити цифрами "30";

абзац восьмий підпункту 3.2.4 викласти в такій редакції:

"До графіків обмеження можуть залучатися всі споживачі групи "Промисловість" та споживачі інших груп з приєднаною потужністю 500 кВт і більше незалежно від їх категорійності з надійності електропостачання та форм власності.";

2) у пункті 3.3:

підпункт 3.3.1 викласти в такій редакції:

"3.3.1. ГАВ складаються підприємством електроенергетики, затверджуються його керівництвом, погоджуються з відповідним територіальним органом Держенергонагляду до 15 липня, з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються відповідній електроенергетичній системі і територіальному представництву НКРЕКП. Інформацію про обсяги ГАВ у розрізі регіонів електроенергетичні системи надсилають Державному підприємству до 01 вересня.";

останнє речення підпункту 3.3.2 замінити двома реченнями такого змісту: "Графіки розподіляються на десять черг. Кожна черга дорівнює 2,5 % (± 0,1 %) від загального обсягу ГАВ.";

перше речення абзацу першого підпункту 3.3.5 викласти в такій редакції: "До ГАВ вносяться лінії і фідери, які живлять струмоприймачі II і III категорій з надійності електропостачання, у тому числі населені пункти і райони міст, та струмоприймачі I категорії, схеми живлення яких не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, видання третє, перероблене і доповнене, Мінпаливенерго України, 2010, та Договору.";

підпункти 3.3.6 - 3.3.8 викласти в такій редакції:

"3.3.6. До шостої - десятої черг ГАВ вносяться лінії (фідери), заведені під САВН та АЧР (крім спецчерги АЧР).

3.3.7. До ГАВ вносяться тільки лінії (фідери) електроустановок підприємств електроенергетики, електроенергетичних систем, які мають постійний черговий персонал, пристрої телеуправління або інші засоби, що дозволяють проводити відключення у встановлені терміни. Лінії повинні бути обладнані приладами вимірювання електричної потужності, що відключається, для контролю та оформлення звіту про фактичні обсяги відключення та розрахунку недовідпущеної електроенергії.

3.3.8. Для підтримання обсягу відключення у відсотках від поточного електроспоживання підприємство електроенергетики при зменшенні обсягів ГАВ нижче 25 % повинно вносити зміни і доповнення до графіків. Внесення та затвердження змін і доповнень до ГАВ відбуваються у такому самому порядку, як і затвердження графіків.";

у підпункті 3.3.9:

після слова "пристрої" доповнити словами ", електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом на залізничному та повітряному транспорті тощо)";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Підприємства електроенергетики можуть вносити до ГАВ лінії (фідери), які живлять споживачів суміжних підприємств електроенергетики за їх погодженням.".

2. У главі 4:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. У разі виникнення дефіциту електроенергії Міненерговугілля України, Державне підприємство, підприємства електроенергетики повинні інформувати місцеві органи виконавчої влади про ситуацію щодо постачання електроенергії. Про застосування комплексу заходів з обмеження і відключення електроенергії підприємства електроенергетики повідомляють споживачів та населення через засоби масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті.";

2) у пункті 4.2:

останнє речення підпункту 4.2.8 після слова "преса" доповнити словами ", веб-сайті";

підпункт 4.2.11 викласти в такій редакції:

"4.2.11. Підприємства електроенергетики повинні забезпечувати дотримання споживачами заданих обсягів обмеження і є відповідальними за їх виконання.

У разі невиконання заданих обсягів обмеження та перевищення встановленого режиму споживання електричної потужності до підприємств електроенергетики розпорядженням Державного підприємства вводяться в дію ГАВ у необхідних обсягах.";

3) у пункті 4.3:

абзаци другий, третій підпункту 4.3.1 викласти в такій редакції:

"У разі недотримання підприємством електроенергетики заданого режиму споживання електричної потужності в умовах низької ефективності застосованих заходів щодо регулювання споживання потужності розпорядженням директора або головного інженера підприємства електроенергетики вводяться в дію ГАВ з обов'язковим повідомленням диспетчера електроенергетичної системи, який у свою чергу повідомляє диспетчера Державного підприємства.

Диспетчери електроенергетичної системи, підприємства електроенергетики, чергові підстанцій виконують команди на застосування ГАВ та СГАВ без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади.";

абзац третій підпункту 4.3.3 викласти в такій редакції:

"Термін реалізації ГАВ становить до 15 хвилин, СГАВ та САВН - до 3 хвилин. Диспетчер підприємства електроенергетики повідомляє про проведення відключення диспетчера електроенергетичної системи в термін до 30 хвилин.";

підпункт 4.3.4 викласти в такій редакції:

"4.3.4. Величина навантаження, що відключається ГАВ, визначається черговими диспетчерами (Державного підприємства, електроенергетичних систем, підприємств електроенергетики), що здійснюють зазначені заходи.

Величина навантаження, що відключається кнопками (ключами) САВН і СГАВ, визначається черговим диспетчером Державного підприємства.";

підпункт 4.3.13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Про причини та терміни застосування заходів з обмеження та/або відключення електроенергії підприємства електроенергетики повідомляють споживачів через засоби масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті, не пізніше наступного дня.";

4) у пункті 4.4 абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

3. Пункт 5.7 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.7. Контроль за виконанням вимог цієї Інструкції, в тому числі за проведенням контрольних вимірів навантаження ліній (фідерів), залучених у ГАВ, СГАВ, САВН та верхні черги АЧР, покладається на Державну інспекцію з експлуатації електричних станцій і мереж та Держенергонагляд.".

 

Начальник Управління з питань
функціонування та реформування
електроенергетичного сектора

А. Огньов

Опрос