Идет загрузка документа (145 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка учета лиц, которые во время осуществления своей деятельности являются участниками отношений, регулируемых законодательством Украины по вопросам таможенного дела

Минфин
Порядок, Приказ от 15.06.2015 № 552
редакция действует с 25.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2015

м. Київ

N 552

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2015 р. за N 807/27252

Про затвердження Порядку обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

(заголовок у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.04.2021 р. N 242)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 квітня 2021 року N 242

Відповідно до статті 455 Митного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.04.2021 р. N 242)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 634 "Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за N 1381/21693.

3. Установити, що:

особи, які до набрання чинності цим наказом були взяті на облік як особи, які здійснюють операції з товарами, продовжують обліковуватись як особи, які здійснюють операції з товарами, і не підлягають повторній постановці на такий облік;

дійсні на дату набрання чинності цим наказом картки обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, застосовуються як витяги із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, до внесення змін до такого реєстру щодо відомостей, які зазначені у картці обліку осіб чи отримання витягу із реєстру;

особи, які були взяті на облік як особи, які здійснюють операції з товарами, продовжують обліковуватись як особи, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, і не підлягають повторній постановці на такий облік;

(пункт 3 доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.04.2021 р. N 242)

перебування на обліку в митних органах осіб-нерезидентів відповідно до частини першої статті 455 Митного кодексу України є обов'язковим з 01 липня 2021 року.

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.04.2021 р. N 242)

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України, що забезпечує виконання завдань Державної фіскальної служби України з реалізації державної політики у сфері державної митної справи.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

ПОРЯДОК
обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок відповідно до статті 455 Митного кодексу України (далі - Кодекс) визначає процедури ведення Державною митною службою України та митницями централізованого обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи (далі - облік осіб), а саме:

взяття на централізований облік;

присвоєння облікових номерів;

внесення змін до облікових даних;

зняття з обліку;

оприлюднення відомостей про облік;

встановлення форм заяв та документів з питань обліку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі, Податковому кодексі України, Цивільному кодексі України, Законах України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. Обліку підлягають особи, визначені частиною першою статті 455 Кодексу.

4. Облік осіб ведеться автоматизовано у централізованому реєстрі (далі - Реєстр) у складі Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (далі - ЄАІС), а також за результатами взаємодії з Єдиним банком даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстром самозайнятих осіб, відповідно до Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 червня 2020 року N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2020 року за N 593/34876.

5. Процедури обліку осіб здійснюються:

у підрозділах митниць, на які відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень покладено ведення такого обліку (далі - відповідні підрозділи митниць);

у пунктах пропуску через державний кордон України посадовими особами митниць, на яких покладено здійснення окремих процедур обліку осіб (далі - уповноважена посадова особа в пункті пропуску);

автоматично засобами інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів.

6. Взяття на облік осіб здійснюється одноразово, до або при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Кодексу та інших актів законодавства України покладено на митні органи, шляхом:

1) особистого звернення особи (посадової особи підприємства або його уповноваженої особи (представника), що діє на підставі договору або належно оформленого доручення, або агента з митного оформлення, що діє за письмовим договором між митним брокером та особою) до відповідного підрозділу митниці або уповноваженої посадової особи в пункті пропуску;

2) направлення особою документів у паперовій формі поштовим зв'язком на адресу відповідного підрозділу митниці (на поштову адресу митниці);

3) направлення особою електронних документів засобами електронного зв'язку до ЄАІС;

4) внесення особою облікових даних на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" (далі - вебпортал "Єдине вікно").

7. У разі здійснення обліку осіб засобами інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів відповідність наданих електронних документів та відомостей підтверджується кваліфікованим електронним підписом.

8. Формати та структура електронних документів, інші технічні специфікації, необхідні для здійснення процедур обліку, визначаються Держмитслужбою з оприлюдненням відповідної інформації на своєму офіційному вебпорталі.

9. Для перевірки заявлених особою відомостей можуть використовуватись дані, розміщені на офіційних вебпорталах органів реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, торгових та/або комерційних реєстрів, митних, податкових та статистичних органів державної влади, інших компетентних органів держави, резидентом якої є особа, яка бажає стати на облік, офіційних вебпорталах міждержавних економічних та/або митних союзів, а також на власних вебпорталах такої особи.

10. Обробка даних щодо осіб здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Порядок взяття на облік резидентів

1. Для взяття на облік подається заява про взяття на облік осіб-резидентів, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку (далі - заява).

2. Заява у паперовій формі подається до відповідного підрозділу митниці, який здійснює її реєстрацію та окремий облік.

Якщо заява надійшла поштовим зв'язком, вона передається підрозділом митниці, який забезпечує організацію документообігу, до відповідного підрозділу для реєстрації та обліку, в тому самому порядку, як для заяв, особисто поданих особою до відповідного підрозділу.

3. Заява у формі електронного документа направляється засобами електронного зв'язку на визначену Держмитслужбою адресу із накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

4. Заява у формі внесення відомостей на вебпорталі вноситься шляхом авторизації керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця в "Особистому кабінеті" вебпорталу "Єдине вікно", з підтвердженням внесених відомостей за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

5. Згідно з даними, зазначеними у заяві, відповідний підрозділ митниці формує запит для отримання в електронній формі відомостей про особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Перевірка кваліфікованого електронного підпису та відповідності даних, зазначених у заявах, що надійшли в електронній формі, здійснюються засобами програмного забезпечення ЄАІС автоматично.

6. Заява розглядається відповідним підрозділом митниці не пізніше наступного робочого дня після отримання відповіді на запит відомостей про особу.

7. Заява повертається на доопрацювання без включення даних про особу до Реєстру в таких випадках:

заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 1 цього розділу, у тому числі має помарки, виправлення і неможливо візуально отримати інформацію з неї;

до заяви внесено невірні або недостовірні дані;

відомості, зазначені в заяві, не відповідають даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

заяву подано митним брокером, якого не включено до Реєстру або виключено з нього, або в реєстрі митних брокерів інформація про його дозвіл відсутня, анульована чи дія його дозволу зупинена.

Повернення заяви на доопрацювання не обмежує можливості повторного звернення особи з метою взяття на облік згідно з цим Порядком.

8. Відмова в обліку особи без включення даних про особу до Реєстру здійснюється виключно у таких випадках:

заяву про взяття на облік подано особою, яка вже перебуває на обліку та включена до Реєстру, або заяву про внесення змін подано особою, яка не перебуває на обліку;

у разі наявності інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

9. У разі відсутності підстав для повернення заяви на доопрацювання або відмови в обліку особи відповідний підрозділ митниці вносить до Реєстру дані про особу із заяви, а також дані, отримані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які підтверджуються посадовою особою відповідного підрозділу митниці.

Дані про особу, яка надала заяву в електронній формі, вносяться до Реєстру автоматично засобами програмного забезпечення ЄАІС.

10. Особі присвоюється обліковий номер, який формується автоматично в Реєстрі засобами програмного забезпечення ЄАІС, після внесення всіх необхідних даних.

Дата формування облікового номера є датою взяття на облік.

11. За результатами розгляду заяви особа інформується про:

взяття особи на облік шляхом видачі або направлення поштою повідомлення про взяття на облік особи-резидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку (далі - повідомлення);

повернення заяви на доопрацювання з обов'язковим зазначенням причин, визначених пунктом 7 цього розділу;

відмову в обліку особи з обов'язковим зазначенням причин, визначених пунктом 8 цього розділу.

У разі розгляду заяв, що надійшли в електронній формі, зазначені вище результати розгляду заяв формуються засобами програмного забезпечення ЄАІС автоматично. Повідомлення надсилається на електронну поштову адресу особи, яка зазначена в заяві.

12. У разі звернення особи, яка раніше перебувала на обліку і була виключена з Реєстру з анулюванням облікового номера, повторний облік здійснюється у загальному порядку зі створенням нового запису в Реєстрі.

III. Порядок взяття на облік нерезидентів

1. Облік нерезидентів здійснюється в порядку, передбаченому для резидентів, з особливостями, наведеними у цьому розділі.

2. Для взяття на облік подається заява про взяття на облік осіб-нерезидентів, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку (далі - заява нерезидента).

3. Заява може бути подана:

уповноваженій посадовій особі в пункті пропуску при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Кодексу та інших актів законодавства України покладено на митні органи;

до відповідного підрозділу митниці.

4. Заява нерезидента заповнюється українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування.

5. До заяви нерезидента додається витяг або аналогічний документ, виданий органом реєстрації або органом, що здійснює введення реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, або іншим компетентним органом держави, резидентом якої є особа нерезидент, про державну реєстрацію особи та присвоєння йому ідентифікаційного або реєстраційного номера (далі - ідентифікаційний номер нерезидента), із зазначенням дати здійснення такої реєстрації.

6. У разі подання заяви нерезидента у формі електронного документа або у формі внесення відомостей на вебпорталі "Єдине вікно" до заяви нерезидента додаються скановані копії документів, зазначених у пункті 5 цього розділу.

7. Заява нерезидента розглядається уповноваженою посадовою особою в пункті пропуску або відповідним підрозділом митниці невідкладно, а за неможливості - у строк не більше однієї години після її отримання.

У разі подання заяви нерезидента в електронній формі термін обраховується з моменту реєстрації електронного документа засобами програмного забезпечення ЄАІС або завершення формування електронного документа на вебпорталі "Єдине вікно".

8. У разі подання заяви в паперовій формі уповноважена посадова особа в пункті пропуску або посадова особа відповідного підрозділу митниці вносить дані із заяви до ЄАІС, де здійснюється її попередня перевірка за допомогою програмних засобів.

Скановані копії документів, зазначених у пункті 5 цього розділу, передаються до ЄАІС не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви.

9. За результатами перевірки засобами програмного забезпечення ЄАІС автоматично формуються результати попереднього розгляду заяви:

1) особі присвоюється тимчасовий обліковий номер з наданням повідомлення особі-нерезиденту, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку;

2) особі відмовляється у проведенні обліку, оскільки заяву про взяття на облік подано особою, яка вже перебуває на обліку та включена до Реєстру.

10. Після присвоєння тимчасового облікового номера відповідний підрозділ митниці протягом п'яти робочих днів здійснює перевірку та приймає рішення щодо взяття особи на облік або відмови в обліку особи.

Під час перевірки дія тимчасового облікового номера не припиняється.

11. За результатами перевірки заяви особа інформується шляхом направлення на зазначену в заяві електронну адресу:

повідомлення особі-нерезиденту, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку. Дата присвоєння тимчасового облікового номера є датою взяття на облік;

про припинення дії тимчасового облікового номера в зв'язку з тим, що особа вже перебуває на обліку та включена до Реєстру;

про припинення дії тимчасового облікового номера та відмову в обліку особи у зв'язку з отриманням інформації про відсутність у такої особи можливості здійснювати правочини (зокрема, припинення юридичної особи, розпуск громадського об'єднання, припинення підприємницької діяльності фізичною особою).

IV. Порядок формування облікового номера

1. Обліковий номер, що присвоюється при взятті на облік особі (крім осіб-нерезидентів), формується за такою структурою: 3

U

A

1


 

 

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


2. У структурі облікового номера елемент 1 містить літерний код АЛЬФА-2 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) України.

3. У полі елемента 2 структури облікового номера зазначається:

1) цифра "0" - для фізичних осіб - підприємців, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

2) цифра "1" - для юридичних осіб;

3) цифра "2" - для уповноважених осіб договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;

4) цифра "3" - для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій, у тому числі постійних представництв нерезидентів;

5) цифра "4" - для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

6) цифра "5" - для іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатичні місії);

7) цифра "6" - для інвесторів (операторів) угод про розподіл продукції;

8) цифра "7" - для виконавців (нерезидентів) проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, які не перебувають на обліку в контролюючих органах як платники податків;

9) цифра "8" - для інших осіб.

4. У полі елемента 3 структури облікового номера зазначається:

1) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

2) код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для осіб, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом особам, визначеним пунктом 2.4 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462);

4) порядковий номер, що автоматично генерується засобами програмного забезпечення ЄАІС:

для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

для дипломатичних місій та виконавців (нерезидентів) проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги, які не перебувають на обліку в контролюючих органах як платники податків.

5. Обліковий номер, що присвоюється при взятті на облік особі-нерезиденту, формується за такою структурою:

U

A

1


 

 

 

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


6. У структурі облікового номера елемент 1 містить літерний код АЛЬФА-2 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) України.

7. Елемент 2 структури облікового номера містить літерний код АЛЬФА-2 (ДСТУ ISO 3166-1:2009) країни державної реєстрації особи-нерезидента.

8. У полі елемента 3 структури облікового номера зазначається восьмизначний номер, що автоматично генерується засобами програмного забезпечення ЄАІС.

V. Порядок внесення змін до облікових даних осіб

1. У разі внесення змін до облікових даних про особу такі зміни вносяться шляхом:

1) подання заяви, якщо зміни стосуються облікових даних, наведених у ній;

2) автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення ЄАІС шляхом оновлення записів Реєстру на підставі інформації, що надходить у порядку інформаційної взаємодії, відповідно до пункту 4 розділу І цього Порядку.

2. Заява подається, приймається та опрацьовується в такому самому порядку, як і при взятті на облік особи.

VI. Порядок зняття з обліку осіб

1. Зняття з обліку особи проводиться шляхом внесення відповідного запису до Реєстру та припинення дії облікового номера особи.

2. Зняття з обліку особи здійснюється у таких випадках:

1) автоматично засобами програмного забезпечення ЄАІС у разі отримання інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

2) отримання митними органами України від митних та інших уповноважених органів іноземних держав, а також із даних, розміщених на офіційних вебпорталах органів реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, торгових та/або комерційних реєстрів, митних, податкових та статистичних органів державної влади, інших компетентних органів держави, резидентом якої є особа нерезидент, офіційних вебпорталах міждержавних економічних та/або митних союзів, інформації про відсутність можливості в особи-нерезидента здійснювати правочини (зокрема, припинення юридичної особи, розпуск громадського об'єднання, припинення підприємницької діяльності фізичною особою).

3. При встановленні митним органом факту подвійного перебування особи на обліку анулюванню підлягають всі облікові номери особи, крім присвоєного при першому зверненні, без зняття цієї особи з обліку.

4. Про зняття з обліку та припинення дії облікового номера вноситься запис до Реєстру із зазначенням причини.

Дата внесення запису до Реєстру є датою зняття з обліку та припинення дії облікового номера особи.

VII. Порядок оприлюднення відомостей з Реєстру

1. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією Держмитслужба через офіційний вебпортал та вебпортал "Єдине вікно" надає відкритий безоплатний доступ до таких даних Реєстру:

найменування особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи);

обліковий номер;

дата взяття на облік;

дата зняття з обліку.

2. Зазначені у пункті 1 цього розділу відомості як набір даних підлягають щомісячному оприлюдненню у формі відкритих даних на офіційному вебпорталі Держмитслужби.

3. Оприлюднена інформація є офіційним підтвердженням факту перебування або неперебування особи на централізованому обліку в Держмитслужбі, або зняття його з такого обліку на дату отримання відкритих даних з Реєстру або на дату формування набору даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, і не потребує окремого та/або додаткового засвідчення.

 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО

 

ЗАЯВА
про взяття на облік особи-резидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

 

 


 

Взяття на облік

 


 

Внесення змін

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(необхідне позначити знаком "V" або "+")

 

 


 

Юридична особа

 


 

Фізична особа - підприємець

 

 


 

Уповноважений учасник договору про спільну діяльність

 


 

Відокремлений підрозділ іноземних компаній, організацій

 

 


 

Оператор угоди про
розподіл продукції

 


 

Виконавець проєкту (програм) міжнародної технічної допомоги

 

 


 

Інша особа (зазначити):

 


 

Дипломатична місія

 

     ______________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(необхідне позначити знаком "V" або "+")

1


 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) особи

2


 

Ідентифікаційний код

Серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

(необхідне підкреслити або обвести)

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


3


 

Відомості про керівника (фізичні особи - підприємці не заповнюють)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта*)

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


_____________________________________________________________________________________
(за наявності зазначається РНОКПП)

4


 

Номер EORI** (заповнюється за наявності)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5


 

Контактні дані особи (заповнюється за бажанням)

6


 

Відомості про уповноважених осіб (представників)****:

Мені відомо, що відповідно до частини другої статті 11 Митного кодексу України обробка персональних даних осіб, відомості про яких отримані митними органами, здійснюється без згоди таких осіб.

Мені відомо, що обліковий номер, назва та адреса особи, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, будуть оприлюднені у порядку, передбаченому статтею 101 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Інформація, наведена в реєстраційній заяві, є достовірною.

                          _______________________________________________________________________________________
                                                                                      (власне ім'я, прізвище представника та його підпис)
                          _______________________________________________________________________________________
                                                                                                          (дата та номер довіреності)

 


 

Агентом з митного оформлення

 

 

_______________________________________________________________________________________
(власне ім'я, прізвище агента та його підпис)
_______________________________________________________________________________________
(дата та номер договору)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_________________________________________________
(назва митного брокера)

(код ЄДРПОУ / ДРФО)

Дозвіл від ___ ____________ 20___ року серія

 

 


N

 

 

 

 

 

 


____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** EORI (Economic Operators Registrations and Identifications number) - номер реєстрації і ідентифікації економічних операторів, присвоєний компетентним органом держави - члена ЄС.

*** Обов'язково зазначається при наданні електронних документів та відомостей.

**** Кількість рядків у цьому розділі відповідає кількості уповноважених осіб, про яких надаються відомості.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік особи-резидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

1


 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) особи

___ ____________ 20___ року взято на централізований облік у Державній митній службі України з присвоєнням облікового номера:

U

A


 

 


2


 

Митні формальності з обліку здійснено:

(посадова особа відповідного підрозділу та назва митниці або запис: "засобами інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів")

Відповідно до частини п'ятої статті 455 Митного кодексу України обліковий номер особи є дійсним на всій митній території України.

 

___ ____________ 20__ року
(дата)

 

ЗАЯВА
про взяття на облік особи-нерезидента, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

 

 


(митниця, куди подається заява)

 

 


 

Взяття на облік

 


 

Внесення змін

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(необхідне позначити знаком "V" або "+")

1


 

Найменування особи

2


 

Національний ідентифікаційний код та орган, що його присвоїв

(код країни)

(національний реєстраційний або ідентифікаційний код)

(орган реєстрації)

 

 

 


-

 

 


-

 

 

 

 


__________________________________________
(дата реєстрації у форматі "ДД-ММ-РРРР")

3


 

Відомості про керівника

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

4


 

Номер EORI* (заповнюється за наявності)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5


 

Контактні дані особи (обов'язково має бути зазначена електронна пошта)

Я попереджений, що відповідно до частини другої статті 455 Митного кодексу України взяття на облік осіб здійснюється одноразово.

Мені відомо, що відповідно до частини другої статті 11 Митного кодексу України обробка персональних даних осіб, відомості про яких отримані митними органами, здійснюється без згоди таких осіб.

Мені відомо, що обліковий номер, назва та адреса особи, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, буде оприлюднено у порядку, передбаченому статтею 101 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Інформація, наведена в реєстраційній заяві, є достовірною.

Заява подана (необхідне позначити знаком "V" або "+"):

 


 

Посадовою особою особи

 


 

Надіслано поштою

 


 

Представником за довіреністю

 

_______________________________________________________________________________________
(власне ім'я, прізвище представника та його підпис)
_______________________________________________________________________________________
(дата та номер довіреності)

 


 

Агентом з митного оформлення

 

_______________________________________________________________________________________
(власне ім'я, прізвище агента та його підпис)
_______________________________________________________________________________________
(дата та номер договору)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_________________________________________________
(назва митного брокера)

(код ЄДРПОУ / ДРФО)

Дозвіл від ___ ____________ 20__ року серія

 

 


N

 

 

 

 

 

 


____________
* EORI (Economic Operators Registrations and Identifications number) - номер реєстрації і ідентифікації економічних операторів, присвоєний компетентним органом держави - члена ЄС.

** Обов'язково зазначається для здійснення обліку.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
особі-нерезиденту, яка під час провадження своєї діяльності є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

 


 

про присвоєння тимчасового облікового номера

 


 

про взяття на облік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1


 

Найменування особи

Дата обліку у форматі "ДД-ММ-РРРР":

 

 


-

 

 


-

 

 

 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

присвоєно тимчасовий обліковий номер:

 

Повідомляємо, що рішення про взяття на облік та присвоєння облікового номера буде прийнято протягом п'яти робочих днів.

 


 

взято на облік з присвоєнням облікового номера:

 

Відповідно до частини п'ятої статті 455 Митного кодексу України обліковий номер особи є дійсним на всій митній території України.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U

A


 

 

 

 


2


 

Митні формальності з обліку здійснено:

(посадова особа відповідного підрозділу та назва митниці або запис: "засобами інформаційно-телекомунікаційної системи митних органів")

 

___ ____________ 20__ року
(дата)

(Порядок у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 29.04.2021 р. N 242)

____________

Опрос