Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых деклараций плательщика единого налога

Минфин
Форма, Приказ от 19.06.2015 № 578
редакция действует с 05.05.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2015

м. Київ

N 578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2015 р. за N 799/27244

Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 17 березня 2017 року N 369

Відповідно до пункту 295.9 статті 295 та пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;

форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

форму податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271;

наказ Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року N 1159 "Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за N 1998/22310;

наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 864 "Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 133/24910.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

Голова Державної фіскальної
служби України

Р. М. Насіров

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

Відмітка про одержання (штамп контролюючого
органу, дата, вхідний номер)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 червня 2015 року N 578

  

III. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн, коп.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

 

 

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)3

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

 

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4

04

 

IV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ5

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)3

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

 

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

 

Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 ґ 3 %)

10

 

Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 ґ 5 %)

11

 

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

 

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

 

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)

14

 

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК6

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн, коп.)3

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)6

15

 

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

16

 

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

17

 

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету7 (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)

18

 

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)8

19

 

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

20

 

  

____________
* Подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період.

** Зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою "Довідково".

1 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

2 Код та назва виду економічної діяльності зазначаються відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

3 Заповнюється наростаючим підсумком з початку року у гривнях з двома десятковими знаками після коми.

4 Включається:

сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктами 1, 2, 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку (для першої або другої групи), у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді;

сума доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена в підпункті 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

5 Заповнюється наростаючим підсумком з початку року (не заповнюється платником податку, що подає декларацію "Довідково").

6 Заповнюється платником податку, який уточнює податкові зобов'язання (не заповнюється платником податку, що подає декларацію "Довідково"). Для уточнення звітних періодів, що передували періоду запровадження нової форми декларації, у рядку 15 зазначається сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 29 податкової декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року N 1159)).

7 Зазначається тільки як позитивне значення.

8 Нараховується платником у разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов'язання (пункт 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України).

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний номер)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19 червня 2015 року N 578

  

____________
* Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний, податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** За бажанням платника податку.

II. Дохід, що підлягає оподаткуванню

Показники

Код рядка

Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн, коп.

3 %

5 %

1

2

3

4

Сума доходу за податковий (звітний) період

1

 

 

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

2

 

 

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3

 

 

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

4

 

 

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

5

 

 

III. Розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку

Показники

Код рядка

Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн, коп.

3 %

5 %

1

2

3

4

Сума єдиного податку (р. 1 х С1)

6

 

 

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) х С1 х 2)

7

 

 

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)

8

 

 

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період

9

 

 

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 - р. 9)

10

 

 

____________
1 С - відсоткова ставка єдиного податку, яка застосовується платником залежно від сплати ПДВ на загальних підставах або включення ПДВ до складу єдиного податку.

IV. Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Показники

Код рядка

Сума, грн, коп.

1

2

3

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (р. 10 декларації, що уточнюється)1

11

 

Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

12

 

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 12 - р. 11, якщо р. 12 > р. 11)

13

 

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 11 - р. 12, якщо р. 11 > р. 12 (зазначається тільки позитивне значення))

14

 

Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 3 %))

15

 

Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 5 %))

16

 

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

17

 

____________
1 Рядок 9 податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271, або рядок 9, або 24, або 36 (відображається в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) податкової декларації згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1533/20271 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року N 1159).

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно
до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)                    на:

 

арк.

N з/п

Зміст доповнення

 

 

  

____________
* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

** За наявності.

  

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


  

                                                                                                                                                 Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,
                                                                                                                                                                              гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки6

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку
(% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

к. 6 х 10 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 50 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 30 / 100 / (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.18

Рілля, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.28

Сіножаті, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.38

Пасовища, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

1.48

Багаторічні насадження, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Землі водного фонду, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7 - 10)

 

 

 

 

 

49

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації
(р. 3 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

59

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення
(р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

69

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік

на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення
(р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

79

Розмір заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

89

Розмір завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

99

Сума штрафу (к. 7 - 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

 

1010

Сума пені

 

119

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на

 

арк.

  

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 Заповнюється за бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації заповнюється код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника.

6 Показники колонки 3 декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 колонки 11 додатка до цієї декларації.

7 При зміні протягом року об'єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники в колонках 7 - 10 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни.

8 Заповнюється одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ. За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено.

9 Рядки 4 - 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань. Сума штрафу (рядок 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

10 Сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

11 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва є невід'ємною частиною декларації, надається відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Форма розрахунку затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року N 772 "Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за N 510/20823.

12 За наявності.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369)

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп контролюючого органу


Додаток1
до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

  

Відомості про наявність земельних ділянок

                                                                                                                                                  Одиниці виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,
                                                                                                                                                                               гривні - з двома десятковими знаками

N з/п

Категорія земельних ділянок

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками

Державна реєстрація

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)

Площа земельної ділянки

право користування, у т. ч. на умовах оренди

право власності
(серія та номер документа)

дата
(дд.мм.рррр)

номер

код регіону

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

номер документа

дата укладання
(дд.мм.рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Сільськогосподарські угіддя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

1.2

сіножаті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

1.3

пасовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

1.4

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

2

Землі водного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

 

  

____________
1 Додаток є невід'ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларацій.

2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.

3 За потреби кількість рядків 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 може бути збільшено. При поданні загальної декларації рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 заповнюються одним рядком по одному КОАТУУ. Залежно від кількості КОАТУУ кількість рядків може бути збільшена.

4 За наявності.

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 17.03.2017 р. N 369)

____________

Опрос