Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок пользования документами Национального архивного фонда Украины, принадлежащими государству, территориальным общинам

Минюст
Приказ от 06.07.2015 № 1125/5
действует с 24.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2015

м. Київ

N 1125/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р. за N 791/27236

Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам

Відповідно до пункту 8 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 листопада 2013 року N 2438/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за N 1983/24515 (із змінами), такі зміни:

1) розділ I доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Архіви розміщують на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про працівників, відповідальних за забезпечення доступу до архівної інформації репресивних органів, у тому числі їхні контактні дані, найменування посад, прізвища, імена та по батькові.";

2) у розділі II:

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Доступ до документів НАФ, що містять державну таємницю або іншу інформацію з обмеженим доступом, може бути обмежено виключно відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років".

Архіви забезпечують розміщення на своїх офіційних веб-сайтах інформації про наявні обмеження в доступі до архівної інформації, зокрема до архівної інформації репресивних органів, строк дії таких обмежень, а також іншої інформації, необхідної для реалізації права особи на доступ до архівної інформації репресивних органів.";

підпункт 1 пункту 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особа, яка є жертвою репресивних органів, має право на обмеження доступу до архівної інформації репресивних органів про себе на строк не більше 25 років, крім осіб, зазначених у частині четвертій статті 8 Закону України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років". У разі якщо архівна інформація репресивних органів про особу була оприлюднена, обмеження доступу до такої інформації не застосовується;";

у пункті 14:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) користуватися в читальному залі архіву копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених Законами України "Про доступ до публічної інформації" та "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років", а також відповідно до цих законів користуватися документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, крім інформації, що становить державну таємницю;";

підпункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється вимагати здійснення прямої чи опосередкованої оплати для самостійного виготовлення користувачем копій документів;";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"16. Користувачі документів НАФ самостійно приймають рішення про спосіб використання і оприлюднення наданої їм архівної інформації і відповідають за її достовірність.

Керівництво та працівники архівів не несуть відповідальності за наслідки поширення архівної інформації.";

3) пункт 4 розділу III після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Керівник архіву інформує користувачів, які працюватимуть з носіями архівної інформації репресивних органів, про те, що вони несуть повну відповідальність за форму та зміст поширеної ними архівної інформації репресивних органів, а також про можливі наслідки такого поширення. Користувач вважається поінформованим про відповідальність від початку його роботи з носіями архівної інформації репресивних органів.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

2. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

Опрос