Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму расчета объема временного кассового разрыва

Минфин
Приказ от 16.06.2015 № 562
действует с 28.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2015

м. Київ

N 562

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р. за N 787/27232

Про внесення змін до форми розрахунку обсягу тимчасового касового розриву

Відповідно до пунктів 5 та 10 Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1204,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми розрахунку обсягу тимчасового касового розриву, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 756 "Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1179/21491 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 вересня 2013 року N 852), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є. Ю.) та Департаменту фінансових ресурсів Державної казначейської служби України (Зварич О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І. І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву

__________________________________________________
(найменування бюджету)

станом на "___" ____________ 20__ року

(грн)

1

Залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних коштів,*
у тому числі:

 

1.1

на рахунках загального фонду місцевого бюджету

 

1.2

на особових рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

 

1.3

на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

 

2

Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (у розрізі днів)**

 

3

Обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період з дати подання заяви до дати отримання позики

 

4

Залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних фінансових зобов'язань***, у тому числі за КЕКВ бюджету:

 

4.1

          2110

 

4.2

          2120

 

4.3

          2220

 

4.4

          2230

 

4.5

          2270

 

4.6

          2282 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій)

 

4.7

          2400

 

4.8

          2610 (у частині видатків комунальних закладів охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)

 

4.9

          2620 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)

 

4.10

          2720

 

5

Обсяг тимчасового касового розриву ((1 + 2) - 3 - 4)

 

____________
* Крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду.

** Крім цільових міжбюджетних трансфертів.

*** Крім зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти цільових міжбюджетних трансфертів та кошти резервного фонду.

Уповноважена особа

________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Відповідальна особа
територіального органу
Державної казначейської
служби України
  

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

Опрос