Идет загрузка документа (81 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности)

Минфин
Форма, Приказ от 16.06.2015 № 560
редакция действует с 21.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2015

м. Київ

N 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2015 р. за N 783/27228

Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 23 січня 2017 року N 9

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України (Лапшин Ю. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) у триденний строк після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Міністр аграрної політики та
продовольства України

О. М. Павленко

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


 

 

I. Розрахунок суми земельного податку

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
кв. м - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

II. Розрахунок суми орендної плати

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
кв. м - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

III. Розрахунок податкового зобов'язання

Одиниця виміру:

гривні - з двома десятковими знаками

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

Дата заповнення декларації (дд.мм. рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)

 
_________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

____________
1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється в разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

3 Заповнюється в разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць в разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7 Зазначається за бажанням платника.

8 Інформація щодо категорії / цільового призначення земель має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється номер арабськими цифрами (формат XX.XX) згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1011/18306.

9 Зазначається вид права: 1 - власність; 2 - постійне користування; 3 - оренда.

10 Для декларації за місяць річна сума розраховується, як для декларації за рік.

11 Зазначається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу.

12 За потреби кількість рядків розділів I або II може бути збільшено або зменшено.

13 Значення колонки 3 рядка 3 розділу III декларації має відповідати значенню колонки 17 рядка 2 розділу I декларації або колонки 12 рядка 2 розділу II декларації.

14 Рядки 4 - 8 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

15 Рядок 3 розділу III декларації або рядок 5 декларації в редакціях наказу Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 42/18780, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

16 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

17 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

18 Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(форма у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.01.2017 р. N 9)

Опрос