Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку присвоения квалификационных категорий спортивным судьям

Министерство молодежи и спорта Украины
Приказ от 16.06.2015 № 2025
действует с 17.07.2015

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2015

м. Київ

N 2025

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2015 р. за N 772/27217

Про затвердження Змін до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

Відповідно до статті 41 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу одинадцятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, з метою удосконалення порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 16 липня 2013 року N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за N 1312/23844, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту (Вірастюк Р. Я.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Виконуючий обов'язки Міністра
молоді та спорту України

М. В. Даневич

 

ЗМІНИ
до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям

1. У пункті 2:

1) в абзаці третьому слова та цифру ", на одному з яких необхідно виконати обов'язки головного судді або заступника головного судді змагань та взяти участь у 2-х суддівських семінарах" замінити словами "та за умов участі у суддівському семінарі";

2) в абзаці четвертому слова "після її присвоєння. Практику" замінити словом ", практику";

3) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Спортивний суддя Національної категорії" - особи, які мають першу суддівську категорію, стаж суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 6-ти всеукраїнських змагань та за умов участі у суддівському семінарі.".

2. У пункті 3 слова "вид спорту, з якого здійснюється суддівська діяльність" замінити словами "цей вид спорту".

3. Після пункту 10 доповнити новими пунктами 11, 12 такого змісту:

"11. Спортивні судді зобов'язані раз на чотири роки проходити курси підвищення кваліфікації у порядку, визначеному відповідною спортивною федерацією.

12. Спортивний суддя позбавляється кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі виявлення недостовірної інформації, яка подавалась для присвоєння кваліфікаційної категорії, або у разі порушення правил суддівства змагань.

Рішення про позбавлення відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді приймається відповідною спортивною федерацією.".

У зв'язку з цим пункти 11 - 12 вважати відповідно пунктами 13 - 14.

4. Пункт 14 після слів "спортивного судді" доповнити словами "або позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді".

 

Директор
департаменту олімпійського спорту

Р. Я. Вірастюк

Опрос