Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ МВД от 27 декабря 2002 года N 1346

МВД
Приказ от 10.06.2015 № 677
действует с 17.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2015

м. Київ

N 677

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2015 р. за N 763/27208

Про внесення змін до наказу МВС від 27 грудня 2002 року N 1346

Відповідно до пункту 4 розділу VIII Закону України "Про Національну гвардію України" і пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про міліцію" щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції" та з метою врегулювання питань, пов'язаних з розслідуванням та веденням обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах МВС України,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу МВС від 27 грудня 2002 року N 1346 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 року за N 83/7404 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 2 наказу викласти в такій редакції:

"2. Першому заступникові Міністра, заступникам Міністра, начальникам і керівникам департаментів, самостійних управлінь та відділів апарату МВС, територіальних органів МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських управлінь (відділів) та окремих підрозділів міліції, науково-дослідних установ, ректорам навчальних закладів МВС, територіальних управлінь, вищих навчальних закладів, командирам з'єднань, військових частин, установ та закладів Національної гвардії України забезпечити вивчення і неухильне виконання особовим складом вимог затвердженого цим наказом Порядку";

2) у пункті 4 наказу слова "заступника Міністра Поречкіну Л. С. МВС України" замінити словами "заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.".

2. Затвердити Зміни до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України, затвердженого наказом МВС від 27 грудня 2002 року N 1346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 січня 2003 року за N 83/7404 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту матеріального забезпечення МВС (Наумов І. В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Професійної
спілки атестованих
працівників ОВС України

О. І. Козленко

Перший заступник
Голови Держгірпромнагляду

О. Павлюк

 

ЗМІНИ
до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України

1. У розділі 3:

1) в абзаці п'ятому пункту 3.8 слова "або в період проходження служби при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з безпосередньою участю потерпілого в охороні громадського порядку, громадської безпеки або в боротьбі зі злочинністю" виключити;

2) пункти 3.9 - 3.11 викласти в такій редакції:

"3.9. Комісія з розслідування визнає, що "нещасний випадок трапився при виконанні службових обов'язків", якщо він трапився в період проходження служби під час:

припинення або запобігання злочинам або правопорушенням;

вчинення дій із забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод;

охорони і забезпечення громадського порядку;

несення постової чи патрульної служби;

виявлення і розкриття злочинів, розшуку осіб, що їх учинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

участі в ліквідації наслідків аварії, пожежі, катастрофи, стихійного лиха та інших надзвичайних подій;

виконання потерпілим трудових (посадових, функціональних) обов'язків за режимом роботи підрозділу, у тому числі у відрядженні;

перебування на робочому місці, на території підрозділу або в іншому місці роботи чи служби (далі - робота) з моменту прибуття потерпілого в підрозділ до його відбуття, що фіксується відповідно до правил внутрішнього розпорядку підрозділу, у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або, за дорученням керівника, у неробочий час;

підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь праці, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підрозділу, або іншому транспортному засобі відповідно до укладеного договору;

проведення навчання, тренувань, обов'язкових фізичних занять у встановлений час, участі в спортивних змаганнях, професійних та кваліфікаційних конкурсах;

використання власного транспорту в інтересах підрозділу з дозволу або за письмовим дорученням керівника підрозділу;

провадження дій в інтересах підрозділу, у якому проходить службу (працює) потерпілий;

прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами;

прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з установленим завданням про відрядження.

3.10. Комісія з розслідування також визнає, що "нещасний випадок трапився при виконанні службових обов'язків", якщо він стався в період проходження служби внаслідок:

безпосереднього впливу правопорушника (злочинця) на працівника (учинення опору, захват заручником, напад на працівника, який перебуває не при виконанні службових обов'язків, з метою помсти за законні дії з припинення правопорушення, затримання або викриття правопорушника в період служби тощо);

спроби самогубства працівника під впливом психофізіологічних, небезпечних та шкідливих факторів, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

травмування внаслідок нестатутних відносин (у разі відсутності вини потерпілого);

раптового погіршення стану здоров'я працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків у разі відсутності умов, зазначених у третьому, четвертому та шостому абзацах пункту 3.11 цього розділу, що визнається пов'язаним з виконанням службових обов'язків за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я. Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я працівника з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я працівника виконувати зазначену роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на запит керівника підрозділу чи голови комісії з розслідування;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.11. Комісія з розслідування визнає, що "нещасний випадок трапився в період проходження служби і не пов'язаний з виконанням службових обов'язків", якщо нещасний випадок (у тому числі поранення) стався:

за обставин, які не підпадають під дію пунктів 3.9, 3.10 цього розділу і не пов'язані з виконанням службових обов'язків;

унаслідок дій, учинених у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, а також унаслідок дії алкоголю, наркотичних або інших отруйних речовин (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих речовин із службовою метою або порушення вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, був відсторонений від служби (роботи) згідно з установленим порядком;

під час скоєння злочинів або інших правопорушень, якщо ці дії підтверджені рішенням суду;

у разі природної смерті або самогубства, за винятком випадків, зазначених у пункті 3.10 цього розділу, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та органів досудового розслідування;

унаслідок порушення потерпілим службової (трудової) дисципліни.";

3) абзац другий пункту 3.29 викласти в такій редакції:

"Ці служби мають право вимагати від керівника складання актів розслідування нещасних випадків Н-5* та актів Н-1* (НТ*), їх скасування та перегляд, якщо встановлено, що допущено порушення вимог цього Порядку чи інших нормативно-правових актів про охорону праці, або висновок комісії з розслідування нещасного випадку не відповідає обставинам події".

2. У розділі 4:

1) в абзаці третьому пункту 4.3 слова "територіальних підрозділів Держнаглядохоронпраці" замінити словами "територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

2) в абзаці десятому пункту 4.13 слова "(у разі необхідності)" виключити.

3. У додатку 1:

1) в "Акті про нещасний випадок (у тому числі поранення). Форма Н-1*" пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Висновок: нещасний випадок (поранення) стався в період проходження служби при виконанні службових обов'язків";

2) у "Поясненні щодо заповнення акта за формою Н-1* про нещасний випадок (у тому числі поранення)" пункт 14 виключити.

4. Абзац сьомий розділу 6 "Висновок комісії" додатка 4 "Акт розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення). Форма Н-5*" виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий та дев'ятий вважати абзацами сьомим та восьмим відповідно.

5. Абзац п'ятий пункту 5 додатка 7 "Припис N Форма Н-9*" виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.

6. У тексті Порядку слова "внутрішні війська" в усіх відмінках замінити словами "Національна гвардія України" у відповідних відмінках.

7. У тексті Порядку слова "Відділ державного нагляду за охороною праці МВС України" в усіх відмінках замінити словами "відділ державного нагляду за охороною праці Департаменту матеріального забезпечення МВС" у відповідних відмінках.

8. У тексті Порядку слова "інспекція державного нагляду за охороною праці при ГУМВС, УМВС" в усіх відмінках замінити словами "служба охорони праці УМЗ, ВМЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних відмінках.

 

В. о. начальника
Департаменту матеріального
забезпечення МВС

Л. І. Шалієвська

Опрос