Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму Справки о доходах

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 05.06.2015 № 591
действует с 14.07.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2015

м. Київ

N 591

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2015 р. за N 740/27185

Про внесення змін до форми Довідки про доходи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року N 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій" та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Довідки про доходи, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року N 192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1409/10008, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В. В.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

В. о. Голови
Державної служби статистики

І. Жук

Заступник Міністра фінансів України

Р. Качур

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

 

Форма

Власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган (навчальний заклад)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (найменування)

або фізична особа - підприємець __________________________________________________________
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження / місце проживання __________________________, тел. _____________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* ____________________________________________

ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ

Видана гр. ____________________________________________________________________________
про те, що він (вона) справді працює (навчається) у __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
форма працевлаштування (навчання) _____________________________________________________,
                                                                                                              (зазначити: основне, за сумісництвом, інше;
                                                                                                                           навчання - платне/безплатне)

займає посаду ________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ______________________________________________________________________________________

Місяці 20___ року

Заробітна плата, в т. ч. у натуральній формі (грн)

Інші нарахування, в т. ч. у натуральній формі (грн)

Сплачені аліменти (грн)

нараховано

податок з доходів фізичних осіб

нараховано

податок з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Загальна сума доходу за період з ______ 20___ року по ______ 20____ року без урахування аліментів становить ____________________________________________________________________________
                                                                                                               (сума словами)
______________________________________________________________________________ гривень.

Довідка видана для подання до органів соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії).

____________________________
(посада керівника юридичної особи
або фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(бухгалтер)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року N ____

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

____________

Опрос