Идет загрузка документа (286 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о военизированной охране Государственной пограничной службы Украины

МВД
Положение, Приказ от 26.05.2015 № 612
редакция действует с 17.10.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2015

м. Київ

N 612

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 червня 2015 р. за N 709/27154

Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 4 серпня 2017 року N 679

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 409 "Про впорядкування охорони об'єктів Державної прикордонної служби" та з метою врегулювання порядку несення вартової, внутрішньої служби підрозділами воєнізованої охорони Державної прикордонної служби України, приведення до єдиних вимог порядку комплектування та матеріально-технічного забезпечення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 лютого 2011 року N 110 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2011 року за N 617/19355.

3. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка В. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

В. О. Назаренко

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Шевченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються засади керівництва, комплектування, матеріально-технічного забезпечення підрозділів воєнізованої охорони органів Державної прикордонної служби України (далі - ВОХОР), основні права, обов'язки працівників ВОХОР, порядок організації несення вартової служби, внутрішньої служби ВОХОР.

2. ВОХОР створюється для здійснення охорони та оборони об'єктів, несення внутрішньої служби на контрольно-пропускних пунктах (далі - КПП) та в автомобільних парках, стоянках автомобільної техніки (далі - парки), несення служби з охорони військових містечок, адміністративних будівель та охорони об'єктів органів Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба).

3. У своїй діяльності підрозділи ВОХОР керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. На підрозділи ВОХОР Держприкордонслужби покладаються завдання:

охорона та оборона об'єктів органів Держприкордонслужби;

охорона військових містечок, адміністративних будівель та об'єктів органів Держприкордонслужби;

несення служби на КПП органів Держприкордонслужби;

несення служби в парках.

5. ВОХОР є системою підрозділів, що входять до складу органів Держприкордонслужби.

У Держприкордонслужбі створюються такі підрозділи ВОХОР:

загін (штатна чисельність від 75 осіб і більше);

команда (пожежно-сторожова команда) (штатна чисельність від 15 до 74 осіб);

група (група охорони, сторожів) (штатна чисельність до 15 осіб).

Чисельність особового складу ВОХОР залежить від кількості об'єктів, які перебувають під охороною варти, місць несення внутрішньої служби та несення служби змінами охорони, порядку організації ними несення служби з урахуванням планової норми робочого часу кожного працівника ВОХОР, який безпосередньо здійснює охорону об'єкта або несе внутрішню службу на КПП (парку) та службу з охорони військових містечок, адміністративних будівель та об'єктів. Формула проведення розрахунку штатної чисельності підрозділу ВОХОР наведена у додатку 1 до цього Положення.

6. Підрозділи ВОХОР забезпечуються вогнепальною зброєю (далі - зброя), спеціальними засобами індивідуального захисту (металевими (кевларовими) шоломами, бронежилетами) та активної оборони (пістолетами (револьверами) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, гумовими кийками, газовими балончиками, наручниками або засобами зв'язування).

Для виконання завдань з охорони та оборони об'єктів органу Держприкордонслужби особовий склад ВОХОР озброюється лише штатною закріпленою за ним зброєю. Списки особового складу ВОХОР, допущеного до несення служби зі зброєю, оголошуються наказом начальника органу Держприкордонслужби.

Для несення внутрішньої служби контролерами та для несення служби у складі зміни охорони (сторожової групи) особовий склад ВОХОР забезпечується засобами активної оборони.

7. Зброя та боєприпаси до неї, спеціальні засоби активної оборони особового складу підрозділу ВОХОР зберігаються в кімнаті зберігання зброї чергового по органу Держприкордонслужби або в кімнаті зберігання зброї одного з підрозділів органу Держприкордонслужби відповідно до вимог статутів Збройних Сил України та інших нормативно-правових актів. Видача зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів активної оборони особовому складу ВОХОР з кімнати зберігання зброї здійснюється за особистим підписом кожного в книзі видачі зброї та боєприпасів у присутності начальника підрозділу ВОХОР або його заступника.

8. За стан, організацію зберігання зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту й активної оборони, порядок їх видачі, а також за справність засобів пожежогасіння, які отримані на підрозділ ВОХОР, засобів сигналізації, зв'язку, правильне їх використання відповідає начальник підрозділу ВОХОР.

9. Наявність, стан зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів активної оборони та індивідуального захисту підрозділу ВОХОР перевіряються:

начальником органу Держприкордонслужби, начальником штабу, заступником начальника з технічної частини, начальником відділення зберігання спеціальних засобів органу Держприкордонслужби не менш ніж два рази на рік;

начальником відділу організації повсякденної діяльності, начальником підрозділу ВОХОР не менш ніж один раз на місяць.

Про результати перевірки робляться відповідні записи у книзі огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів підрозділу ВОХОР.

Особовий склад варти та зміни охорони (сторожової групи) має бути озброєний справною, приведеною до нормального бою зброєю.

Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку:

на кожний пістолет - відповідно до тактико-технічних характеристик;

на кожний карабін (автомат) - 30 (120) патронів;

на кожний пістолет (револьвер) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - відповідно до тактико-технічних характеристик.

10. Особовий склад ВОХОР забезпечується формою одягу, постовим та вартовим одягом, спорядженням за Нормами N 24 "Забезпечення речовим майном працівників сторожової охорони та воєнізованої охорони Держприкордонслужби (інвентарним майном)" та N 25 "Забезпечення спецодягом особового складу Держприкордонслужби, зайнятих навчанням та доглядом службових собак (інвентарне майно)", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року N 727.

Носіння форми одягу під час виконання службових обов'язків обов'язкове.

II. Комплектування підрозділів ВОХОР

1. Особовий склад підрозділу ВОХОР залежно від посад поділяється на середній і молодший начальницький склад та рядовий склад.

До середнього начальницького складу належать начальник підрозділу, заступник начальника підрозділу, які виконують функції з керівництва та контролю за діяльністю підрозділу ВОХОР.

До молодшого начальницького складу належить начальник групи (відділення), який, як правило, очолює варту, зміну охорони (сторожову групу).

До рядового складу належать стрільці, які безпосередньо несуть вартову службу, внутрішню службу на КПП, у парках як контролери, а також несуть службу з охорони військових містечок, адміністративних будівель та об'єктів у складі зміни охорони.

2. На посади працівників ВОХОР приймаються громадяни України у віці: чоловіки - від 18 до 60 років, жінки - від 18 до 55 років, які не притягувалися до кримінальної відповідальності та за своїми моральними, діловими і психологічними якостями, станом здоров'я здатні успішно виконувати покладені на них завдання та обов'язки.

На посади начальників підрозділів ВОХОР приймаються особи з бакалаврським, магістерським рівнями вищої освіти.

3. Прийняття громадян на роботу до підрозділів ВОХОР здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та цього Положення.

4. Під час приймання на роботу до ВОХОР громадянином подаються такі документи:

письмова заява;

копія сторінок паспорта з відміткою про реєстрацію місця проживання;

військовий квиток (за наявності);

трудова книжка (за наявності);

медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника;

довідка про проведення обов'язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів, сертифікат про проходження наркологічного огляду;

характеристика з останнього місця служби (навчання, роботи);

документ про вищу освіту.

Проведення медичного огляду громадян під час прийняття на роботу до підрозділів ВОХОР органів Держприкордонслужби здійснюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами).

Особи, які приймаються на роботу до підрозділів ВОХОР, можуть подавати також додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи.

Відомості про кандидата на посаду працівника ВОХОР збираються відповідно до законів України.

5. Кандидатура громадянина України, якого приймають на роботу, протягом п'яти робочих днів розглядається начальником відділу організації повсякденної діяльності та начальником підрозділу ВОХОР. За результатами вивчення кандидата начальник відділу організації повсякденної діяльності складає довідку начальнику штабу органу Держприкордонслужби. На підставі довідки начальник штабу протягом п'яти робочих днів надає пропозиції начальнику органу Держприкордонслужби щодо укладення трудового договору з кандидатом на посаду працівника ВОХОР.

6. Заступники начальників органів Держприкордонслужби по роботі з персоналом щокварталу організовують вивчення соціально-психологічних якостей особового складу ВОХОР.

За результатами вивчення складаються висновки щодо допуску працівників ВОХОР до несення служби у варті, контролерів та зміни охорони (сторожових груп), які затверджуються начальником органу Держприкордонслужби та долучаються до облікових справ.

7. Особовий склад підрозділів ВОХОР призначається на посади (звільняється з посад) начальником органу Держприкордонслужби відповідно до вимог чинного трудового законодавства України.

8. Начальник підрозділу ВОХОР має право подавати пропозиції начальнику відділу організації повсякденної діяльності про приймання, переміщення та звільнення працівників підрозділу ВОХОР.

9. На весь особовий склад підрозділів ВОХОР в органі Держприкордонслужби заводяться облікові справи. Ведення та зберігання облікових справ працівників ВОХОР покладаються на начальника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

10. За своєчасне оновлення документів облікових справ відповідає начальник підрозділу ВОХОР.

11. У разі якщо для виконання службових обов'язків особовому складу ВОХОР передбачається доступ до державної таємниці, таким працівникам оформляється допуск до державної таємниці відповідної форми.

III. Підготовка підрозділів ВОХОР

1. Після зарахування до складу підрозділу ВОХОР працівники проходять обов'язкове попереднє навчання відповідно до програми підготовки підрозділів ВОХОР Держприкордонслужби, яка затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби України. Підготовка працівників ВОХОР включає спеціальну підготовку, пожежно-технічний мінімум, вогневу підготовку та охорону праці.

За результатами попереднього навчання приймаються заліки щодо допуску до несення служби. Особовий склад ВОХОР, який не засвоїв програми, до несення служби не допускається.

2. Надалі підготовка здійснюється у плановому порядку протягом року згідно з програмою підготовки особового складу ВОХОР.

Під час попереднього та планового навчання заняття проводяться особисто начальником підрозділу ВОХОР та його заступником. Контроль за проведенням занять здійснює начальник відділу організації повсякденної діяльності. За рішенням начальника органу Держприкордонслужби до проведення занять можуть залучатися інші офіцери органу Держприкордонслужби.

3. Для визначення службової відповідності особового складу ВОХОР щороку за результатами підготовки здійснюється перевірка рівня знань з виставленням оцінки.

4. Теоретичні заняття проводяться в кімнаті (класі) підготовки, приклад орієнтовного переліку обладнання кімнати (класу) підготовки варти якого наведено в додатку 14 до цього Положення.

Під час проведення теоретичного заняття вивчаються вимоги цього Положення і особливі обов'язки чатових, матеріальна частина стрілецької зброї та заходи безпеки під час поводження з нею. На макеті об'єктів, які охороняються, відпрацьовується організація взаємодії між чатовими і резервними групами варти (інші питання, пов'язані з практичним несенням служби).

(розділ III доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

5. Практичні заняття проводяться у вартовому містечку органу Держприкордонслужби. Вимоги до орієнтовного переліку обладнання вартового приміщення наведено в додатку 15 до цього Положення.

На практичному занятті відпрацьовуються порядок дій чатового на посту, порядок застосування зброї для відбиття нападу на вартове приміщення, склад варти, зміна чатових, вивчається об'єкт, який охороняється, доводяться заходи безпеки та інші питання практичного несення служби.

(розділ III доповнено пунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

6. З працівниками ВОХОР, які залучаються до несення служби контролерами та несення служби у складі змін охорони, теоретичні заняття проводяться у визначених начальником органу Держприкордонслужби місцях.

(розділ III доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

IV. Облік робочого часу підрозділів ВОХОР

1. Особовий склад ВОХОР несе службу за затвердженими в установленому порядку графіками чергувань з урахуванням специфіки роботи на об'єктах (місцях несення служби) органів Держприкордонслужби.

Графік несення служби підрозділом ВОХОР за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, складається начальником підрозділу ВОХОР, погоджується з начальником штабу органу Держприкордонслужби, начальником відділу організації повсякденної діяльності та затверджується начальником цього органу.

Затверджений Графік несення служби підрозділом ВОХОР на наступний місяць доводиться начальником підрозділу ВОХОР до особового складу підрозділу до 20 числа кожного поточного місяця.

2. У підрозділах ВОХОР ведеться щомісячний облік робочого часу, який прописується у колективному договорі. Облік робочого часу ведеться начальником підрозділу ВОХОР. Після закінчення місяця Облік робочого часу підписується начальником відділу організації повсякденної діяльності та погоджується з головою профспілки (додаток 3 до цього Положення).

Відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України для працівників ВОХОР запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період (квартал, півріччя) не перевищувала нормального числа робочих годин, установлених чинним законодавством. Обліковий період установлюється в колективному договорі.

Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.

Час, відведений особовому складу ВОХОР для отримання зброї, інструктажу (перед заступанням на варту, для несення служби контролерами, змінами охорони, сторожовими групами), розвід, прямування на пости, з постів (місця несення служби), перебування у вартовому приміщенні (місці несення служби) входить у розрахунок норми робочого часу.

(абзац четвертий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

3. Прийняття їжі вартовими, контролерами, змінами охорони, сторожовими групами проводиться впродовж робочого часу з дозволу начальника варти (зміни, групи) у вільний від несення служби на посту (місці несення внутрішньої служби) час, у вартовому приміщенні (у визначеному для цього місці несення внутрішньої служби).

(пункт 3 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

4. Дозволяється відпочивати лежачи (спати) у вартовому приміщенні, не знімаючи спорядження та не роздягаючись, знявши взуття:

начальнику варти - не більше 4 годин у визначений інструкцією начальника варти час;

помічнику начальника варти, операторам технічних засобів охорони, вожатим, водіям - не більше 4 годин з дозволу начальника варти;

вартовим - не більше 6 годин при 24-годинному графіку несення служби і не більше 4 годин при 12-годинному графіку з дозволу начальника варти або його помічника.

5. Під час несення вартової служби забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв'язку (мобільні телефони, транкінгові та пейджингові засоби тощо), аудіозапису, відео- та фотозйомки.

6. Дозволяється відпочивати лежачи (спати) у місці для відпочинку зміни (групи), не знімаючи спорядження та не роздягаючись, знявши взуття:

начальникам зміни охорони (сторожових груп) - не більше 4 годин у визначений інструкцією начальника зміни (групи) час;

контролерам, охоронцям, сторожам у місці для відпочинку зміни (групи) - не більше 6 годин при 24-годинному графіку несення служби і не більше 4 годин при 12-годинному графіку з дозволу чергового КПП (парку), начальника зміни охорони (сторожової групи).

Особовий склад ВОХОР може бути призначеним на службу після закінчення служби не раніше ніж:

через 24 години - при 12-годинному графіку;

через 48 годин - при 24-годинному графіку.

V. Організація охорони об'єктів в органах Держприкордонслужби

1. За організацію охорони та оборони об'єктів в органах Держприкордонслужби відповідає начальник органу Держприкордонслужби.

2. Для визначення об'єктів, які підлягають охороні в органах Держприкордонслужби, призначається комісія на чолі з начальником штабу органу Держприкордонслужби.

Комісія складає Акт визначення об'єктів, які підлягають охороні (далі - Акт), за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення, а також визначає заходи, які потрібно провести щодо обладнання об'єктів, та терміни їх завершення.

3. На підставі Акта начальник штабу органу Держприкордонслужби складає Розклад варт за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення.

У разі зміни кількості об'єктів, що підлягають охороні, або зміни організації охорони об'єктів складається та затверджується новий Розклад варт.

4. Під час підготовки Розкладу варт гриф обмеження доступу надається відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про державну таємницю" та Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за N 902/11182.

Розклад варти не може бути відкритою публічною інформацією.

Розклад варт знаходиться на інвентарному обліку в підрозділі режиму і захисту інформації органу Держприкордонслужби.

(пункт 4 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

5. На підставі Розкладу варт для кожної варти складається Табель постів, схема розміщення постів, інструкція начальнику варти та План посилення охорони об'єктів варти.

6. У Табелі постів зазначається те, що підлягає охороні й обороні на кожному посту; обов'язки чатового з урахуванням особливостей поста та конкретних умов несення на ньому служби; порядок допуску на об'єкт і строки доповіді через засоби зв'язку; час, упродовж якого чатовому дозволено вести спостереження з вишки; відстані, ближче яких чатовому заборонено допускати до поста сторонніх осіб; порядок дій чатового під час нападу на пост, на сусідні пости, під час пожежі на посту; у яких випадках чатовому дозволено застосовувати зброю; порядок несення служби у разі посилення охорони об'єктів.

Для постів, які обладнані технічними засобами охорони, зазначаються найменування і кількість технічних засобів охорони на кожному посту, особливості їх функціонування, порядок перевірки поста та порядок застосування зброї вартою.

7. На схемі розміщення постів визначаються: межі постів; межі заборонених зон; вид огорожі та об'єкти, які обладнані технічними засобами охорони; маршрути прямування змін до постів; маршрути прямування чатових удень і вночі; місця розташування окопів, захисних стінок, спостережних вишок, засобів зв'язку, сигналізації та пожежогасіння, постів вартових собак; найнебезпечніші підходи до постів.

8. В інструкції начальнику варти визначаються: завдання варти; особливі обов'язки начальника варти щодо охорони та оборони об'єктів, доручених варті; порядок дій з приймання під охорону і здавання об'єктів (у тому числі обладнаних технічними засобами охорони), графік і порядок їх перевірки; порядок посилення охорони постів; порядок видачі зброї вартовим, відкриття ящиків із боєприпасами; дії варти у разі нападу на об'єкти, що охороняються, вартове приміщення, у разі спрацювання технічних засобів охорони, під час пожежі і стихійного лиха та дії за сигналами бойової тривоги.

9. План посилення охорони об'єктів варти з пояснювальною запискою знаходиться на інвентарному обліку в підрозділі документального забезпечення органу Держприкордонслужби та зберігається у начальника варти в замкнутому та опечатаному металевою печаткою сейфі та застосовується у разі загрози або здійснення озброєного нападу на варту чи об'єкти, які вона охороняє.

10. У Плані посилення охорони об'єктів варти відображаються: схема військового містечка (місцевості) із зазначенням об'єктів, що охороняються, постів варти та постів підрозділу посилення охорони; межі цих постів і заборонених зон, секторів стрільби, огороджень, маршрутів прямування змін і чергового підрозділу; місця розташування спостережних вишок, окопів, захисних стінок, технічних засобів охорони, засобів зв'язку, охоронної сигналізації та пожежогасіння; постів вартових собак; розрахунок сил і засобів чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони) та бойовий розподіл варти.

11. До Плану посилення охорони об'єктів варти додається пояснювальна записка, у якій вказуються: порядок застосування чергового підрозділу (підрозділу посилення охорони) із визначенням відповідальних за виконання заходів плану посилення охорони об'єктів варти та їхніх обов'язків; завдання черговому підрозділу (підрозділу посилення охорони) та порядок його дій; порядок організації управління, зв'язку та взаємодії між особовим складом варти і черговим підрозділом (підрозділом посилення охорони).

12. Розклади варт органів Держприкордонслужби, які підпорядковані регіональним управлінням, у двох примірниках подаються на затвердження начальникам регіональних управлінь, а частин центрального підпорядкування - першому заступнику Голови Держприкордонслужби України.

Примірники розкладів варт зберігаються:

перший: в органі Держприкордонслужби;

другий: органів Держприкордонслужби, які входять до складу регіональних управлінь, у регіональному управлінні, а його копія надсилається до Адміністрації Держприкордонслужби; органів Держприкордонслужби центрального підпорядкування - в Адміністрації Держприкордонслужби.

13. Частини центрального підпорядкування до розкладу варт, що надсилається до Адміністрації Держприкордонслужби, додають акт обстеження об'єктів; схему розміщення постів; Табель постів, за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення; інструкцію начальника варти; План посилення охорони об'єктів варти за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення.

До Розкладу варт, що надсилається до регіональних управлінь, додається схема розміщення постів.

14. Для забезпечення чіткої взаємодії начальник варти, старший чергового підрозділу та черговий по органу Держприкордонслужби забезпечуються радіостанціями із визначеною частотою зв'язку.

15. Спільні заняття на місцевості (з питань посилення охорони об'єктів варти) з особовим складом, який залучається до несення вартової служби та призначається у чергові підрозділи, проводяться начальником штабу органу Держприкордонслужби один раз на місяць.

16. Комісія, яка здійснює перевірку готовності об'єкта для здачі його під охорону варті, складає Акт обстеження готовності об'єкта для здачі його під охорону варті (далі - Акт обстеження), який затверджує начальник органу Держприкордонслужби. Форма Акта обстеження наведена у додатку 8 до цього Положення.

17. За підготовку об'єкта для здачі його під охорону варті особисто відповідає начальник органу Держприкордонслужби.

18. Начальник об'єкта відповідає за стан об'єкта, справність його огорожі та освітлення.

19. Взяття об'єкта під охорону вартою здійснюється на підставі наказу начальника органу Держприкордонслужби.

VI. Організація вартової служби

1. Варта - озброєний підрозділ, призначений для виконання бойового завдання з охорони та оборони об'єктів органів Держприкордонслужби. Варта підпорядковується начальнику органу Держприкордонслужби, начальнику варти, черговому по органу Держприкордонслужби та його помічнику.

2. До складу варти призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін; залежно від кількості постів та потреби: помічник начальника варти, вожатий службових собак, оператор технічних засобів охорони, водій транспортного засобу.

Начальник варти призначається з числа середнього та молодшого начальницького складу; помічник начальника варти - з найбільш підготовлених стрільців. Вартові, оператори технічних засобів охорони, водії - із стрільців. У разі використання у варті службових собак призначаються вожаті.

Помічник начальника варти призначається залежно від кількості та розташування постів з охорони об'єктів.

За наявності об'єктів, що охороняються за допомогою технічних засобів, розкладом варт у складі варти, передбачається оператор технічних засобів охорони або з числа вільної зміни вартових призначається черговий оператор технічних засобів охорони.

З числа вільної зміни вартових створюються резервні групи, які у разі сигналу тривоги за командою начальника варти діють згідно з бойовим розподілом залежно від обставин або відповідно до плану посилення охорони об'єктів варти, що знаходяться під охороною варти.

3. Для охорони та оборони об'єктів із складу варти виставляються чатові.

Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує завдання щодо охорони та оборони дорученого поста.

Постом називається все доручене для охорони та оборони чатовому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки.

До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що охороняє варта, на яких встановлено технічні засоби охорони або є вартові собаки.

4. Порядок охорони, розташування та межі постів визначає начальник органу Держприкордонслужби та зазначає в табелі постів.

Охорона та оборона об'єктів чатовим здійснюються шляхом патрулювання (обходу, спостереження) всередині огорожі або за периметром між внутрішньою і зовнішньою огорожами, а також стеженням з вишок.

5. Наказом начальника органу Держприкордонслужби у вартовому приміщенні створюється запас патронів з розрахунку: на кожний карабін (автомат) - по 150 (300) патронів, на пістолет - відповідно до тактико-технічних характеристик, які зберігаються у герметичних коробках (цинках) у металевому ящику. Ящик замикається та запечатується сургучевою печаткою начальником штабу.

6. У такому самому ящику зберігаються також індивідуальні перев'язувальні пакети для всього особового складу варти, Книга обліку запасу бойових патронів варти за формою, наведеною у додатку 9 до цього Положення, Акт закладення (заміни) боєприпасів за формою, наведеною у додатку 10 до цього Положення, а також незаповнені бланки для видачі патронів та ключі для відкриття цинків.

7. Начальник варти відповідає за збереження ящика із боєприпасами. Ключі від ящика зберігаються у сейфі (шухляді стола) начальника варти, що замикається на ключ, в тубусі (пеналі), запечатаному сургучевою печаткою начальника штабу органу Держприкордонслужби. Передавати ключі іншим особам забороняється. Ящик із боєприпасами та тубус із ключами включаються до Опису майна, яке знаходиться у вартовому приміщенні, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення.

8. Начальник нової варти під час зміни варти приймає згідно з Описом майна, яке знаходиться у вартовому приміщенні, ящик із боєприпасами та тубус із ключами до нього.

9. Наявність і стан запасу патронів варти перевіряється начальником штабу не рідше одного разу на місяць.

Особи, призначені для перевірки варт, перевірку наявності та стану запасу патронів здійснюють тільки у присутності начальника штабу органу Держприкордонслужби.

10. Зброя варти, яка озброюється карабінами (автоматами), зберігається у ставниці в кімнаті начальника варти або у ставниці в загальній кімнаті.

Зброя варти, яка озброюється пістолетами, зберігається в окремій металевій шафі (ящику) в кімнаті начальника варти. Патрони до пістолетів повинні зберігатися в споряджених магазинах разом з пістолетами, але в окремому металевому ящику.

Ставниця для зберігання зброї варти повинна закриватися на замок та має бути обладнана світловою та звуковою сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти.

Металева шафа (ящик) зберігається у кімнаті начальника варти, яка закривається на замок та опечатується печаткою начальника варти.

11. Протягом несення служби вартою патрони вільної зміни варти зберігаються вартовими особисто у підсумках.

12. Пістолет зі спорядженим та вставленим у пістолетну рукоятку магазином у вартовому приміщенні має право зберігати тільки начальник варти.

13. Часткове та повне розбирання зброї у вартовому приміщенні категорично заборонені. У дощову (снігову) погоду у місці, призначеному для обслуговування зброї, зброю протирають ганчіркою від вологи та змащують її поверхні.

14. Зброя заряджається перед виходом на пости або для супроводу осіб, які перевіряють варту, а розряджання та огляд зброї здійснюються негайно після повернення до вартового приміщення. Зброя заряджається та розряджається в спеціальному освітленому місці, яке обладнане кулеуловлювачами, перед вартовим приміщенням.

Під час зарядження і розрядження ствол зброї має бути направлений в кулеуловлювач (під кутом 45 - 60 градусів) і в бік від оточуючих жилих приміщень і об'єктів, які охороняються. Якщо поблизу і навколо вартового приміщення розташовані житлові та службові приміщення, зарядження і розрядження зброї можуть проводитися у вартовому приміщенні в спеціальному, обладнаному кулеуловлювачем, місці.

Пістолет начальником варти заряджається після одержання патронів у чергового частини в спеціально обладнаному кулеуловлювачем місці, а розряджається після зміни варти і прибуття до чергового по органу Держприкордонслужби для здачі патронів.

Зарядження та розрядження карабіна (автомата) проводяться відповідно до Правил заряджання (розряджання), наведених у додатку 12 до цього Положення. Пістолет заряджається спорядженим магазином, затвор під час заряджання назад не відводиться. Перед заряджанням пістолет ставиться на запобіжник. Заряджання та розряджання зброї проводяться за командами начальника варти, під його безпосереднім наглядом.

15. Наказом начальника органу Держприкордонслужби перевірка технічного стану кулеуловлювача здійснюється комісійно один раз на рік зі складанням відповідного Акта випробовування кулеуловлювача за формою, наведеною у додатку 13 до цього Положення.

Головою комісії призначається перший заступник начальника органу Держприкордонслужби (начальник штабу) або один з заступників начальника органу Держприкордонслужби, членами комісії - офіцер органу Держприкордонслужби, начальник відділення забезпечення спеціальними засобами, начальник підрозділу ВОХОР.

Акт складається у двох примірниках. Перший примірник зберігається у начальника відділення забезпечення спеціальними засобами, другий - у підрозділі ведення загального діловодства органу Держприкордонслужби.

16. Для зміни варт застосовується пароль. Пароль - це таємне слово, яке служить для начальника варти засобом переконання, що варта, яка прибула для зміни, справді призначена з цією метою.

Пароль також є засобом переконання в тому, що особа, яка прибула до вартового приміщення, дійсно уповноважена на те відповідним начальником органу Держприкордонслужби.

Пароль добирається за назвою якогось міста та призначається на кожний день для внутрішніх варт начальником штабу органу Держприкордонслужби. Для кожної варти добирається окремий пароль. Паролі визначаються не раніш як за 10 днів, заносяться до книги обліку паролів, яку начальник штабу органу Держприкордонслужби зберігає в запечатаній папці в сейфі.

Записки з новими й старими паролями вручаються черговому по органу Держприкордонслужби, який заступає на чергування, начальником штабу цього органу у визначений час перед розводом добового наряду.

Черговий по органу Держприкордонслужби розписується в журналі за одержання пароля. Під час розводу у разі потреби ознайомлює з ним свого помічника.

17. Усі особи, які знають пароль, зобов'язані тримати його в таємниці. Черговий по органу Держприкордонслужби повідомляє пароль начальнику варти на розводі запискою, без його оголошення, після чого записка негайно знищується черговим по органу Держприкордонслужби.

18. У випадку розсекречування пароля його дія негайно припиняється, про що доповідається першому заступнику начальника органу - начальнику штабу органу Держприкордонслужби. У цьому разі начальник варти новий пароль отримує від чергового по органу (його помічника) Держприкордонслужби безпосередньо у вартовому приміщенні.

VII. Безпосередня підготовка до несення вартової служби, внутрішньої служби на КПП, у парках та з охорони військових містечок, адміністративних будівель і об'єктів

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

1. Начальники підрозділів ВОХОР, від яких відряджається (призначається) варта, контролери, зміна охорони, сторожова група, повинні забезпечити якісний добір і розподіл особового складу із урахуванням індивідуальних якостей працівників, їх практичної і фізичної підготовленості та важливості об'єктів, що охороняються.

2. Особовий склад підрозділу ВОХОР після прибуття до розташування органу Держприкордонслужби для заступання на службу:

переодягається у формений одяг у спеціально обладнаному для цього приміщенні;

проходить безпосередню підготовку до несення вартової та внутрішньої служби на КПП, парках, несення служби з охорони об'єктів, військових містечок і адміністративних будівель.

3. Проведення безпосередньої підготовки покладається на начальника підрозділу ВОХОР або його заступника. Контроль за проведенням безпосередньої підготовки здійснює начальник відділу організації повсякденної діяльності.

(пункт 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з наказом
  Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

4. Безпосередня підготовка складається з перевірки наявності працівників ВОХОР, які прибувають для заступання на чергування, їхнього огляду лікарем (фельдшером), інструктажу, отримання зброї, спеціальних засобів активної оборони, боєприпасів, спорядження їх у магазини (обойми).

Для проходження безпосередньої підготовки працівники ВОХОР прибувають за 30 хвилин до початку розводу.

(пункт 4 розділу VII у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

5. Пункт 5 розділу VII виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 04.08.2017 р. N 679)

6. Пункт 6 розділу VII виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 04.08.2017 р. N 679)

7. Пункт 7 розділу VII виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 04.08.2017 р. N 679)

8. Пункт 8 розділу VII виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 04.08.2017 р. N 679,
у зв'язку із цим пункти 9 - 13 вважати
 відповідно пунктами 5 - 9)

5. Начальник підрозділу ВОХОР з прибуттям працівників підрозділу ВОХОР, які заступають на службу у варту, перевіряє розподіл варти за постовою відомістю, оглядає їх зовнішній вигляд, стан обмундирування і спорядження, представляє їх на медичний огляд лікарю (фельдшеру). Про результати огляду лікарем (фельдшером) робиться запис у постовій відомості. Особи, які визначаються лікарем непридатними за станом здоров'я до несення служби, замінюються.

6. Після проходження медичного огляду працівниками ВОХОР, призначеними до складу варти, контролерами та зміною, охорони начальник підрозділу ВОХОР:

інструктує їх під підпис у Відомості інструктажу із заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами за формою, наведеною у додатку 16 до цього Положення, яку додає до Постової відомості за формою, наведеною у додатку 17 до цього Положення;

підписує Постову відомість;

організовує отримання зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів активної оборони складом варти, контролерів, зміною охорони та сторожовою групою.

7. Начальник нової варти після отримання складом варти зброї, контролерами та зміною охорони спеціальних засобів активної оборони (зброї) отримує у чергового по органу (підрозділу) Держприкордонслужби боєприпаси та розміщує їх у спеціально обладнаному для носіння металевому ящику, який закриває на замок.

8. Після прибуття до вартового містечка під підпис видає боєприпаси складу варти за Відомістю видачі боєприпасів складу варти, форма якої наведена у додатку 18 до цього Положення, заповнену Відомість додає до Постової відомості.

9. Після спорядження магазинів (обойм) перевіряє розподіл варти за Постовою відомістю, оглядає зброю, форму одягу та спорядження, якість спорядження магазинів (обойм), доповідає начальнику підрозділу ВОХОР про готовність варти до несення служби.

Начальник підрозділу ВОХОР спрямовує варту, контролерів, зміну охорони та сторожову групу за встановленим маршрутом до місця проведення розводу.

VIII. Несення вартової служби

1. Розвід варти проводиться з метою перевірки готовності до несення служби, переходу її у підпорядкування новопризначеного чергового по органу Держприкордонслужби та його помічника, надання варті права зміни попередньої варти.

Місце та час проведення розводу визначаються начальником органу Держприкордонслужби. Тривалість розводу не повинна перевищувати 10 хвилин.

(абзац другий пункту 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

Після прибуття до місця розводу начальник варти доповідає попередньому помічникові чергового органу Держприкордонслужби за формою "Товаришу капітан, варта на розвід прибула. Начальник варти Білик".

Варта переходить у підпорядкування черговому по органу Держприкордонслужби на розводі під час його зустрічі, після команди "СТРУНКО", а виходить із підпорядкування після зміни, з моменту подачі начальником варти команди "КРОКОМ РУШ" для здачі зброї та боєприпасів до неї до кімнати зберігання зброї чергового по органу (підрозділу) Держприкордонслужби.

2. Начальник нової варти після прибуття з розводу залишає варту перед хвірткою огорожі вартового приміщення, називає пароль та представляється начальнику попередньої варти. Начальник попередньої варти переконується в правильності пароля, допускає нову варту до вартового приміщення. Нова варта заходить до вартового приміщення, попередня - до кімнати для попередньої варти.

3. Особовий склад нової варти ставить зброю у ставницю, після чого начальник нової варти приймає у начальника попередньої варти за описом майна, яке знаходиться у вартовому приміщенні:

ящик із боєприпасами варти та тубус із ключами до нього;

зліпки з печаток та відбитки пломб;

обладнання, інвентар та майно, що знаходяться у вартовому приміщенні.

4. Особовий склад попередньої варти, яка озброєна карабінами (автоматами), ставить зброю у ставницю, яка знаходиться у кімнаті попередньої варти, та здає патрони начальнику попередньої варти.

Склад варти, яка озброєна пістолетами, здає патрони начальнику варти після здачі постів та повернення до вартового містечка.

5. Прийнявши ящик із запасом боєприпасів варти, тубус із ключами до нього, зліпки з печаток та відбитки пломб, обладнання, інвентар та майно, що знаходиться у вартовому приміщенні, начальник нової варти шикує першу зміну та виводить її до місця заряджання, розряджання зброї та подає команду: "Зміна, справа по одному - ЗАРЯДЖАЙ". За цією командою особовий склад зміни почергово ступає крок уперед, примикає багнет і заряджає зброю, а начальник варти перевіряє правильність заряджання зброї.

Зарядивши зброю, кожен із них доповідає: "Зброю заряджено і поставлено на запобіжник", бере її самостійно в положення "на ремінь" і ступає крок назад.

Після того, як зміна зарядить зброю, начальник нової варти або помічник командує: "Зміна, право-РУЧ (ліво-РУЧ). На пости кроком-РУШ" і веде зміну на пости особисто (або помічник).

6. Прямування зміни на пости та з постів здійснюється колоною по одному. Начальник нової варти іде на чолі колони. Начальник попередньої варти йде поруч і зліва начальника нової варти. Усі команди подає начальник нової варти. Коли останній вартовий першої зміни нової варти буде виставлений на пост, начальник попередньої варти веде своїх вартових, які змінилися, до вартового приміщення, йдучи на чолі зміни. Начальник нової варти прямує зліва начальника попередньої варти. Усі команди подає начальник попередньої варти.

7. Для зміни чатових вартовим видається змінний жетон, форма якого наведена у додатку 19 до цього Положення, та встановлюються числові перепустки.

8. Змінний жетон установлюється для зміни чатових і є свідченням того, що особа, яка прибула на пост та пред'явила його, дійсно прибула зі складу варти для зміни чатового.

Змінний жетон видається начальником варти або його помічником кожному вартовому в разі відправлення чергової зміни на пости і повертається вартовим, який змінився з поста, після повернення до вартового приміщення.

Змінні жетони за кількістю постів зберігаються в кімнаті начальника варти в спеціальному ящику, закритому на замок. Ключі від ящика зберігаються у начальника варти або його помічника.

9. Числовою перепусткою називається число від 8 до 27, яке служить для впізнавання вночі один одного особами варти або особами, які перевіряють службу (начальником варти і його помічником).

Числова перепустка призначається начальником варти і доводиться до вартових кожного разу перед відправленням змін на пости.

У разі наближення до поста будь-яких осіб, крім тих, яким чатовий підпорядкований, він за 10 - 15 кроків зупиняє їх і називає непарне число, яке менше призначеної перепустки. Особа, яка прибула на пост, на вимогу чатового відрекомендовується та називає число, яке в сумі з числом, що назвав чатовий, складає числову перепустку.

Наприклад, числова перепустка 23. Чатовий називає число 11, а особа, яка наближається, повинна назвати число 12 (12 + 11 = 23).

10. Вартові рухаються на зміну чатових, а також після зміни з постів у вартове приміщення маршрутами, вказаними в схемі розміщення постів. У цей час вони спостерігають за місцевістю та підступами до поста. У разі виявлення вартовим будь-якого порушення він доповідає про це начальнику (помічнику) варти наявними засобами зв'язку.

11. Після прибуття на пост для зміни чатового вартовий називає числову перепустку і пред'являє (але не передає) чатовому змінний жетон.

Чатовий, переконавшись у правильності пред'явленого йому жетона, допускає вартового до об'єкта, що охороняється. Під час приймання поста вартовий у присутності чатового, якого змінює, особисто оглядає й перевіряє наявність і цілість усього, що належить прийняти під охорону згідно з Табелем постів.

12. Вартовий особисто приймає цілісність огорожі, шнурів, дверей, вікон, відповідність печаток (пломб) зліпкам (відбиткам), кількості, зазначеній у табелі постів. У цей час чатовий спостерігає за місцевістю та підступами до поста. У разі виявлення чатовим будь-якого порушення він доповідає про це начальнику (помічнику) варти.

13. Після прийняття поста новий чатовий передає вартовому, який змінився з поста, змінний жетон, а вартовий, який змінився з поста, самостійно прямує до вартового приміщення.

14. Вартовий, який прибув з поста, здає начальнику варти змінний жетон, після чого під його контролем або його помічника розряджає зброю.

15. Після завершення приймання-здавання постів, документів, обладнання, інвентарю та майна вартового приміщення начальники попередньої і нової варти підписують Постову відомість попередньої варти, при цьому начальник нової варти вносить до неї запис про всі виявлені під час зміни варт недоліки, несправності та порушення і доповідає про зміну черговому по органу Держприкордонслужби. Про результати несення служби доповідає начальникові підрозділу ВОХОР.

16. Якщо під час приймання та здавання поста виявлено недоліки (пошкодження) огорожі, шнурів, дверей, вікон або невідповідність печаток (пломб) зліпкам (відбиткам), кількості, зазначеній у Табелі постів, вартовий доповідає про це наявними засобами зв'язку начальнику варти, який у свою чергу зупиняє приймання-передавання поста та доповідає черговому по органу Держприкордонслужби.

17. Начальник підрозділу ВОХОР контролює здавання особовим складом попередньої варти зброї та боєприпасів до неї та спеціальних засобів активної оборони у кімнату зберігання зброї органу (підрозділу) Держприкордонслужби і за потреби підбиває підсумки несення ними служби у приміщенні підрозділу ВОХОР.

18. Постова відомість варти, яка змінилася напередодні, подається начальником підрозділу ВОХОР за командою для перегляду та прийняття рішення начальнику органу Держприкордонслужби. Постові відомості разом з разовими посвідченнями на право перевірки варт (приписами) зберігаються у підрозділі ведення загального діловодства органу Держприкордонслужби протягом року.

19. Зміна чатових проводиться через 2 години у парні або непарні години. За температури повітря -20° C і нижче (під час вітру - і при меншому морозі) зміна чатових зовнішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають у неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За температури повітря +30° C і вище (в затінку) чатові змінюються також через годину. Вказівку про зміну чатових через годину в цих випадках дає черговий органу Держприкордонслужби. Якщо зміна чатових проводиться через годину, то начальник варти робить у постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювалися через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, - через 2 години.

20. Шикування другої й наступної змін варти для відправлення їх на пости та зміни чатових, а також заряджання та розряджання зброї проводяться так, як зазначено для першої зміни.

21. Перед заступанням на пост начальник варти додатково інструктує кожного вартового шляхом постановки персонального завдання, у якому вказує:

особливості несення служби на посту протягом доби;

особливі обов'язки;

тривалість несення служби;

порядок і способи користування засобами зв'язку і сигналізації;

маршрут руху на пост і з поста;

вказує числову перепустку, а також видає змінний жетон.

22. Під час несення служби на посту забороняється користуватися особистими засобами мобільного зв'язку (мобільні телефони, транкінгові та пейджингові засоби), аудіозапису, відео- та фотозйомки.

IX. Вартове приміщення, порядок доступу до нього та об'єкта, що охороняється. Дії начальника варти у разі нападу на вартове приміщення, виникнення пожежі, стихійного лиха

1. Вартове приміщення складається з загальної кімнати, кімнати начальника варти (його помічника), кімнати технічних засобів охорони (за необхідності), кімнати відпочинку, кімнати попередньої варти, приміщення (місця) приймання їжі, тамбура вартового приміщення.

2. Також у вартовому приміщенні мають бути передбачені інші місця: для обслуговування зброї, зберігання та сушіння одягу та взуття, господарський куточок, приміщення санітарно-побутового призначення (для вмивання, чищення взуття, паління, приймання їжі та туалет).

3. Площа вартового приміщення повинна відповідати санітарним нормам згідно з чисельністю особового складу варти. Кімнати вартових приміщень забезпечуються відповідним обладнанням, інвентарем та меблями. Вартове приміщення обладнується стаціонарним та резервним електричним освітленням. Вхідні двері вартового приміщення повинні зачинятися зсередини, мати засув, оглядове вікно (дверне вічко). Територія навколо вартового приміщення повинна бути огороджена парканом висотою не менше двох метрів, вхідна хвіртка надійно запиратися та мати дзвінок для виклику начальника варти. Вікна вартового приміщення повинні обладнуватися залізними гратами з розміром пройому 150 на 150 мм та діаметром стрижня не менше 10 мм. У разі якщо вікна вартового приміщення виходять за межі контрольованої території, вікна додатково обладнуються металевими віконцями, які зачиняються зсередини. Забезпечення вартового приміщення обладнанням, засобами зв'язку та сигналізації, інвентарем та меблями покладається на начальника органу Держприкордонслужби. Крім того, вартове приміщення повинно бути забезпечено достатньою кількістю вогнегасників на випадок виникнення пожежі, а також протипожежним інвентарем.

4. На вході до вартового приміщення має бути пристосування для чищення взуття від бруду. Перед входом до вартового приміщення обладнується захисна стінка, яка за своєю конструкцією повинна забезпечувати надійний захист особового складу в разі виходу його з вартового приміщення як з фронту, так і з боків.

5. Поза межами вартового приміщення обладнуються приміщення для переодягання особового складу, який заступає (змінюється) на варту.

6. У вартовому приміщенні підтримуються порядок і тиша. Особовому складові варти дозволяється писати, читати, грати в шахи та шашки, дивитися телепередачі та слухати радіо, приймати їжу та відпочивати у визначений час. Забороняється кричати, співати, грати на музичних інструментах та в азартні ігри, знімати спорядження. Куріння та чищення взуття проводяться у спеціально обладнаних місцях.

7. У вартовому приміщенні повинно бути завжди чисто. Крім цього, раз на місяць має проводитись дезінфекція вартового приміщення в дні, встановлені начальником органу Держприкордонслужби. Майданчик перед вартовим приміщенням повинен постійно утримуватися в чистоті. Від сутінок до світанку повинно бути ввімкнене електричне освітлення в приміщеннях варти та внутрішніх постах, у туалетах і коридорах, які ведуть у всі ці приміщення. Крім електричного освітлення, повинні бути запасні завжди заряджені акумуляторні батареї, а також гасові лампи. Температура повітря в приміщенні має бути не нижче + 18° C.

8. Контроль за утриманням у належному стані вартового приміщення покладається на начальника підрозділу ВОХОР.

9. У випадках будь-яких несправностей у вартовому приміщенні, а також при відсутності освітлення начальник варти доповідає черговому по органу Держприкордонслужби (його помічнику).

10. Вхід до вартового приміщення стороннім особам категорично забороняється.

11. Начальник варти протягом несення вартової служби відповідає за підтримання встановленого внутрішнього порядку у вартовому приміщенні.

12. Особовий склад варти не може залишати вартове приміщення без дозволу начальника варти.

13. У разі раптового погіршення стану здоров'я особового складу підрозділу ВОХОР, який заступив на службу, начальник варти, черговий КПП (парку), старший зміни охорони доповідає черговому по органу Держприкордонслужби.

14. Особовому складу варти, за винятком начальника варти та його помічника, забороняється першими вступати в розмову з особами, які прибули для перевірки.

15. Під час виклику варти "За зброю" весь особовий склад варти одягається, бере зброю й вишиковується всередині вартового приміщення за своїми номерами. Бронежилети, шоломи вартовим видаються за рішенням керівника органу Держприкордонслужби тільки у випадках загострення суспільно-політичної та криміногенної ситуації у місцях дислокації органів Держприкордонслужби, а також у разі отримання інформації про спроби нападу на військові об'єкти, які охороняються. Під час виведення варти з вартового приміщення (крім пожежі чи стихійного лиха) у ньому залишається помічник начальника варти, а там, де його немає, - один з вартових.

16. До вартового приміщення допускаються особи, що прибули для перевірки варти, для зміни варти, розпечатування та зняття об'єктів з-під охорони або для запечатування і здавання їх під охорону.

17. Безперешкодно до вартового приміщення допускаються начальник органу Держприкордонслужби, черговий по органу та його помічник, начальник відділу організації повсякденної діяльності, начальник та заступник начальника підрозділу ВОХОР. Про прибуття цих осіб начальник варти доповідає черговому по органу Держприкордонслужби.

18. Офіцери свого органу Держприкордонслужби допускаються до вартового приміщення при наявності службового посвідчення особи та разового посвідчення на право перевірки варти, виданого начальником органу Держприкордонслужби.

Інших осіб, що прибули для перевірки варти, начальник варти допускає до вартового приміщення при наявності письмового припису, підписаного посадовою особою органу Держприкордонслужби вищого рівня, за дорученням якої призначено здійснити перевірку, й тільки у супроводі чергового (його помічника) по органу Держприкордонслужби.

19. Особи, що прибули для розпечатування (запечатування) об'єктів, які охороняє варта, допускаються лише до тамбура вартового приміщення. Вони показують допуск для розпечатування, документ, який засвідчує особу прибулого, та особисту номерну металеву печатку.

Начальник варти перевіряє документи прибулого, допуск для розпечатування залишає у себе (постійний допуск повертає під час запечатування об'єкта), звіряє прізвище і посаду зі списком, який зберігають у вартовому приміщенні, а номерну металеву печатку - із зразками, робить запис у постовій відомості про розпечатування об'єкта, й разом з особою, що прибула для розпечатування (запечатування) об'єкта, ставить підпис під цим записом.

Наприклад:

"26 грудня 2013 року в 9 год. 25 хв. згідно з допуском N 34 сховище зберігання N 1 склад зберігання спеціальних засобів розпечатане (запечатане)".

Допуск на об'єкт дає начальник варти з точним додержанням вимог, зазначених у Табелі постів.

20. Список осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) ті чи інші об'єкти, оголошується наказом органу Держприкордонслужби.

Зразки допусків зі справжніми підписами, список осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) ті чи інші об'єкти, а також зразки зліпків із печаток (відбитки пломб) засвідчує перший заступник начальника органу Держприкордонслужби - начальник штабу, й вони мають зберігатися у вартовому приміщенні.

21. Якщо об'єкт розпечатується не більше як на одну годину, чатовий з поста не знімається. У разі розпечатування об'єкта більш як на годину начальник варти діє згідно із вказівками, зазначеними у Табелі постів.

Несення служби чатовими з охорони та оборони складів забезпечення (зберігання) спеціальними засобами здійснюється цілодобово незалежно від того, розпечатано склад забезпечення (зберігання) спеціальними засобами чи ні. Зняття чатового з поста у разі розпечатування складу забезпечення (зберігання) спеціальними засобами заборонено.

22. Особи, які прибули для вирішення будь-яких інших питань, а також для установлення або ремонту засобів зв'язку, сигналізації, освітлення, опалення і з інших господарських питань, допускаються начальником варти у вартове приміщення після пред'явлення службового посвідчення в присутності чергового по органу Держприкордонслужби.

23. Під час зміни варт ніхто не допускається до вартового приміщення й до об'єктів, які охороняються, за винятком осіб, які прибули для перевірки варт.

24. Перевірка організації несення служби вартою проводиться:

начальником варти - не менше двох разів на добу, з них - один раз у нічний час;

начальником підрозділу ВОХОР (заступником) - два рази на тиждень (з них один раз уночі);

начальником органу Держприкордонслужби та його заступниками - не менше одного разу на тиждень;

офіцерами органу Держприкордонслужби - згідно з графіком, який складається щомісяця, за рішенням начальника органу Держприкордонслужби при наявності разової перепустки на право перевірки варти.

25. Осіб, які перевіряють несення служби чатовими, повинен супроводжувати начальник варти або його помічник.

У вартах перевіряються:

наявність особового складу, зброї та боєприпасів до неї та спеціальних засобів активної оборони складу варти;

готовність варти до виконання раптово виникаючих завдань, стан внутрішнього порядку, знання обов'язків та їх практичне виконання складом варти, несення служби на постах;

відповідність обладнання вартового приміщення і постів вимогам, визначеним законодавством України, в тому числі цим Положенням, справність технічних засобів охорони, засобів зв'язку, освітлення та протипожежного захисту.

Особи, які перевіряють несення служби, зауважень чатовому не роблять. Усі зауваження, недоліки та результати перевірки вони записують у постову відомість.

26. Забороняється перевіряти несення служби чатовими прихованим наближенням до поста, спробами відібрати у чатового зброю та іншими діями, які можуть призвести до нещасних випадків.

27. У разі нападу на об'єкти, що охороняються, під час стихійного лиха та пожежі варта діє відповідно до інструкцій, затверджених начальником органу Держприкордонслужби. У всіх випадках начальник варти зобов'язаний підняти варту за командою "За зброю" та за необхідності діяти відповідно до Плану посилення охорони об'єктів варти, що охороняються.

За потреби начальник варти видає особовому складу варти бронежилети, шоломи, відкриває ящики із запасом патронів та видає вартовим.

28. У разі отримання сигналу тривоги начальник варти негайно:

з'ясовує обстановку на об'єкті;

вживає заходів для посилення охорони об'єкта;

приймає рішення з урахуванням обстановки, що склалася;

доповідає черговому по органу Держприкордонслужби про обстановку на об'єкті, вжиті заходи і прийняті рішення, далі діє за його вказівками.

29. Під час стихійного лиха начальник варти наказує чатовим переміститися у безпечне місце, звідки вони могли б далі спостерігати за об'єктом, який охороняють, та вживає заходів щодо врятування майна, яке охороняється.

30. Гасіння пожежі, що виникла на об'єкті, який охороняється, або у вартовому приміщенні, начальник варти організовує силами варти, водночас доповідає черговому по органу Держприкордонслужби і вживає заходів щодо врятування майна.

У разі виникнення пожежі на технічній території об'єкта, що охороняється, або на об'єкті, який має зовнішню і внутрішню огорожу, а також біля нього начальник варти доповідає про це черговому по органу Держприкордонслужби.

Весь склад варти повинен знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння, вміти ними користуватися, а також порядок дій і свої обов'язки під час гасіння пожежі.

31. Якщо сигнал тривоги з навчальною метою поданий особою, яка здійснює перевірку організації і несення служби вартою, начальник варти діє у межах обстановки, запропонованої перевіряючою особою.

32. Обладнання території об'єктів, що охороняються, постів та місць несення внутрішньої служби та місць несення служби охоронною зміною здійснюється відповідно до додатка 4 до Статуту гарнізонної та вартової служби, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV, додатка 7 до Статуту внутрішньої служби, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV.

X. Організація внутрішньої служби, служби з охорони військових містечок, охорони адміністративних будівель та об'єктів органів Держприкордонслужби

1. З метою організації внутрішньої служби щодо забезпечення пропускного режиму на територію органу Держприкордонслужби, здійснення контролю за входом (виходом), вивезенням (ввезенням) будь-якого майна, для несення служби в парках та стоянках автомобільної техніки, забезпечення збереження зданих під охорону сховищ, майна, техніки на відкритих майданчиках зі складу підрозділу ВОХОР призначаються контролери, які підпорядковуються черговому КПП (парку).

2. В органах Держприкордонслужби, де відповідно до організаційно-штатної структури неможливо призначати чергового КПП з числа військовослужбовців, із числа найбільш підготовлених стрільців підрозділу ВОХОР визначаються контролери, які виконують функції чергового КПП та підпорядковуються черговому по органу Держприкордонслужби.

3. Для забезпечення охорони військових містечок, адміністративних будівель, окремих об'єктів, сховищ державних архівів, особливо важливих приміщень, де зберігаються кошти, зброя, та приміщень зі зберіганням архівних документів, із складу стрільців підрозділу ВОХОР може призначатися зміна охорони (сторожова група), до складу якої входять старші змін охорони та охоронці (старші сторожових груп та сторожа).

4. Зміна охорони (сторожова група) може призначатися також і для охорони військових містечок, адміністративних будівель та окремих об'єктів органів Держприкордонслужби, де неможливо організувати службу добового наряду.

5. Кількість особового складу зміни охорони (сторожової групи) визначається залежно від кількості об'єктів, що охороняються.

6. За рішенням начальника органу Держприкордонслужби зміна охорони (сторожова група) може озброюватися штатною зброєю або пістолетами (револьверами) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та іншими спеціальними засобами активної оборони.

7. За організацію, несення служби контролерами, змінами охорони, сторожовими групами відповідає начальник органу Держприкордонслужби та начальник підрозділу ВОХОР.

8. Особовий склад контролерів, змін охорони, сторожових груп щоденно призначається наказом начальника органу Держприкордонслужби.

XI. Застосування фізичної сили, зброї та інших спеціальних засобів активної оборони

1. Застосуванню фізичної сили, зброї та спеціальних засобів активної оборони має передувати попередження про намір їх використання.

Без попередження фізичну силу, зброю, спеціальні засоби активної оборони можуть застосовувати у разі нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування фізичної сили, зброї, спеціальних засобів активної оборони вони не повинні перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на чатових, контролерів, зміну охорони обов'язків, і мають зводити до мінімуму можливість завдання шкоди здоров'ю. У разі заподіяння особі шкоди особовий склад варти, контролери повинні забезпечити в найкоротший термін надання необхідної домедичної допомоги потерпілому.

Заборонено застосовувати фізичну силу, службових собак, спеціальні засоби активної оборони та зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з явно вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, який загрожує життю і здоров'ю особового складу варти чи захисту об'єкта, що охороняється, або збройного нападу чи збройного опору з їх боку.

Про застосування фізичної сили, зброї, спеціальних засобів активної оборони чатовий доповідає начальникові варти, начальник варти - черговому по органу Держприкордонслужби, охоронець доповідає старшому зміни охорони, старший зміни охорони - черговому по органу Держприкордонслужби.

Про застосування фізичної сили, зброї, спеціальних засобів активної оборони контролер доповідає черговому КПП (парку), черговий КПП (парку) - черговому по органу Держприкордонслужби.

Про застосування службових собак вожатий службових собак доповідає начальнику варти, начальник варти - черговому органу Держприкордонслужби.

2. Спеціальні засоби активної оборони застосовуються для відбиття нападу на працівників ВОХОР, об'єкт, який вони охороняють, а також з метою припинення протиправних дій, правопорушень, подолання протидії законним вимогам працівників ВОХОР, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників ВОХОР, або осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, якщо інші способи були застосовані та виявилися не дієвими.

Перед застосуванням спеціальних засобів активної оборони повинно бути зроблене попередження про їх застосування. Якщо порушник після попередження не виконує вимог чатового, контролера, проти нього застосовуються спеціальні засоби активної оборони.

Працівники ВОХОР під час несення служби застосовують спеціальні засоби активної оборони без попередження у разі відбиття раптового нападу на них.

Під час несення служби працівники ВОХОР зобов'язані:

не допускати завдання ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевих органах;

при застосуванні пістолетів (револьверів) під патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, газових балончиків керуватися обмеженнями щодо мінімальної відстані застосування, які визначаються технічними характеристиками для конкретного виду спеціального засобу;

у разі застосування наручників здійснювати періодичну (не менше як через 2 години) перевірку стану фіксації замків.

Рішення про застосування спеціальних засобів активної оборони приймається кожним працівником ВОХОР самостійно, зважаючи на оцінку обстановки, що склалася.

Забороняється застосовувати спеціальні засоби активної оборони у випадках, коли при застосуванні спеціальних засобів активної оборони можуть бути травмовані інші особи.

3. Чатовий застосовує зброю без попередження у разі явного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.

Усіх осіб, які наближаються до поста або забороненої зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком: "Стій, назад!" або "Стій, обійти справа (зліва)".

У разі невиконання особою, яка наближається до поста або забороненої зони, цієї вимоги чатовий попереджує порушника вигуком: "Стій, стрілятиму" і негайно викликає начальника варти або його помічника. Якщо порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і робить попереджувальний постріл угору.

Якщо порушник не виконує вимоги і після цього та намагається проникнути на пост чи на об'єкт, який охороняють (перетнути заборонену зону), чатовий застосовує зброю.

В умовах поганої видимості, коли з відстані, що вказують у Табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста або забороненої зони, та у разі невідповідності цифр встановленої числової перепустки чатовий зупиняє їх вигуком: "Стій, хто йде?". Якщо відповіді немає, то чатовий попереджає: "Стій, стрілятиму!" і затримує порушників або діє в порядку, визначеному в абзацах третьому та четвертому цього пункту.

Про затримання порушника чатовий в будь-який зручний для нього спосіб повідомляє у вартове приміщення, не послабляючи уваги, продовжує охороняти об'єкт, який йому доручено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь: "Іде начальник варти (помічник)", чатовий наказує: "Начальник варти (помічник) до мене, решта - на місці". За необхідності чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався, справді начальник варти (помічник начальника варти), чатовий допускає до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником), виявився невідомим або якщо особи, які перебувають з ним, не виконують вимогу чатового залишатися на місці, чатовий попереджає порушників вигуком: "Стій стрілятиму!". У разі невиконання порушниками цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу вгору.

У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв'язку чи сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти пострілом угору.

Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов'язані повідомити про це за допомогою засобів зв'язку начальника варти і посилити пильність, а при можливості - надати вогневу підтримку.

Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і давати відповідну вказівку складу варти у разі явного нападу на об'єкти, які охороняють, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (з постів). У інших випадках до застосування зброї він повинен голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

XII. Застосування службових собак в охороні об'єктів Держприкордонслужби

1. Безпосередню роботу зі собаками проводить вожатий службових собак, за яким закріплюються собаки (далі - вожатий).

2. Категорично заборонено:

без дозволу начальника кінологічної служби штабу органу Держприкордонслужби розташування прибулих собак або переведення їх з однієї клітки в іншу;

розпалювання у місцях розміщення собак багаття;

куріння та вживання їжі під час догляду за собаками;

утримування у місцях розміщення собак інших тварин або птахів;

доступ до собак сторонніх осіб;

перебування у місцях розміщення собак у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

3. Перед залученням до служби у складі варти собак необхідно за 1 - 2 години до цього нагодувати. Годівлю собак проводить вожатий. Вожатий попередньої варти під час передачі собак вожатому нової варти повідомляє про час останньої годівлі, яка повинна бути проведена не пізніше ніж за 1 години до заступання нової варти.

4. Тривалість перебування собаки на посту не повинна перевищувати 12 годин на добу, а за температури повітря -20° C й нижче - 6 годин, про що начальник варти робить запис у Постовій відомості.

5. Відсторонення собаки від служби по хворобі здійснюється за висновком спеціаліста ветеринарної медицини органу Держприкордонслужби.

6. Розставляє собак на пости (знімає з постів) вожатий за розпорядженням начальника варти.

7. Вожатий перед розставленням собак на пости повинен перевірити справність шлейок, нашийників, повідків та ланцюгів, виявлені несправності усунути.

8. Виведення собак на пости здійснюється на повідках або ланцюгах, пристебнутих до нашийників, утримуючи собак поруч себе, причому одночасно ведуть не більше двох собак, які мають бути в намордниках і в шлейках (намордник із собаки скидається і відстібається поводок від нашийника після перевірки обладнання поста і прикріплення вартового ланцюга до шлейки собаки).

Про розстановку, зняття й заміну собак на постах начальник варти робить запис у Постовій відомості.

9. З метою уникнення укусів людей забороняється влаштування постів і використання собак у місцях інтенсивного руху людей, поблизу тротуарів чи під'їздів до адміністративних будівель та житлових будинків.

Пости собак повинні знаходитись на такій відстані від чатового, яка забезпечує чутність гавкання собак. Пости собак встановлюються суцільною лінією по внутрішньому периметру території об'єкта, що охороняється, не ближче 3 - 4 м від загорожі попереду стежки наряду на відстані не менше 8 - 15 м.

10. Рішення про застосування собаки приймається особисто вожатими з урахуванням обстановки, яка склалася.

11. Заборонено застосовувати собаку у випадках, коли при затриманні порушника собакою можуть бути травмовані інші особи.

12. У всіх випадках, крім відбиття раптового нападу на працівників ВОХОР, перед застосуванням собаки повинно бути зроблене попередження не менше як 2 рази: "Стій! Пускаю собаку!".

13. У випадку нанесення собакою покусів затриманому обов'язково надається домедична допомога і викликаються медичні працівники.

14. При супроводженні затриманого в службове приміщення охорони вожатий з собакою йде на відстані 2 - 3 м збоку чи ззаду, при цьому собака знаходиться на поводі з лівого боку від вожатого службових собак.

15. Затриманих продовжують утримувати за допомогою собаки до прибуття резервної групи зі складу варти або наряду міліції на відстані 2 - 3 м від затриманого. При цьому собаці дається команда "Стережи!".

16. Вожатий зі службовими собаками може залучатися до участі в патрулюванні території з метою виявлення осіб, що порушують внутрішньооб'єктовий та пропускний режими.

Під час патрулювання чи обходу собаку ведуть на поводі.

У разі виявлення під час патрулювання з використанням собак осіб, які порушили внутрішньооб'єктовий або пропускний режим, вожатий пропонує порушникам пройти у вказаному ним напрямку (до КПП органу Держприкордонслужби). Вожатий з собакою супроводжує порушників на відстані 2 - 3 метрів збоку чи ззаду, при цьому собака знаходиться на поводі з лівої сторони від вожатого.

У разі невиконання цієї вимоги вожатий попереджає порушника про намір застосування з метою його затримання собаки і діє у порядку, визначеному пунктами 6 - 9 розділу VII цього Положення.

(абзац четвертий пункту 16 розділу XII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

XIII. Заходи безпеки праці

1. З метою запобігання нещасним випадкам особовий склад підрозділів ВОХОР зобов'язаний знати і точно виконувати правила особистої безпеки, вимоги інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, а також надання домедичної допомоги, що проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством.

2. Працівники підрозділів ВОХОР зобов'язані щороку під час підбиття підсумків проходити перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та надання домедичної допомоги, в обсязі посадових обов'язків. Результати перевірки вносяться до журналу обліку професійної підготовки особового складу підрозділу ВОХОР.

3. У вартовому приміщенні (кімната для вартових, які перебувають у резерві) на вартовому містечку та у класах (місцях) підготовки варт, контролерів мають бути розміщені інструкції з охорони праці.

4. Особовий склад підрозділу ВОХОР зобов'язаний знати і дотримуватися правил особистої і загальної гігієни, вміти надавати домедичну допомогу собі й іншим потерпілим.

XIV. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів ВОХОР Держприкордонслужби

1. Матеріально-технічне забезпечення працівників ВОХОР здійснюється органом Держприкордонслужби, у штаті якого вони перебувають.

2. Забезпечення підрозділів ВОХОР спеціальною технікою і обладнанням, спецодягом, засобами зв'язку, вогнепальною зброєю, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством України.

3. Під час виконання службових обов'язків особовий склад підрозділу ВОХОР зобов'язаний носити форму одягу.

У літній час при холодному вітрі й дощі зміни вирушають на пости в куртках утеплених. При температурі повітря вище +15° C градусів у затінку змінам дозволено залишати куртки утеплені на вішаку у вартовому приміщенні.

Постовий кожух одягають і знімають лише під час зміни на посту.

У разі негоди зміни виходять на пости в плащах прогумованих.

Плащі прогумовані на постах чатові скидають (одягають) у разі потреби.

Валянки взувають у вартовому приміщенні.

Кожухи й валянки дозволено носити за температури повітря нижче -5° C і при холодному вітрі.

Чатові всередині опалюваних приміщень за температури повітря не нижче +18° C мають бути без курток утеплених. На час перебування на постах куртки утеплені вішають у спеціально відведеному для цього місці.

Плащі прогумовані та валянки після повернення з постів знімають і просушують.

4. Для теоретичної та практичної підготовки підрозділів ВОХОР до несення служби створюється навчально-матеріальна база, яка складається з:

вартового містечка, яке включає: майданчик для шикування особового складу варти, контролерів та зміни охорони, спостережну вишку, постовий грибок, окопи для стрільби, пожежний щит із засобами гасіння пожежі, місце для тренування заряджання-розряджання зброї, макети дверей, на яких вивішується порядок опечатування об'єктів, майданчик для відпрацювання зміни чатових. Вартове містечко має бути обладнано стендом з необхідною документацією та плакатами, макетом у зменшених розмірах ділянки охоронної зони з усіма її елементами;

класу (місця) підготовки варт, контролерів, змін охорони, сторожових груп, яке має бути обладнано: електрифікованим макетом місцевості, класною дошкою, документами щодо організації та несення служби ВОХОР, витягом з табеля постів, папками з документацією, яка стосується обов'язків посадових осіб варти, заходів безпеки, порядку застосування зброї, а також столами, стільцями, телевізійною, відео-, радіоапаратурою.

XV. Службова документація підрозділу ВОХОР Держприкордонслужби

1. У кожному органі Держприкордонслужби для підрозділів ВОХОР відпрацьовується та ведеться службова документація.

2. У начальника підрозділу ВОХОР:

Книга закріплення зброї та боєприпасів підрозділу ВОХОР, форма якої наведена у додатку 20 до цього Положення;

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

іменний список особового складу підрозділу ВОХОР;

журнал обліку професійної підготовки особового складу підрозділу ВОХОР;

тематичний план проведення занять на місяць;

графік несення служби;

графік відпусток;

Облік робочого часу особового складу підрозділу ВОХОР.

3. У начальника варти:

опис документів, що їх приймає начальник варти;

опис майна, яке знаходиться у вартовому приміщенні, та опис майна, яке знаходиться у кімнаті начальника варти;

інструкція начальника варти щодо організації охорони об'єктів;

інструкція начальника варти щодо дій в особливих умовах;

Табель постів;

схема постів;

Постова відомість;

план (схема) посилення охорони об'єктів варти;

відомість видачі боєприпасів чатовим;

Бойовий розподіл варти, форма якого наведена у додатку 21 до цього Положення;

Допуск для розпечатування об'єкта, форма якого наведена у додатку 22 до цього Положення;

Разове посвідчення на право перевірки варти та письмовий припис Адміністрації Державної прикордонної служби України на право перевірки варти, форма якого наведена у додатку 23 до цього Положення;

зразок зліпків з печаток (відбитків пломб);

список посадових осіб, які мають право розпечатувати об'єкти.

4. Книги і журнали, які ведуться в підрозділі ВОХОР, прошнуровуються, пронумеровуються, скріпляються печаткою органу Державної прикордонної служби України та ставляться на облік у підрозділі ведення загального діловодства цього органу.

5. Всі документи начальника варти зберігаються в металевій шафі, ключі від якої має тільки начальник варти.

6. Документи, необхідні для інструктажу варти: Табель постів, схема охорони об'єкта, інструкції, зразки перепусток, повинні знаходитись у кімнаті начальника варти на стендах.

7. З урахуванням конкретної обстановки та умов охорони в органах Держприкордонслужби за рішенням керівника органу Держприкордонслужби для підрозділу ВОХОР може розроблятися додаткова документація.

XVI. Загальні права та обов'язки працівників ВОХОР

1. Працівники ВОХОР під час здійснення функцій з охорони об'єктів, забезпечення пропускного режиму, охорони військового містечка, адміністративних будівель та об'єктів мають право:

перевіряти в осіб документи, пред'явлення яких є необхідним за правилами допуску до об'єкта та здійснення пропуску на територію органу Держприкордонслужби;

з метою припинення правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронюваний об'єкт, охорону об'єкта або порушення вимог установленого пропускного режиму:

вживати заходів відповідно до законодавства щодо затримання осіб, які нападають на об'єкт, що охороняється, або на охорону об'єкта, а також порушують установлений пропускний режим;

доставляти таких осіб у службове приміщення ВОХОР (чергового по органу Держприкордонслужби);

застосовувати зброю та спеціальні засоби активної оборони у порядку та випадках, передбачених статтями 195 - 198, 202 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV, та цим Положенням.

2. Працівники ВОХОР зобов'язані:

працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження начальника органу Держприкордонслужби;

додержуватися трудової дисципліни, вимог законодавства України про охорону праці;

забезпечувати цілісність і схоронність об'єктів та майна, прийнятих під охорону;

припиняти будь-які посягання на об'єкт, що охороняється, осіб, які працюють на об'єктах, порушення режиму роботи об'єкта або спеціальної зони його охорони;

утримувати зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони і засоби зв'язку в постійній готовності для негайного застосування та використання за призначенням;

належним чином виконувати свої службові обов'язки з охорони та оборони об'єкта (поста), охорони військового містечка, адміністративних будівель та об'єктів, не відволікатися, не залишати зброї та спеціальних засобів і нікому їх не передавати, включаючи осіб, яким вони підпорядковані;

зберігати таємницю, що охороняється законом, а також інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома у процесі виконання службових обов'язків;

подавати пропозиції щодо надійної організації охорони об'єктів органу Держприкордонслужби;

суворо дотримуватися правил особистої безпеки, вимог до охорони праці та пожежної безпеки;

доповідати у встановленому порядку про протиправні дії стосовно осіб, які:

порушують встановлені правила протипожежної безпеки на об'єкті, що охороняється на місці несення служби на КПП, парку, по охороні об'єктів, військових містечок та адміністративних будівель;

створюють загрозу особистій безпеці осіб, які працюють на об'єкті;

перешкоджають особовому складу ВОХОР здійснювати функції з охорони об'єкта, несення служби на контрольно-пропускному пункті, парку, охорони військових містечок та адміністративних будівель або посадовим особам органів Держприкордонслужби виконувати службові обов'язки.

3. За невиконання або неналежне виконання покладених на особовий склад ВОХОР обов'язків, перевищення наданих їм прав і повноважень винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. Ніхто, крім уповноважених наказами начальника органу Держприкордонслужби посадових осіб, не має права втручатися в діяльність підрозділу ВОХОР.

5. Законні вимоги працівника ВОХОР під час виконання ним службових обов'язків є обов'язковими для виконання іншими особами.

6. Ніхто не має права принижувати особисту гідність працівника ВОХОР або примусити його здійснювати функції, не передбачені цим Положенням.

XVII. Службові обов'язки працівників підрозділу ВОХОР

1. Начальник підрозділу ВОХОР

1. Начальник підрозділу ВОХОР є прямим начальником усього особового складу підрозділу.

2. Він підпорядковується начальнику відділу організації повсякденної діяльності, виконує його вказівки та свої функціональні обов'язки в межах, визначених трудовим договором та посадовою інструкцією начальника підрозділу ВОХОР. В органах Держприкордонслужби, де начальник відділу організації повсякденної діяльності по організаційно-штатній структурі відсутній, виконує вказівки начальника органу Держприкордонслужби, а з питань організації несення вартової та служби на КПП, парках, з охорони військових містечок, адміністративних будівель, об'єктів - начальника штабу цього органу.

3. Начальник підрозділу ВОХОР відповідає за:

організацію та несення служби особового складу підрозділу ВОХОР;

постійну готовність до дій особового складу підрозділу ВОХОР, зброї, спеціальних засобів активної оборони та індивідуального захисту, засобів пожежогасіння, які є на забезпеченні підрозділу ВОХОР;

підтримання морально-психологічного стану і трудової дисципліни особового складу підрозділу ВОХОР;

облік зброї та боєприпасів до неї, спеціальних засобів активної оборони та майна підрозділу ВОХОР;

навчання особового складу підрозділу ВОХОР;

правильне використання технічних засобів охорони та здійснення контролю за їх справністю;

виконання заходів охорони праці під час несення служби особовим складом підрозділу ВОХОР;

дотримання особовим складом ВОХОР правил носіння встановленої форми одягу.

4. Начальник підрозділу ВОХОР зобов'язаний:

брати участь у розробці документації з питань організації служби ВОХОР;

брати участь у роботі комісії щодо перевірки готовності об'єктів до прийняття під охорону;

контролювати виконання особовим складом ВОХОР вимог начальника органу Держприкордонслужби з питань порядку допуску до об'єктів, що охороняються, та здійснення пропуску на територію органу;

здійснювати контроль за веденням необхідної службової документації;

планувати службову діяльність підрозділу ВОХОР;

щодня проводити інструктаж варти, контролерів та змін охорони;

щодня доповідати начальнику відділу організації повсякденної діяльності про результати служби підрозділом ВОХОР;

не рідше одного разу на тиждень перевіряти несення служби вартою, службу контролерів та змін охорони щодня;

у разі виявлення або отримання відомостей про порушення, допущені працівниками ВОХОР, доповідати про це начальнику відділу організації повсякденної діяльності і вживати заходів щодо їх припинення;

при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкті, охорону об'єкта або порушення вимог установленого пропускного режиму доповідати черговому по органу Держприкордонслужби;

особисто бути присутнім під час зміни варти, отримання (здачі) зброї та спеціальних засобів активної оборони особовим складом ВОХОР;

не рідше одного разу на місяць особисто перевіряти наявність і стан зброї та боєприпасів підрозділу ВОХОР, про що робити запис у книзі огляду, перевірки наявності, стану зберігання зброї та боєприпасів;

проводити з особовим складом заняття згідно із програмою підготовки працівників підрозділів воєнізованої охорони органів Держприкордонслужби;

знати ділові та морально-психологічні якості всього особового складу підрозділу;

разом з фахівцями кадрових підрозділів та підрозділів по роботі з персоналом органу Держприкордонслужби забезпечувати якісний добір особового складу для підрозділу ВОХОР;

надавати начальнику відділу організації повсякденної діяльності пропозиції для заохочення, накладення стягнень на підлеглих працівників;

створювати умови щодо поліпшення стану трудової дисципліни, створення умов для роботи та несення вартової, внутрішньої служби, удосконалення охорони об'єкта, застосування технічних засобів охорони та засобів пожежної сигналізації та вирішення інших питань службової та повсякденної життєдіяльності підрозділу ВОХОР;

складати і своєчасно подавати начальнику відділу організації повсякденної діяльності в установленому порядку заявки на зброю та боєприпаси до неї, спеціальні засоби активної оборони, майно, форму одягу;

стежити за утриманням та правильною експлуатацією службово-побутових приміщень підрозділу;

доповідати черговому по органу Держприкордонслужби про проведення робіт на території об'єкта, що охороняється, органу Держприкордонслужби, якщо вони ведуться з порушенням правил пожежної безпеки або можуть спричинити виникнення пожеж, вибухів, аварій;

організовувати підбиття підсумків несення вартової служби, служби на КПП, парку змінами охорони:

щодоби - особисто;

щомісяця - на загальних зборах підрозділу ВОХОР за участю начальника відділу організації повсякденної діяльності;

заповнювати іменний список особового складу підрозділу ВОХОР в межах, потрібних для організації діяльності підрозділу.

5. Заступник начальника підрозділу ВОХОР є прямим начальником для усього особового складу підрозділу ВОХОР і підпорядкований безпосередньо начальнику підрозділу ВОХОР. За відсутності начальника підрозділу ВОХОР виконує його обов'язки.

Заступник начальника підрозділу ВОХОР відповідає за організацію вартової служби, облік особового складу, зброї, боєприпасів та іншого майна підрозділу ВОХОР.

6. Заступник начальника підрозділу ВОХОР зобов'язаний:

брати участь у розробленні службових документів з питань організації служби ВОХОР;

контролювати несення служби вартою, контролерами КПП (парку), змінами охорони, за відсутності начальника підрозділу ВОХОР - за зміною варт, а також видавання (здавання) зброї та спеціальних засобів активної оборони та індивідуального захисту працівникам ВОХОР;

проводити заняття з особовим складом підрозділу, а також здійснювати контроль за ходом навчання, вести журнал обліку занять;

не рідше одного разу на місяць особисто перевіряти наявність і стан зброї та боєприпасів підрозділу ВОХОР, про що робити запис у книзі огляду, перевірки наявності, стану зберігання зброї та боєприпасів. Забезпечувати надійність їх зберігання та боєздатність, стежити за справністю технічних засобів охорони та засобів пожежної сигналізації, а також правильністю їх експлуатації;

перевіряти підготовку особового складу варти до несення служби та проводити її інструктаж. Не менш як двічі на тиждень (з них один раз уночі) перевіряти несення служби вартою;

у разі виявлення порушень, допущених працівниками ВОХОР, доповідати про це начальникові підрозділу ВОХОР;

при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, охорону об'єкта або порушення вимог установленого пропускного режиму доповідати начальнику підрозділу ВОХОР;

доповідати черговому по органу Держприкордонслужби про проведення робіт на території об'єкта, що охороняється, органу Держприкордонслужби, якщо вони ведуться з порушенням правил пожежної безпеки або можуть спричинити виникнення пожеж, вибухів, аварій;

за відсутності начальника підрозділу ВОХОР відповідати за організацію та несення служби підрозділом ВОХОР.

7. Вожатий службових собак підпорядковується начальникові ВОХОР та його заступнику.

Він відповідає за догляд, підготовку та використання собак для охорони об'єктів, забезпечення вчасного проведення господарських і зооветеринарних заходів із збереження та утримання службових собак, належне тримання блокпостів вартових собак і справність їхнього спорядження.

8. Вожатий службових собак зобов'язаний:

особисто працювати із собаками підрозділу ВОХОР;

постійно підвищувати робочі якості службових собак підрозділу;

особисто здійснювати виставлення собак у нічний час на пости;

постійно підвищувати свою професійну майстерність, вивчати поведінку закріплених за підрозділом собак та оцінювати їх готовність до несення служби;

виконувати заходи протипожежної безпеки в приміщеннях, у яких утримуються службові собаки;

виконувати правила утримання та догляду за службовими собаками і вказівки начальника ветеринарної служби органу Держприкордонслужби (лікаря, фельдшера);

підтримувати санітарний стан приміщень, у яких утримуються службові собаки, відповідно до санітарних норм та правил;

своєчасно готувати пропозиції начальнику підрозділу ВОХОР щодо забезпечення спорядженням для собак і предметами догляду за ними;

постійно вивчати теорію дресирування і правила застосування службових собак, впроваджувати нові методики дресирування, тренування та застосування службових собак;

знати найбільш поширені хвороби та ознаки захворювання собак, а також методи надання їм первинної медичної допомоги;

отримувати, зберігати та здійснювати облік виданих продуктів для приготування кормів і годівлі собак;

вчасно годувати службових собак і забезпечувати зберігання та ремонт їх спорядження;

проводити вигул службових собак, а також їх догляд;

брати постійну участь у проведенні профілактичних, оздоровчих і лікувальних заходів;

безпосередньо працювати із закріпленими за підрозділом службовими собаками;

проводити тренувальні заняття із службовими собаками підрозділу;

вживати невідкладних заходів для надання домедичної допомоги службовим собакам при травмах або захворюваннях;

перед розстановкою вартових собак на пости перевіряти справність спорядження вартових собак;

вживати заходів до негайного усунення виявлених на постах несправностей (обрив троса або ланцюга, заплутування собаки);

своєчасно розставляти (знімати) собак на (з) пости (ів);

знати чисельність і точне розміщення блокпостів вартових собак, умови несення служби на них та поведінку собак на постах;

вести облік і звітність щодо використання службових собак, аналізувати результати, розробляти та здійснювати заходи для підвищення ефективності використання службових собак;

знати організаційні вимоги з охорони об'єктів і роботи КПП; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення; територію об'єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок і способи встановлення зв'язку з ними.

9. Начальник варти є прямим начальником для всього особового складу варти. Під час несення вартової служби підпорядкований начальникові органу Держприкордонслужби, черговому по органу та його помічнику.

10. Начальник варти відповідає за:

своєчасне прибуття складу варти на заняття та розвід;

організацію несення служби особовим складом варти;

надійність охорони доручених йому об'єктів, матеріальних цінностей та дотримання вимог пожежної безпеки на охоронюваних об'єктах;

дотримання вимог пропускного та об'єктового режимів на охоронюваних об'єктах;

дисципліну та зовнішній вигляд особового складу під час несення вартової служби.

11. Начальник варти під час несення служби зобов'язаний:

керуватися цим Положенням, наказами МВС, Адміністрації Держприкордонслужби України, начальника органу Держприкордонслужби;

знати завдання варти, інструкцію начальника варти, обов'язки всіх посадових осіб варти, порядок застосування та використання зброї, засобів активної оборони та службових собак, а також правила експлуатації наявних технічних засобів охорони і пожежної безпеки;

вимагати від особового складу варти знання і неухильне виконання ними їхніх обов'язків;

знати розташування охоронюваних об'єктів, територію органу, найбільш небезпечні ділянки охорони, кількість технічних засобів охоронної і пожежної сигналізації, кількість та місця розташування точок зв'язку, системи водопостачання і розташування постів, що охороняються службовими собаками;

перевіряти візуально разом із начальником попередньої варти стан зазначених об'єктів, справність освітлення, стан огорожі та окопів;

організовувати вивчення та роз'яснення особовому складу варти службових завдань з охорони об'єкта, звертаючи увагу на чітке знання, правильне розуміння і точне виконання ними своїх обов'язків, виконання вимог цього Положення та на необхідність постійної бойової готовності, пильності й ініціативи під час виконання службових обов'язків, а також виконання вимог інструкції з охорони праці;

заступаючи на службу, прийняти за описом документи, опечатані сейфи та ящик із запасом бойових патронів варти, ключ від нього, обладнання й засоби зв'язку і переконатися у справності охоронної та пожежної сигналізації;

робити записи в постовій відомості про всі виявлені несправності на постах і доповідати черговому по органу Держприкордонслужби;

організовувати несення служби з охорони об'єктів органу з урахуванням обставин, що склалися, часу доби, погоди, стану засобів охоронної і пожежної сигналізації згідно з вказівками чергового по органу Держприкордонслужби, за необхідності вживати заходів для посилення охорони об'єктів;

направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання вартовими своїх обов'язків і нагадувати їм про особливості несення служби на кожному посту;

ретельно перевіряти під час прийняття під охорону цілісність печаток (пломб) на сховищах, складах, боксах та інших приміщеннях, звіряючи відбитки печаток, пломб із зразками, які є у вартовому приміщенні;

складати та кожного разу після прибуття зміни з поста проводити бойовий розподіл особового складу варти на резервні групи й ставити перед ними завдання на випадок нападу, пожежі, стихійного лиха;

стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп, справністю технічних засобів охорони, засобів зв'язку, утриманням зброї та боєприпасів особовим складом варти, за додержанням правил заряджання і розряджання зброї та заходів безпеки при цьому, а також за тим, щоб усі вартові, які прямують на пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі, засоби мобільного зв'язку тощо;

у разі виникнення надзвичайних ситуацій у варті (напад, пожежа, стихійне лихо) діяти відповідно до бойового розподілу варти і залежно від обстановки вживати відповідних заходів;

здійснювати приймання об'єктів під охорону в присутності чатового та матеріально відповідальної особи, яка здає їх під охорону;

особисто проводити перевірки з метою забезпечення пильності під час несення служби чатовим, особливо у нічний час, вихідні й святкові дні та в непогоду, шляхом перевірки всього маршруту, а також стану технічних засобів охорони і наявності засобів пожежогасіння, роблячи про результати перевірок відповідний запис у постовій відомості;

постійно мати при собі споряджену зброю;

вимагати від особового складу варти точного виконання своїх обов'язків;

забезпечувати охорону об'єкта шляхом виставлення додаткових постів у разі несправності засобів охоронної сигналізації та до відновлення її роботоздатності;

стежити за зберіганням зброї, боєприпасів, обладнання, інвентарю, а також за додержанням установленого порядку та чистоти у вартовому приміщенні;

про кожний випадок застосування зброї особовим складом варти негайно доповідати черговому по органу Держприкордонслужби;

у зимовий час вживати заходів із запобігання обморожуванню, а у літній період - перегріву особового складу варти;

своєчасно та правильно вести службову документацію начальника варти;

перед закінченням робочого дня перевіряти протипожежний стан складів, боксів, інших приміщень та приймати їх під охорону після усунення виявлених недоліків;

у разі порушення особовим складом варти своїх обов'язків терміново вжити всіх необхідних заходів для усунення недоліків, включаючи усунення порушника від виконання службових обов'язків, про що негайно повідомляти чергового по органу Держприкордонслужби;

вимагати від підлеглих точного дотримання правил безпеки;

у разі необхідності з дозволу чергового по органу Держприкордонслужби організовувати відправку вартових до закладу охорони здоров'я;

не допускати у вартове приміщення сторонніх осіб;

у разі вчинення розкрадань чи інших правопорушень, пов'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, вживати заходів для їх припинення, затримання порушників, про що негайно повідомляти черговому по органу Держприкордонслужби;

вживати заходів щодо ліквідації пожеж на території об'єктів, що охороняються, керувати гасінням пожежі до прибуття чергового по органу Держприкордонслужби та підрозділу державної пожежної охорони МНС;

піднімати особовий склад варти "До зброї" у разі: нападу на охоронюваний об'єкт або чатового, нападу на вартове приміщення, виникнення пожежі, також у випадках стихійного лиха або інших подій на об'єкті, що охороняється, та розпорядження осіб, які перевіряють варту;

допускати до відкриття сховища (складів), інших приміщень посадових осіб органу Держприкордонслужби, визначених наказом начальника органу Держприкордонслужби, після ретельної перевірки документів, що посвідчують їх особу, та порівняння пред'явленого допуску зі зразком, який є у вартовому приміщенні. Якщо виявлено порушення в оформленні пред'явлених документів, їх невідповідність зразкам, то начальник варти затримує посадову особу, доповідає про це черговому по органу Держприкордонслужби і діє за його вказівками. Про затримання робиться запис у Постовій відомості;

робити відповідний запис у Постовій відомості про зняття чатового на час розкриття сховища (складу), приміщення та про виставлення його на пост;

реєструвати у Постовій відомості час та обставини санкціонованих і несанкціонованих спрацювань охоронної та пожежної сигналізації, час їх надходження і причини, час виходу з ладу автоматичних засобів та усунення недоліків, доповіді з постів про результати служби;

доповідати черговому по органу Держприкордонслужби про проведення зміни варти;

на період відлучення у справах служби (перевірка постів, вибуття за сигналом тривоги тощо) залишати замість себе помічника;

прибути на пост особисто чи негайно направити помічника та вартового у разі виклику (сигналу) чатовим або ненадходження від нього у визначений час доповіді (сигналу);

під час прибуття старших начальників та осіб, уповноважених здійснювати перевірку варти, доповідати про обстановку на охоронюваних об'єктах та особисто супроводжувати їх;

безперешкодно допускати у вартове приміщення для перевірки служби як у робочий, так і в неробочий час, вихідні та неробочі дні посадових осіб, яким підпорядкована варта;

під час зміни варт нікого не допускати до вартового приміщення й до об'єктів, які охороняються, за винятком осіб, що прибули для перевірки варти;

зберігати таємницю, що охороняється законом, а також інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома у процесі виконання службових обов'язків.

12. Начальнику варти під час несення служби забороняється:

самостійно зменшувати або збільшувати кількість постів;

залишати без дозволу чергового по органу Держприкордонслужби вартове приміщення, крім випадків, пов'язаних зі службою (для зміни постів, перевірок несення служби або у разі виникнення надзвичайних ситуацій у районі охоронюваного об'єкта);

дозволяти самостійне заряджання і розряджання зброї вартовими, знімати зброю та спорядження;

допускати до вартового приміщення сторонніх осіб або давати про це усні вказівки;

передавати будь-кому або залишати без нагляду ключі від ящика з запасом бойових патронів варти;

змінювати без дозволу чергового по органу Держприкордонслужби порядок зміни чатових, передбачений Табелем постів;

відключати прилади охоронної і пожежної сигналізації, вимикати сигнали тривоги на приладах охоронної і пожежної сигналізації без попереднього встановлення або перевірки причин їх надходження;

використовувати особовий склад варти для виконання завдань, не пов'язаних з несенням вартової служби.

13. Помічник начальника варти підпорядковується начальникові варти і виконує лише його накази та розпорядження.

Він відповідає за правильне несення служби підлеглими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне здавання та приймання чатовими постів.

Помічник начальника варти має право застосовувати зброю особисто і складом зміни вартових для відбиття нападу на чатового, на зміну вартових та на об'єкт, який охороняється.

14. У разі захворювання (поранення) або загибелі начальника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обов'язків і доповідає про це черговому по органу Держприкордонслужби.

15. Помічник начальника варти зобов'язаний:

знати характеристику, особливості розміщення постів та їх межі, маршрути до них, умови охорони та оборони й особливі обов'язки чатових на кожному посту;

прийняти від помічника начальника попередньої варти зліпки з печаток (відбитки пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових на пости - об'єкти, що перебувають під охороною, згідно з Табелем постів;

нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особливі обов'язки;

стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та запалювальні речі, мобільні телефони у вартовому приміщенні;

стежити за правильністю заряджання і розряджання зброї вартовими перед прямуванням до постів та після повернення з них;

доповідати начальникові варти про проведення зміни і стан постів;

перевіряти за наказом начальника варти несення служби підлеглими чатовими.

16. Помічник начальника варти під час виставлення чатових на пости або їх зміни зобов'язаний:

опитати чатового про все помічене ним під час перебування на посту;

перевірити візуально разом із помічником начальника попередньої варти стан об'єктів, що перебувають під охороною, справність освітлення, огорожі й окопів;

стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на пост, правильно провели здавання та приймання поста;

особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб), шнурів, вікон, грат, дверей і стін сховищ, кількість техніки, що перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв'язку, освітлення, сигналізації, пожежогасіння та постового одягу;

порівняти печатки зі зліпками та пломби з відбитками;

нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості несення служби на цьому посту, межі його на місцевості, найнебезпечніші підступи до об'єкта, розміщення сусідніх постів, засоби зв'язку і сигналізації, перевірити, чи знає чатовий, що він повинен робити під час нападу на нього, на об'єкт, який охороняють, або на сусідній пост, а також у разі пожежі й за тривогою;

перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв'язку з вартовим приміщенням;

за невідповідності печатки (пломби) зліпкові (відбиткові) або у разі зміни кількості машин (іншої техніки), що перебуває під охороною, порівняно з кількістю, зазначеною у табелі постів, а також за виявлення будь-яких неполадок під час приймання (здавання) постів викликати начальника варти;

за необхідності розпечатування сховища (складу, стоянки, парку) прибути на пост із зліпками з печаток (відбитками пломб) і разом з особою, що прибула для розпечатування, оглянути сховище (склад, стоянку, парк). Якщо чатовий згідно з Табелем постів має залишитися на посту, нагадати йому про обов'язки на цей час;

під час зміни чатового біля розпечатаного сховища (складу, стоянки, парку) повідомити вартовому, який заступає на пост, хто розпечатав сховище (склад, стоянку, парк) і хто допущений до роботи в ньому;

для приймання сховища (складу, стоянки, парку) під охорону прибути на пост із зліпками з печаток (відбитками пломб) й особисто в присутності чатового та особи, яка здає сховище (склад, стоянку, парк) під охорону, перевірити печатки (пломби), стан вікон, грат, дверей, стін.

Під час приймання під охорону машин (іншої техніки) перевірити їх кількість, а за наявності на них печаток (пломб) звіріти їх з зліпками (відбитками).

17. Під час виконання обов'язків чатового працівник ВОХОР підпорядковується начальнику варти та помічнику начальника варти. Він є недоторканною особою. Недоторканність чатового полягає в:

підпорядкуванні його лише начальникові варти та помічникові начальника варти;

обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового, які визначені його службою;

наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначених чинним законодавством України.

18. Чатового мають право змінити або зняти з поста лише начальник варти або помічник начальника варти, яким підпорядкований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черговий по органу Держприкордонслужби в присутності начальника підрозділу ВОХОР.

19. Заступаючи на пост, чатовий повинен в присутності помічника начальника варти (начальника варти), чатового, якого змінює, особисто оглянути й перевірити наявність і цілісність усього, що належить взяти під охорону згідно з Табелем постів.

20. Чатовий зобов'язаний:

пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, не відволікатися, не випускати з рук зброю й нікому не віддавати її, включаючи осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядженою, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення служби у визначені Табелем постів строки;

не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;

не допускати до поста ближче ніж на відстань, визначену в Табелі постів, та покажчиками на місцевості, нікого, крім начальника варти, помічника начальника варти та осіб, яких вони супроводжують, а також чергового по органу Держприкордонслужби у супроводі начальника варти (його помічника);

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, що є на посту;

викликати начальника (помічника начальника) варти у разі виявлення порушення цілісності в огорожі об'єкта (на посту), печаток чи замків, а також правил пожежної безпеки;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання службового собаки, негайно доповісти про це до вартового приміщення наявними засобами зв'язку.

21. Чатовий на посту повинен тримати зброю із примкнутим багнетом:

уночі - у положенні приготування до стрільби стоячи;

удень - у положенні "На ремінь".

Клапан сумки із спорядженими магазинами (обоймами) тримати постійно застебнутим.

22. Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом чатовому дозволено тримати зброю в положенні "За спину".

23. Чатовий біля вогненебезпечного сховища зобов'язаний:

не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також користування біля об'єкта охорони освітлювальними приладами, не передбаченими Табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;

не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з ліхтарями, не передбаченими Табелем постів, а також із холодною та вогнепальною зброєю.

24. Чатовий біля розпечатаного сховища (складу) чи під час проведення робіт на місці стоянки машин (іншої техніки) виконує обов'язки, зазначені в Табелі постів.

У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно доповідає до вартового приміщення і, не припиняючи спостереження за об'єктом, який охороняється, вживає заходів щодо гасіння пожежі.

У разі пожежі на технічній території об'єкта, який охороняється, або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також порушень поблизу поста він передає повідомлення про це до вартового приміщення і далі несе службу на посту.

У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повідомляє про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

25. Чатовому забороняється:

відхилятися від маршруту та залишати пост без дозволу начальника варти;

сидіти, притулятися до будь-чого, спати, розмовляти, курити, їсти, пити, читати, писати, справляти природні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без потреби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів охорони та відволікатися від служби іншими сторонніми справами.

26. Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника варти, його помічника та осіб, які прибули з ними для перевірки.

27. Оператор технічних засобів охорони під час несення служби зобов'язаний:

здійснювати безперервний контроль за апаратурою приймання інформації та управління технічними засобами охорони, технічними засобами відеоспостереження, засобами пожежної сигналізації та попередження про наближення грози і за допоміжними технічними засобами;

вести журнал обліку роботи технічних засобів охорони;

негайно доповідати начальникові варти про надходження сигналів тривоги або технічної несправності;

вмикати (вимикати) технічні засоби охорони під час прийняття (відкриття) об'єктів, що охороняються, технічні засоби спостереження та санкціонованого допуску і змінювати режими їх роботи тільки з дозволу начальника варти;

проводити щодобове технічне обслуговування основних і допоміжних технічних засобів охорони;

виконувати вимоги техніки безпеки та інструкцій з експлуатації технічних засобів охорони;

на час відпочинку, харчування та за інших обставин передавати чергування особисто начальникові варти або з його дозволу помічникові начальника варти;

під час прийняття чергування доповідати начальникові варти про стан охорони об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони, про технічну справність і комплектність основних і допоміжних технічних засобів охорони, засобів пожежної сигналізації та засобів попередження про наближення грози і робити про це необхідний запис у журналі обліку роботи технічних засобів охорони та доповідати начальникові варти;

при здаванні чергування ознайомити нового оператора технічних засобів охорони з особливостями застосування та технічним станом технічних засобів охорони, зауваженнями і розпорядженнями, які надійшли за попередню добу, та з переліком об'єктів, які охороняються за допомогою технічних засобів охорони на час зміни;

з дозволу начальника варти передавати чергування.

28. Контролери КПП призначаються із стрільців підрозділу ВОХОР. Вони відповідають за правильність пропуску осіб, які прибувають до органу Держприкордонслужби, винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого майна. Контролери КПП підпорядковуються черговому по КПП, черговому по органу Держприкордонслужби та його помічнику.

29. Про здавання і приймання чергування попередні і новопризначені контролери доповідають черговому КПП, черговому по органу Держприкордонслужби.

30. Контролер контрольно-пропускного пункту зобов'язаний:

після розводу прийняти за описом документацію, обладнання та інвентар;

пропускати військовослужбовців (працівників) органу Держприкордонслужби на територію за посвідченням особи (постійною перепусткою), а якщо він знає їх в обличчя, то без їх перевірки;

звіряти постійні або одноразові перепустки із зразками на контрольно-пропускному пункті, перевіряти наявність на них печатки, а також відповідність фотографії, стежити, щоб вони не були прострочені, а на одноразовій перепустці при виході була відмітка особи, для відвідання якої вона видавалася;

у разі відсутності бюро перепусток видавати одноразові перепустки з дозволу чергового по органу Держприкордонслужби;

не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-яке майно з території (на територію) органу Держприкордонслужби без дозволу чергового по органу;

перевіряти відповідність вантажу (майна) накладним і правильність оформлення документів (Матеріальних перепусток для винесення (внесення), вивезення (ввезення) майна за формою, наведеною у додатку 24 до цього Положення) на його перевезення;

пропускати тільки ті машини, водії яких мають відповідні документи;

доповідати черговому по КПП, черговому по органу Держприкордонслужби про осіб, у правильності оформлення документів яких у нього виникли сумніви;

постійно перебувати на контрольно-пропускному пункті, а залишаючи контрольно-пропускний пункт у справах служби з дозволу чергового по КПП, чергового по органу Держприкордонслужби, визначати замість себе іншого контролера;

з прибуттям начальника органу Держприкордонслужби та його заступників зустрічати їх і відрекомендовуватися;

у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин, направити їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела пожежного водопостачання.

Контролер контрольно-пропускного пункту зустрічає генералів, адміралів, офіцерів з іншої військової частини, відрекомендовується їм, негайно доповідає черговому по органу Держприкордонслужби.

31. Контролер парку призначається з числа стрільців підрозділу ВОХОР. Він відповідає за додержання встановленого порядку в парку і правильний випуск машин із парку та впуск їх до нього, збереження сховищ, техніки на відкритих майданчиках, майна парку, які здані йому під охорону. Контролер парку підпорядковується черговому парку.

32. Контролер парку зобов'язаний:

впускати на територію парку військовослужбовців (працівників), а також випускати з парку і впускати в нього машини та іншу техніку лише з дозволу чергового парку;

стежити за чистотою й порядком у парку;

не дозволяти курити й розпалювати вогонь у приміщеннях і на території парку, за винятком спеціально обладнаних для цього місць;

стежити, щоб машини на місце стоянки ставилися лише з дозволу чергового парку;

у разі пожежі негайно доповідати черговому парку та вживати заходів щодо її гасіння;

про всі порушення порядку в парку негайно доповідати черговому парку.

33. Контролеру парку заборонено залишати парк без дозволу чергового парку.

34. Склад зміни, сторожової групи призначається з числа стрільців підрозділу ВОХОР.

Функціональні обов'язки старшого зміни охорони (сторожової групи), охоронців (сторожів) затверджує начальник органу Держприкордонслужби.

XVIII. Соціальний захист працівників ВОХОР

1. Соціальний захист працівників ВОХОР здійснюється згідно з чинним законодавством України.

2. На працівників ВОХОР поширюється дія чинного трудового законодавства України і державне соціальне страхування.

3. Працівникам ВОХОР надаються щорічні та додаткові відпустки згідно із Законом України "Про відпустки" і колективним договором.

4. Регулювання виробничих, трудових (заробітна плата, заохочення, відпустки, медичне забезпечення і лікування, безпечні і нешкідливі умови праці і відпочинку, професійний ріст та підвищення кваліфікації, навчання, охорона праці і здоров'я), соціально-економічних відносин, умов матеріального забезпечення визначається в колективному договорі.

5. Працівники ВОХОР проходять щорічні медичні огляди, а за потребою безкоштовно лікуються у медичних закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

6. Працівники ВОХОР мають право на:

отримання путівок санаторно-курортних закладів Держприкордонслужби, санаторіїв інших органів виконавчої влади за домовленістю;

здорові і безпечні умови праці;

підготовку і підвищення трудової кваліфікації;

відпочинок відповідно до законодавства України;

загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

7. Працівники ВОХОР за вчинення правопорушень несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

8. Пенсійне забезпечення працівників ВОХОР здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

 

ФОРМУЛА
проведення розрахунку штатної чисельності підрозділу ВОХОР

I. Вихідні дані:

робочий час на рік;

кількість постів (3-, 2-змінні цілодобові, денні, нічні);

час, упродовж якого здійснюється охорона об'єктів.

II. Приклад

_____________________________________________________________________________________

З урахуванням наявності 2-х постів (1-ий - 3-змінний, 2-ий - 2-змінний)

365 х 24 = 8760

8760 / 2002 = 4.37

4.37 х 3 х 1.1 = 14.421

4.37 х 2 х 1.1 = 9.614

14.421 + 9.614 = 24.035

_____________________________________________________________________________________

Де:

365 - дні року;

24 - години доби;

8760 - кількість годин у році;

2002 - річна норма (встановлена МСПУ на 2013 рік);

4,37 - кількість особового складу на один пост;

3(2) - кількість змін на посту;

24.035 - кількість вартових, потрібних для охорони двох постів;

1.1 - коефіцієнт (хвороба, відпустка).

Враховуючи начальника підрозділу ВОХОР та його заступника (2 чоловіки) та начальників варт (начальників груп) (4 чоловіки), необхідна чисельність команди ВОХОР для охорони вищевказаних об'єктів повинна складати 30 чоловік.

 

ПОГОДЖЕНО:
Начальник штабу
органу Держприкордонслужби
"___" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу Держприкордонслужби
"___" ____________ 20__ року

Графік несення служби
___________ ВОХОР
(назва підрозділу)

на ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Числа місяця

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

1

 

 

/-----/

 

 

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

3

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

/-----/

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

РЕЗЕРВ

 

Начальник підрозділу ВОХОР працівник ______________________________
                                                                                                                               (підпис, П. І. Б.)

 

Облік робочого часу

за ____________ місяць 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Числа місяця

Робочі години

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ден-
ні

ніч-
ні

ра-
зом

свят-
кові

1

 

 

15

9

 

 

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

 

105

63

168

9

2

 

 

 

 

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

105

63

168

 

3

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

15

9

 

120

72

192

 

4

 

 

 

 

15

9

 

 

15

9

 

 

 

 

15

9

 

15

9

 

 

 

хворий

 

 

 

 

 

 

15

9

 

75

45

120

15

5

 

 

РЕЗЕРВ

Начальник підрозділу ВОХОР

працівник

___________________________
                 (підпис, П. І. Б.)

Голова профспілки

 

___________________________
                 (підпис, П. І. Б.)

 

АКТ
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОХОРОНІ

Комісія у складі:

голови комісії: ________________________________,
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

членів комісії: ________________________________,
                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)

склали цей акт про те, що в: __________________________________
                                                                  (найменування органу Держприкордонслужби)

1. З урахуванням важливості об'єктів, їх обладнання технічними засобами охорони, наявності огорожі та забезпечення максимально надійної охорони визначено такі об'єкти, які підлягають охороні:

1) _________________________________
                                    (назва об'єкта)

2) _________________________________
                                    (назва об'єкта)

3) _________________________________
                                    (назва об'єкта)

2. Враховуючи вищезазначене, комісія вважає необхідним охороняти:

___________________________ вартою від підрозділу ВОХОР;
                       (назва об'єкта)

___________________________ технічними засобами охорони (у нічний час);
                       (назва об'єкта)

___________________________ внутрішніми патрулями (вихідні, святкові дні).
                       (назва об'єкта)

Голова комісії

___________________________________
(підпис голови комісії)

Члени комісії:

___________________________________
(підписи членів комісії)

 

РОЗКЛАД ВАРТ

___________________________________________________________
(назва органу)

Номер варт

Назва об'єктів, що охороняються

Кількість постів

Склад варт

Примітка

з трьома змінами чатових

з двома змінами чатових

постів з ТЗО
(без чатових)

усього постів

постів вартових собак

начальник варти

помічник начальника варти

вартові

оператори ТЗО

інші особи

усього осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Внутрішня варта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник органу Держприкордонслужби України

_______________________________________
                   (військове звання, підпис, прізвище)

Перший заступник начальника органу -
начальник штабу

_______________________________________
                  (військове звання, підпис, прізвище)

 

ТАБЕЛЬ ПОСТІВ _________________ ВАРТИ N __
(внутрішньої)

Склад варти й кількість постів

Номери розвідних та їх постів

Номери постів і того, що перебуває під охороною

Особливі обов'язки чатових

1

2

3

4

 

 

 

 

Перший заступник начальника органу Держприкордонслужби

__________________________________________________________
                                           (військове звання, підпис, прізвище)

Примітки:

1. У графі 1 перелічують увесь склад варти, наприклад: начальник варти - 1, розвідні - 3, оператор ТЗО - 1, після чого зазначають кількість постів з трьома й двома змінами чатових, постів, обладнаних ТЗО (без чатових), постів вартових собак.

2. У графі 3 перелічують також назви об'єктів і зазначають, якими печатками вони запечатані, кількість печаток (пломб).

3. У графі 4 зазначають особливі обов'язки чатових щодо умов охорони та оборони кожного поста; порядок застосування зброї й дії чатового у разі нападу, пожежі, стихійного лиха; особливості несення служби вдень і вночі; порядок зв'язку з вартовим приміщенням.

 

Титульний аркуш плану

ПЛАН
посилення охорони об'єктів варти

_______________________________
(орган Держприкордонслужби)

Сторінки плану

Пояснювальна записка
до плану посилення охорони об'єктів варти

Порядок дій

План посилення охорони об'єктів варти вводиться у дію у разі:

приведення органу охорони Держприкордонслужби у ступінь бойової готовності та органу забезпечення на функціонування в умовах особливого періоду відповідно до сигналу тривоги;

загрози або здійснення нападу на варту чи об'єкти, які вона охороняє.

У разі отримання сигналу тривоги або загрози нападу на об'єкти військового містечка начальнику варти охорону та оборону об'єктів, доручених варті, здійснювати:

пост N 1 (склад зберігання спеціальних засобів) - вартовим резервної групи;

пост N 2 (склад нерухомих запасів) - вартовим резервної групи.

Черговому органу Держприкордонслужби використовувати черговий підрозділ у кількості 3-ох військовослужбовців для посилення охорони об'єктів варти шляхом виставлення постів N 3, 4, 5.

Особовому складу чергового підрозділу висунення на пости здійснювати з дотриманням мір маскування за визначеними маршрутами.

Під час посилення охорони об'єктів варти службу нести шляхом спостереження за визначеними ділянками з метою виявлення осіб, які мають наміри непомітно проникнути на територію об'єкта, що охороняється.

Категорично заборонено допускати за заборонену зону та у межі постів чергового підрозділу осіб, крім начальника органу охорони кордону, чергового частини (його помічника) та старшого чергового підрозділу.

У разі виявлення осіб, які намагаються проникнути на територію об'єкта, що охороняється, доповідати черговому частини та вживати заходів щодо їх затримання.

Зброю застосовувати відповідно до вимог Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 травня 2015 року N 612.

Основні сигнали оповіщення, управління, способи зв'язку, організація взаємодії.

Взаємодію під час відбиття збройного нападу, припинення провокацій між вартою, черговим підрозділом та черговим частини підтримувати за допомогою наявних засобів зв'язку.

Черговому органу Держприкордонслужби підтримувати постійний зв'язок з _________, ______________, __________, ____________, ___________ за телефонами: ______________, ______________;

Управління елементами бойового порядку під час виконання завдань здійснювати за допомогою радіозв'язку (на ______ фіксованій частоті), безпосередньо постановкою завдань.

Сигнали управління, взаємодії

N з/п

ЗМІСТ СИГНАЛУ

Сигнал
(індивідуально для кожного органу ДПСУ)

1

Загроза нападу на територію військового містечка

 

2

Напад на військове містечко (військову частину)

 

3

Виявлено місце проникнення

 

4

Оточення озброєної групи групою оточення від органу Держприкордонслужби

 

5

Початок ліквідації озброєної групи вогневою групою від органу Держприкордонслужби

 

6

Початок дій з видворення групи цивільних осіб групою видворення від органу Держприкордонслужби

 

7

Початок пошукових дій

 

8

Кінець виконання завдань

 

9

Пожежа на території військового містечка

 

10

На території військового містечка обстановка стабільна (без подій та пригод)

 

Позивні посадових осіб

N з/п

ПОСАДОВІ ОСОБИ

ПОЗИВНИЙ

1

Черговий частини

 

2

Помічник чергового частини

 

3

Начальник варти

 

4

Помічник начальника варти

 

5

Чатовий

 

6

Вартовий

 

7

Чергова мобільна група

 

8

Старший чергового підрозділу

 

Розрахунок сил та засобів

N з/п

Підрозділ

Об'єкт (пост)

Кількість осіб

Озброєння

Екіпіровка

1

Варта

Пост N 1 (склад ЗСЗ)

Чатові - 1 (3 зміни)
Вартовий резервної групи - 1

Штатне озброєння

Спеціальні засоби, сталеві шоломи, бронежилети

2

Варта

Пост N 2 (склад нерухомих запасів)

Вартовий резервної групи - 1

Штатне озброєння

Спеціальні засоби, сталеві шоломи, бронежилети

3

Варта

Вартове приміщення

Помічник начальника варти - 1.

Штатне озброєння

Спеціальні засоби, сталеві шоломи, бронежилети

4

Черговий підрозділ

Пост N 3, 4, 5

Особовий склад чергового підрозділу - 3

Штатне озброєння

Спеціальні засоби, сталеві шоломи, бронежилети

СХЕМА

  

  

Перший заступник начальника органу Держприкордонслужби -
начальник штабу

_______________
                (в/зв)

______________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

 

АКТ
ОБСТЕЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ ОБ'ЄКТА ДЛЯ ЗДАЧІ ЙОГО ПІД ОХОРОНУ ВАРТІ

Комісія у складі:
голови комісії ________________________________________________________________________,
                                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
членів комісії: ________________________________________________________________________,
                                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)
____________________________________________________________________________________,
склала цей акт про нижчезазначене:

I. Орган Держприкордонслужби _________________________________________________________
                                                                                                                     (найменування, поштова адреса)
_____________________________________________________________________________________

1. Об'єкт, на якому нестимуть службу варта від підрозділу ВОХОР
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (назва об'єкта, місце розташування)

Характеристика об'єкта:
довжина периметру території _____ пог. м, з них огороджено ____ пог. м;
стан огорожі _________________________________________________________________________;
вздовж периметра _______________________________________________________ заборонена зона
                                                                                                    (обладнана чи ні)
наявність воріт (пропускних пунктів) ________________________________________, з них діючих
_____________________________________________________________________________________;
стан електроосвітлення на об'єкті та по периметру території об'єкта
_____________________________________________________________________________________;
наявність охоронної та пожежної сигналізації на об'єкті
_____________________________________________________________________________________;
                                                                             (тип охоронної та пожежної сигналізації)
загальна характеристика протипожежного стану об'єкта
_____________________________________________________________________________________;
охорона об'єкта здійснюється ___________________________________________________________
                                                                                                                  (за 12 або 24 годинним графіком)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (кількість та чисельність змін)

II. Наявність вартового приміщення і його характеристика
_____________________________________________________________________________________
                                               (технічний стан, зв'язок з постами, місцевою пожежною охороною, міліцією)

III. Враховуючи вищезазначене, з метою надійної охорони та оборони об'єктів комісія вважає за необхідне щодоби призначати варту чисельністю ____________ осіб.

Службу ВОХОР організувати на __________________________________________________ постах.
                                                                                                                                  (кількість постів)

Дислокація постів:

Номери постів

Найменування постів і час їх функціонування

Місце розташування постів

Озброєння

Примітки

I.

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

IV. Заходи щодо посилення охорони та оборони постів: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітки:

1. В розділі V вказуються всі обов'язкові заходи, яких необхідно вжити з метою забезпечення надійної охорони та оборони постів.

2. В разі необхідності застосування вартових собак для забезпечення надійної охорони та оборони постів у розділі "Дислокація постів" зазначається необхідна кількість вартових собак.

Голова комісії

__________________________________
(підпис голови комісії)

Члени комісії:

__________________________________
(підписи членів комісії)

 

КНИГА ОБЛІКУ
ЗАПАСУ БОЙОВИХ ПАТРОНІВ ВАРТИ N ______

__________________________________________________________________
(орган, установа, заклад)

Дата надходження і витрачення набоїв

Кількість бойових набоїв

Назва й номер документа про вилучення й поповнення набоїв

Перевірка стану набоїв

до автоматів і карабінів

до пістолетів

дата перевірки й відмітка перевіряючого про кількість і стан набоїв

позначка про усунення виявлених недоліків

Перебуває на обліку

 

Взято на облік

Перший заступник начальника органу Держприкордонслужби

__________________________________________________________
(військове звання, підпис)

Перебуває на обліку

 

Взято на облік

Перший заступник начальника органу Держприкордонслужби

__________________________________________________________
(військове звання, підпис)

Примітки:

1. Книгу обліку запасу бойових набоїв веде перший заступник начальника органу Держприкордонслужби - начальник штабу.

2. Книга має бути прошнурована, пронумерована, скріплена сургучевою печаткою першим заступником начальника органу Держприкордонслужби - начальником штабу.

 

АКТ
закладення (заміни) боєприпасів

"___" ____________ ____ р.

м. ______________

Комісія у складі: голови комісії _________________________________________________________,
                                                                                                    (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
членів комісії: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (посади, військові звання, прізвища та ініціали)
на підставі наказу начальника органу Держприкордонслужби від "___" ____________ 20__ р. провела в приміщенні внутрішньої варти ВОХОР закладення боєприпасів, які значаться на обліку ОК ВОХОР:

1. 7,62 мм патрони зі звичайною кулею (рік виготовлення _____, завод ________________________) - ___________ шт.

2. 9 мм патрони для пістолетів (рік виготовлення - _____, завод ______________________________) - ___________ шт.

3. Патрони закладені в ящики і опечатані печаткою першого заступника начальника органу - начальника штабу N _____________.

Примірники акта передали:

N 1 начальник відділення забезпечення спеціальними засобами;

N 2 начальник ВОХОР;

N 3 закладено в ящик із запасом боєприпасів.

Голова комісії: _______________________________________________________________________,
                                                            (військове звання)              (підпис)                    (прізвище, ім'я, по батькові)

члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                         (військові звання)               (підписи)                   (прізвища, імена, по батькові)

Примітки:

1. Головою комісії призначається перший заступник начальника органу Держприкордонслужби. До складу комісії обов'язково включається начальник відділення забезпечення спеціальними засобами органу Держприкордонслужби та начальник варти.

2. Запас патронів поповнюється до норм, ящик знову запечатується і передається на зберігання начальникові варти.

 

ОПИС
МАЙНА, ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ У ВАРТОВОМУ ПРИМІЩЕННІ

N з/п

Найменування

Кількість (шт)

Відмітка про вилучення (в/зв, підпис та прізвище того, хто вилучив)

Загальна кімната

 

 

 

 

Кімната відпочинку

 

 

 

 

Їдальня

 

 

 

 

Туалет

 

 

 

 

Сушарня

 

 

 

 

Відповідальний за збереження __________________________________

"___" ____________ 20__ р.

ОПИС
МАЙНА, ЯКЕ ЗНАХОДИТЬСЯ У КІМНАТІ НАЧАЛЬНИКА ВАРТИ

N з/п

Найменування

Кількість (шт)

Відмітка про вилучення (в/зв, підпис та прізвище того, хто вилучив)

Кімната начальника варти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за збереження __________________________________

"___" ____________ 20__ р.

 

I. ПРАВИЛА ЗАРЯДЖАННЯ СКС

За командою начальника варти: "Зміна, справа по одному зброю - заряджай".

1. Зробити два кроки вперед.

2. Відкрити багнет, вставити карабін у станок.

3. Утримуючи карабін лівою рукою під прицілом, правою рукою відвести затвор назад так, щоб він утримувався зупином затвора, поставити СКС на запобіжник, вставити обойму у вертикальні пази стеблини затвору і покласти великий палець правої руки на патрони вздовж обойми в магазин, після чого вийняти обойму і покласти її у підсумок.

4. Втопити патрони великим пальцем лівої руки, правою рукою ледь відтягнути затвор назад і повільно подати його вперед. Великим пальцем лівої руки продовжувати тиск на патрони з метою недопущення попадання патрона до патронника. При проходженні затвором 3/4 довжини патрона різко відпустити затвор.

5. Зняти зброю із запобіжника, натиснути на спусковий гачок (контрольний спуск з бойового взводу) і знову поставити СКС на запобіжник.

6. Після заряджання СКС вартовий доповідає начальнику варти "Зброя заряджена та поставлена на запобіжник".

7. Взяти зброю в положення "На ремінь".

8. Зробити два кроки назад.

II. ПРАВИЛА РОЗРЯДЖАННЯ СКС

За командою начальника варти: "Зміна, справа по одному зброю - розряджай".

1. Зробити два кроки вперед.

2. Вставити зброю в станок.

3. Відкрити кришку магазина: великим пальцем правої руки відтягнути на себе защіпку кришки магазина, долонею лівої руки утримувати її від різкого відкриття.

4. Відвести кришку магазина вниз і правою рукою підхопити випадаючі патрони. Порахувати патрони, спорядити їх до обойми та покласти в підсумок.

5. Відпустити затвор і закрити кришку магазина.

6. Зняти зброю з запобіжника, натиснути на спусковий гачок і знову поставити СКС на запобіжник.

7. Після розряджання СКС вартовий доповідає начальнику варти "Зброя розряджена та поставлена на запобіжник".

8. Взяти зброю в положення "На ремінь".

9. Зробити два кроки назад.

I. ПРАВИЛА ЗАРЯДЖАННЯ АК-74

1. Снарядити магазини набоями.

2. Перевірити, чи немає патрона в патроннику (зняти зброю із запобіжника (опустити прапорець донизу), відвести правою рукою затвор в заднє положення, оглянути патронник, відпустити затворну раму).

3. Нажати на спусковий гачок (зробити контрольний спуск).

4. Поставити на запобіжник (повернути прапорець запобіжника нагору до упору).

5. Приєднати магазин до його повної фіксації.

II. ПРАВИЛА РОЗРЯДЖАННЯ АК-74

1. Від'єднати магазин від автомата.

2. Зняти зброю із запобіжника (повернути прапорець запобіжника вниз до упору).

3. Перевірити, чи немає патрона в патроннику (відвести правою рукою затвор в заднє положення, оглянути патронник, відпустити затворну раму).

4. Нажати на спусковий гачок (зробити контрольний спуск).

5. Поставити зброю на запобіжник (повернути прапорець запобіжника вгору до упору).

6. Розрядити магазини.

 

АКТ
про випробовування кулеуловлювача

"___" ____________ 20__ року

м. ________________

Комісія у складі:
голови комісії _________, членів комісії ___________, склала цей акт про те, що здійснила перевірку міцності кулеуловлювача, що знаходиться в місці заряджання (розряджання) зброї у ________, шляхом виконання 3 (трьох) пострілів у кулеуловлювач з СКС (ПМ) набоями 7,62 мм (9 мм).

Під час здійснення випробовування поділення цілісності кулеуловлювача не виявлено.

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

Використані набої калібру _____, в кількості _____ штук списати з обліку.

Акт складено в (2) двох примірниках.

Примірники акта передані:

N 1 - ___________________;

N 2 - ___________________.

Голова комісії ___________________________
                                                        (підпис, П. І. Б.)

Члени комісії:
                        __________________________
                                                    (підписи, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ КІМНАТИ (КЛАСУ) ПІДГОТОВКИ ВАРТИ

1. Електрифікований макет місцевості з позначенням на ньому:

постів та їх кордонів;

маршрутів руху вартових до поста;

маршрутів руху вартових на посту;

місць несення служби вартовими під час посилення постів;

небезпечних підступів до постів;

огорожі;

точки зв'язку і сигналізації;

протипожежних постів (щитів);

спостережних веж;

постових грибків (будок).

2. Класна дошка, указка, крейда.

3. Службова документація підрозділу ВОХОР Держприкордонслужби.

4. Витяги з табеля постів, а також інструкції на кількість тих, хто навчає.

5. Стелажі з папками (обов'язки посадових осіб варти, всі заходи безпеки, порядок застосування зброї).

6. Столи.

7. Стільці.

8. Телевізор.

9. Кондиціонер.

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

 

ВИМОГИ ДО ОРІЄНТОВНОГО ПЕРЕЛІКУ ОБЛАДНАННЯ ВАРТОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

1. У загальній кімнаті мають бути:

табель постів;

стіл та стільці;

вішалки для верхнього та постового одягу залежно від складу варти;

картини або плакати з наочним зображенням правил несення вартової служби, наочні посібники з питань поводження зі зброєю під час заряджання та на посту, пожежної профілактики та техніки безпеки під час виконання обов'язків вартовими;

витяги із закону про відповідальність за порушення правил несення вартової служби;

ставниця для зберігання зброї із сигналізацією, виведеною на пульт начальника варти;

копії Положення та функціональні обов'язки особового складу ВОХОР, витяги з наказів начальника органу Держприкордонслужби щодо охорони об'єктів;

зразки перепусток, допусків, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, зразки підписів;

зразки відтисків печаток та пломб;

газети та журнали;

телевізор і радіоприймач;

настільні ігри (шахи, шашки);

настінний годинник;

внутрішні та зовнішні термометри;

медична аптечка та індивідуальні пакети;

кошик для сміття;

занавіски (жалюзі) на вікна;

протипожежні засоби;

графин для води та склянки.

2. У кімнаті начальника варти мають бути:

документація начальника варти (інструкції на випадок нападу на об'єкт, який охороняється, пожежі, інших надзвичайних ситуацій, отримання сигналів тривог);

табель постів;

схема охорони об'єкта, на якій зазначаються межі постів і заборонених зон,

вид огорожі та об'єкти, обладнані технічними засобами охорони, маршрути руху змін на пости, маршрути руху постових у денний і нічний час, місця розміщення засобів зв'язку, сигналізації і пожежогасіння, найнебезпечніші підходи до постів і зони, в напрямі яких забороняється вести стрільбу, місця розташування окопів, захисних стінок, спостережних вишок, блокпостів вартових собак тощо;

опис документів, які приймає начальник варти;

опис обладнання, інвентарю і майна, що знаходиться у кожній кімнаті вартового приміщення;

список посадових (службових) осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати) об'єкти або можуть бути допущені для прийняття від варти автомобільної техніки, що перебуває на стоянці (у списку зазначають їх військові звання, посади, прізвища, ім'я та по батькові, номери посвідчень особи (паспорта), дані про те, до розпечатування (запечатування) якого об'єкта допущені, якою печаткою запечатують і годину розпечатування (запечатування) об'єкта);

сейф (металева шафа) для зберігання службових документів та ключів від кімнати зберігання зброї і ящика з запасом боєприпасів;

металевий ящик із замком для зберігання боєприпасів варти;

копія Положення про воєнізовану охорону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 травня 2015 року N 612, витяг з наказу начальника органу Держприкордонслужби щодо порядку охорони об'єктів;

зразки документів на право перевірки варти;

телефони, радіостанція, засоби сигналізації та для заряджання акумуляторних батарей;

стіл з ящиком, який замикається на замок, та два стільці;

графин для води та склянки;

акумуляторний ліхтар;

напівм'які кушетки;

вішаки;

настінний годинник;

радіоприймач;

штори для вікон;

кошик для сміття;

аварійне освітлення.

3. У кімнаті технічних засобів охорони мають бути:

інструкції операторів технічних засобів охорони (відеоспостереження);

журнал роботи технічних засобів охорони варти;

технічні засоби охорони з комплектами запасних частин, інструмент радіо майстра та необхідна для обслуговування документація;

засоби електроживлення апаратури;

радіостанція;

перевірені діелектричні рукавиці;

стіл і два стільці;

акумуляторний ліхтар;

годинник;

кушетка для відпочинку;

вуглекислий вогнегасник;

кошик для сміття.

4. У кімнаті відпочинку мають бути напівм'які кушетки (ліжка) для відпочинку з подушками для складу зміни, яка відпочиває, і наволоками для всього складу варти.

5. У їдальні мають бути:

столи та стільці на склад варти;

шафа для зберігання посуду та продуктів;

холодильник;

мікрохвильова піч або електрична плита для підігрівання їжі;

електричний чайник;

комплект посуду та столових наборів для всього складу варти;

ємність на підставці для кип'яченої води;

мийні засоби, миючі засоби;

урна (відро) для відходів з кришкою.

6. У кімнатах (місцях) для вмивання, чищення зброї і взуття, куріння мають бути: кран та раковина, дзеркало, приладдя для сушіння рук (рушників); стіл для чищення зброї, плакати з описом правил розбирання, чищення та збирання зброї, шафа (скринька) для зберігання мастила та приладдя для чищення (протирання) зброї, урна для використаних промаслених ганчірок та паперу; лавки (стільці), витяжка, урни для сміття, шафа для особистих та туалетних речей, приладдя для чищення взуття.

7. У тамбурі мають бути: стіл і стільці, письмове приладдя, освітлення основне та аварійне.

8. Вартове приміщення обладнується запасним виходом, що замикається зсередини та забезпечується електричним (резервним) джерелом освітлення за кількістю кімнат, а також засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочкою з водою, відрами та інвентарем (лопатами, сокирами, ломами, гаками).

9. Територія, що прилягає до вартового приміщення, має бути з огорожею, висота якої не менше двох метрів.

Перед входом до вартового приміщення має бути обладнання для чищення та миття взуття від бруду. Поблизу вартового приміщення встановлюють контейнер для сміття.

10. Вартове приміщення забезпечується запасом палива, засобами освітлення (лампи, гас, ліхтар) та інвентарем для прибирання, що зберігається у коморі.

11. За обставин обладнується кімната (місце) для заряджання і розряджання зброї, яка (яке) має кулеуловлювач, виготовлений з дерева і металу.

Місце обладнується освітленням та документацією.

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

 

ВІДОМІСТЬ
інструктажу із заходів безпеки при поводженні зі зброєю та боєприпасами

N з/п

Прізвище, ініціали

Підпис про отримання інструктажу

Примітка

1

 

 

 

Начальник ВОХОР ____________________
                                                       (підпис, П. І. Б.)

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

 

Начальник ВОХОР ___________________
                                                     (підпис, П. І. Б.)

Медичний огляд проведено.
Скарг на стан здоров'я немає.

Черговий лікар (фельдшер)
(підпис)

ПОСТОВА ВІДОМІСТЬ
варти

_____________________
(число, місяць, рік)

Число, місяць

Час

Номер допуску

Записи про допуск до вартового приміщення та об'єктів, які розпечатуються (запечатуються)

Підпис

посадової особи

начальника варти

 

 

 

 

(підпис)

(підпис)

 

 

 

 

(підпис)

(підпис)

На час прийому-передачі варти об'єкти, що знаходяться під охороною:

____ - опечатаний печаткою N __;

____ - опечатаний печаткою N __;

____ - розпечатаний.

Здав: _____________________
                          (підпис, П. І. Б.)

Прийняв:
          _____________________
                          (підпис, П. І. Б.)

На цій сторінці робляться:

1. Записи про допуск до вартового приміщення та об'єктів, що охороняються, підписи начальника варти та осіб, допущених до розпечатування об'єктів або для прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці.

Примітка. Все в постовій відомості записують чорнилом або кульковою ручкою чорного кольору, чисто, без виправлень.

РОЗКЛАД ПОСТІВ

Варти N ____ від ______________________________________________________________________
                                                                                                   (підрозділ військової частини)

Начальник варти ______________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

Помічник начальника варти ____________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Номери постів

Номери, прізвища й ініціали розвідних старших контрольно-охоронних груп, поводирів груп і вожатих собак

Прізвища й ініціали чатових і вартових контрольно-охоронних груп

I зміна

II зміна

III зміна

Пост N

 

 

 

 

Оператор ТЗО ________________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

Час заступання вартових на пости:
з трьома змінами (пост N) ______________________________________________________________

Начальник ВОХОР ____________________________________________________________________
                                                                                                                      (підпис, прізвище)

На цій сторінці записують:

1) результати перевірки варт;

2) час виставлення (зняття) чатових у разі запечатування (розпечатування) об'єктів, прийняття від варти бойових машин, що перебувають на стоянці;

3) про надзвичайні події у варті;

4) про виведення вартових собак на пости та їх зняття з постів;

5) про всі виявлені недоліки та час їх усунення.

Час
дата

 

 

Начальник варти                    (підпис, П. І. Б.)

Час
дата

 

 

Черговий по органу Держприкордонслужби                    (підпис, в/зв, П. І. Б.)

Примітки:

1. Постові відомості варт, які змінилися напередодні, перший заступник начальника органу - начальник штабу подає щодня начальнику органу на перегляд і для прийняття рішення.

2. Постові відомості внутрішніх варт зберігають в штабі органу протягом року, який настає за поточним роком.

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

 

ВІДОМІСТЬ
видачі боєприпасів складу варти

N з/п

Прізвище, ініціали

Кількість боєприпасів

Підпис вартових про отримання набоїв

Підпис начальника варти про прийом набоїв

(підпис)

(дата)

1

 

 

 

 

 

Начальник варти _____________________________________
                                                                        (підпис, П. І. Б.)

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2017 р. N 679)

 

ЗМІННИЙ ЖЕТОН

 

ВАРТА N 1

1 пост
(умовний знак
підрозділу ВОХОР)

 

Примітка. Змінний жетон виготовляється з металу або пластмаси будь-якої форми розміром не більше 5 х 5 см, завтовшки 2 - 2,5 мм, має номер варти і поста, а також умовний знак підрозділу ВОХОР.

 

КНИГА
ЗАКРІПЛЕННЯ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ПІДРОЗДІЛУ ВОХОР

__________________________________________________________
(найменування органу охорони державного кордону)

I. РОЗДІЛ

Дата проведення операції

Назва операції

Назва зброї та боєприпасів, які рахуються за підрозділом

Відмітка про перевірку записів командиром підрозділу
(підпис)

Відомість про звірку
(бухгалтер, діловод)
(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. РОЗДІЛ

N з/п

П. І. Б.

Посада

Назва зброї, боєприпасів

Відомість про отримання та здачу

підпис в отриманні

дата здачі

підпис про здачу

1

 

 

 

 

 

 

III. РОЗДІЛ

У третьому розділі вказується номерний облік всієї зброї, яка закріплена за підрозділом, який щороку уточнюється.

 

Бойовий розподіл варти

Перелік осіб варти, постів, змін

У разі нападу на чатового, зміну та об'єкт, що охороняється

У разі нападу на вартове приміщення

У разі пожежі на посту (об'єкті)

У разі пожежі у вартовому приміщенні

Під час стихійного лиха

1

2

3

4

5

6

Начальник варти

 

 

 

 

 

Помічник начальника варти

 

 

 

 

 

Резервна група

 

 

 

 

 

Начальник варти органу Держприкордонслужби
_________________________________________________________________________________
                                                                                            (підпис, П. І. Б.)

Примітки:

1. Розподіл варти розробляється на підставі інструкції начальника варти.

2. Розподіл варти доводиться до особового складу варти після кожної зміни чатових.

 

Штамп
військової частини
(установи)

Разовий

ДОПУСК N ___________
для розпечатування об'єкта

Начальникові варти N ______

Допустити до розпечатування (запечатування)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (назва об'єкта, що охороняється)
______________________________ з ______________ до ____ години
                     (число, місяць, рік)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)

Гербова печатка
органу Держприкордонслужби

 
Начальник штабу
органу Держприкордонслужби

(установи)

______________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Примітка.

Якщо допуск постійний, то замість слова "Разовий" пишуть слово "Постійний" і зазначають строк його дії, а замість дати зазначають дні тижня (щодня), коли дозволено розпечатувати сховища (склади, парки).

 

РАЗОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРАВО ПЕРЕВІРКИ ВАРТИ

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
для перевірки ________________________________________________________________________
                                                                                                             (назва варти)
з _____ до ______ годин ____________ 20___ року

ДІЙСНЕ ТІЛЬКИ З ПОСВІДЧЕННЯМ ОСОБИ

Гербова печатка органу Держприкордонслужби

Начальник органу Держприкордонслужби
___________________________________
     (військове звання, підпис, прізвище й ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________

  

Адміністрація
Державної прикордонної служби України

ПРИПИС N ______

Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                                   (в/з, прізвище та ініціали)
для перевірки внутрішньої варти _________________________________________________________
                                                                                                                         (орган Держприкордонслужби)

Дата: "____" ____________ 20__ року з ______ до ______.

Дійсний тільки зі службовим посвідченням.

Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (військове звання, підпис, прізвище й ініціали)

Гербова печатка

Примітка. Після перевірки разове посвідчення та припис залишаються у начальника варти та додаються до постової відомості.

 

МАТЕРІАЛЬНА ПЕРЕПУСТКА
ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ (ВНЕСЕННЯ), ВИВЕЗЕННЯ (ВВЕЗЕННЯ) МАЙНА

Матеріальна перепустка N ________

на винесення (внесення) вивезення (ввезення) майна з (до) будинку (на) (територію).
______________________________________________________
                                                                      ___________________
дозволяю винести (внести)_______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

 

Командир в/ч                             ____________________________
                                                                                         (підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Вказане майно вніс (виніс)
______________________________________________________

Контролер КПП                         ____________________________
                                                                                          (підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Примітка. Матеріальна перепустка готується та підписується особою, відповідальною за переміщення матеріальних цінностей, і зберігається в штабі органу (бюро перепусток) протягом 1 року.

____________

Опрос