Идет загрузка документа (126 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке отбывания наказания осужденных военнослужащих в виде содержания в дисциплинарном батальоне

Минобороны
Приказ, Инструкция от 18.05.2015 № 215
редакция действует с 17.07.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2015

м. Київ

N 215

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2015 р. за N 691/27136

Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства оборони України
 від 17 вересня 2015 року N 488
,
від 17 квітня 2018 року N 161

Відповідно до вимог глави 14 Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою визначення порядку і умов відбування покарання військовослужбовцями, засудженими до тримання у дисциплінарному батальйоні,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, що додається.

2. Начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 29 листопада 2004 року N 567 "Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2004 року за N 1572/10171 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 02 липня 2013 року N 445) (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-лейтенант

В. О. Назаренко

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

В. І. Гвоздь

Голова Служби безпеки
України

В. О. Наливайченко

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

Міністр інфраструктури
України

А. Пивоварський

Міністр внутрішніх справ
України

А. Б. Аваков

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог глави 14 Кримінально-виконавчого кодексу України та визначає порядок і умови відбування покарання військовослужбовцями, засудженими до тримання у дисциплінарному батальйоні.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

близькі родичі - члени сім'ї військовослужбовця, до яких належать його подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки;

дисциплінарний батальйон - військова частина, яка утримується на окремому штаті та призначена для забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні;

змінний склад - засуджені військовослужбовці строкової військової служби, військової служби за контрактом, особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок);

постійний склад - військовослужбовці підрозділів охорони, забезпечення, а також військовослужбовці управління дисциплінарного батальйону.

3. Відбування покарання засуджених військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок) у виді тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 6 місяців до 2 років передбачає виправлення та перевиховання засуджених у дусі чесного ставлення до праці та військової служби, суворого додержання ними Конституції та законів України, неухильного виконання Військової присяги і статутів Збройних Сил України та запобігання вчиненню ними нових кримінальних правопорушень.

(пункт 3 розділу І у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 17.09.2015 р. N 488)

4. Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону.

Загальне керівництво дисциплінарним батальйоном здійснює Міністр оборони України через начальника Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - начальник Головного управління Служби правопорядку).

Дисциплінарний батальйон безпосередньо підпорядковується начальнику Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) - військовому коменданту (місто Київ) (далі - начальник Центрального управління), який забезпечує добір і розстановку кадрів офіцерського складу, контролює режим та умови тримання засуджених військовослужбовців, організацію праці, військове навчання, соціально-виховну роботу із засудженими військовослужбовцями.

5. Підставою для тримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є вирок суду, який набрав законної сили.

6. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, громадський вплив, військове навчання.

Засоби виправлення та ресоціалізації засуджених військовослужбовців застосовуються з урахуванням виду покарання, характеру, ступеня суспільної небезпеки, мотивів вчинення кримінального правопорушення та поведінки засудженого, а також його ставлення до праці та виконання вимог статутів Збройних Сил України.

7. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях у дисциплінарному батальйоні здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому військові прокуратури відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

Контроль за діяльністю дисциплінарного батальйону, додержанням у ньому вимог законів України та інших нормативно-правових актів України, а також цієї Інструкції здійснює начальник Центрального управління.

8. З метою здійснення контролю за порядком та умовами утримання засуджених військовослужбовців, а також забезпечення їх прав на правову допомогу право на безперешкодне відвідування дисциплінарного батальйону мають:

посадові особи, визначені у частині першій статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України;

начальник Головного управління Служби правопорядку та його прямі начальники;

посадові особи Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України - під час виконання заходів повсякденної діяльності, спланованих у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, та за письмовим дорученням начальника Головного управління Служби правопорядку;

інші особи в порядку, установленому законодавством України.

Про прибуття вищезазначених осіб черговий дисциплінарного батальйону негайно доповідає командиру дисциплінарного батальйону, а той у свою чергу начальнику Центрального управління.

9. Результати перевірки дисциплінарного батальйону перевіряючими особами заносяться до книги обліку роботи у військовій частині старших командирів (начальників) (додаток 1), яка зберігається в адміністративній групі (стройовій частині) дисциплінарного батальйону.

10. Внутрішню службу у дисциплінарному батальйоні організовують відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV, та цієї Інструкції, а вартову службу та конвоювання засуджених військовослужбовців - Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV.

Засуджених військовослужбовців до конвоювання не залучають. Засуджених військовослужбовців, які стали на шлях виправлення, за виключенням осіб офіцерського складу, можуть призначати днювальними дисциплінарної роти. Помічниками чергового групи утримання офіцерів призначають із числа засуджених офіцерів, на яких покладаються завдання щодо підтримання внутрішнього порядку у приміщеннях групи утримання офіцерів, а також на закріпленій за групою території. Черговими групи утримання офіцерів призначаються виключно військовослужбовці постійного складу.

II. Порядок направлення та прийняття засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону

1. Військовослужбовців, засуджених до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, до набрання вироком законної сили тримають на гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Служба правопорядку) або у військовій частині.

Відповідно до частини четвертої статті 71 Кримінально-виконавчого кодексу України строк відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обчислюється з дня, визначеного вироком суду, з урахуванням відповідно до статті 72 Кримінального кодексу України часу тримання засудженого в місцях попереднього ув'язнення.

2. Засудженого військовослужбовця на підставі вироку суду, який набрав законної сили, направляють до дисциплінарного батальйону.

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання вироку надсилає копію вироку тому органу Служби правопорядку, на який покладено обов'язок виконати вирок. З моменту отримання розпорядження суду начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована гауптвахта (військова частина), на якій утримувався (перебував) засуджений військовослужбовець до набрання вироком законної сили, у триденний строк під конвоєм відправляє його у дисциплінарний батальйон.

3. Начальник органу управління Служби правопорядку зобов'язаний не менш як за добу до вибуття конвою повідомити телеграмою (телефонограмою) начальника Головного управління Служби правопорядку та начальника Центрального управління про склад конвою, чисельність засуджених військовослужбовців, військові звання, прізвища та ініціали начальника конвою, конвойних і засуджених військовослужбовців, озброєння конвою, маршрут руху, дату, час відправлення та дату і час прибуття транспорту із зазначенням номерів поїзда, вагона, рейсу авіатранспорту, водного транспорту.

4. Начальник Центрального управління з отриманням телеграми (телефонограми) від начальника органу управління Служби правопорядку організовує зустріч та забезпечує перевезення особового складу конвою і засуджених військовослужбовців від станції (порту, аеропорту) до дисциплінарного батальйону, а після передачі засудженого військовослужбовця - до станції відправлення.

Забезпечення пально-мастильними матеріалами для конвоювання здійснюється за додатковою щомісячною заявкою начальника Центрального управління (командира дисциплінарного батальйону) до довольчого органу з урахуванням кількості проведених конвоювань.

5. Порядок розміщення, харчування, відпочинку особового складу конвою (до часу вибуття у зворотному напрямку) та забезпечення зберігання його зброї, боєприпасів та спеціальних засобів після прийому-передачі засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону визначається наказом командира дисциплінарного батальйону.

6. Начальник органу управління Служби правопорядку надсилає до дисциплінарного батальйону через начальника конвою належним чином оформлені документи та речі на засудженого військовослужбовця, а саме:

супровідний лист;

копію обвинувального вироку суду та розпорядження про його виконання, а у разі зміни вироку - копію апеляційної/касаційної ухвали (постанови) суду, завірену в установленому порядку;

обліково-послужну картку (для військовослужбовців строкової військової служби);

службову картку та медичну книжку;

особову справу;

службову характеристику;

медичну характеристику;

документ, що засвідчує особу військовослужбовця;

атестат на продовольство, речовий та грошовий атестати;

особисті речі та їх опис.

Опис особистих речей засудженого військовослужбовця складають у двох примірниках, його підписують начальник органу управління Служби правопорядку або його заступник та засуджений. До опису заносять ордени, медалі, відзнаки, документи на них, гроші, цінності та інші речі засудженого військовослужбовця.

7. У випадку відсутності документів або речей засудженого військовослужбовця під час його прийняття начальник конвою доповідає про це начальнику органу управління Служби правопорядку, який вживає заходів щодо усунення недоліків до моменту відправлення засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону.

8. Командир військової частини, де проходить військову службу засуджений військовослужбовець:

до прибуття конвою забезпечує засудженого військовослужбовця усіма предметами, речами та оформленими документами, які він повинен мати при собі під час відбування покарання;

організовує взаємодію з відповідним судом щодо отримання інформації про засудження військовослужбовця, а також про набрання вироком законної сили або його скасування;

у день засудження військовослужбовця надсилає письмове повідомлення відповідному начальнику органу управління Служби правопорядку для організації його своєчасного конвоювання до дисциплінарного батальйону;

у разі перебування військовослужбовця до набуття вироком законної сили під наглядом командування військової частини доставляє його до відповідного органу управління Служби правопорядку з метою подальшого його конвоювання до дисциплінарного батальйону;

у день передачі засудженого військовослужбовця конвою Служби правопорядку організовує його медичний огляд, миття в лазні, заміну натільної білизни, підготовку документів та речей, визначених пунктом 6 цього розділу, а засудженого військовослужбовця строкової військової служби також забезпечує відповідними перевізними документами.

III. Прийом засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону

1. Прийом засуджених військовослужбовців, які прибули до дисциплінарного батальйону, здійснюється командиром дисциплінарного батальйону або його заступником разом з командиром дисциплінарної роти (командиром групи утримання офіцерів), начальником адміністративної групи (стройової частини) та начальником медичної служби частини (фельдшером) у визначеному наказом командира дисциплінарного батальйону приміщенні.

Усі засуджені військовослужбовці, які прибули до дисциплінарного батальйону, підлягають обов'язковому обшуку та медичному огляду, а їх обмундирування і натільна білизна - спеціальній обробці (пранню).

Засуджений військовослужбовець передається безпосередньо начальником конвою разом із документами та особистими речами, які визначені пунктом 6 розділу II цієї Інструкції.

2. Особистий обшук засуджених та огляд їх особистих речей проводяться в порядку, встановленому законодавством. Не допускається пошкодження інвентарю, інженерно-технічних засобів охорони дисциплінарного батальйону, а також речей та предметів засуджених.

Особистий обшук може бути повним і неповним. Повному обшуку підлягають засуджені під час прийому до дисциплінарного батальйону, перед відправкою за його межі, при поміщенні на гауптвахту, а також при надходженні інформації про те, що ці особи мають предмети або речовини, заборонені до зберігання і використання. В останньому випадку обшук проводиться за розпорядженням командира дисциплінарного батальйону або його заступника, за їх відсутності - чергового дисциплінарного батальйону.

Повний обшук супроводжується ретельним оглядом тіла засудженого, його одягу та взуття. При цьому йому пропонується добровільно здати заборонені предмети та/або речовини і повністю роздягнутися. Наклейки пластирів, гіпсові та інші пов'язки перевіряються під контролем начальника медичної служби (фельдшера) дисциплінарного батальйону.

Під час обшуків посадові особи варти (представники постійного складу дисциплінарної роти, групи утримання офіцерів) повинні дбайливо поводитися з речами і предметами, що знаходяться в особистому користуванні засуджених, не допускати їх необґрунтованого пошкодження.

При виявленні заборонених предметів, зашитих в одязі, тканина акуратно розпорюється по швах, із взуття виймаються супінатори та знімаються металеві набійки.

Неповний обшук проводиться у разі виведення засуджених з камер та поміщення до них. Під час неповного обшуку оглядаються одяг і взуття засудженого без його роздягання.

Особистий обшук засуджених проводиться представником дисциплінарного батальйону однієї з ними статі в окремому ізольованому приміщенні, визначеному в наказі командира дисциплінарного батальйону. Під час повного обшуку не повинні бути присутніми особи протилежної статі. У разі проведення обшуку з необхідністю анатомічного дослідження тіла залучення медичного працівника є обов'язковим.

Огляд речей засуджених проводиться в їх присутності під час прийому до дисциплінарного батальйону, перед відправкою за його межі, у разі переведення до медичного пункту, поміщення на гауптвахту та при поверненні до дисциплінарного батальйону.

3. Командир дисциплінарного батальйону (його заступник) під час прийому засуджених військовослужбовців:

організовує прийняття від начальника конвою засуджених військовослужбовців, про що повинен розписатися у другому примірнику опису особистих речей засудженого, супровідному листі начальника конвою та завірити їх гербовою печаткою;

проводить особисту бесіду із засудженим військовослужбовцем, що прибув, під час якої з'ясовує: склад його сім'ї, освіту, рід занять до призову або прийому на військову службу, посаду, яку він обіймав до засудження, скарги, побажання та інші питання, які можуть впливати на його виправлення та ресоціалізацію, задоволення його релігійних потреб;

доводить під підпис засудженому військовослужбовцю порядок та умови відбування покарання, його права, обов'язки, при цьому звертає особливу увагу на порядок застосування зброї чатовими або особовим складом варти у випадку порушення засудженим режиму тримання у дисциплінарному батальйоні;

зараховує засудженого військовослужбовця до списків дисциплінарної роти (групи утримання офіцерів) з дня його прибуття;

щоденно доповідає начальнику Центрального управління, а також інформує начальника відділу організації охорони Головного управління Служби правопорядку про загальну кількість засуджених військовослужбовців, які тримаються у дисциплінарному батальйоні, та кількість прийнятих (звільнених) за добу.

4. Про прийом засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону командир дисциплінарного батальйону протягом трьох діб письмово повідомляє суд, яким його засуджено, та направляє повідомлення (додаток 2) одному із членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого, у якому вказується місцезнаходження дисциплінарного батальйону та роз'яснюються права засудженого.

5. Перший примірник опису особистих речей засудженого залишається у стройовій частині дисциплінарного батальйону. Гроші та цінності, що належать засудженому, зараховують на особовий рахунок засудженого.

Ордени, медалі, відзнаки та документи на них зберігаються у приміщенні, визначеному командиром дисциплінарного батальйону, в опечатаному сейфі (металевій шафі), а інші особисті речі засудженого - в кімнаті для зберігання особистих речей дисциплінарної роти (групи утримання офіцерів).

6. У випадку відсутності того чи іншого документа (речей) засудженого або невідповідності атестатів на засудженого командир дисциплінарного батальйону приймає засудженого, робить відповідні відмітки в першому та другому примірниках опису особистих речей засудженого, ставить свій підпис та скріплює його гербовою печаткою, про що доповідає начальнику Центрального управління, повідомляє командира військової частини, з якої направлено засудженого, а також начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокується військова частина, для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

7. Після отримання інформації від начальника органу управління Служби правопорядку про виявлені під час прийому засудженого військовослужбовця недоліки командир військової частини, з якої прибув засуджений, протягом 5 робочих днів надає до дисциплінарного батальйону документи або речі, які були відсутні під час прийому, та інформує начальника органу управління Служби правопорядку, в зоні діяльності якого дислокується військова частина, про усунення недоліків.

8. Після прибуття засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону заступник командира дисциплінарного батальйону по роботі з особовим складом вивчає його документи, зазначені у пункті 6 розділу II цієї Інструкції, та проводить з ним бесіди. До повного вивчення, але не більше 10 діб, засуджений військовослужбовець утримується окремо від інших засуджених військовослужбовців. У цей період з ним проводяться заняття з предметів загальновійськової підготовки, у тому числі заняття з охорони праці.

Начальник медичної служби дисциплінарного батальйону (фельдшер) проводить медичний огляд засудженого. Якщо під час огляду виявлено, що засуджений військовослужбовець має тілесні ушкодження, ознаки тортур, травм, включаючи психічні, чи явні ознаки захворювання, начальник медичної служби та командир дисциплінарного батальйону негайно вживають заходів щодо надання йому невідкладної медичної допомоги та направлення до закладу охорони здоров'я Міністерства оборони України для проведення медичної експертизи та подальшого лікування.

9. У дисциплінарному батальйоні на засуджених військовослужбовців ведуть:

книгу обліку засуджених військовослужбовців (додаток 3);

опис особистих речей засудженого військовослужбовця;

особову справу, в якій зберігаються документи, зазначені в пункті 6 розділу II цієї Інструкції, крім особистих речей.

IV. Розміщення засуджених військовослужбовців

1. Місця розташування постійного складу визначають поза територією, де тримають засуджених військовослужбовців (у разі розміщення дисциплінарного батальйону в одній будівлі - у відокремлених суцільними дверми та ґратами приміщеннях).

2. Територія та приміщення, призначені для розміщення та обслуговування засуджених військовослужбовців, надійно відокремлюються парканом (ґратами) від адміністративної території дисциплінарного батальйону.

3. Двері (вхідні ворота) в розташування (на територію) змінного складу обладнуються звуковою сигналізацією та відчиняються тільки з дозволу чергового дисциплінарного батальйону.

4. Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених військовослужбовців, обладнують металевими ґратами, а двері також обладнують механічними та, за можливості, додатково електромеханічними замками.

V. Режим тримання засуджених військовослужбовців

1. Засуджені військовослужбовці дотримуються вимог режиму, встановлених Кримінально-виконавчим кодексом України.

2. Під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні засуджені військовослужбовці незалежно від їх військового звання та характеру попередньої служби перебувають на посадах рядового складу та носять форму одягу і знаки розрізнення, встановлені для зазначеної категорії військовослужбовців.

Під час відбування покарання засуджений військовослужбовець не може бути поданий до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, за винятком проведення організаційних заходів, а також звільнений з військової служби, крім випадку визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.

Військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу утримуються окремо від інших категорій військовослужбовців.

3. Для засуджених військовослужбовців встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з одним вихідним днем та одним днем для виконання господарчих робіт. Розпорядок дня у дисциплінарному батальйоні (додаток 4) встановлюється командиром дисциплінарного батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено виконання робіт на виробництві тривалістю не менше ніж 8 годин, нічний сон - 8 годин на добу, приймання їжі - три рази на день. Проведення навчальних занять - не менше ніж один день на тиждень.

Абзац другий пункту 3 розділу V виключено

(абзац другий пункту 3 розділу V у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 17.09.2015 р. N 488
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.04.2018 р. N 161)

Абзац третій пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 оборони України від 17.04.2018 р. N 161)

4. На роботи і заняття за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених військовослужбовців виводять у складі відділення, взводу або групи під охороною озброєного конвою та на підставі письмового наказу командира дисциплінарного батальйону.

Кількість та озброєння конвойних у кожному окремому випадку визначаються командиром дисциплінарного батальйону.

Конвойні забезпечують надійну охорону засуджених і належний контроль під час роботи чи занять. Вони зобов'язані стежити, щоб засуджені не допускали порушень встановленого порядку і не спілкувались зі сторонніми особами. Про всі порушення, вчинені засудженими, конвойні доповідають відповідному командиру.

Автомобільний транспорт, який в'їжджає на територію (виїжджає з території) змінного складу дисциплінарного батальйону, оглядається черговим дисциплінарного батальйону.

Дозвіл на пересування засудженого військовослужбовця у межах розташування дисциплінарного батальйону, поза територією змінного складу, без конвою оформлюється наказом командира дисциплінарного батальйону. У разі пересування декількох засуджених військовослужбовців серед них призначається старший.

5. Залучення засуджених військовослужбовців до виконання робіт з інженерного обладнання позицій (районів), будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах особливого періоду, у тому числі воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також після їх завершення до закінчення відбудовного періоду здійснюється на підставі письмового доручення Міністра оборони України.

У разі коли виконання робіт необхідно проводити протягом тривалого часу та на значній відстані від місця дислокації дисциплінарного батальйону, проживання засуджених військовослужбовців здійснюється у наметових містечках. При цьому забезпечується надійна охорона засуджених та створюються належні побутові умови, що відповідають санітарним нормам та правилам. Відповідна матеріальна база (огородження, позначки, намети, необхідна документація тощо) зберігається у дисциплінарному батальйоні та використовується виключно за призначенням.

6. З метою належної організації режиму утримання засуджених військовослужбовців під час виконання ними робіт командиром дисциплінарного батальйону призначається заступник командира батальйону з необхідною кількістю особового складу.

7. Переміщення засуджених військовослужбовців до місця виконання зазначених робіт здійснюється залізничним транспортом. В окремих випадках, залежно від умов обстановки, переміщення може здійснюватися автотранспортом.

Начальник Головного управління Служби правопорядку до початку переміщення надає до Центрального управління військових сполучень Тилу Збройних Сил України заявку на перевезення засуджених військовослужбовців залізничним транспортом. У заявці вказуються дата, час та станція завантаження, а також державне територіальне галузеве об'єднання залізниці, кількість рухомого складу (кількість вагонів та місць) та станція призначення.

З отриманням доручення начальника Головного управління Служби правопорядку про організацію переміщення засуджених військовослужбовців з дисциплінарного батальйону до визначеного місця виконання робіт начальник Центрального управління Служби правопорядку та командир дисциплінарного батальйону організовують підготовку особового складу варти для супроводу засуджених військовослужбовців. Командир дисциплінарного батальйону надсилає представника до начальника залізничної станції завантаження для узгодження питання щодо відбору вагонів та подальшого здійснення контролю їх підготовки до перевезення засуджених військовослужбовців.

До складу варти для супроводу засуджених військовослужбовців призначаються: начальник варти, помічник начальника варти та вартові за кількістю постів і змін, за потреби - помічник начальника варти із служби вартових собак, розвідні, водії транспортних засобів, кухар.

Під час перевезення засуджених військовослужбовців у складі військового ешелону, крім варти, призначаються помічник начальника варти з матеріально-технічного забезпечення, розшукова група у складі начальника розшукової групи та його помічника, 3 - 4 стрільці, а також радіотелефоніст та фельдшер.

Чисельність особового складу варти визначається характером завдання, яке виконується, і складає: у купе пасажирського потягу - 2 особи, у спеціальному вагоні - 3 особи, у плацкартному вагоні - 3 особи, в автомобілі - 3 особи.

Під час перевезення засуджених військовослужбовців місця виставлення чатових визначаються таким чином:

у коридорі спеціального (плацкартного) вагона - один чатовий;

під час висадки (посадки) засуджених додатково ззовні вагона і в тамбурі, через який здійснюється посадка (висадка), - по одному чатовому;

у купе пасажирського вагона - біля вхідних дверей;

у спеціальних автомобілях - біля дверей кузова;

у вантажному автомобілі - у кузові на лавці в передній частині кузова автомобіля обличчям до засуджених, при цьому засуджені розташовуються на лавках кузова обличчям за напрямком руху. На стоянці вантажного автомобіля чатовий виставляється ззовні біля кузова.

У разі перевезення засуджених військовослужбовців у трьох або більше автомобілях до складу варти призначається розшукова група, що переміщується в кінці колони на окремому автомобілі.

Організація підготовки та несення служби вартами для супроводу засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV.

8. Після прибуття засуджених військовослужбовців та особового складу дисциплінарного батальйону до місця виконання робіт заступник командира дисциплінарного батальйону організовує обладнання місця розміщення засуджених військовослужбовців, визначає порядок здійснення охорони, а також організовує взаємодію з керівником об'єкта щодо порядку виконання робіт.

Після виконання робіт засуджені військовослужбовці та особовий склад дисциплінарного батальйону повертаються до пункту постійної дислокації встановленим порядком.

9. У разі спроби до втечі засудженого військовослужбовця, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, а у крайньому разі - вогнепальну зброю у порядку, встановленому Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженим Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV, Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженим Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV, Законом України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" та Правилами застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов'язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 83.

Начальник варти негайно доповідає усно та протягом 24 годин у письмовій формі командиру дисциплінарного батальйону про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або вогнепальної зброї.

Про застосування (використання) фізичної сили, спеціальних засобів або вогнепальної зброї особа, що їх застосувала (використала), негайно доповідає командиру дисциплінарного батальйону, який у свою чергу негайно доповідає начальнику Центрального управління і встановленим порядком повідомляє органи прокуратури та складає рапорт про застосування до засуджених військовослужбовців заходів фізичного впливу, вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

10. Особи, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, виконують обов'язки та користуються правами, встановленими законодавством для військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, з обмеженнями, встановленими Кримінально-виконавчим кодексом України.

Засуджені військовослужбовці виконують накази та розпорядження посадових осіб дисциплінарного батальйону.

Обов'язки, права і взаємовідносини особового складу, що випливають з умов служби в дисциплінарному батальйоні, визначаються статутами Збройних Сил України та цією Інструкцією.

VI. Умови та порядок оплати праці засуджених військовослужбовців

1. Засуджені військовослужбовці залучаються до оплачуваної праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, та у майстернях дисциплінарного батальйону.

Відповідно до письмового доручення Міністра оборони України засуджені військовослужбовці можуть залучатись до робіт з інженерного обладнання позицій (районів), будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також після їх завершення до закінчення відбудовного періоду, який закінчується в момент офіційного оголошення про це.

2. Засуджені військовослужбовці залучаються без оплати праці до робіт з благоустрою дисциплінарного батальйону і прилеглих до нього територій не більш як дві години на день.

До таких робіт засуджені військовослужбовці залучаються в порядку черговості.

3. Праця засуджених військовослужбовців організовується з додержанням правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, встановленими законодавством про працю.

4. Використання праці засуджених військовослужбовців на посадах, пов'язаних з матеріальною відповідальністю, забороняється.

5. Заробітна плата засудженим військовослужбовцям зараховується на їх особові рахунки.

Відрахування із заробітної плати засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Під час здійснення всіх відрахувань за засудженими військовослужбовцями зберігається не менше ніж п'ятдесят відсотків заробітної плати.

6. Нарахування та зарахування на особові рахунки заробітної плати засудженим військовослужбовцям здійснюються відповідним структурним підрозділом дисциплінарного батальйону.

7. Нормування праці засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до розділу VI Кодексу законів про працю України.

До тривалості робочого часу засуджених військовослужбовців не включається час:

перевірок наявності засуджених військовослужбовців на робочих місцях, проведення огляду й обшуку виробничих об'єктів, якщо це призводить до зупинки виробничого процесу;

слідування на роботи за межі розташування дисциплінарного батальйону;

проведення навчальних занять.

8. Залучення засуджених військовослужбовців до робіт зі шкідливими умовами праці здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

9. Праця засуджених військовослужбовців оплачується відрядно або погодинно.

Основною системою оплати праці є індивідуальна відрядна, яка застосовується на всіх роботах, що піддаються нормуванню та обліку робочого часу.

При індивідуальній відрядній системі оплати праці заробітна плата засудженого визначається множенням кількості виготовленої продукції на відрядну розцінку за одиницю виробу.

10. Для засуджених військовослужбовців, зайнятих на роботах, що не піддаються нормуванню та обліку робочого часу, оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час.

Оплата праці здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та Схем тарифних розрядів посад відповідних категорій працівників, що визначені окремими наказами Міністерства оборони України.

11. Розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

12. Робота в надурочний час здійснюється та оплачується відповідно до статей 62, 65, 106 Кодексу законів про працю України.

13. У разі тимчасового припинення роботи (виробничого процесу) не з вини засуджених військовослужбовців їх на весь час такого припинення виводять до розташування дисциплінарного батальйону.

14. Забезпечення належної організації оплати праці засуджених військовослужбовців, виплати заробітної плати та відповідних відрахувань здійснюється командиром дисциплінарного батальйону.

(Інструкцію доповнено новим розділом VI згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 17.04.2018 р. N 161,
у зв'язку з цим розділи VI - XIII вважати відповідно розділами VII - XIV)

VII. Листування, ведення телефонних розмов, одержання посилок (передач) і бандеролей та побачення засуджених військовослужбовців

1. Засудженим військовослужбовцям дозволяється відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення листів, що надходять, проводиться командиром дисциплінарної роти (командиром групи утримання офіцерів) або сержантом з матеріального забезпечення роти (групи), у присутності якого засуджений військовослужбовець зобов'язаний їх розпечатати. Якщо засуджений відмовиться розпечатати лист, це здійснює командир дисциплінарної роти (командир групи утримання офіцерів) або його заступник в присутності засудженого та офіцера (сержанта) підрозділу. Зміст листів перевірці не підлягає. Виявлені при цьому заборонені вкладення вилучаються. Розпечатувати листи, які відправляють засуджені військовослужбовці, заборонено.

2. Засуджені військовослужбовці мають право за рахунок коштів, що є на їхніх особових рахунках, передплачувати і одержувати газети, журнали, інші періодичні видання без обмеження їх кількості.

Крім того, їм надається, у тому числі й під час перебування в спеціальних палатах закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України, право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв'язку) без обмеження їх кількості у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

Телефонні розмови між засудженими військовослужбовцями, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, заборонені. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених військовослужбовців.

Кількість отриманих посилок (передач) і бандеролей та листів, що одержують засуджені, а також листів, що вони відправляють, не обмежена. Облік посилок (передач) і бандеролей та їх вмісту вноситься до книги обліку посилок (передач) і бандеролей, що надійшли на адресу засуджених, та їх вмісту (додаток 5).

Засудженим військовослужбовцям за заявою та розпискою (додаток 6) дозволяється закуповувати за рахунок коштів, що перебувають на їх особових рахунках, харчові продукти і предмети першої потреби в межах сум та порядку, встановлених кримінально-виконавчим законодавством України.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, перевіряються на придатність до використання (непридатні повертаються) та передаються начальнику медичної служби дисциплінарного батальйону (черговому медичному працівнику закладу охорони здоров'я Міністерства оборони України) для їхнього лікування.

3. Засудженим військовослужбовцям надаються побачення з близькими родичами та іншими особами.

Короткострокові побачення з родичами чи іншими особами засудженому військовослужбовцю надаються за його заявою один раз на місяць тривалістю до чотирьох годин у спеціально обладнаному приміщенні під контролем представника дисциплінарного батальйону у вільний від роботи та занять час у дні і години, встановлені командиром дисциплінарного батальйону.

Тривалі побачення строком до трьох діб з правом спільного проживання тільки з близькими родичами надаються засудженому військовослужбовцю один раз на три місяці. Дозвіл на побачення надається командиром дисциплінарного батальйону за заявою засудженого військовослужбовця. На час тривалого побачення засуджені звільняються від роботи і занять.

Під час спільного проживання засудженого з близькими родичами ззовні приміщення тривалих побачень для здійснення контролю за дотриманням режиму командиром дисциплінарної роти з числа військовослужбовців постійного складу організовується цілодобове чергування.

Тривалі побачення при реєстрації шлюбу надаються позачергово. Засудженим військовослужбовцям на їхнє прохання дозволяється заміняти тривалі побачення короткостроковими.

Осіб, які прибули на побачення, приймає черговий дисциплінарного батальйону. Їх інформують про поведінку засудженого, попереджують про обов'язкове дотримання правил поведінки під час побачень, заборону нелегальних передач та про негайне припинення побачення, якщо буде виявлено порушення встановлених правил.

Предмети, заборонені для використання у дисциплінарному батальйоні, здаються на збереження черговому дисциплінарного батальйону зі складанням двох описів (один у чергового дисциплінарного батальйону, другий у відвідувача). Речі після закінчення побачення повертаються відвідувачам під особистий підпис.

У разі спроби під час відвідування передати засудженому заборонені предмети - побачення негайно припиняється.

Засуджені після побачення підлягають перевірці шляхом проведення особистого огляду (без роздягання) і огляду їх речей.

До кімнати тривалих побачень дозволяється проносити харчові продукти (за винятком алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива), а також речі, предмети і вироби, зберігання яких засудженим не заборонено, які обов'язково оглядаються черговим лікарем. Фото-, відеотехніку, засоби мобільного зв'язку та інші технічні засоби, які надають змогу виходу в мережу Інтернет, проносити заборонено.

Відвідувачам, які перебувають на тривалих побаченнях, дозволяється у денний час виходити за межі дисциплінарного батальйону для придбання харчових продуктів, предметів першої необхідності, а у разі дострокового закінчення побачення (за бажанням) - у будь-який час доби.

У приміщенні тривалих побачень обладнують: житлову кімнату, кухню, умивальник, туалет, душову, місце (шафу) для зберігання речей.

Приміщення забезпечують меблями, інвентарем та предметами господарчого вжитку.

4. Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених військовослужбовців, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим військовослужбовцям надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

За бажанням засудженого військовослужбовця або адвоката побачення надається наодинці. Таке побачення не обмежується в часі.

Побачення надається командиром дисциплінарного батальйону при пред'явленні адвокатом ордера або договору про надання правової допомоги, а також документів, що посвідчують його особу. Кількість і тривалість таких побачень не обмежені.

Одержання правової допомоги поширюється на засуджених військовослужбовців, що перебувають в одиночних камерах та знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України.

VIII. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону

1. Відпустки засудженим військовослужбовцям під час відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні не надаються.

У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця або його сім'ї; одержання медичної допомоги, якщо така допомога не може бути надана в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України) засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці.

2. Заява засудженого військовослужбовця про невідкладний виїзд у зв'язку з винятковими обставинами має бути розглянута протягом доби. Дозвіл на невідкладний виїзд засуджених військовослужбовців дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Для офіцерів дозвіл на невідкладний виїзд надається за погодженням начальника Центрального управління. Час перебування засудженого військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання.

Квитками на проїзд в обидва кінці в такому разі засудженого забезпечує дисциплінарний батальйон.

IX. Військове навчання засуджених військовослужбовців

Військове навчання засуджених військовослужбовців організовується і проводиться за спеціальною програмою, яка розробляється посадовими особами Центрального управління та затверджується наказом начальника Головного управління Служби правопорядку. Для проведення занять створюється необхідна навчально-матеріальна база. Керівниками проведення занять можуть призначатися найбільш підготовлені офіцери із числа засуджених.

X. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями

1. Соціально-виховна робота ведеться відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України.

2. Загальне керівництво соціально-виховною роботою здійснює начальник Центрального управління через заступника по роботі з особовим складом Центрального управління.

3. За безпосередню організацію, планування, методичне забезпечення соціально-виховної роботи, якість та ефективність її проведення відповідає заступник командира дисциплінарного батальйону по роботі з особовим складом.

Соціально-виховну роботу із засудженими проводять з урахуванням їх психологічних особливостей, рівня освіти та віросповідання. Вона спрямована на формування у засуджених вірності Вітчизні та військовому обов'язку, зміцнення військової дисципліни та запобігання вчиненню правопорушень.

4. Органи місцевого самоврядування і громадські організації за погодженням (рішенням) начальника Центрального управління можуть надавати допомогу командуванню дисциплінарного батальйону в проведенні соціально-виховної роботи.

5. Командири (начальники) військових частин (установ), з яких прибули засуджені військовослужбовці, підтримують постійний зв'язок з командиром дисциплінарного батальйону, цікавляться поведінкою колишніх підлеглих і сприяють їхній ресоціалізації.

6. З метою розвитку навичок самоорганізації осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, заохочення їх корисної ініціативи та використання громадського впливу на виправлення і перевиховання засуджених у дисциплінарних ротах (групах утримання офіцерів) створюються ради громадськості, що працюють під керівництвом командирів цих підрозділів.

Раду громадськості обирають на зборах роти (групи). До її складу можуть бути обрані засуджені, які мають зразкову поведінку, сумлінно ставляться до праці та військової служби. Склад ради затверджує командир дисциплінарного батальйону. Рада періодично звітує про свою роботу на зборах особового складу роти (групи).

Рада громадськості підрозділу бере участь у соціально-виховній роботі з особовим складом підрозділів, формуванні у військовослужбовців почуття відповідальності за виконання військового обов'язку після відбуття покарання та додержання військової присяги, організації художньої самодіяльності, спортивно-масової роботи, випуску стінної газети, проведенні індивідуально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями, обговоренні кандидатур, яких висувають для зарахування до числа тих, що виправляються, та тих, які підлягають умовно-достроковому звільненню від покарання, розв'язанні скарг і заяв засуджених.

XI. Богослужіння та релігійні обряди в дисциплінарному батальйоні

1. Командир дисциплінарного батальйону за погодженням начальника Центрального управління сприяє реалізації права засуджених військовослужбовців на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані зі ставленням до релігії, лише з обмеженнями, які передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України.

2. Засуджені військовослужбовці відправляють релігійні обряди індивідуально або в обладнаному для цих цілей приміщенні (куточку). Командир батальйону на прохання засуджених або за зверненням релігійної організації сприяє запрошенню осіб, які мають право проводити богослужіння, відправляти релігійні таїнства та обряди, визначає місце, час та умови їх проведення.

Відправлення релігійних таїнств та обрядів не повинно порушувати розпорядок дня, а також утискати права інших осіб, які відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні.

3. Засуджені військовослужбовці не мають права, посилаючись на свої релігійні переконання, ухилятися від виконання своїх обов'язків, а також установлених вимог режиму відбування покарання.

4. Засудженим військовослужбовцям дозволяється мати при собі і користуватися релігійною літературою, предметами релігійного культу індивідуального користування для натільного або кишенькового носіння, крім саморобних та колючо-ріжучих предметів.

5. Священнослужителі, релігійні провідники, наставники, інші представники релігійних чи благодійних організацій, які на підставі статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України бажають надавати допомогу у задоволенні релігійних потреб засудженим, можуть відвідувати дисциплінарний батальйон за наявності дозволу на відвідування.

Дозвіл на відвідування дисциплінарного батальйону надається начальником Центрального управління за погодженням з Головним управлінням Служби правопорядку.

Для отримання такого дозволу священнослужителі, релігійні провідники, наставники, інші представники релігійних чи благодійних організацій не пізніше ніж за п'ять робочих днів до запланованого відвідування дисциплінарного батальйону подають заяву, в якій зазначають: повне найменування релігійної чи благодійної організації, її місцезнаходження, номер телефону (факсу); дату та час відвідування дисциплінарного батальйону; прізвища, імена та по батькові представників релігійної чи благодійної організації, які планують відвідати дисциплінарний батальйон, серії та номери паспортів, коли і ким видані, до якої додають копії свідоцтва про державну реєстрацію та статуту релігійної чи благодійної організації.

6. За результатами розгляду заяви протягом трьох робочих днів з дня її реєстрації начальник Центрального управління приймає рішення про надання дозволу або мотивовану відмову у наданні дозволу на відвідування дисциплінарного батальйону священнослужителями, релігійними провідниками, наставниками, іншими представниками релігійних чи благодійних організацій, про що письмово повідомляє автора звернення.

У разі відсутності у заяві інформації або копій документів, зазначених у пункті 5 цього розділу, а також у разі масового захворювання особового складу у дисциплінарному батальйоні, внаслідок чого введено карантин, автор звернення у триденний строк з дати реєстрації заяви письмово повідомляється про відмову у дозволі на відвідування дисциплінарного батальйону.

XII. Заохочення та стягнення, які застосовують до засуджених військовослужбовців, права командирів щодо застосування заохочення та накладення стягнення на засуджених військовослужбовців та порядок їх застосування

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців може бути застосовано такі заходи заохочення:

подяка;

зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

надання одного додаткового короткострокового побачення;

нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;

зарахування до числа тих, хто виправляється.

Додаткове короткострокове побачення надається засудженим військовослужбовцям у вільний від роботи і занять час. Дні відвідування визначає командир дисциплінарного батальйону.

Засуджені військовослужбовці, які мають зразкову поведінку і чесно ставляться до праці та військової служби, беруть активну участь у громадській роботі, після відбуття ними не менш як однієї третьої строку покарання та обговорення їх кандидатур радою громадськості підрозділу дисциплінарного батальйону наказом командира дисциплінарного батальйону можуть бути зараховані до числа таких, що виправляються.

Після фактичного відбуття засудженим військовослужбовцем не менш як половини строку покарання за умови, що він сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби під час відбування покарання довів своє виправлення, командир дисциплінарного батальйону за погодженням з начальниками Центрального управління та Головного управління Служби правопорядку може внести до відповідного суду подання про його умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.

У поданні зазначають інформацію про сумлінну поведінку засудженого військовослужбовця, його ставлення до праці та військової служби під час відбування покарання. Разом з поданням до суду надсилають службову характеристику та копію службової картки засудженого військовослужбовця.

Якщо суд відмовить засудженому військовослужбовцю в умовно-достроковому звільненні від покарання або заміні невідбутої частини покарання більш м'яким, повторне подання з цього питання командир дисциплінарного батальйону може внести не раніше як через шість місяців з дня постанови судом ухвали про відмову.

2. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

зауваження;

догана;

сувора догана;

призначення в наряд на роботу - до 5 днів у вільний від роботи і навчання час;

арешт із триманням на гауптвахті - до 10 діб;

виключення з числа тих, хто виправляється, яке застосовується як захід дисциплінарного впливу, коли всі попередні стягнення не дали позитивного результату.

Стягнення у виді виключення з числа тих, хто виправляється, накладається наказом командира дисциплінарного батальйону на підставі акта службового розслідування, в якому обов'язково зазначаються причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступінь вини засудженого військовослужбовця, на якого накладається це стягнення.

Про накладення на засудженого стягнення у виді виключення з числа тих, хто виправляється, командир дисциплінарного батальйону повідомляє начальника Центрального управління в день видання відповідного наказу.

3. Командир відділення, головний сержант дисциплінарного взводу, сержант з матеріального забезпечення дисциплінарної роти, заступник командира групи утримання офіцерів мають право застосовувати до засуджених військовослужбовців такі заходи заохочення:

оголошувати подяку;

знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир дисциплінарного взводу, командир дисциплінарної роти та командир групи утримання офіцерів мають право застосувати до засуджених військовослужбовців такі заходи заохочення:

оголошувати подяку;

знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

Командир дисциплінарного батальйону має право застосовувати заохочення, зазначені в пункті 1 цього розділу, у повному обсязі.

4. Права командирів (начальників) щодо накладення заходів стягнення на засуджених військовослужбовців.

Командир відділення дисциплінарного взводу має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначати в наряд на роботу - на 1 день у вільний від роботи і навчання час.

Головний сержант дисциплінарного взводу та офіцер групи утримання офіцерів мають право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначати в наряд на роботу - до 2-х днів у вільний від роботи і навчання час.

Сержант з матеріального забезпечення дисциплінарної роти має право:

робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

призначати в наряд на роботу - до 3-х днів у вільний від роботи і навчання час.

Командир групи утримання офіцерів та його заступник мають право робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану.

Командир дисциплінарного батальйону має право накладати дисциплінарні стягнення, зазначені у пункті 2 цього розділу.

5. Облік заохочень і стягнень на засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 551-XIV.

XIII. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

1. Створення житлово-побутових умов для засуджених військовослужбовців та їх медичне забезпечення здійснюють відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV, та Кримінально-виконавчого кодексу України.

2. Забезпечення засуджених військовослужбовців речовим майном здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час".

Засудженим військовослужбовцям, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, видається польова форма одягу (засудженим військовослужбовцям корабельного складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України та морської охорони Державної прикордонної служби України - повсякденна форма одягу), при цьому строки носіння предметів повсякденної (крім засуджених військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України) та парадної форм одягу зупиняються.

Забезпечення засудженого військовослужбовця речовим майном здійснюється у військовій частині (установі), в якій він проходить військову службу. У його речове забезпечення зараховуються предмети речового майна, строки носіння яких не закінчилися на день відправлення до дисциплінарного батальйону. У військовій частині видається речовий атестат на всі предмети речового майна, якими забезпечений засуджений військовослужбовець.

Засуджені військовослужбовці строкової військової служби направляються для відбування покарання в тому обмундируванні, яке знаходиться в їх особистому користуванні.

Забезпечення постільною і натільною білизною здійснюється відповідно до норм утримання на одне штатне місце.

Своєчасне проведення прання та заміна білизни, створення запасів згідно з нормами утримання здійснюються у дисциплінарному батальйоні.

Засуджені військовослужбовці забезпечуються милом за нормою N 1 забезпечення милом на туалетні, санітарно-гігієнічні потреби і миття у бані особового складу військових частин, кораблів, установ та закладів Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Цивільної оборони та інших військових формувань на мирний час, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 року N 353-р.

3. Відшкодування матеріальних збитків, заподіяних державі засудженими військовослужбовцями під час відбування покарання у дисциплінарному батальйоні, здійснюється відповідно до вимог Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року N 243/95-ВР "Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі".

4. Забезпечення харчуванням (гарячою їжею) засуджених військовослужбовців, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, здійснюється за нормою N 1 - загальновійськова, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

Для відшкодування витрат за харчування засуджених військовослужбовців інших військових формувань, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, фінансово-економічною службою дисциплінарного батальйону у двох примірниках оформлюються рахунок та акт на відшкодування витрат за харчування засуджених військовослужбовців інших військових формувань (далі - Акт).

Цей рахунок та Акт надсилаються у військову частину відповідного військового формування, в якій проходить (проходив) військову службу засуджений військовослужбовець, для проведення оплати (другий примірник Акта, скріплений гербовою печаткою військової частини іншого військового формування, повертається до дисциплінарного батальйону).

Військова частина іншого військового формування у 10-денний строк з дня надходження рахунка на підставі складеного Акта перераховує кошти до дисциплінарного батальйону. Отримані кошти за відшкодування витрат на харчування засуджених військовослужбовців командир дисциплінарного батальйону перераховує у повному обсязі на відповідний рахунок Міністерства оборони України.

5. Щомісячне грошове забезпечення засуджених військовослужбовців у розмірі: посадового окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для військовослужбовців строкової військової служби; окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зараховують на їхні особові рахунки.

6. Засудженим військовослужбовцям дозволяється мати мило, зубну щітку, зубний порошок або пасту, гребінець, окуляри, носову хустинку, тютюнові вироби, сірники, приладдя для гоління, чищення одягу та взуття, особисті листи та папір для письма, книги, конверти, пресу, ручку та олівці, туалетний папір. Зазначені предмети, крім установлених за нормами забезпечення, закуповують організовано за рахунок особистих коштів засуджених військовослужбовців у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

7. Хворих засуджених військовослужбовців у разі неможливості їх лікування у дисциплінарному батальйоні протягом доби за медичним висновком начальника медичної служби (фельдшера) дисциплінарного батальйону направляють на лікування до закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України та повертають до дисциплінарного батальйону під конвоєм, призначеним наказом командира дисциплінарного батальйону.

Час перебування на лікуванні зараховується до строку відбування покарання.

Засудженим військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні, гарантується правова допомога, телефонні розмови та короткострокові побачення відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України.

8. Порядок дій службових осіб дисциплінарного батальйону під час голодування засудженого військовослужбовця визначається вимогами чинного законодавства України, у тому числі цієї Інструкції.

У разі відмови засудженого військовослужбовця від уживання їжі командир дисциплінарного батальйону або особа, що виконує його обов'язки, після встановлення факту повинен (повинна) протягом години особисто провести з ним бесіду з метою з'ясування причин такого вчинку, доповісти про це начальнику Центрального управління, а у разі обґрунтованості цих причин вжити негайних заходів щодо задоволення законних вимог.

Якщо буде визнано, що вимоги засудженого, який відмовляється від вживання їжі, є безпідставними, то про це складається акт, в якому під розписку засудженому надаються відповідні пояснення про безпідставність вимог, згубність голодування для здоров'я.

Протягом доби після фактичної відмови засудженого вживати їжу на підставі вмотивованого рішення командира дисциплінарного батальйону або особи, що виконує його обов'язки, він переводиться в окреме приміщення, де тримається на загальних підставах, ізольовано від інших і перебуває під посиленим наглядом.

Начальником медичної служби (фельдшером) дисциплінарного батальйону в обов'язковому порядку здійснюється медичний огляд голодуючого, під час якого він пояснює голодуючому шкоду голодування для організму.

У відведений розпорядком дня час голодуючому доставляються сніданок, обід та вечеря за встановленою нормою. У разі відмови через дві години їжу забирають, про що робиться відмітка у книзі обліку доставки їжі голодуючим військовослужбовцям, які тримаються у дисциплінарному батальйоні (додаток 7).

У такому разі, коли відмова від вживання їжі не є наслідком захворювання, посадові особи дисциплінарного батальйону з метою схилення голодуючого до відмови від цих дій систематично проводять роз'яснювальну роботу про згубність голодування для організму.

Якщо подальша відмова від приймання їжі буде загрожувати життю та здоров'ю засудженого військовослужбовця, то за письмовим висновком начальника медичної служби дисциплінарного батальйону, що супроводжує його, він розміщується у спеціальній палаті закладу охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Конвоювання здійснюється в супроводі начальника медичної служби (фельдшера) дисциплінарного батальйону. Про відмову засудженого від вживання їжі оформляється довідка, яка підписується командиром дисциплінарного батальйону та начальником медичної служби дисциплінарного батальйону і зберігається в особовій справі засудженого військовослужбовця.

9. Засуджені військовослужбовці, які утримуються у дисциплінарному батальйоні, миються у лазні (обладнаних душових кімнатах) один раз на тиждень (у дні та години, визначені командиром дисциплінарного батальйону). У цей день проводиться заміна натільної та постільної білизни, а також медичний огляд засуджених військовослужбовців. Медичний огляд проводить начальник медичної служби (фельдшер) дисциплінарного батальйону. У разі залучення засуджених військовослужбовців до виконання робіт миття може здійснюватись після їх закінчення.

XIV. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців

1. Засуджених військовослужбовців звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

у зв'язку із застосуванням амністії;

у зв'язку з помилуванням;

у зв'язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково і за іншими підставами, встановленими законодавством.

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

2. Військовослужбовців строкової військової служби, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, та осіб, що підлягають звільненню у зв'язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони на час набрання вироком суду законної сили відслужили встановлені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" строки військової служби.

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону, які не відслужили встановлені Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" строки військової служби, можуть направлятись в ті самі військові частини (установи), в яких вони проходили військову службу до засудження.

Військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, направляють у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо подальшого їх службового використання.

3. Командир дисциплінарного батальйону за 10 робочих днів повідомляє відповідного командира військової частини (відповідну посадову особу) про дату звільнення засудженого військовослужбовця.

Для супроводження військовослужбовця строкової військової служби до розташування військової частини командир (начальник) військової частини (установи) направляє до дисциплінарного батальйону свого представника.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, що відбули покарання або були звільнені умовно-достроково, у зв'язку з амністією чи через помилування, повертаються до військової частини, де вони проходили службу, самостійно.

До моменту прибуття представника з військової частини звільненого з дисциплінарного батальйону військовослужбовця строкової військової служби розміщують за межами території тримання засуджених військовослужбовців під наглядом командира дисциплінарної роти.

4. Час відбування засудженими військовослужбовцями покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні до загального строку військової служби і строку вислуги у військовому званні не зараховується.

5. Звільнені з дисциплінарного батальйону військовослужбовці одержують такі документи: довідку про звільнення, особову справу та обліково-послужну картку (для військовослужбовців строкової військової служби), документ, що засвідчує особу військовослужбовця, службову картку, службову та медичну характеристики, медичну книжку, атестат на продовольство, речовий та грошовий атестати. Ордени, медалі, відзнаки і документи на них, гроші та цінності, а також інші особисті речі видають звільненим з дисциплінарного батальйону військовослужбовцям під підпис згідно з описом особистих речей та роздавальною відомістю.

Особову справу, службову картку і характеристику на військовослужбовців строкової військової служби надсилають до військової частини поштою або віддають представнику військової частини під підпис.

Особову справу на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, надсилають до військової частини встановленим порядком.

Опис особистих речей залишають на зберігання у адміністративній групі (стройовій частині) дисциплінарного батальйону, а роздавальну відомість - у фінансовій службі дисциплінарного батальйону.

6. З метою забезпечення звільнення засудженого військовослужбовця командир дисциплінарного батальйону:

організовує видачу визначених в абзаці першому пункту 5 цього розділу документів військовослужбовцю під час звільнення його з дисциплінарного батальйону. Військовослужбовцям строкової військової служби документи та речі передаються у присутності представника, призначеного для супроводження військовослужбовця до військової частини;

забезпечує військовослужбовця строкової військової служби військовими перевізними документами у разі його слідування до військової частини (місця проходження військової служби) або місця проживання залізничним (водним, авіа-) транспортом, а також організовує взаємодію з начальником органу військових сполучень Збройних Сил України в зоні розміщення дисциплінарного батальйону щодо забезпечення військовослужбовця строкової військової служби квитком для проїзду на залізничному (водному, авіа-) транспорті на підставі військових перевізних документів;

установленим порядком забезпечує військовослужбовців загальновійськовим набором сухих продуктів на час слідування до військової частини (у разі слідування до місця призначення строком до 6 годин військовослужбовець загальновійськовим набором сухих продуктів не забезпечується) відповідно до чинного законодавства України;

повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокується військова частина, до якої повертається військовослужбовець після звільнення з дисциплінарного батальйону, про його вибуття з місця відбування покарання.

7. Про повернення військовослужбовця до військової частини (установи) командир (начальник) повідомляє начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокується військова частина, та командира дисциплінарного батальйону.

8. Засуджених військовослужбовців, які відбули покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні або були достроково звільнені від цього покарання, визнають такими, що не мають судимості.

Засуджених військовослужбовців, звільнених з дисциплінарного батальйону умовно-достроково, визнають такими, що не мають судимості, після закінчення невідбутої частини строку покарання.

 

Начальник Військової служби
правопорядку у Збройних Силах
України - начальник Головного
управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України
генерал-майор

О. В. Дублян

 

КНИГА
обліку роботи у військовій частині старших командирів (начальників)

N з/п

Дата роботи (перевірки)

Посади, військові звання, прізвища та ініціали осіб, які здійснювали перевірку

Питання перевірки і виявлені недоліки та пропонований термін усунення недоліків

Рішення командира (начальника) та відмітка про виконання

1

2

3

4

5

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляю, що Ваш __________________________________________________________________
                                                                                    (ступінь спорідненості (за наявності), прізвище, ініціали)
прибув "___" ____________ 20__ року для відбування строку покарання
до _____________________________ за адресою ___________________________________________
                    (назва установи, організації)                                                                                 (місцезнаходження)

Відповідно до вимог статей 73, 74 та 76 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище та ініціали)
має право на відправлення і отримання листів, одержання посилок (передач) і бандеролей, ведення телефонних розмов без обмеження їх кількості, короткострокові та тривалі побачення у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

Короткострокове побачення з родичами чи іншими особами надається засудженому один раз на місяць тривалістю до чотирьох годин у спеціально обладнаному приміщенні під контролем представника дисциплінарного батальйону у вільний від роботи та занять час (з 8.00 до 18.00) у дні і години, встановлені командиром дисциплінарного батальйону.

Тривале побачення з близькими родичами надається засудженому один раз на три місяці тривалістю до трьох діб з правом спільного проживання в спеціально обладнаному приміщенні дисциплінарного батальйону. На час тривалого побачення засудженого буде звільнено від роботи і занять.

На побачення допускаються повнолітні особи, з якими можуть бути неповнолітні особи. Кількість осіб, які одночасно можуть бути присутні на побаченні із засудженим, визначається залежно від пропускної спроможності спеціально обладнаного приміщення для побачень, а також можливостей забезпечення їх безпеки.

З усіх питань щодо тримання засудженого Вам необхідно звертатися до командира дисциплінарного батальйону або до Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) за адресою:

військова частина А0488 ________________________________________________________________
                                                                                                                               (місцезнаходження)

Центральне управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (місцезнаходження)

Командир дисциплінарного батальйону ___________________________________________________
                                                                                                                                                   (підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

КНИГА
обліку засуджених військовослужбовців

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце народження

Місце проживання

Освіта

Батьки

Професія (спеціальність)

Де працював

Яким військовим комісаріатом та коли призваний

Рота, взвод, група утримання офіцерів

Дата, номер наказу щодо зарахування до списків військової частини

З якої військової частини прибув

Вид Збройних Сил України, інші військові формування

Яким судом та коли засуджений

Стаття, початок та кінець строку

Строк

Коли та куди вибув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга обліку засуджених військовослужбовців робиться форматом А3 (420 х 297).

 

ТИПОВИЙ РОЗПОРЯДОК ДНЯ

військової частини А0000 на 20___ навчальний рік

N з/п

Елементи розпорядку дня

Дисциплінарний батальйон

Тривалість

початок

кінець

1

Підйом заступників командирів взводів

05.50

 

 

2

Підйом особового складу

06.00

 

 

3

Ранкова фізична зарядка:
зимовий час (з 01.01.15 до 30.04.15, з 01.11.15 до 31.12.15)
літній час (з 01.05.15 до 31.10.15)

06.10
06.10

06.40
07.00

0.30
0.50

4

Прибирання приміщень та території, заправка ліжок, ранковий туалет:
зимовий час (з 01.01.15 до 30.04.15, з 01.11.15 до 31.12.15)
літній час (з 01.05.15 до 31.10.15)

06.40
07.00

07.25
07.25

0.45
0.25

5

Ранковий огляд

07.25

07.35

0.10

6

Сніданок

07.35

07.55

0.20

7

Тренування та інформування (суспільно-політичне інформування, правове інформування, тренування по стройовій підготовці)

07.55

08.25

0.30

8

Піднімання Державного Прапора України

08.30

08.35

0.05

9

Підготовка до занять (переодягання в робочий одяг)

08.25

08.30

0.05

10

Навчальні заняття (роботи на об'єктах):
1 година
2 година
3 година
4 година
5 година

08.30
09.30
10.30
11.30
12.30

09.20
10.20
11.20
12.20
13.20

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

11

Зміна спеціального (робочого) одягу, чищення одягу та взуття, миття рук

13.20

13.30

0.10

12

Обід

13.30

14.00

0.30

13

Післяобідній час, підготовка до занять (зміна робочого одягу)

14.00

14.30

0.30

14

Навчальні заняття (роботи на об'єктах):
6 година
7 година
8 година

14.30
15.30
16.30

15.20
16.20
17.20

0.50
0.50
0.50

15

Підбиття підсумків за день

17.20

17.30

0.10

16

Культурно-виховна та спортивно-масова робота

17.30

18.20

0.50

17

Самостійна підготовка

18.30

19.20

0.50

18

Зміна спеціального (робочого) одягу, чищення одягу та взуття, миття рук

19.20

19.30

0.10

19

Вечеря

19.30

19.50

0.20

20

Спуск Державного Прапора України

20.00

20.05

0.05

21

Час для особистих потреб

20.05

21.00

0.55

22

Перегляд УТН

21.00

21.25

0.25

23

Вечірня прогулянка

21.25

21.30

0.05

24

Вечірня перевірка, оголошення наказів (розпоряджень), нарядів на наступний день, уточнення бойового розрахунку на випадок тривоги (пожежі)

21.30

21.40

0.10

25

Вечірній туалет, підготовка до сну

21.40

22.00

00.20

26

Відбій

22.00

 

 

Примітки:

1. Для дисциплінарної роти встановлено п'ятиденний робочий тиждень: з понеділка по четвер - роботи на об'єктах, п'ятниця - проведення занять, субота - господарчий день, неділя - вихідний день.

2. Короткострокові побачення в кімнаті короткострокових та тривалих побачень з родичами та іншими особами: 1 та 3 неділі місяця з 09.00 до 13.00.

3. Телефонні розмови засуджених щоденно:

у робочі дні з 14.30 до 14.55, з 20.05 до 21.00;

у передвихідні, вихідні, святкові дні з 14.30 до 14.55, з 19.00 до 19.50.

 

КНИГА
обліку посилок (передач) і бандеролей, що надійшли на адресу засуджених, та їх вмісту

Розпочато: "___" ____________ 20__ р.

Закінчено: "___" ____________ 20__ р.

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові засудженого. Дата надходження посилки (передачі) і бандеролі до військової частини

Дата розкриття посилки (передачі) і бандеролі

Звання, прізвище, підпис посадової особи, яка здійснила огляд вмісту посилки (передачі) і бандеролі

Перелік вмісту посилки (передачі) і бандеролі

Дата вручення вмісту і підпис засудженого про отримання посилки (передачі) і бандеролі

Найменування речей, що не отримав адресат, та вжиті заходи

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

На особовому рахунку має ____ грн ___ коп.                                  Квитанція N ____

Начальник фінансової служби

Засуджений

____________________________
               (прізвище та ініціали)

__________________________
(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

ЗАЯВА

Прошу дозволити мені придбати такі товари

N з/п

Найменування товару

Кількість

Відпущено

кількість

грн

коп.

1

2

3

4

5

6

 

Усього: _______________
______________________
            (підпис засудженого)

РОЗПИСКА

Товари на суму ________________________________________________________________________
                                                                                                                     (словами)
отримав. Цю суму грошей прошу списати з особового рахунку

"___" ____________ 20__ р. ______________________________
                                                                                  (підпис засудженого)

 

КНИГА ОБЛІКУ
доставки їжі голодуючим військовослужбовцям, які тримаються у дисциплінарному батальйоні

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, який почав голодувати

Дата та час початку голодування

Дата та час доставки їжі

Підпис військовослужбовця, який голодує, щодо відмови приймати їжу

Висновок лікаря

Дата передачі до спеціальної палати для примусового лікування

Заходи медичного лікування

Дата та час закінчення голодування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________

Опрос