Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке определения банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 29.05.2015 № 109
действует с 24.06.2015

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

29.05.2015

м. Київ

N 109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2015 р. за N 690/27135

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року N 6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за N 1494/21806 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

Зміни
до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

У розділі II:

у пункті 1:

доповнити пункт після підпункту "а" новим підпунктом "б" такого змісту:

"б) строк діяльності банків становить не менше ніж три роки після отримання банківської ліцензії;".

У зв'язку з цим підпункти "б" - "е" вважати відповідно підпунктами "в" - "є";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) мати регіональну мережу відокремлених підрозділів, представлену не менше ніж у 10 областях України;";

доповнити пункт підпунктами такого змісту:

"ж) виконувати програму капіталізації/плани реструктуризації, складені банком за результатами діагностичного обстеження, у визначені в них строки/терміни;

з) виконувати програму фінансового оздоровлення, розроблену для отримання кредиту, наданого Національним банком України.";

у пункті 2:

в абзаці першому слово "дванадцяти" замінити словом "трьох";

підпункт "б" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "в" - "ґ" вважати відповідно підпунктами "б" - "г";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) не бути об'єктом застосування Національним банком України заходів впливу щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення у вклади (депозити) коштів від фізичних осіб;";

підпункт "в" виключити.

У зв'язку з ним підпункт "г" вважати відповідно підпунктом "в";

доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. На банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, не поширюється дія вимог, визначених у підпунктах "ж", "з" пункту 1 цього розділу;".

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5;

доповнити пункт 4 після слів "цього розділу" словами та цифрою "(крім випадків, передбачених у пункті 3 нього розділу)".

 

В. о. начальника відділу
стратегії та нормативно-методологічного
забезпечення

І. В. Коноваленко

Опрос