Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Тарифов на работы (услуги) государственного предприятия "Український державний центр радіочастот", связанные с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и измерением параметров телекоммуникационных сетей, и признании утратившими силу некоторых решений НКРС и НКРСИ

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Тарифы, Решение от 07.04.2015 № 195
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

07.04.2015

м. Київ

N 195

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2015 р. за N 687/27132

Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 1 листопада 2016 року N 577)

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 14 та частини четвертої статті 16 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 грудня 2008 року N 1256 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 року за N 1238/15929;

рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 18 червня 2009 року N 1558 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 липня 2009 року за N 609/16625;

рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 серпня 2011 року N 396 "Про затвердження Змін до Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2011 року за N 1034/19772;

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 07 червня 2012 року N 281 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з розробленням висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за N 1070/21382.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

ТАРИФИ
на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

I. Загальні положення

1. Тарифи на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж (далі - Тарифи), є чинними на всій території України.

2. Ці Тарифи поширюються на всіх користувачів радіочастотного ресурсу (далі - РЧР) та операторів, провайдерів телекомунікацій усіх форм власності.

3. Тарифи наведено без урахування податку на додану вартість, який нараховується згідно з чинним законодавством.

4. У цих Тарифах терміни вживаються в таких значеннях:

аматорська радіостанція (АРС) - станція аматорської або аматорської супутникової служби. До складу АРС можуть входити один або декілька радіопередавачів та радіоприймачів чи сукупність передавачів і приймачів разом з антенно-фідерними пристроями та допоміжним устаткуванням, що забезпечують аматорський радіозв'язок;

базова станція - один або декілька стаціонарних радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) одного типу з допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі радіозв'язку. Дозвіл на експлуатацію базової станції надається як дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені стаціонарні РЕЗ;

дуплексна пара радіочастот - дві радіочастоти (передавання та приймання), що використовуються окремим РЕЗ для дуплексного радіозв'язку;

ЗС SNG - пересувна земна станція супутникової мережі збирання новин, яка працює у фіксованій-супутниковій службі та призначена для передавання телевізійних репортажів безпосередньо з місця подій, у тому числі встановлена на автомобілі. Дозвіл на експлуатацію ЗС SNG видається окремо на кожен регіон відповідно до адміністративно-територіального устрою України;

ЗС VSAT (Ka) - земна станція типу VSAT у Ka-діапазоні (18,1 - 21,2 ГГц; 27,5 - 31,0 ГГц) з діаметром параболічної антени, що не перевищує 1 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 49 дБВт включно;

ЗС VSAT (Ku) - земна станція типу VSAT (very small aperture terminal) у Ku-діапазоні (10,95 - 11,2 ГГц; 11,45 - 11,7 ГГц; 12,5 - 12,75 ГГц; 13,75 - 14,5 ГГц) з діаметром параболічної антени, що не перевищує 2 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 50 дБВт включно;

мережа радіозв'язку - сукупність РЕЗ (стаціонарних та/або рухомих), що спільно використовують номінали (смуги) радіочастот та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну;

параметри радіочастотного присвоєння - сукупність технічних характеристик РЕЗ (випромінювальних пристроїв (далі - ВП)), параметрів випромінювання у визначеному місці встановлення, що визначають умови електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) цього РЕЗ (ВП);

радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання РЕЗ і ВП, які діють у відповідних смугах радіочастот;

рухомий радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі не визначається фіксованими географічними координатами;

стаціонарна абонентська станція - РЕЗ, який розміщується у фіксованому пункті з конкретними постійними географічними координатами і призначений для передачі та/або приймання радіосигналів у радіомережі;

стаціонарний радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі (радіолінії) визначається фіксованими географічними координатами;

супутникова мережа - супутникова система або частина супутникової системи, що складається тільки з одного супутника і діючих разом з ним земних станцій;

MNC - мобільний код мережі.

Інші терміни, які застосовуються в цих Тарифах, вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації" та Регламенті радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку.

5. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) має право за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, знижувати рівень Тарифів не більше ніж на 40 відсотків, але не нижче рівня витрат УДЦР, пов'язаних з виконанням відповідних робіт.

6. У разі подання іноземним користувачем заяви на експлуатацію одного і того самого РЕЗ у декількох адміністративно-територіальних одиницях України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) плата за підготовку та оформлення дозволу на експлуатацію цього РЕЗ визначається шляхом множення тарифу, що визначений відповідним пунктом розділу III цих Тарифів, на кількість заявлених адміністративно-територіальних одиниць України.

У разі продовження терміну дії дозволу на експлуатацію РЕЗ іноземними користувачами на наступні три місяці справляється плата в розмірі 50 відсотків від відповідного пункту розділу III цих Тарифів.

7. У разі зміни типу РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС, надається новий висновок щодо ЕМС з оплатою 25 відсотків від відповідного пункту 1 розділу III цих Тарифів.

8. Наведені в пунктах 2 та 3 розділу III цих Тарифів тарифи визначені для сільської місцевості. У разі використання РЕЗ або ВП в адміністративних межах міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів розмір оплати збільшується згідно з коефіцієнтом, який враховує ускладнення ЕМС у містах і дорівнює 2,0.

В адміністративних межах міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,7.

В адміністративних межах міст та селищ - районних центрів з чисельністю населення менше 0,5 млн, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,5.

Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з передбачених цим пунктом категорій є довідник "Чисельність наявного населення України", що видається Державною службою статистики України. У разі якщо в цьому довіднику населений пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній, вважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку коефіцієнт ускладнення електромагнітної обстановки не застосовується.

9. Тарифи в пункті 2 розділу III цих Тарифів визначені для базових станцій рухомої служби радіозв'язку. У разі виконання робіт, передбачених зазначеним пунктом цих Тарифів, для стаціонарних абонентських станцій рухомої служби радіозв'язку до відповідного пункту 2 розділу III цих Тарифів застосовується коефіцієнт 0,5.

10. У разі проведення вимірювань параметрів РЕЗ радіорелейного зв'язку на місці їх експлуатації до підпунктів 15.1 та 15.2 пункту 15 розділу III цих Тарифів застосовується понижувальний коефіцієнт 0,5.

11. У разі проведення заходів із вивільнення смуг радіочастот (конверсії радіочастот) оплата виконання робіт щодо здійснення радіочастотних присвоєнь в інших смугах частот згідно з пунктами 1 - 3 розділу III цих Тарифів здійснюється з коефіцієнтом 0,7.

12. При втраті оригіналу дозволу на експлуатацію або висновків щодо ЕМС РЕЗ (ВП) плата за оформлення та видачу дубліката справляється в повному розмірі.

13. У всіх випадках застосування Тарифів для визначення розміру плати стосовно конкретного РЕЗ або ВП використовуються технічні параметри, зазначені в дозволі на експлуатацію.

14. Тарифи на виконання робіт відповідно до пунктів 14, 15, 18, 19 та 41 - 47 розділу III цих Тарифів установлені за виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості пробігу автотранспорту. Вартість пробігу автотранспорту до місця виконання робіт та у зворотному напрямку визначається калькуляцією УДЦР.

15. Для РЕЗ, що використовує один і той самий номінал частоти передавання та/або приймання у різних азимутах максимального випромінювання, застосовуються відповідні тарифи пунктів 1 - 3 розділу III цих Тарифів для кожного окремого азимуту максимального випромінювання.

16. Для базових станцій широкосмугового, мультисервісного та мультимедійного радіодоступу, до складу яких входить декілька РЕЗ, що планується експлуатувати з метою забезпечення передавання та/або приймання сигналів у різних азимутах максимального випромінювання, застосовуються відповідні тарифи пунктів 1 - 3 розділу III цих Тарифів для кожного окремого азимуту максимального випромінювання.

17. Якщо до окремих пунктів Тарифів передбачено застосування декількох коефіцієнтів, то сумарний результат визначається методом перемноження індексів усіх коефіцієнтів та номінального значення, передбаченого цим пунктом.

18. Оплата за всі види робіт (послуг), не визначені цими Тарифами, здійснюється на договірних засадах. Вартість робіт (послуг), не визначених цими Тарифами, визначається окремими калькуляціями УДЦР.

19. У разі модернізації радіомережі шляхом розширення смуги частот існуючої базової станції цифрового стільникового радіозв'язку стандартів GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працюють у режимі стрибків за частотою ("frequency hopping"), оплата робіт з розрахунку ЕМС РЕЗ здійснюється за тарифом підпункту 2.4 пункту 2 розділу III цих Тарифів без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого пунктом 8 цього розділу.

20. Користувачі РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджетів, платежі, визначені у пунктах 22, 23, 35 та 36 розділу III цих Тарифів, оплачують у розмірі 50 відсотків відповідного тарифу.

Зниження тарифу для користувачів РЧР, які фінансуються виключно за рахунок державного або місцевого бюджетів, застосовується на підставі довідки територіальних органів Казначейства України або довідки органу виконавчої влади, у сфері підпорядкування якого перебуває відповідний користувач РЧР, про 100-відсоткове їх фінансування за рахунок державного або місцевого бюджетів.

21. Для передавачів, що здійснюють розповсюдження програм виключно державних телерадіокомпаній, до тарифів, зазначених у пунктах 35, 36 розділу III цих Тарифів, застосовується коефіцієнт 0,5.

Застосування коефіцієнта здійснюється на підставі заяви суб'єкта господарювання та додатка до ліцензії на мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, в якому вказаний власник телерадіокомпанії, лише для розповсюдження програм телерадіокомпаній, засновником яких є виключно органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.

22. Підпункт 14.3 пункту 14 та підпункт 15.3 пункту 15 розділу III цих Тарифів застосовуються для кожного другого та наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ тієї самої технології, що й перший, розташованих на тому самому місці, що й перший, та за умови виконання робіт у той самий день, що й для першого приймача-передавача.

23. На земну станцію типу VSAT Ku-діапазону, що експлуатується на підставі чинного дозволу на експлуатацію, у разі модернізації супутникової мережі шляхом зміни частотного плану в межах конкретного транспондера космічної станції, частотний ресурс якого використовується оператором супутникової мережі, надається новий дозвіл на експлуатацію з оплатою 25 відсотків від тарифу підпункту 2.9 пункту 2 розділу III цих Тарифів без застосування коефіцієнта ускладнення ЕМС, передбаченого пунктом 8 цього розділу.

II. Порядок оплати робіт за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування

1. Роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП у смугах радіочастот загального користування виконує УДЦР на платній основі за господарськими договорами з користувачами РЧР. Перелік РЕЗ, ВП, що підлягають моніторингу та забезпеченню ЕМС, визначається УДЦР і наводиться у засвідчених сторонами додатках до господарських договорів.

2. Розмір оплати за роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП визначається розділом III цих Тарифів.

3. Виконання робіт з радіочастотного моніторингу оформляється щомісяця актами виконаних робіт.

4. УДЦР оформляє рахунки на оплату за виконані роботи та разом з додатками до господарських договорів, актами виконаних робіт і податковими накладними надсилає користувачам РЧР.

5. Користувач РЧР у визначений договором строк після виставлення рахунку здійснює оплату за виконані УДЦР роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП.

6. У разі якщо дозвіл на експлуатацію РЕЗ або ВП було отримано користувачем РЧР у поточному місяці, вартість робіт з радіочастотного моніторингу сплачується за повний місяць.

У разі припинення користувачем РЧР експлуатації РЕЗ або ВП вартість робіт з радіочастотного моніторингу сплачується за повний поточний місяць.

7. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що призначені для використання виключно в умовах надзвичайного або воєнного стану, за умови їх спеціальної реєстрації як таких, а також РЕЗ та ВП, що перебувають на консервації на підприємствах відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 року N 1183 "Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств", не справляється.

8. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що працюють виключно на частотах виклику в разі стихійного лиха та з метою врятування людського життя, не справляється.

III. Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

N з/п

Види робіт (послуг) / радіотехнологія

Одиниця виміру

Тариф

1

2

3

4

Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот, призначенням позивних сигналів, підготовкою та оформленням висновків, дозволів на експлуатацію

1

Розгляд заяви про видачу висновків щодо ЕМС:

 

 

1.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв'язку, радіозв'язку берегових та суднових станцій

Номінал частоти стаціонарного РЕЗ

90,00 грн

1.2

цифрового стільникового радіозв'язку:

Номінал частоти РЕЗ

 

1.2.1

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000

 

135,00 грн

1.2.2

IMT-2000 (UMTS)

 

135,00 грн

1.3

цифрового стільникового радіозв'язку:
GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 - при впровадженні режиму стрибків за частотою ("frequency hopping")

Базова станція

220,00 грн

1.4

цифрової безпровідної телефонії мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній

Базова станція

30,00 грн

1.5

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу

РЕЗ

135,00 грн

1.6

радіорелейного зв'язку

РЕЗ

60,00 грн

1.7

багатоканального наземного телерадіомовлення

РЕЗ

140,00 грн

1.8

радіолокації, радіонавігації, супутникового радіозв'язку, телеметрії та телеуправління супутникових мереж

РЕЗ

92,50 грн

1.9

звукового мовлення, телевізійного мовлення:

РЕЗ

 

1.9.1

за потужності передавача до 1 Вт включно

 

15,00 грн

1.9.2

за потужності передавача понад 1 Вт

 

100,00 грн

1.10

радіозв'язку передавання даних, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування

Номінал частоти стаціонарного РЕЗ

30,00 грн

1.11

випромінювальних пристроїв

ВП

75,00 грн

1.12

розроблення висновку щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення

РЕЗ

117,50 грн

1.13

інших радіотехнологій, що не ввійшли до підпунктів 1.1 - 1.12

Номінал частоти РЕЗ

45,00 грн

2

Розрахунок електромагнітної сумісності РЕЗ:

 

 

2.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв'язку, за висоти підвісу антени:

Номінал частоти стаціонарного РЕЗ

 

2.1.1

до 10 м включно

 

400,00 грн

2.1.2

понад 10 до 37 м включно

 

475,00 грн

2.1.3

понад 37 до 75 м включно

 

570,00 грн

2.1.4

понад 75 м

 

685,00 грн

2.2

радіозв'язку берегових та суднових станцій

Номінал частоти для берегового РЕЗ

485,00 грн

2.3

цифрового стільникового радіозв'язку:

Номінал частоти в кожному секторі базової станції

 

2.3.1

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000

 

420,00 грн

2.3.2

IMT-2000 (UMTS)

 

420,00 грн

2.4

цифрового стільникового радіозв'язку:
GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 - при впровадженні режиму стрибків за частотою ("frequency hopping")

Базова станція

665,00 грн

2.5

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу

Номінал частоти РЕЗ

495,00 грн

2.6

широкосмугового радіодоступу (при формуванні радіосигналу за методом стрибків за частотою (FHSS))

РЕЗ

495,00 грн

2.7

радіорелейного зв'язку в діапазоні частот:

Номінал частоти РЕЗ

 

2.7.1

до 17 ГГц включно

 

665,00 грн

2.7.2

понад 17 ГГц

 

330,00 грн

2.8

багатоканального наземного телерадіомовлення

Номінал частоти РЕЗ

80,00 грн

2.9

супутникового радіозв'язку (земні станції)

Номінал частоти РЕЗ

139,80 грн

2.10

радіозв'язку передавання даних, радіолокації, радіонавігації, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування

Номінал частоти стаціонарного РЕЗ

230,00 грн

2.11

звукового мовлення, телевізійного мовлення:

РЕЗ

 

2.11.1

за потужності передавача до 1 Вт включно

 

100,00 грн

2.11.2

за потужності передавача понад 1 Вт

 

1035,00 грн

2.12

цифрової безпровідної телефонії мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній

Базова станція

485,00 грн

2.13

інших радіотехнологій, що не ввійшли до підпунктів 2.1 - 2.12

Номінал частоти РЕЗ

330,00 грн

3

Підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ:

 

 

3.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, пейджингового радіозв'язку, за висоти підвісу антени:

Для однієї мережі радіозв'язку - номінал частоти стаціонарного РЕЗ

 

3.1.1

до 10 м включно

 

480,00 грн

3.1.2

понад 10 до 37 м включно

 

570,00 грн

3.1.3

понад 37 до 75 м включно

 

684,00 грн

3.1.4

понад 75 м

 

822,00 грн

3.2

радіорелейного зв'язку в діапазоні частот:

Номінал частоти РЕЗ

 

3.2.1

до 17 ГГц включно

 

900,00 грн

3.2.2

понад 17 ГГц

 

396,00 грн

3.3

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу

Номінал частоти РЕЗ

594,00 грн

3.4

звукового мовлення, телевізійного мовлення:

РЕЗ

 

3.4.1

за потужності передавача до 1 Вт включно

 

250,00 грн

3.4.2

за потужності передавача понад 1 Вт

 

1830,00 грн

3.5

радіозв'язку передавання даних, радіолокації, радіонавігації, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, телеметрії та радіодистанційного керування

Номінал частоти стаціонарного РЕЗ

430,00 грн

3.6

інших радіотехнологій, що не ввійшли до підпунктів 3.1 - 3.5

Номінал частоти стаціонарного РЕЗ

480,00 грн

4

Міжнародна координація параметрів одного радіочастотного присвоєння з однією адміністрацією зв'язку:

Номінал частоти

 

4.1

звукового мовлення, телевізійного мовлення

 

410,00 грн

4.2

інших радіотехнологій

 

320,00 грн

5

Оформлення висновків:

Висновок

 

5.1

оформлення висновків щодо ЕМС РЕЗ та ВП

 

40,00 грн

5.2

оформлення висновку щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення

 

39,00 грн

6

Розгляд та аналіз заявочних документів про надання дозволу на експлуатацію РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС:

 

 

6.1

ЗС SNG

РЕЗ

160,00 грн

6.2

базової станції пікосот (Pico BTS), повторювача сигналу базової станції цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900, GSM-1800

Базова станція / повторювач

30,00 грн

6.3

суднової станції

Кожний РЕЗ, що входить до складу станції

15,00 грн

6.4

інших РЕЗ

РЕЗ

10,00 грн

7

Підготовка та оформлення, переоформлення, продовження строку дії дозволу на експлуатацію РЕЗ, ВП:

Дозвіл

 

7.1

стаціонарних РЕЗ і ВП, для яких проводились розрахунки ЕМС, ЗС VSAT (Ku; Ka), ЗС SNG, базових станцій пікосот (Pico BTS), повторювачів сигналу базових станцій цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900, GSM-1800

 

40,00 грн

7.2

інших РЕЗ

 

10,00 грн

8

Оформлення та подача документів на реєстрацію (нотифікацію) параметрів одного радіочастотного присвоєння або судна в Міжнародному союзі електрозв'язку

Радіочастотне присвоєння або судно

135,00 грн

9

Оформлення, переоформлення та продовження строку дії дозволу на експлуатацію суднової станції

Дозвіл

40,00 грн

10

Призначення сигналів розпізнавання (позивних, номерів вибіркового виклику, ідентифікаторів морської рухомої служби) береговим та судновим радіостанціям

Сигнал

35,00 грн

11

Призначення спеціального та вкороченого позивного сигналу служби аматорського радіозв'язку, аматорського супутникового радіозв'язку та оформлення відповідного дозволу

Сигнал

40,00 грн

12

Розрахунок теоретичної зони впевненого прийому радіоелектронного засобу телерадіомовлення

РЕЗ

2530,40 грн

13

Ведення узагальненої бази даних міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання

Кожна одиниця РЕЗ

6,80 грн

14

Проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці експлуатації (без проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП):

РЕЗ, ВП

 

14.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований в межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя

 

442,00 грн

14.2

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя

 

563,00 грн

14.3

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, місце розташування якого те саме, що й у першого

 

40,70 грн

15

Проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації:

РЕЗ, ВП

 

15.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, що розташований у межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя

 

605,00 грн

15.2

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя

 

1075,00 грн

15.3

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, місце розташування якого те саме, що й у першого

 

140,00 грн

16

Розгляд технічної документації на розробку РЕЗ та іншого обладнання

Сторінка

30,00 грн

17

Визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України

РЕЗ, ВП

495,00 грн

18

Визначення географічних координат та адреси місця встановлення РЕЗ, у тому числі допоміжного обладнання (антени) та ВП на окреме замовлення користувача радіочастотного ресурсу

РЕЗ

79,00 грн

19

Участь у роботі комісій під час проведення натурних випробувань РЕЗ

Людино-година

87,90 грн

20

Надання довідкових матеріалів

Сторінка

10,00 грн

Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ

21

Радіозв'язок берегових та суднових станцій:

 

 

21.1

суднових станцій

РЕЗ

4,00 грн на місяць

21.2

берегових станцій

Кожний номінал частоти РЕЗ

10,00 грн на місяць

22

Ультракороткохвильовий радіозв'язок:

 

 

22.1

для мереж радіозв'язку, що використовуються для надання телекомунікаційних послуг

Кожний номінал частоти базової станції

54,00 грн на місяць

22.2

для мереж радіозв'язку технологічних користувачів радіочастотного ресурсу:

Кожний номінал частоти кожного РЕЗ

 

22.2.1

за потужності передавача до 3 Вт включно

 

2,00 грн на місяць

22.2.2

за потужності передавача понад 3 Вт

 

4,00 грн на місяць

22.3

для систем радіально-зонового зв'язку (типу "Алтай")

Дуплексна пара частот базової станції

42,10 грн на місяць

22.4

для мереж радіозв'язку з можливістю пакетної передачі даних

Базова станція, ретранслятор

36,20 грн на місяць

23

Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок:

Кожний номінал частоти РЕЗ

 

23.1

за потужності передавача до 100 Вт включно

 

5,00 грн на місяць

23.2

за потужності передавача понад 100 Вт

 

8,00 грн на місяць

24

Пейджинговий радіозв'язок

Стаціонарний РЕЗ

70,00 грн на місяць

25

Цифровий і аналоговий транкінговий радіозв'язок

Дуплексна пара частот базової станції

42,10 грн на місяць

26

Цифровий стільниковий радіозв'язок:

 

 

26.1

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800

Стаціонарний РЕЗ

181,30 грн на місяць

26.2

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою ("frequency hopping")

Стаціонарний РЕЗ

138,80 грн на місяць

26.3

GSM-900, E-GSM, R-GSM, що працює у режимі стрибків за частотою ("frequency hopping")

Базова станція

569,20 грн на місяць

26.4

GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою ("frequency hopping")

Базова станція

972,10 грн на місяць

26.5

IMT-2000 (UMTS)

Дуплексна пара частот базової станції

160,00 грн на місяць

26.6

CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000

Дуплексна пара частот базової станції

107,00 грн на місяць

27

Цифрова безпровідна телефонія мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

Базова станція

45,80 грн на місяць

28

Радіозв'язок передавання даних

Базова станція, ретранслятор

36,20 грн на місяць

29

Широкосмуговий радіодоступ

Базова станція

55,40 грн на місяць

30

Радіорелейний зв'язок:

РЕЗ

 

30.1

у діапазоні частот до 17 ГГц включно

 

72,50 грн на місяць

30.2

у діапазоні частот понад 17 ГГц

 

27,50 грн на місяць

31

Радіолокація, радіонавігація

РЕЗ

11,30 грн на місяць

32

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

Базова станція

156,20 грн на місяць

33

Мультимедійний, мультисервісний радіодоступ

Базова станція, ретранслятор

46,00 грн на місяць

34

Супутниковий радіозв'язок, телеметрія та телеуправління супутникових мереж:

РЕЗ

 

34.1

ЗС VSAT-Ku:

 

 

34.1.1

при кількості земних станцій в мережі до 30

 

83,00 грн на місяць

34.1.2

при кількості земних станцій в мережі від 31 до 300

 

50,80 грн на місяць

34.1.3

при кількості земних станцій в мережі від 301 до 3000

 

35,60 грн на місяць

34.1.4

при кількості земних станцій в мережі від 3001 і більше

 

25,40 грн на місяць

34.2

інших земних станцій

 

131,30 грн на місяць

35

Звукове мовлення:

РЕЗ

 

35.1

при потужності передавача до 0,1 кВт включно

 

61,30 грн на місяць

35.2

при потужності передавача понад 0,1 кВт до 1,0 кВт включно

 

101,70 грн на місяць

35.3

при потужності передавача понад 1,0 кВт

 

143,30 грн на місяць

36

Телевізійне мовлення:

РЕЗ

 

36.1

при потужності передавача до 1 Вт включно

 

12,90 грн на місяць

36.2

при потужності передавача понад 1 до 10 Вт включно

 

95,50 грн на місяць

36.3

при потужності передавача понад 10 до 100 Вт включно

 

178,30 грн на місяць

36.4

при потужності передавача понад 0,1 кВт до 5,0 кВт включно

 

218,80 грн на місяць

36.5

при потужності передавача понад 5,0 кВт

 

260,40 грн на місяць

37

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

Базова станція

10,00 грн на місяць

38

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування, радіотелеметрія охоронних і пожежних систем:

РЕЗ

 

38.1

радіотелеметрія та радіодистанційне керування

 

5,00 грн на місяць

38.2

радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

 

2,00 грн на місяць

39

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої

ВП

10,00 грн на місяць

Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з підготовкою та оформленням дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) на обумовлений термін в Україні іноземними користувачами

40

Підготовка та оформлення дозволу на експлуатацію РЕЗ на строк до 3 місяців:

 

 

40.1

супутникового радіозв'язку:

 

 

40.1.1

рухомої

РЕЗ

52,00 євро

40.1.2

ЗС VSAT (Ku; Ka)

РЕЗ

300,00 євро

40.1.3

ЗС SNG

Один номінал частоти кожної супутникової мережі

590,00 євро

40.2

базової станції ультракороткохвильового, транкінгового радіозв'язку

Кожен номінал частоти кожної базової станції

31,00 євро

40.3

базової станції широкосмугового радіодоступу

Кожен номінал частоти кожної базової станції

17,00 євро

40.4

безпроводової відеокамери

Кожен номінал частоти кожного РЕЗ

100,00 євро

40.5

радіомовного передавача з потужністю до 5 Вт

Кожен номінал частоти кожного РЕЗ

42,00 євро

40.6

абонентської станції короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозв'язку

РЕЗ

7,00 євро

40.7

безпроводового (радіо) мікрофона

Кожен номінал частоти кожного РЕЗ

7,00 євро

40.8

портативної радіостанції стандартів PMR446 та dPMR 446 для персонального радіотелефонного зв'язку, РЕЗ безпосереднього ультракороткохвильового радіозв'язку, радіостанції CB (Citizens' Band) для персонального радіозв'язку в діапазоні 27 МГц

РЕЗ

7,00 євро

40.9

аматорського радіозв'язку, аматорського супутникового радіозв'язку

АРС

7,00 євро

40.10

радіокерування моделями

Комплект (передавач/приймач)

7,00 євро

40.11

РЕЗ інших радіотехнологій, ВП

РЕЗ (ВП)

29,00 євро

Тарифи на роботи (послуги), пов'язані з вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

41

Проведення робіт з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж операторів фіксованого телефонного зв'язку:

Один захід з вимірювання

 

41.1

обсягом до 250 абонентів включно

 

509,47 грн

41.2

обсягом від 251 до 500 абонентів включно

 

641,42 грн

41.3

обсягом від 501 до 1000 абонентів включно

 

915,45 грн

41.4

обсягом від 1001 до 2000 абонентів включно

 

2474,05 грн

41.5

обсягом від 2001 до 5000 абонентів включно

 

3098,95 грн

41.6

обсягом від 5001 до 20000 абонентів включно

 

3255,25 грн

41.7

обсягом від 20001 абонентів і більше

 

3463,55 грн

42

Проведення робіт з вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку:

Один захід з вимірювання

 

42.1

обсягом до 1,0 млн абонентів включно

 

 

42.1.1

з тестуванням трафіку

 

3067,45 грн

42.1.2

без тестування трафіку

 

2326,75 грн

42.2

обсягом понад 1,0 до 2,0 млн абонентів включно

 

 

42.2.1

з тестуванням трафіку

 

3692,35 грн

42.2.2

без тестування трафіку

 

2795,45 грн

42.3

обсягом понад 2,0 млн абонентів

 

 

42.3.1

з тестуванням трафіку

 

4265,30 грн

42.3.2

без тестування трафіку

 

3212,15 грн

43

Проведення робіт з вимірювання мереж передачі даних щодо порядку маршрутизації трафіку

Один захід з вимірювання

1037,43 грн

44

Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв'язку методом моніторингу реального трафіку:

Один захід з вимірювання

 

44.1

обсягом до 250 абонентів включно

 

544,27 грн

44.2

обсягом від 251 до 500 абонентів включно

 

608,27 грн

44.3

обсягом від 501 до 1000 абонентів включно

 

1440,31 грн

44.4

обсягом від 1001 до 2000 абонентів включно

 

2464,32 грн

44.5

обсягом від 2001 до 5000 абонентів включно

 

3040,33 грн

44.6

обсягом від 5001 до 20000 абонентів включно

 

3232,33 грн

44.7

обсягом від 20001 абонентів і більше

 

3424,35 грн

45

Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв'язку методом моніторингу реального трафіку міжміського та міжнародного фіксованого телефонного зв'язку

Один захід з вимірювання

3525,00 грн

46

Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв'язку методом тестових контрольних викликів (МТКВ)

Один захід з вимірювання

3525,00 грн

47

Проведення робіт з випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості передачі мовної інформації для методу оцінки за автоматичним методом вимірювання якості передачі мови (PESQ)

Один захід з вимірювання

3525,00 грн

 

Заступник директора Департаменту
економічного аналізу

Я. Вишня

Опрос