Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Алгоритму распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования гарантированных поставщиков природного газа

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление от 14.05.2015 № 1558
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.05.2015

м. Київ

N 1558

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 червня 2015 р. за N 677/27122

Про затвердження Змін до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

Рішення про державну реєстрацію скасовано
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 10 листопада 2015 року N 2255/5)

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики, від 2 серпня 2012 року N 1000
згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 вересня 2015 року N 2516)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 58, 31 липня 2015 р.
,
"Голос України", N 145, 08 серпня 2015 р.
,
"Офіційний вісник України", N 70, 11 вересня 2015 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 вересня 2015 року,
оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 76, 02 жовтня 2015 р.)

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, та постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 247 "Про вдосконалення порядку розрахунків за спожитий природний газ" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 02 серпня 2012 року N 1000, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 року за N 1445/21757, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ЗМІНИ
до Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу

1. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Гарантовані постачальники та їх структурні підрозділи відкривають в установах уповноважених банків:

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від категорії "населення" (населення та релігійні організації, крім обсягів природного газу, що використовується для провадження виробничо-комерційної діяльності);

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів (далі - категорія "бюджетні установи");

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (у разі використання природного газу для виробництва і надання населенню та релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання і за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (далі - категорія "ТКЕ - населення");

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, зокрема із застосуванням блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (в обсягах природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями та іншими споживачами, крім населення та релігійних організацій) (далі - категорія "ТКЕ - бюджет");

поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від промислових споживачів та інших, крім вищезазначених, суб'єктів господарювання, у тому числі від релігійних організацій, виключно в межах обсягів природного газу, що використовується для виробничо-комерційної діяльності (далі - категорія "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання").";

2) пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кількість поточних рахунків із спеціальним режимом використання (на яких здійснюється розподіл коштів, що надійшли за попередній день від структурних підрозділів гарантованого постачальника) за кожною категорією споживачів має відповідати кількості газорозподільних підприємств, на територіях яких розташовані споживачі гарантованого постачальника. У такому випадку розрахунок та встановлення нормативів перерахування коштів здійснюються окремо по кожному поточному рахунку із спеціальним режимом використання для кожної категорії споживачів.";

3) пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється укладення договорів на постачання природного газу між гарантованим постачальником та споживачами без зазначення поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ.";

4) доповнити пункт 2.9 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Нормативи перерахування коштів встановлюються НКРЕКП на підставі діючих у розрахунковому періоді тарифів на розподіл, транспортування або постачання природного газу, цін на природний газ, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (тимчасово до 01 січня 2016 року), податку на додану вартість, планових обсягів.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

5) пункт 2.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі ненадання до НКРЕКП зазначених копій договорів нормативи перерахування коштів не встановлюються. У такому випадку нормативи перерахування коштів можуть бути встановлені лише після надання до НКРЕКП копій необхідних договорів.";

6) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. У разі неукладення гарантованими постачальниками договорів на купівлю-продаж природного газу з власниками природного газу, крім випадку закупівлі газу власного видобутку у грудні поточного року на наступний рік при розрахунку нормативів перерахування коштів у грудні поточного року на січень наступного року, за планові обсяги постачання природного газу відповідним категоріям споживачів приймаються загальні фактичні обсяги постачання природного газу цим споживачам у січні поточного року.";

7) у пункті 2.16 слова "за наявності газових лічильників та за їх відсутності (без урахування притоків/відтоків)" виключити;

8) пункти 2.18 - 2.22 викласти в такій редакції:

"2.18. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії "населення" здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.18.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 

Тп х (V1 + V2 + Vр) + Цн

 

Нгн =

________________________________

х 100 %,

 

Ц1V1 + Ц2V2 + ЦрVр

 

де

Нгн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "населення"), у відсотках;

Тп - тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Ц1 - роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно), грн/1000 м3;

Ц2 - роздрібна ціна на природний газ, який використовується населенням, крім індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно), грн/1000 м3;

Цр - роздрібна ціна на природний газ для потреб релігійних організацій (крім обсягів природного газу, що використовується для провадження виробничо-комерційної діяльності), грн/1000 м3;

V1 - плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно), тис. м3;

V2 - плановий обсяг постачання природного газу населенню на відповідний розрахунковий період, який використовується населенням, крім індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно), тис. м3;

Vр - плановий обсяг постачання природного газу релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) на відповідний розрахунковий період, тис. м3;

Цн - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "населення") (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3, і визначається за формулою

Цн = Цн1V1 + Цн2V2 + ЦнрVр,

де

Цн1 - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно)) (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3;

Цн2 - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується населенням, крім індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно)) (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3;

Цнр - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується релігійними організаціями, крім обсягів природного газу, що використовується для провадження виробничо-комерційної діяльності) (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3.

2.18.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 

 

т/р - Zвтв) х (V1 + V2 + Vр)

 

Нрн =

_________________________________

х 100 %,

 

Ц1V1 + Ц2V2 + ЦрVр

 

де

Нрн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами для категорії "населення", у відсотках;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Zвтв - складова тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у частині вартості природного газу, що використовується на ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), грн/1000 м3. Zвтв = 0, крім випадку, передбаченого пунктом 2.30 цього розділу.

2.18.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 

 

Тт/м х (V1 + V2 + Vр)

 

Нмн =

______________________________

х 100 %,

 

Ц1V1 + Ц2V2 + ЦрVр

 

де

Нмн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.18.4. Поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства за формулою

 

Zвтв х (V1 + V2 + Vр)

 

Нвтвн =

_______________________________

х 100 %,

 

Ц1V1 + Ц2V2 + ЦрVр

 

де

Нвтвн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства (встановлюється з урахуванням положень пункту 2.30 цього розділу), у відсотках.

2.18.5. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу у частині оплати за спожитий категорією "населення" природний газ за формулою

Нвлн = 100 % - Нгн - Нрн - Нмн - Нвтвн,

де

Нвлн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу у частині оплати за спожитий категорією "населення" природний газ, у відсотках.

2.19. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії "бюджетні установи" здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.19.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 

 

Т п х (V + V) + Цнб х (V + V)

 

Нгб =

____________________________________________

х 100 %,

 

Ц х V + Ц х V

 

де

Нгб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "бюджетні установи"), у відсотках;

Тп - тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Ц - ціна на природний газ для бюджетних установ з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "бюджетні установи"), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м3;

Ц - ціна на природний газ для бюджетних установ з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "бюджетні установи"), тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, тарифу на постачання, грн/1000 м3;

V - плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних установ відповідно до укладених договорів (без урахування планових обсягів постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів), тис. м3;

V - плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Цнб - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "бюджетні установи") (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3.

2.19.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 

т/р - Zвтв) х V

 

Нрб =

____________________________

х 100 %,

 

Ц х V + Ц х V

 

де

Нрб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами для категорії "бюджетні установи", у відсотках;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Zвтв - складова тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у частині вартості природного газу, що використовується на ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), грн/1000 м3. Zвтв = 0, крім випадку, передбаченого пунктом 2.30 цього розділу.

2.19.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 

Тт/м х V + Тт/м2 х V

 

Нмб =

______________________________

х 100 %,

 

Ц х V + Ц х V

 

де

Нмб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Тт/м2 - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.19.4. Поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства за формулою

 

Zвтв х V

 

Нвтвб =

_____________________

х 100 %,

 

Ц х V + Ц х V

 

де

Нвтвб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства (встановлюється з урахуванням положень пункту 2.30 цього розділу), у відсотках.

2.19.5. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією "бюджетні установи" природний газ за формулою

Нвлб = 100 % - Нгб - Нрб - Нмб - Нвтвб,

де

Нвлб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією "бюджетні установи" природний газ, у відсотках.

2.20. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії "ТКЕ - населення" здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.20.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 

Тп х (V1тн + V2тн) + Цнтн

 

Нгтн =

____________________________________________________

х 100 %,

 

ЦТКЕн х (V1тн - VТКЕр + V2тн) + ЦТКЕр х VТКЕр

 

де

Нгтн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "ТКЕ - населення"), у відсотках;

Тп - тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

ЦТКЕн - ціна на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом), грн/1000 м3;

ЦТКЕр - ціна на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (з урахуванням обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом), грн/1000 м3;

V1тн - плановий обсяг постачання природного газу для категорії "ТКЕ - населення" (без урахування планових обсягів постачання природного газу для категорії "ТКЕ - населення", власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

V2тн - плановий обсяг постачання природного газу для категорії "ТКЕ - населення" (власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

VТКЕр - плановий обсяг постачання природного газу для категорії "ТКЕ - населення" (в межах обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Цнтн - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "ТКЕ - населення") (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3, визначається за формулою

Цнтн = Цн х (V1тн - VТКЕр + V2тн) + Цр х VТКЕр,

де

Цн - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води)) (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3;

Цр - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що використовується для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (з урахуванням обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води)) (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3.

2.20.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 

т/р - Zвтв) х V1тн

 

Нртн =

___________________________________________________

х 100 %,

 

ЦТКЕн х (V1тн - VТКЕр + V2тн) + ЦТКЕр х VТКЕр

 

де

Нртн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами для категорії "ТКЕ - населення", у відсотках;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

Zвтв - складова тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у частині вартості природного газу, що використовується на ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), грн/1000 м3. Zвтв = 0, крім випадку, передбаченого пунктом 2.30 цього розділу.

2.20.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 

Тт/м х V1тн + Тт/м2 х V2тн

 

Нмтн =

____________________________________________________

х 100 %,

 

ЦТКЕн х (V1тн - VТКЕр + V2тн) + ЦТКЕр х VТКЕр

 

де

Нмтн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Тт/м2 - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.20.4. Поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства за формулою

 

Zвтв х V1тн

 

Нвтвтн =

______________________________________

х 100 %,

 

ЦТКЕн х (V1тн - VТКЕр + V2тн) + ЦТКЕр х VТКЕр

 

де

Нвтвтн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства (встановлюється з урахуванням положень пункту 2.30 цього розділу), у відсотках.

2.20.5. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією "ТКЕ - населення" природний газ за формулою

Нвтн = 100 % - Нгтн - Нртн - Нмтн - Нвтвтн,

де

Нвтн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією "ТКЕ - населення" природний газ, у відсотках.

2.21. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії "ТКЕ - бюджет" здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.21.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 

п + Цнтб) х (V1тб + V2тб)

 

Нгтб =

____________________________________

х 100 %,

 

Ц1ТКЕб х V1тб + Ц2ТКЕб х V2тб

 

де

Нгтб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "ТКЕ - бюджет"), у відсотках;

Тп - тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Ц1ТКЕб - ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "ТКЕ - бюджет"), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м3;

Ц2ТКЕб - ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "ТКЕ - бюджет"), тарифу на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, тарифу на постачання, грн/1000 м3;

V1тб - плановий обсяг постачання природного газу для категорії "ТКЕ - бюджет" (без урахування планових обсягів постачання природного газу для категорії "ТКЕ - бюджет", власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

V2тб - плановий обсяг постачання природного газу для категорії "ТКЕ - бюджет" (власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Цнтб - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "ТКЕ - бюджет") (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3.

2.21.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 

т/р - Zвтв) х V1тб

 

Нртн =

__________________________

х 100 %,

 

Ц1ТКЕб х V1тб + Ц2ТКЕб х V2тб

 

де

Нртн - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами для категорії "ТКЕ - бюджет", у відсотках;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Zвтв - складова тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у частині вартості природного газу, що використовується на ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), грн/1000 м3. Zвтв = 0, крім випадку, передбаченого пунктом 2.30 цього розділу.

2.21.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 

Тт/м х V1тб + Тт/м2 х V2тб

 

Нмтб =

_________________________

х 100 %,

 

Ц1ТКЕб х V1тб + Ц2ТКЕб х V2тб

 

де

Нмтб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Тт/м2 - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.21.4. Поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства за формулою

 

Zвтв х V1тб

 

Нвтвтб =

___________________________

х 100 %,

 

Ц1ТКЕб х V1тб + Ц2ТКЕб х V2тб

 

де

Нвтвтб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства (встановлюється з урахуванням положень пункту 2.30 цього розділу), у відсотках.

2.21.5. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією "ТКЕ - бюджет" природний газ за формулою

Нвтб = 100 % - Нгтб - Нртб - Нмтб - Нвтвтб,

де

Нвтб - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу в частині оплати за спожитий категорією "ТКЕ - бюджет" природний газ, у відсотках.

2.22. Гарантовані постачальники при постачанні природного газу категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання" здійснюють розрахунок нормативу перерахування коштів для зарахування коштів на:

2.22.1. Поточний рахунок гарантованого постачальника в частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за формулою

 

Тп х Vпп + Si (Цнпi х Vпi)

 

Нгп =

_______________________________

х 100 %,

 

Sі (Цпi х Vпi)

 

де

Нгп - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок гарантованого постачальника з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання"), у відсотках;

Тп - тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Vпп - загальний плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Vп - плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

i - кількість власників природного газу;

Цп - роздрібна ціна на природний газ, який використовується для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання"), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, грн/1000 м3;

Цнп - збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання") (тимчасово до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3.

2.22.2. Поточний рахунок газорозподільного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за формулою

 

т/р - Zвтв) х Vт/р

 

Нрп =

_____________________

х 100 %,

 

Si (Цпi х Vпi)

 

де

Нрп - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами для категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", у відсотках;

Тт/р - тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Vт/р - загальний плановий обсяг постачання природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (без урахування планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів) відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Zвтв - складова тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у частині вартості природного газу, що використовується на ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), грн/1000 м3. Zвтв = 0, крім випадку, передбаченого пунктом 2.30 цього розділу.

2.22.3. Поточний рахунок газотранспортного підприємства в частині оплати за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами за формулою

 

Тт/м х Vт/р + Тт/м2 х (Vпп - Vт/р)

 

Нмп =

___________________________________

х 100 %,

 

Si (Цпi х Vпi)

 

де

Нмп - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Тт/м2 - тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств, з якими гарантованим постачальником укладено відповідний договір, гарантований постачальник здійснює відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах планових обсягів та плати за використання промислових трубопроводів по кожному газодобувному підприємству окремо.

2.22.4. Поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства за формулою

 

Zвтв х Vт/р

 

Нвтвтп =

__________________

х 100 %,

 

Si (Цпi х Vпi)

 

де

Нвтвтп - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок власника природного газу в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства (встановлюється з урахуванням положень пункту 2.30 цього розділу), у відсотках.

2.22.5. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий категорією "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання" природний газ за формулою

Нi = Цгi х Vпi / Si (Цпi х Vпi),

де

Нi - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок із спеціальним режимом використання кожного із власників природного газу в частині оплати за спожитий категорією "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання" природний газ, у відсотках;

Цг - ціна, за якою здійснюється гарантованим постачальником закупівля природного газу для потреб категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання", без урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постачається для категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання"), тарифів на його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами і постачання, відповідно до укладеного договору, грн/1000 м3.

У разі звернення до НКРЕКП іншого власника природного газу щодо заборгованості перед ним гарантованого постачальника за попередні розрахункові періоди Нi встановлюється на користь іншого власника природного газу, перед яким існує заборгованість, до повного її погашення.".

1.9. Доповнити розділ після пункту 2.29 новими пунктами 2.30 - 2.32 такого змісту:

"2.30. У разі виникнення простроченої заборгованості газорозподільного підприємства перед власником газу за закуплений природний газ для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) власник природного газу до 20 числа місяця, що передує розрахунковому, надає НКРЕКП інформацію щодо такої заборгованості. НКРЕКП з урахуванням наданої інформації встановлює нормативи перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства у розмірі, який розраховується відповідно до пунктів 2.18 - 2.22 цього розділу з урахуванням коригувального коефіцієнта.

З метою погашення простроченої заборгованості газорозподільного підприємства перед власником газу за закуплений природний газ для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) НКРЕКП має право встановлювати окремі нормативи перерахування коштів на користь власника газу в розмірі, який розраховується відповідно до підпункту 2.18.4 пункту 2.18, підпункту 2.19.4 пункту 2.19, підпункту 2.20.4 пункту 2.20, підпункту 2.21.4 пункту 2.21, підпункту 2.22.4 пункту 2.22 цього розділу, а також встановлювати величини щодобових утримань коштів з газорозподільного підприємства окремо за кожною категорією споживачів. При цьому нормативи перерахування коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства встановлюються з урахуванням складової тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у частині вартості природного газу, що використовується на ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), а сума заборгованості, що буде утримуватися з газорозподільного підприємства рівномірними щодобовими сумами протягом розрахункового періоду (може бути встановлений інший термін) до повного її погашення за кожною категорією споживачів, визначається згідно з пунктами 2.31 та 2.32 цього розділу.

Дія пунктів 2.31 та 2.32 цього розділу не поширюється на заборгованість, погашення якої було унеможливлено діями обставин непереборної сили (форс-мажор), що засвідчені в установленому порядку, або істотною зміною обставин, якими керувалися сторони договору купівлі-продажу газу для потреб ВТВ на момент його укладення.

2.31. Величина щодобових утримань коштів з газорозподільного підприємства по кожній категорії споживачів затверджується НКРЕКП та доводиться до відома усіх учасників платіжно-розрахункових відносин до початку розрахункового періоду. Розрахунок величини щодобових утримань коштів з газорозподільного підприємства на користь власника газу, перед яким виникла прострочена заборгованість за закуплений природний газ для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), здійснюється за формулою

КJ = VЈ х (КВТВ - Кн) / (T х Vзаг),

де

КJ - величина щодобових утримань коштів з газорозподільного підприємства за відповідною категорією споживачів, яка перераховується на поточний рахунок власника газу, перед яким виникла прострочена заборгованість за закуплений природний газ для потреб ВТВ, грн;

J - категорія споживачів, за якою встановлюються нормативи перерахування коштів ("населення", "бюджетні установи", "ТКЕ - населення", "ТКЕ - бюджет", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання");

КВТВ - величина нереструктуризованої простроченої заборгованості газорозподільного підприємства перед власником газу за закуплений природний газ для потреб ВТВ, грн;

Кн - прострочена заборгованість власника газу перед газорозподільним підприємством за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами;

VJ - обсяг протранспортованого природного газу газорозподільними мережами для відповідної категорії споживачів за минулий календарний рік, тис. м3;

Vзаг - загальний обсяг протранспортованого природного газу газорозподільними мережами для усіх категорій споживачів за минулий календарний рік, тис. м3;

T - період, протягом якого здійснюється погашення заборгованості, банківські дні.

Зазначений період визначається за узгодженим рішенням власника газу та газорозподільного підприємства.

2.32. Перерахування суми щодобових відрахувань коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства здійснюється уповноваженим банком.

Сума щоденних відрахувань коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства з урахуванням погашення простроченої заборгованості за закуплений природний газ для потреб ВТВ та нормативу перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за відповідною категорією споживачів розраховується за формулою

КвJ = КрJ х НрJ - КJ,

де

КвJ - сума щоденних відрахувань коштів на поточний рахунок газорозподільного підприємства за відповідною категорією споживачів, грн;

J - категорія споживачів, за якою встановлюються нормативи перерахування коштів ("населення", "бюджетні установи", "ТКЕ - населення", "ТКЕ - бюджет", "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання");

КрJ - залишок коштів на початок банківського дня на поточному рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника за відповідною категорією споживачів, який підлягає розподілу, грн;

НрJ - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника на поточний рахунок газорозподільного підприємства за надані послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами за відповідною категорією споживачів з урахуванням коригувального коефіцієнта, %;

КJ - величина щодобових утримань коштів з газорозподільного підприємства за відповідною категорією споживачів, яка перераховується на поточний рахунок власника газу, перед яким виникла прострочена заборгованість за закуплений природний газ для потреб ВТВ.

Якщо КрJ х НрJ Ј КJ, тоді КвJ = 0, а власнику газу, перед яким виникла прострочена заборгованість за закуплений природний газ для потреб ВТВ, перераховується увесь обсяг коштів, який мав надійти на поточний рахунок газорозподільного підприємства за відповідною категорією споживачів.".

У зв'язку з цим пункти 2.30 - 2.34 вважати відповідно пунктами 2.33 - 2.37.

2. У тексті Алгоритму абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

3. Додатки 1 - 10 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "населення"

в ____________ 20__ року

(місяць)

 

______________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. На поточний рахунок гарантованого постачальника

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
у частині вартості наданих послуг з постачання природного газу ____________________________ %,
номер банківського рахунку ______________________________________________________________

2. На поточний рахунок газорозподільного підприємства
______________________________________________________________________________________
                                  (найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу розподільними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

3. На поточний рахунок газотранспортного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу магістральними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

4. На поточний рахунок газодобувного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у випадку використання гарантованим постачальником промислових трубопроводів газодобувних підприємств у частині вартості наданих послуг _________________________ %, номер банківського рахунку _______________________________________________________________________________

5. На поточний рахунок власника природного газу

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства _________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

6. На поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості поставлених обсягів природного газу _____________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовані для розрахунку нормативу перерахування коштів із поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "населення"

на ____________ 20__ року

(місяць)

 

________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

I. Планові обсяги постачання природного газу населенню на відповідний місяць згідно з укладеними договорами, у тому числі:

 

Об'єм, тис. м3

Примітка

який використовується населенням для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно)

V1

 

 

який використовується населенням, крім індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно)

V2

 

 

Планові обсяги постачання природного газу релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) на відповідний місяць згідно з укладеними договорами

Vр

 

 

 

 

 

 

Планові обсяги транспортування природного газу для категорії "населення" на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств):

 

 

 

ПАТ "Укртрансгаз"

 

 

 

ПАТ "Укргазвидобування" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

ПАТ "Укрнафта" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

II. Установлені НКРЕКП тарифи:

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Тп

 

 

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Тт/р

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Тт/м

 

 

 

 

 

 

III. Ціни на природний газ для населення:

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

який використовується населенням для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно)

Ц1

 

 

який використовується населенням, крім індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води) у період з 01 жовтня до 30 квітня (включно), за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно)

Ц2

 

 

Ціна на природний газ для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності)

Цр

 

 

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

(Виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)

 

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "бюджетні установи"

в ____________ 20__ року

(місяць)

 

______________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. На поточний рахунок гарантованого постачальника

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг з постачання природного газу __________________ %, номер банківського рахунку __________________________________________________________________

2. На поточний рахунок газорозподільного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу розподільними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

3. На поточний рахунок газотранспортного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу магістральними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

4. На поточний рахунок газодобувного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у випадку використання гарантованим постачальником промислових трубопроводів газодобувних підприємств у частині вартості наданих послуг ___________________ %, номер банківського рахунку ______________________________________________________________________________________

5. На поточний рахунок власника природного газу

_______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства __________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

6. На поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу

_______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості поставлених обсягів природного газу __________________ %, номер банківського рахунку ________________________________________________________________________________

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "бюджетні установи"

на ____________ 20__ року

(місяць)

 

_______________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Планові обсяги постачання природного газу бюджетним установам відповідно до укладених договорів:

 

Об'єм, тис. м3

Примітка

без урахування планових обсягів постачання природного газу для бюджетних установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

V

 

 

власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

V

 

 

 

 

 

 

Планові обсяги транспортування природного газу для категорії "бюджетні установи" на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств):

 

 

 

ПАТ "Укртрансгаз"

 

 

 

ПАТ "Укргазвидобування" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

ПАТ "Укрнафта" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

Установлені НКРЕКП тарифи на надання певних послуг:

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Т п

 

 

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Т т/р

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Т т/м

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Т т/м2

 

 

Ціна на природний газ для бюджетних установ:

 

грн/1000 м3

 

 

Ц

 

 

 

Ц

 

 

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

(Виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)

 

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "ТКЕ - населення"

в ____________ 20__ року

(місяць)

 

_________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. На поточний рахунок гарантованого постачальника

_______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг з постачання природного газу __________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

2. На поточний рахунок газорозподільного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу розподільними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку ___________________________

3. На поточний рахунок газотранспортного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу магістральними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку ___________________________

4. На поточний рахунок газодобувного підприємства

_______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у випадку використання гарантованим постачальником промислових трубопроводів газодобувних підприємств у частині вартості наданих послуг __________________ %, номер банківського рахунку ______________________________________________________________________________________

5. На поточний рахунок власника природного газу

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства _________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

6. На поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості поставлених обсягів природного газу __________________ %, номер банківського рахунку _______________________________________________________________________________

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

 

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "ТКЕ - населення"

на ____________ 20__ року

(місяць)

 

_______________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Планові обсяги постачання природного газу категорії "ТКЕ - населення" відповідно до укладених договорів:

 

Об'єм, тис. м3

Примітка

без урахування планових обсягів постачання природного газу для ТКЕ - населення, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

V 1ТКЕн

 

 

власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

V 2ТКЕн

 

 

в межах обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води

V ТКЕр

 

 

 

 

 

 

Планові обсяги транспортування природного газу для категорії "ТКЕ - населення" на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств):

 

 

 

ПАТ "Укртрансгаз"

 

 

 

ПАТ "Укргазвидобування" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

ПАТ "Укрнафта" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

Установлені НКРЕКП тарифи на надання певних послуг:

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Т п

 

 

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Т т/р

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Т т/м

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Т т/м2

 

 

 

 

 

 

Ціна на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом)

Ц ТКЕн

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

Ціна на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих (з урахуванням обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям послуг з опалення і постачання гарячої води, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом)

Ц ТКЕр

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

(Виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)

 

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "ТКЕ - бюджет"

в ____________ 20__ року

(місяць)

 

_________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. На поточний рахунок гарантованого постачальника

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг з постачання природного газу __________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

2. На поточний рахунок газорозподільного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу розподільними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

3. На поточний рахунок газотранспортного підприємства

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу магістральними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

4. На поточний рахунок газодобувного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у випадку використання гарантованим постачальником промислових трубопроводів газодобувних підприємств у частині вартості наданих послуг __________________ %, номер банківського рахунку ______________________________________________________________________________________

5. На поточний рахунок власника природного газу

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства _________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

6. На поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості поставлених обсягів природного газу __________________ %, номер банківського рахунку _______________________________________________________________________________

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

 

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "ТКЕ - бюджет"

на ____________ 20__ року

(місяць)

 

______________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Планові обсяги постачання природного газу для категорії "ТКЕ - бюджет" відповідно до укладених договорів:

 

Об'єм, тис. м3

Примітка

без урахування планових обсягів постачання природного газу для ТКЕ - бюджет, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

V 1ТКЕб

 

 

власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

V 2ТКЕб

 

 

 

 

 

 

Планові обсяги транспортування природного газу для категорії "ТКЕ - бюджет" на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств):

 

 

 

ПАТ "Укртрансгаз"

 

 

 

ПАТ "Укргазвидобування" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

ПАТ "Укрнафта" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

Установлені НКРЕКП тарифи на надання певних послуг:

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Т п

 

 

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Т т/р

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Т т/м

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Т т/м2

 

 

 

 

 

 

Ціна на природний газ для категорії "ТКЕ - бюджет":

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

 

Ц 1ТКЕб

 

 

 

Ц 2ТКЕб

 

 

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

__________________
(П. І. Б.)

(Виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)

 

НОРМАТИВ
перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання"

в ____________ 20__ року

(місяць)

 

________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

1. На поточний рахунок гарантованого постачальника

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг з постачання природного газу __________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

2. На поточний рахунок газорозподільного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу розподільними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

3. На поточний рахунок газотранспортного підприємства

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості наданих послуг із транспортування природного газу магістральними трубопроводами __________________ %, номер банківського рахунку __________________________

4. На поточний рахунок газодобувного підприємства

_____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у випадку використання гарантованим постачальником промислових трубопроводів газодобувних підприємств у частині вартості наданих послуг __________________ %, номер банківського рахунку ______________________________________________________________________________________

5. На поточний рахунок власника природного газу

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині оплати обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби) газорозподільного підприємства _________________ %, номер банківського рахунку ____________________________________________________________________

6. На поточний рахунок із спеціальним режимом використання власника природного газу

______________________________________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

у частині вартості поставлених обсягів природного газу __________________ %, номер банківського рахунку _______________________________________________________________________________

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

ВИХІДНІ ДАНІ,
що застосовуються для розрахунку нормативу перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого постачальника при постачанні природного газу категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання"

на ____________ 20__ року

(місяць)

 

_______________________________________________________________
(найменування підприємства / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Планові обсяги постачання природного газу промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання відповідно до укладених договорів:

 

Об'єм, тис. м3

Примітка

загальний плановий обсяг постачання природного газу (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів)

V пп

 

 

загальний плановий обсяг постачання природного газу (без урахування планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів)

V т/р

 

 

плановий обсяг постачання природного газу (з урахуванням планових обсягів постачання природного газу для зазначених споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів)

V п1

 

Номер і дата договору з власником газу

 

V п2

 

Номер і дата договору з іншим власником природного газу

 

V пi

 

Номер і дата договору з власником газу

 

 

 

 

Планові обсяги транспортування природного газу для категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання" на відповідний місяць згідно з укладеними договорами (для випадку використання гарантованими постачальниками промислових трубопроводів газодобувних підприємств):

 

 

 

ПАТ "Укртрансгаз"

 

 

 

ПАТ "Укргазвидобування" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

ПАТ "Укрнафта" (у разі необхідності обсяги зазначаються по кожній філії підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

Установлені НКРЕКП тарифи на надання певних послуг:

 

грн/1000 м3

Постанова НКРЕКП (вказати назву постанови, номер та дату її прийняття)

на постачання природного газу

Т п

 

 

на транспортування природного газу розподільними трубопроводами

Т т/р

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами

Т т/м

 

 

на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

Т т/м2

 

 

 

 

 

 

Ціна, за якою здійснюється гарантованим постачальником закупівля природного газу для потреб категорії "промислові споживачі та інші суб'єкти господарювання":

 

грн/1000 м3

 

 

Ц г1

 

Номер і дата договору з власником газу

 

Ц г2

 

Номер і дата договору з власником газу

 

Ц гi

 

Номер і дата договору з власником газу

 

 

 

 

Роздрібна ціна на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання:

 

грн/1000 м3

 

 

Ц п1

 

 

 

Ц п2

 

 

 

Ц лi

 

 

Керівник гарантованого постачальника

____________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

(Виконавець: П. І. Б., номер телефону, електронна адреса)

____________

Опрос