Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины, Министерства экономики Украины от 19 мая 1999 года N 908/68

Фонд государственного имущества, Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 19.05.2015 № 741/507
действует с 03.07.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2015

м. Київ

N 741/507

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2015 р. за N 662/27107

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68

Відповідно до Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про управління об'єктами державної власності", пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства

НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за N 414/3707, такі зміни:

1) у пункті 2 слова "увійшло до статутних фондів" замінити словами "віднесене до складу пайових фондів майна членів";

2) у пунктах 3 - 5 слово "фондів" замінити словом "капіталів".

2. Унести до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 19 травня 1999 року N 908/68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 1999 року за N 414/3707, такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.4:

в абзаці другому слова "Про Державну програму приватизації" виключити;

в абзаці п'ятому слова "в управління центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій";

2) у главі 2:

у підпункті 2.3.1 пункту 2.3:

цифри "2.3.1." виключити;

слово "загальнодержавного" замінити словом "державного";

у пункті 2.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.4. Передача до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій.";

у підпункті 2.4.1:

в абзаці першому слова "в управління центральних та місцевих органів виконавчої влади" замінити словами "до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій";

в абзаці другому слово "в" замінити словами "до сфери";

підпункт 2.4.2 викласти в такій редакції:

"2.4.2. Управління майном, що входить до складу державного резерву, здійснюється відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв".".

3. Директору Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України

Д. Парфененко

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Опрос