Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Военно-гражданского координационного штаба медицинской помощи

МВД, Министерство здравоохранения, Минобороны, СБУ, Национальная академия медицинских наук Украины
Положение, Приказ от 13.05.2015 № 207/272/556/311/34
действует с 30.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2015

м. Київ

N 207/272/556/311/34

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 червня 2015 р. за N 647/27092

Про утворення Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги

Відповідно до Конституції України, Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про Національну гвардію України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про боротьбу з тероризмом", "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та з метою координації діяльності медичних служб військових формувань і правоохоронних органів, інших державних закладів охорони здоров'я

НАКАЗУЄМО:

1. Утворити Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги при Міністерстві оборони України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

Міністр охорони здоров'я України

О. М. Квіташвілі

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Голова Служби безпеки України

В. О. Наливайченко

Президент Національної
академії медичних наук України

А. М. Сердюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

П. Розенко

 

СКЛАД
Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги

Голова Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги - заступник Міністра оборони України;

Співголови Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги: Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (за згодою), заступник Міністра охорони здоров'я України;

члени Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги:

перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я (за згодою);

заступник директора Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

заступник начальника Центрального військово-медичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;

заступник начальника Управління медичного забезпечення та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України;

заступник начальника Військово-медичного управління Головного управління Національної гвардії України;

заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

заступник начальника Управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Державної прикордонної служби України;

перший заступник начальника Військово-медичного управління Служби безпеки України;

віце-президент Національної академії медичних наук України;

начальник лікувально-організаційного управління Національної академії медичних наук України;

заступник директора державного закладу "Науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України";

заступник Міністра соціальної політики України (за згодою);

заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (за згодою);

відповідальний секретар - помічник Міністра оборони України.

 

Директор Військово-медичного
департаменту Міністерства оборони України
(Головний державний санітарний лікар
Міністерства оборони України)
полковник медичної служби

А. В. Верба

Заступник Міністра охорони здоров'я

І. Б. Перегинець

Управління медичного забезпечення
та реабілітації Міністерства
внутрішніх справ України
генерал-лейтенант міліції

О. В. Петраш

Начальник Військово-медичного
управління Служби безпеки України

Л. М. Шугалей

Начальник лікувально-організаційного
управління Національної
академії медичних наук України

В. В. Лазоришинець

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги

I. Загальні положення

1. Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги (далі - Штаб) утворений з метою: координації дій, спрямованих на забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і цивільному населенню під час проведення антитерористичної операції.

2. Штаб є органом управління з питань медичного забезпечення і надання медичної допомоги, оперативно-координаційним міжвідомчим органом при Міністерстві оборони України.

II. Основні завдання та функції Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги

Основними завданнями та функціями Штабу є:

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної із функціонуванням державної системи надання медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів і цивільному населенню в зоні проведення антитерористичної операції та на територіях, де введено воєнний стан;

оцінка оперативної медико-санітарної обстановки в частині можливих факторів ураження, наявних сил та засобів медичного захисту забезпечення, координація діяльності медичних служб формувань сектору національної безпеки, служби цивільного захисту, органів місцевого самоврядування для реалізації заходів медичного захисту безпосередньо на місцях подій та на етапах медичної евакуації, а також санітарно-епідемічного благополуччя населення в районах проведення антитерористичної операції;

оцінка заявлених потреб медичних служб у зоні проведення антитерористичної операції та на територіях, де введено воєнний стан, у лікарських засобах та медичному майні;

підготовка та надання Раді національної безпеки і оборони України пропозицій з питань медичного забезпечення військових формувань;

збір та узагальнення інформації про безповоротні та санітарні втрати, у тому числі серед цивільного населення, ведення єдиного реєстру постраждалих осіб;

надання рекомендацій щодо кадрового, матеріально-технічного забезпечення та медичного захисту учасників антитерористичної операції та цивільного населення;

координація заходів міжнародного співробітництва щодо медичного забезпечення та гуманітарної допомоги постраждалим у результаті бойових дій, впровадження сучасних технологій підготовки медичних фахівців, проведення науково-практичних та освітніх заходів;

проведення спільних з Координаційно-консультативною радою з питань надання медичної допомоги пораненим та потерпілим в зоні проведення антитерористичної операції заходів щодо надання високоспеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги в закладах Національної академії медичних наук України;

організація консиліумів та визначення необхідності лікування в медичних закладах іноземних держав осіб, що постраждали в результаті проведення антитерористичної операції;

забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу заходів медичного захисту та реабілітації учасників антитерористичної операції.

III. Права Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги

Відповідно до покладених завдань Штаб має право в установленому порядку з питань, що належать до його компетенції:

залучати фахівців структурних підрозділів Міністерства оборони України, органів державної влади і місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ, організацій для забезпечення ефективного медичного захисту;

одержувати необхідну інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, штабу антитерористичної операції, органів державної влади і місцевого самоврядування;

надавати рекомендації посадовим особам з питань медичного захисту та реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалого цивільного населення.

IV. Організація діяльності Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги

1. З метою виконання покладених завдань у Штабі утворюються оперативно-чергова служба та група забезпечення діяльності.

2. Оперативно-чергова служба утворюється у складі одного оперативного чергового та одного помічника оперативного чергового по Штабу з числа представників медичних служб Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України. Чергування оперативного чергового здійснюється відповідно до графіка, який щомісяця розробляється відповідальним секретарем та затверджується головою Штабу.

3. Роботою Штабу в період між засіданнями координаційної ради керує відповідальний секретар.

4. З метою виконання покладених на Штаб завдань оперативний черговий Штабу організовує роботу з:

міжвідомчим координаційним штабом Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України;

оперативним черговим ситуативного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

оперативним черговим по Генеральному штабу Збройних Сил України;

іншими державними органами і органами місцевого самоврядування.

5. У разі настання надзвичайної ситуації воєнного, техногенного або природного характеру оперативний черговий діє згідно з ситуативним планом.

6. Оперативний черговий отримує узагальнену інформацію щодо:

медико-тактичної обстановки - від керівництва відділу медичного забезпечення штабу антитерористичної операції;

санітарних втрат серед військовослужбовців і цивільного населення в зоні проведення антитерористичної операції.

7. Оперативний черговий після чергування надає інформаційні довідки з питань медичного забезпечення антитерористичної операції відповідальному секретарю Штабу для доповіді голові Штабу.

8. Група забезпечення діяльності працює у складі фахівця з інформаційних технологій та захисту інформації, фахівця з медичного постачання та логістики та авіаційного координатора.

9. Основною формою роботи Штабу є засідання, що проводяться за скликанням його голови або у випадку надзвичайних ситуацій за сигналом "Збір".

10. На засідання Штабу можуть запрошуватись інші особи.

11. Рішення Штабу оформляються протоколом, що підписується головою Штабу та відповідальним секретарем.

 

Директор Військово-медичного
департаменту Міністерства оборони України
(Головний державний санітарний лікар
Міністерства оборони України)
полковник медичної служби

А. В. Верба

Заступник Міністра охорони здоров'я

І. Б. Перегинець

Управління медичного забезпечення
та реабілітації Міністерства
внутрішніх справ України
генерал-лейтенант міліції

О. В. Петраш

Начальник Військово-медичного
управління Служби безпеки України

Л. М. Шугалей

Начальник лікувально-організаційного
управління Національної
академії медичних наук України

В. В. Лазоришинець

Опрос