Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Государственной авиационной службы Украины от 24 октября 2014 года N 686

Государственная авиационная служба Украины
Приказ от 22.05.2015 № 274
действует с 05.06.2015

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2015

м. Київ

N 274

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2015 р. за N 630/27075

Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року N 686

Відповідно до частин першої, п'ятої статті 11, статей 94, 95 Повітряного кодексу України, пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, та з метою удосконалення порядку надання прав на експлуатацію повітряних ліній

НАКАЗУЮ:

1. До наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року N 686 "Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за N 1440/26217, внести такі зміни:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Після набрання чинності абзацом другим пункту 2.2 та пунктом 2.11 розділу II Авіаційних правил, затверджених цим наказом, права на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України анулюються в разі, якщо авіаперевізник не відповідає вимогам, визначеним у абзаці другому пункту 2.2 та пункті 2.11 розділу II Авіаційних правил, затверджених цим наказом, у порядку, передбаченому пунктом 3.2 розділу III Авіаційних правил, затверджених цим наказом.";

2) у пункті 5:

після слова "крім" доповнити пункт словами та цифрами "абзацу другого пункту 2.2 та";

слова "абзацу дев'ятого" замінити словами "абзаців дев'ятого та десятого".

2. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року N 686, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 року за N 1440/26217, що додаються.

3. Відділу правового забезпечення (Капляр К. М.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Д. Антонюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. О. Терентьєв

 

Зміни
до Авіаційних правил України "Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній"

1. У розділі II:

в абзаці другому пункту 2.2 слово "лише" виключити;

у пункті 2.8:

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"обсяг сплачених авіаперевізником, який подає заяву, коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява;".

2. У розділі III:

пункт 3.1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"невідповідність авіаперевізника вимогам, встановленим абзацом другим пункту 2.2 розділу II цих Авіаційних правил;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

в абзаці першому пункту 3.2 слово "дев'ятим" замінити словом "десятим".

3. Додаток 4 викласти в такій редакції:

Критерії, які мають враховуватися Комісією під час розгляду заяви щодо надання прав на експлуатацію повітряних ліній, та максимальна кількість балів за кожним критерієм

Критерії

Максимальна кількість балів

1

2

Фактичне використання авіаперевізником раніше наданих прав на експлуатацію повітряних ліній (відношення кількості частот, за якими виконуються польоти, до загальної кількості частот, на які авіаперевізнику надані права на експлуатацію)

10

Обсяг сплачених коштів до Державного бюджету України за останні 12 місяців поспіль, що передували місяцю, в якому подана заява, з розрахунку на одне ПС

10

Кількість авіаційних подій на один мільйон вильотів, про які авіаперевізник зобов'язаний звітувати до Державіаслужби за останні 12 місяців поспіль, що передували дню подання заяви, за наявності системи управління безпекою польотів та процедури проведення внутрішніх розслідувань та/або аналізу подій (чим менший коефіцієнт, тим вищий бал).
Якщо у авіаперевізника відсутня система управління безпекою польотів та процедура проведення внутрішніх розслідувань та/або аналізу подій та/або відсутня статистика польотів, за цим критерієм такий авіаперевізник отримує 0 балів

10

Регулярність виконання рейсів за останні 6 місяців, що передували дню подачі заяви (відсоток виконаних без затримок рейсів від загальної кількості рейсів за вказаний період)

10

".

 

Заступник начальника управління
міжнародного співробітництва
та Європейської інтеграції

Г. В. Мазур

Опрос