Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о научно-консультативном и методическом совете по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Украины

Минюст
Приказ от 25.05.2015 № 774/5
действует с 12.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2015

м. Київ

N 774/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2015 р. за N 606/27051

Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

Відповідно до підпункту 63 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою забезпечення оперативної та ефективної роботи секцій науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 березня 2012 року N 470/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2012 року за N 460/20773, що додаються.

2. Департаменту судової роботи (Олійник О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України

1. У розділі IV Положення:

1) пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Основною формою діяльності секцій НКМР є засідання, які скликаються двічі на рік. За пропозицією судово-експертних установ або з ініціативи Мін'юсту у разі потреби може бути скликано позачергове засідання секції. Проведення засідань секцій здійснюється у режимі телеконференції у порядку, встановленому розділом V цього Положення.

Організація роботи, проведення засідань секцій, контроль за своєчасну та якісну підготовку протоколів засідань секцій покладаються на голів секцій.

Голови секцій заздалегідь ознайомлюють керівництво судово-експертних установ та членів секцій з порядком денним, відповідними матеріалами, датою, місцем (режимом) проведення засідань.

Члени секцій мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданнях секцій будь-яких питань, що належать до компетенції НКМР.

Засідання секцій є правоможними у разі присутності (у тому числі в режимі телеконференції) не менше половини їх членів. Рішення з обговорюваних питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів секцій, оформлюються протоколом, який підписується головою секції та секретарем, і мають рекомендаційний характер. За наявності підстав з ініціативи Мін'юсту або судово-експертних установ рішення секції може бути переглянуто на засіданні президії НКМР.

Присутні на засіданнях секцій керівники судово-експертних установ або їхні заступники мають право голосу нарівні з членами секцій. У роботі секцій обов'язково бере участь заступник директора установи, на базі якої проводяться засідання секцій.";

2) пункт 4.7 Положення доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі проведення засідання в режимі телеконференції архівна копія запису засідання направляється до Мін'юсту та всіх судово-експертних установ.".

2. Доповнити Положення новим розділом такого змісту:

"V. Порядок роботи секцій НКМР у режимі телеконференції

5.1. Голова секції не пізніше ніж за десять днів до дня проведення засідання секції повідомляє засобами електронного або іншими засобами зв'язку керівництво судово-експертних установ та членів секції про дату, час проведення сеансу телеконференції та технічні засоби, за допомогою яких буде здійснюватись проведення телеконференції.

5.2. Членам секції має бути забезпечена можливість брати участь у засіданні телеконференції керівництвом судово-експертних установ.

5.3. Працівник судово-експертної установи (системний адміністратор, секретар телеконференції тощо), який здійснює налагодження технічних засобів, за один день до проведення засідання секції повинен активувати технічні засоби та перевірити робочий стан технічних засобів, а також провести тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та переконатися, що вони працюють належним чином.

5.4. Голова секції веде телеконференцію, оголошує склад учасників та надає слово учасникам телеконференції відповідно до порядку денного.

5.5. Для якісного проведення телеконференції учасники на початку виступу повинні представитися, чітко назвавши свої посаду, прізвище, ім'я та по батькові.

У разі неможливості проведення телеконференції у зв'язку з обставинами, які виключають можливість її проведення, а також у випадку наявності технічних неполадок члени секції повідомляють про це голову секції засобами електронного та іншими засобами зв'язку.

У такому випадку головою секції враховується позиція члена секції з питання, що розглядається, яка надається засобами електронного або іншими засобами зв'язку.

5.6. Хід і результати засідання секції фіксуються секретарем телеконференції, який забезпечує її проведення, за допомогою технічних засобів. Фіксація починається з моменту оголошення головою секції про початок її проведення.

Після закінчення телеконференції її секретар повинен здійснити запис та створити його архівну копію, яка долучається до протоколу засідання секції.

Протокол засідання секції підписується головою секції та секретарем телеконференції.".

 

Директор Департаменту
судової роботи

О. М. Олійник

Опрос