Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды субъектам естественных монополий, лицензирование деятельности которых осуществляется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 23.04.2015 № 1305
действует с 26.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

23.04.2015

м. Київ

N 1305

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2015 р. за N 592/27037

Про затвердження Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
Комітету України

М. Я. Бараш

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Кістіон

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до Водного кодексу України, Закону України "Про питну воду та питне водопостачання".

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування якої здійснює НКРЕКП, та є суб'єктами природних монополій, та застосовується НКРЕКП при визначенні та встановленні індивідуальних технологічних нормативів використання питної води таким суб'єктам господарювання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заявник - суб'єкт господарювання, який здійснює або має намір здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, є суб'єктом природних монополій та звернувся до НКРЕКП із заявою щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;

індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі - ІТНВПВ) - технологічні нормативи використання питної води, установлені для кожного заявника окремо.

II. Подання та розгляд заяви

1. Для визначення та встановлення ІТНВПВ заявник подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, та документи відповідно до вимог розділу III Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року N 179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за N 1062/25839 (далі - Порядок затвердження ТНВПВ).

2. Розрахунки ІТНВПВ здійснюються заявником відповідно до Порядку затвердження ТНВПВ, Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року N 180, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за N 1063/25840, та Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року N 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 року за N 1064/25841 (далі - Методики).

3. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, а також розрахунків ІТНВПВ вимогам пунктів 1 і 2 цього розділу НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.

4. Якщо заява не відповідає формі, наведеній у додатку до цього Порядку, та/або додані до неї документи, а також розрахунки ІТНВПВ не відповідають вимогам розділу III Порядку затвердження ТНВПВ та Методик, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП листом за підписом члена НКРЕКП повідомляє заявника протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви із зазначенням вичерпного переліку зауважень щодо поданої заявником заяви та/або доданих до неї документів, а також розрахунків ІТНВПВ.

5. НКРЕКП може письмово зробити запит до заявника щодо додаткового письмового обґрунтування наданих розрахунків та/або надання інших підтвердних документів, необхідних для визначення ІТНВПВ.

При цьому розгляд заяви продовжується на строк з дати направлення письмового запиту НКРЕКП до дати отримання письмової відповіді заявника з наданням розрахунків та/або інших необхідних підтвердних документів.

6. Рішення про встановлення визначених ІТНВПВ приймаються на засіданні НКРЕКП.

7. Копія постанови НКРЕКП про встановлення ІТНВПВ надсилається заявнику листом протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення НКРЕКП.

III. Підстави для дострокового перегляду або внесення змін до ІТНВПВ

1. Підставами для перегляду та внесення змін до ІТНВПВ є:

1) зміни в чинному законодавстві України у сфері водопровідно-каналізаційного господарства;

2) зміна технології виробництва питної води;

3) зміни в технічному стані та кількості мереж і споруд водопостачання та водовідведення (збільшення чи зменшення кількості мереж і споруд на 10 і більше відсотків від загальної кількості мереж і споруд);

4) зміни технології очищення води, стічних вод та обробки осадів;

5) значна відмінність фактично виміряних і розрахованих ІТНВПВ;

6) зміна кількості засобів обліку води (не менше ніж на 10 відсотків).

2. При виникненні підстав, зазначених у пункті 1 цього розділу, заявник ініціює процедуру перегляду ІТНВПВ та подає до НКРЕКП документи, визначені у розділі III Порядку затвердження ТНВПВ.

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення - начальник управління
нормативно-правового забезпечення та
платіжно-розрахункових відносин
у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення

Д. Соломка

 

ЗАЯВА
щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

_____________________________________________________________________________________
                      (повне найменування, місцезнаходження (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) заявника)
_____________________________________________________________________________________
                                                              (назва, серія, номер та дата видачі ліцензії(й) заявника)

Прошу розглянути заяву та додані до неї розрахунки щодо визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

Заява та документи, що до неї додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

"___" ____________ 20__ року

____________

Опрос