Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке принятия органами охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины решений о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства

МВД
Приказ от 06.05.2015 № 520
действует с 16.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2015

м. Київ

N 520

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2015 р. за N 558/27003

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та з метою врегулювання окремих питань прийняття органами охорони державного кордону України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 грудня 2011 року N 946, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1564/20302, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка В. О.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

В. О. Назаренко

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

1. Пункт 2.1 розділу II доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) якщо іноземець намагається здійснити в'їзд через контрольні пункти в'їзду - виїзду на тимчасово окуповану територію без спеціального дозволу або така особа під час попереднього перебування на території України здійснила виїзд із неї через контрольний пункт в'їзду - виїзду.".

2. У абзаці одинадцятому пункту 3.2 розділу III:

після слова "протоколів" доповнити словом ", постанов";

цифри "2041" замінити цифрами "2041, 2042".

3. У пункті 4.2 розділу IV слово ", дізнання" виключити.

4. У розділі V:

назву розділу після слова "виконавця" доповнити словами "або іноземцям, які не виконали рішення органу (підрозділу) охорони державного кордону про накладання штрафу";

у пункті 5.1 після слів "У разі" доповнити словами "невиконання іноземцями рішень органу (підрозділу) охорони державного кордону про накладання штрафу за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенції Державної прикордонної служби України, або";

пункт 5.2 викласти у такій редакції:

"5.2. Постанова у разі невиконання рішень про накладання штрафу готується підрозділом по роботі з іноземцями та адміністративного провадження відповідного органу (підрозділу) охорони державного кордону, Морської охорони не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова за поданням державного виконавця готується штабом органу охорони державного кордону.

Розгляд матеріалів і затвердження постанови здійснюються у порядку, визначеному пунктом 3.6 розділу III цієї Інструкції.".

5. У пункті 6.2 розділу VI слово ", дізнання" виключити.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
полковник міліції

Д. В. Горбась

Опрос