Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов о высшем образовании (научных степенях) государственного образца и приложений к ним, образца академической справки

Министерство образования и науки Украины (2)
Форма, Справка, Приказ от 12.05.2015 № 525
редакция действует с 09.08.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2015

м. Київ

N 525

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2015 р. за N 551/26996

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 22 червня 2016 року N 701

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року N 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму диплома молодшого бакалавра;

2) форму диплома молодшого бакалавра з відзнакою;

3) форму додатка до дипломів молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою;

4) форму диплома бакалавра;

5) форму диплома бакалавра з відзнакою;

6) форму диплома магістра;

7) форму диплома магістра з відзнакою;

8) форму додатка до дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою європейського зразка;

9) форму диплома доктора філософії;

10) форму додатка до диплома доктора філософії європейського зразка;

11) форму диплома доктора наук;

12) зразок академічної довідки.

2. Встановити, що у дипломі молодшого бакалавра (молодшого бакалавра з відзнакою), бакалавра (бакалавра з відзнакою), магістра (магістра з відзнакою), що видається випускникові, який є іноземцем або особою без громадянства, що прибув(ла) в Україну з метою навчання та отримав(ла) посвідку на тимчасове проживання, також повинна міститися фотографія випускника, а у дипломі, що видається іноземцеві або особі без громадянства, що навчався(лася) в двох або більше вищих навчальних закладах, зазначаються рік вступу та повне найменування вищого навчального закладу, до якого іноземець або особа без громадянства вступив(ла) на початку навчання в Україні.

3. Керівникам вищих навчальних закладів запровадити форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразок академічної довідки відповідно до форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Департаменту вищої освіти (Бондаренко С. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Форма диплома молодшого бакалавра

Зображення малого
Державного Герба України

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

___ N 000000
(серія та реєстраційний номер,
що присвоюється)

_________________________________________
(прізвище,
_________________________________________
ім'я, по батькові)

закінчив(ла) у 20__ році

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу /
_________________________________________
відокремленого підрозділу вищого навчального закладу)

JUNIOR BACHELOR'S DIPLOMA
  

___ N 000000
(Series, registration number of the diploma)
  

_________________________________________
(Family name)
_________________________________________
(Given name(s))

in 20__ completed the full course of

_________________________________________
(Name of Institution)
_________________________________________

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти молодший бакалавр
спеціальність ______________________________
спеціалізація _______________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ______________________

obtained qualification:
Junior Bachelor Degree
Program Subject Area ________________________
Study Program ______________________________
Educational program __________________________
Professional qualification _______________________

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу / Position of the Head of the Institution of Higher Education

  Підпис/Signature
  
  
  
  М. П. / Seal

Ініціали, прізвище / Name, Surname
  
  
  
"___" __________/__________ 20__ р.
               (дата видачі / Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Примітка. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома молодшого бакалавра з відзнакою

Зображення малого
Державного Герба України

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ
МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
з відзнакою

___ N 000000
(серія та реєстраційний номер,
що присвоюється)

_________________________________________
(прізвище,
_________________________________________
ім'я, по батькові)

закінчив(ла) у 20__ році

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу /
_________________________________________
відокремленого підрозділу вищого навчального закладу)

JUNIOR BACHELOR'S DIPLOMA
with honours
  

___ N 000000
(Series, registration number of the diploma)
  

_________________________________________
(Family name)
_________________________________________
(Given name(s))

in 20__ completed the full course of

_________________________________________
(Name of Institution)
_________________________________________

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти молодший бакалавр
спеціальність ______________________________
спеціалізація _______________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ______________________

obtained qualification:
Junior Bachelor Degree
Program Subject Area ________________________
Study Program ______________________________
Educational program __________________________
Professional qualification _______________________

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу / Position of the Head of the Institution of Higher Education

  Підпис/Signature
  
  
  
  М. П. / Seal

Ініціали, прізвище / Name, Surname
  
  
  
"___" __________/__________ 20__ р.
               (дата видачі / Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Примітка. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма додатка до дипломів
молодшого бакалавра, молодшого бакалавра з відзнакою

ДОДАТОК
до диплома

Програма навчання складається з таких навчальних компонентів:

Назва навчаль-
ної дисци-
пліни (курсова робота, практи-
ка)

Навчаль-
ний час

Кредити Європейсь-
кої
кредитної трансферно-
накопичу-
вальної
системи

Бали

Оцінки

 

 

 

 

 


Інформація про атестацію здобувача:
_________________________________________

Рішенням екзаменаційної комісії
від "___" ____________ 20__ р.
присвоєно ступінь
_________________________________________

Додаткова інформація

Тип вищого навчального закладу
Умови вступу
Найменування всіх вищих навчальних закладів (відокремлених підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація
Строки навчання в кожному з них
Вимоги освітньої програми
Навчальне навантаження в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
Система контрольних заходів
Шкала оцінок

Посада                            Підпис                 Ініціали,
керівника або іншої                                    прізвище
уповноваженої особи
вищого навчального закладу            М. П.

Голова                            Підпис                 Ініціали,
екзаменаційної комісії                                прізвище

______________ N _______________
(дата видачі додатка) (реєстраційний номер)
(без диплома недійсний)
та

Прізвище
_________________________________________
Ім'я, по батькові
_________________________________________
Дата народження
_________________________________________
Попередній документ про освіту
_________________________________________

Найменування вищого навчального закладу / відокремленого підрозділу вищого навчального закладу, що видав диплом
_________________________________________
Строк навчання ___________________________
Форма навчання ___________________________
Спеціальність _____________________________
Спеціалізація _____________________________
Освітня програма __________________________
Професійна кваліфікація ____________________
Періоди практики __________________________
Дата вступу до вищого навчального закладу
_________________________________________
Дата закінчення вищого навчального закладу
_________________________________________
Академічні права
_________________________________________
Професійні права
_________________________________________
Додаткові документи про освіту
_________________________________________

Примітки:

1. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

2. В інформації про атестацію здобувача вказується форма атестації, тема кваліфікаційної роботи, навчальний час, оцінка.

3. У разі формування вищим навчальним закладом інформації, зазначеної в цьому додатку, українською та англійською мовами робиться таке застереження: "У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail".

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома бакалавра

Зображення малого
Державного Герба України

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

___ N 000000
(серія та реєстраційний номер,
що присвоюється)

_________________________________________
(прізвище,
_________________________________________
ім'я, по батькові)

закінчив(ла) у 20__ році

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу /
_________________________________________
відокремленого підрозділу вищого навчального закладу)

BACHELOR'S DIPLOMA

___ N 000000
(Series, registration number of the diploma)
  

_________________________________________
(Family name)
_________________________________________
(Given name(s))

in 20__ completed the full course of

_________________________________________
(Name of Institution)
_________________________________________

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти бакалавр
спеціальність ______________________________
спеціалізація _______________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ______________________

obtained qualification:
Bachelor Degree
Program Subject Area ________________________
Study Program ______________________________
Educational program __________________________
Professional qualification _______________________

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу / Position of the Head of the Higher Education Institution or another authorized person

  Підпис/Signature
  
  
  
  М. П. / Seal

Ініціали, прізвище / Name, Surname
  
  
  
"___" __________/__________ 20__ р.
               (дата видачі / Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Примітка. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома бакалавра з відзнакою

Зображення малого
Державного Герба України

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ БАКАЛАВРА
з відзнакою

___ N 000000
(серія та реєстраційний номер,
що присвоюється)

_________________________________________
(прізвище,
_________________________________________
ім'я, по батькові)
закінчив(ла) у 20__ році

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу /
_________________________________________
відокремленого підрозділу вищого навчального закладу)

BACHELOR'S DIPLOMA
with honours

___ N 000000
(Series, registration number of the diploma)
  

_________________________________________
(Family name)
_________________________________________
(Given name(s))
in 20__ completed the full course of

_________________________________________
(Name of institution)
_________________________________________

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти бакалавр
спеціальність ______________________________
спеціалізація _______________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ______________________

obtained qualification:
Bachelor Degree
Program Subject Area ________________________
Study Program ______________________________
Educational program __________________________
Professional qualification _______________________

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу / Position of the Head of the Higher Education
Institution or another authorized person

  Підпис/Signature
  
  
  
  М. П. / Seal

Ініціали, прізвище / Name, Surname
  
  
  
"___" __________/__________ 20__ р.
               (дата видачі / Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Примітка. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома магістра

Зображення малого
Державного Герба України

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ МАГІСТРА

___ N 000000
(серія та реєстраційний номер,
що присвоюється)

_________________________________________
(прізвище,
_________________________________________
ім'я, по батькові)

закінчив(ла) у 20__ році

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу
_________________________________________
(наукової установи) / відокремленого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи))

MASTER'S DIPLOMA

___ N 000000
(Series, registration number of the diploma)
  

_________________________________________
(Family name)
_________________________________________
(Given name(s))

in 20__ completed the full course of

_________________________________________
(Name of Institution)
_________________________________________

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність ______________________________
спеціалізація _______________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ______________________

obtained qualification:
Master Degree
Program Subject Area ________________________
Study Program ______________________________
Educational program __________________________
Professional qualification _______________________

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) / Position of the Head of the of Higher Education (Research) Institution or another authorized person

  Підпис/ Signature
  
  
  
  
  М. П. / Seal

Ініціали, прізвище / Name, Surname
  
  
  
  
"___" __________/__________ 20__ р.
               (дата видачі / Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Примітка. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома магістра з відзнакою

Зображення малого
Державного Герба України

УКРАЇНА
UKRAINE

ДИПЛОМ МАГІСТРА
з відзнакою

___ N 000000
(серія та реєстраційний номер,
що присвоюється)

_________________________________________
(прізвище,
_________________________________________
ім'я, по батькові)
закінчив(ла) у 20__ році

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу
_________________________________________
(наукової установи) / відокремленого підрозділу вищого навчального закладу (наукової установи))

MASTER'S DIPLOMA
with honours

___ N 000000
(Series, registration number of the diploma)
  

_________________________________________
(Family name)
_________________________________________
(Given name(s))
in 20__ completed the full course of

_________________________________________
(Name of institution)
_________________________________________

здобув(ла) кваліфікацію:
ступінь вищої освіти магістр
спеціальність ______________________________
спеціалізація _______________________________
освітня програма ___________________________
професійна кваліфікація ______________________

obtained qualification:
Master Degree
Program Subject Area ________________________
Study Program ______________________________
Educational program __________________________
Professional qualification _______________________

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) / Position of the Head of the of Higher Education (Research) Institution or another authorized person

  Підпис/Signature
  
  
  
  
  М. П. / Seal

Ініціали, прізвище
/ Name, Surname
  
  
  
"___" __________/__________ 20__ р.
               (дата видачі / Date of Issue)

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

Примітка. Рядки із записами про спеціалізацію, освітню програму, професійну кваліфікацію передбачаються у разі їх необхідності.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма додатка до дипломів
бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра, магістра з відзнакою європейського зразка

Diploma Supplement

серія, реєстраційний номер та дата видачі диплома
series, registration number and date of issue of the diploma

реєстраційний номер та дата видачі додатка
registration number and date of issue of the supplement
(без диплома недійсний)
(not valid without the diploma)

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКНИКА / INFORMATION ABOUT THE GRADUATE

1. Прізвище / Family name(s).

2. Ім'я та по батькові / Given name(s).

3. Дата народження (число / місяць / рік) / Date of birth (day / month / year).

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION ABOUT THE QUALIFICATION

1. Кваліфікація випускника: ступінь вищої освіти, спеціальність (за необхідності - спеціалізація, освітня програма, професійна кваліфікація) / Qualification: Degree, Program Subject Area (if necessary Study program, Educational program, Professional qualification).

2. Галузь знань / Field of Study.

3. Найменування і статус навчального закладу (наукової установи), який (яка) виконував(ла) освітню програму та присвоїв(ла) кваліфікацію1 / Name and status of the the higher education (research) institution delivered the study program and conferred the qualification.

4. Мова(и) навчання / Language(s) of instruction.

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ КВАЛІФІКАЦІЙ / INFORMATION ABOUT THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

1. Рівень кваліфікації / Level of qualification.

2. Офіційна тривалість програми / Official duration of programme.

3. Вимоги до вступу / Admission requirements(s).

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION ABOUT THE CONTENTS AND OUTCOMES GAINED

1. Форма навчання / Mode of study

2. Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею / Programme requirements.

3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожним з них (за необхідності), кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, рейтинги, бали / Detailed information about the educational components and the learning outcomes, including European Credit Transfer and Accumulation System credits, grades, rating points, scores.

4. Схема оцінювання / Grading scheme.

Довідник з розподілу оцінок / Reference book on ratings.

5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації / Qualification within the general classification of qualifications.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION ABOUT ACADEMIC AND PROFESSIONAL RIGHTS

1. Академічні права / Access to further studies.

2. Професійні права / Professional status.

VI. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION

1. Найменування всіх вищих навчальних закладів (наукових установ) (відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів), у яких здобувалася кваліфікація (у тому числі навчальні заклади, в яких здобувач вищої освіти вивчав окремі дисципліни за програмами академічної мобільності).

Строки навчання в кожному з них / Name of the the higher education (research) institutions. Duration of training.

2. Інформація про атестацію / Information on certification.

3. Контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи) (у тому числі гарант освітньої програми) / Contacts of the the higher education (research) institution (including the information on the Head of Educational program).

4. Інформація про попередній документ про освіту (вид документа, серія та реєстраційний номер, найменування навчального закладу, який видав документ, дата видачі) / Information about the previous document of education (type of document, registration number, name of the institutions, date of issue).

Інформація про визнання іноземних документів про освіту / Information on the recognition of international education documents.

VII. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА / CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

1. Посада керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) / Position of the head of the higher education (research) institution or another authorized person.

2. Підпис керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) / Signature of the head of the higher education (research) institution or another authorized person.

3. Прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи) / Surname and initials of the head of the higher education (research) institution or another authorized person.

4. Печатка вищого навчального закладу (наукової установи) / Seal of the higher education (research) institution.

5. Дата (день / місяць / рік) / Date of issue (day / month / year).

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ / INFORMATION ABOUT THE NATIONAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Інформація в додатку до диплома європейського зразка викладається українською та англійською мовами з таким застереженням: "У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail".

Примітка. Статус навчального закладу (наукової установи) визначається залежно від форми власності (навчальний заклад державної, комунальної, приватної форми власності), органу, до сфери управління якого належить цей навчальний заклад (за наявності), а також з урахуванням наявності статусу "національний", "дослідницький" (за наявності).

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома доктора філософії

 
УКРАЇНА
ДИПЛОМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
ДР
N 000000

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

У _______________________________________
     (найменування вищого навчального закладу (наукової
      установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка)
_________________________________________
  
виконав(ла) дисертацію

У спеціалізованій вченій раді

_________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
наукової установи)

здобув(ла) науковий ступінь доктора філософії

галузь знань ______________________________

спеціальність _____________________________

та отримав(ла) диплом на підставі рішення ради від

"___" ____________ 20__ р.

 
UKRAINE
PHILOSOPHY DOCTOR DIPLOMA
DR
N 000000

_________________________________________
(Family name, Given name(s))

Prepared a dissertation
  
  
at the ___________________________________
            (higher education institution (research institution))
  

The specialized Scientific Council at

the _______________________________________
        (higher education institution (research institution))
  

conferred the Degree of Philosophy Doctor

Field of study

Program Subject Area

by resolution of the Council on
  

"___" ____________ 20__

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)

  Підпис
  
  
  
  М. П.

Ініціали, прізвище

Position of the Head
of the of Higher
Education (Research) Institution or another authorized person

  Signature
  
  
  
  Seal

Name, Surname

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

 

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

А. Г. Шевцов

Управління міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма додатка
до диплома доктора філософії європейського зразка

Додаток
Supplement

N ___________
(реєстраційний номер / registration number)

до диплома доктора філософії
ДР N 000000
to the Philosophy Doctor diploma
DR N 000000

I. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ / INFORMATION ABOUT A PERSON

1. Прізвище / Family name(s).

2. Ім'я, по батькові / Given name(s).

3. Дата народження  (день / місяць / рік) / Date of birth (day / month / year).

II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДОБУТУ КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION ABOUT THE QUALIFICATION

1. Галузь знань / Field of study.

2. Освітньо-наукова програма, спеціальність / Study and Research Program, Program Subject Area.

3. Мови навчання / Language(s) of instruction.

III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION ABOUT PROGRAM CONTENTS AND LEARNING OUTCOMES

1. Найменування вищого навчального закладу (наукової установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка / Name of the higher education (research) institution where the person studied.

2. Форма навчання / Mode of study.

3. Детальні відомості про освітні компоненти та результати навчання за кожною з них, у тому числі кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, оцінки, бали, строки навчання / Detailed information about the educational components and the learning outcomes, including the number of European credit transfer credits earned, grades, duration of study.

IV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НАУКОВОЇ УСТАНОВИ) / INFORMATION ABOUT THE ATTESTATION CONDUCTED BY THE SPECIALIZED SCIENTIFIC COUNCIL OF THE HIGHER EDUCATION (RESEARCH) INSTITUTION

1. Найменування вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено дисертацію / Name of the higher education (research) institution where the dissertation was defended.

2. Інформація про акредитацію спеціалізованої вченої ради Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти / Information about the accreditation of the specialized Scientific Council by the National Agency of Quality in Higher Education.

3. Тема дисертації / Title of dissertation.

4. Дата публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації / Date of public dissertation defence.

5. Дата набрання чинності рішенням спеціалізованої ради про присудження наукового ступеня доктора філософії / Effective date of conferment of the Philosophy Doctor Degree by the specialized Scientific Council.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА / INFORMATION ABOUT ACADEMIC AND PROFESSIONAL RIGHTS

1. Академічні права / Access to further studies.

2. Професійні права / Professional status.

VI. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ / ADDITIONAL INFORMATION

1. Контактна інформація вищого навчального закладу (наукової установи), спеціалізована вчена рада якого (якої) присудила науковий ступінь доктора філософії / Contact information of the higher education (research) institution, where the Philosophy Doctor Degree was conferred by the specialized Scientific Council.

2. Інформація про попередній документ про освіту / Information about the previous document of education.

Інформація про визнання іноземних документів про освіту / Information on the recognition of international education documents.

VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НАУКОВІ СТУПЕНІ) / INFORMATION ABOUT THE NATIONAL SYSTEM OF HIGHER EDUCATION (SCIENTIFIC DEGREES)

VIII. ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА / CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT

1. Посада керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або уповноваженої ним особи, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення / Position of the head or other authorized person of the higher education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the dissertation was defended.

2. Підпис керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або уповноваженої ним особи, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення / Signature of the head or other authorized person of the higher education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the dissertation was defended.

3. Прізвище, ініціали керівника вищого навчального закладу (наукової установи) або уповноваженої ним особи, у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення / Surname and initials of the head or other authorized person of the higher education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the dissertation was defended.

4. Печатка вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого (якої) захищено наукові досягнення / Seal of the higher education (research) institution at the specialized Scientific Council of which the dissertation was defended.

5. Дата (день / місяць / рік) / Date of issue (day / month / year).

Примітка. Інформація в додатку до диплома доктора філософії європейського зразка викладається українською та англійською мовами з таким застереженням: "У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail".

 

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

А. Г. Шевцов

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

Форма диплома доктора наук

 
Україна
ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК
ДД
N 000000

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

У _______________________________________
   (найменування вищого навчального закладу (наукової
    установи), в якому (якій) здійснювалася підготовка)
_________________________________________
  
виконав(ла) дисертацію

У спеціалізованій вченій раді
_________________________________________
     (найменування вищого навчального закладу (наукової
                                          установи))

здобув(ла) науковий ступінь доктора наук

галузь знань _______________________________

спеціальність ______________________________

та отримав(ла) диплом на підставі рішення ради від "___" ____________ 20__ р.

 
UKRAINE
DOCTOR OF SCIENCE DIPLOMA
DD
N 000000

_________________________________________
(Family name, Given name(s))

Prepared a dissertation
  
  
at the ____________________________________
             (higher education institution (research institution))
  

              At specialized Scientific Council at
the _____________________________________
              (higher education institution (research institution))
  

conferred the Doctor of Science Degree

Field of study

Program Subject Area

by resolution of the Council on
"___" ____________ 20__

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу (наукової установи)

  Підпис
  
  
  
  М. П.

Ініціали, прізвище

Position of the Head of the of Higher Education (Research) Institution or another authorized person

  Signature
  
  
  
  Seal

Name, Surname

У разі наявності в дипломі будь-яких розбіжностей перевагу має текст українською мовою / In case of any differences in interpretation of the information in the diploma or supplement, the Ukrainian text shall prevail.

 

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування

А. Г. Шевцов

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції 

Г. І. Новосад

(форма у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА N _____
Transcript of Records

Видана

___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

Issued by

___________________________________________________________________________
(Family name, Given name(s))

про те, що у період з

"___" ____________ 20__

по

"___" ____________ 20__

from

to

він (вона) навчався(лась) у

_____________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

He (she) studied at the

_____________________________________________________________
(Name of institution)

Факультет (інститут)

__________________________________________________________________

Faculty

__________________________________________________________________

Код та назва спеціальності

___________________________________________________________

Code and Program Subject Area

___________________________________________________________

Спеціалізація

_______________________________________________________________________

Study program

_______________________________________________________________________

Освітня програма

___________________________________________________________________

Educational program

___________________________________________________________________

Індивідуальний номер студента в ЄДЕБО

XXXXXXXXXXXX

Дата народження

"__" _____ 20__

Student ID in USEDE

Date of birth

Місце народження
(країна)

____________________________________________________________________

Place of birth
(Country)

____________________________________________________________________

Опис системи оцінювання вищого навчального закладу _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Explanation of the Institutional Grading System _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Довідник з розподілу оцінок / Reference book on ratings
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відрахований(а)3

____________________________________________________________________
(причина відрахування відповідно до наказу)

Expelled3

____________________________________________________________________
(reason of expulsion according the order)

за наказом

__________________________________________________________________________
(дата і номер наказу)

order

__________________________________________________________________________
(Date, number)

Посада керівника або іншої уповноваженої особи вищого навчального закладу /
Position of the Head of the Higher Education Institution or another authorized person

Ініціали, прізвище
  
  
Name, Surname

Декан/Директор
Dean/Director

Ініціали, прізвище
  
  
Name, Surname

               М. П.
               Seal                                "___" ____________ 20__

Гарант освітньої програми

_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Head of Educational program

_____________________________________________________________
(Family name, Given name(s), position)

Тел./Tel.: ___________________ Факс/Fax: __________________ E-mail: __________________________

____________
1 Коди та опис відповідно до інформаційного пакета: www.xxxx.xx/infopaket/*** / Code unit and unit description according to the ECTS package www.xxxx.xx/infopaket/***.

2 До запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи оцінювання вказується кількість годин.

3 Заповнюється у випадку переривання навчання здобувачем вищої освіти / Fill in case of expulsion.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

Управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції

Г. І. Новосад

(зразок у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 22.06.2016 р. N 701)

Опрос