Идет загрузка документа (82 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приема в эксплуатацию и проведения технического обследования индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) строений и сооружений, общественных зданий и строений и сооружений сельскохозяйственного назначения I и II категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 24.04.2015 № 79
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2015

м. Київ

N 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2015 р. за N 547/26992

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 3 липня 2018 року N 158)

Відповідно до розділу I Закону України від 13 січня 2015 року N 92-VIII "Про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 березня 2013 року N 95 "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 року за N 612/23144.

3. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Денисюк І. П.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Драч С. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Абрамовського Р. Р.

 

Перший заступник Міністра

В. Є. Кістіон

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт і проведення технічного обстеження:

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, збудованих у період з 05 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року;

збудованих у період до 12 березня 2011 року:

громадських будинків I і II категорій складності;

будівель і споруд сільськогосподарського призначення I і II категорій складності (далі - об'єкти).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та прибудови до них;

господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо та прибудови до них;

дачний будинок - будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку, та прибудова до нього;

замовник - особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

індивідуальний (садибний) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного в ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень, і прибудова до неї;

садовий будинок - будинок для літнього використання та прибудова до нього;

технічне обстеження - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

Громадські будинки та будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, які належать до I та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

II. Проведення технічного обстеження

1. Технічне обстеження об'єктів проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також особливостей, передбачених пунктом 6 цього розділу.

2. Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою - підприємцем, яка згідно із цим Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі - виконавці).

3. Технічне обстеження включає такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, у тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення категорії складності об'єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);

детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилось, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

4. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта.

5. На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта, проведених заходів, передбачених пунктом 3 цього розділу, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об'єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкта та складає звіт про проведення технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Пронумерований, прошнурований звіт підписується та скріплюється особистою печаткою виконавця (за наявності) і затверджується суб'єктом господарювання, який проводив технічне обстеження (для юридичних осіб).

6. Технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться виконавцем (експертом (інженером) з технічної інвентаризації) під час їх технічної інвентаризації лише за результатами попереднього (візуального) етапу обстеження з проставлянням у технічному паспорті відмітки за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Відмітка про проведене технічне обстеження проставляється у технічному паспорті на схематичному плані земельної ділянки.

III. Прийняття в експлуатацію об'єктів

1. Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об'єкти, за результатами технічного обстеження цих об'єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація), яка складається за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

Об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію згідно з цим Порядком у разі наявності відхилень від вимог державних будівельних норм, визначених такими нормами як недопустимі (заборонені).

2. Замовник або його уповноважена особа подає з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративні послуги" до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта, до якої додаються:

два примірники заповненої декларації;

звіт про проведення технічного обстеження об'єкта з інформацією щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно);

засвідчені в установленому порядку копії:

документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт;

технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження у випадках, передбачених пунктом 6 розділу II цього Порядку).

Звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта, складені в період з 29 квітня 2013 року до дня набрання чинності цим Порядком, подаються разом з інформацією, отриманою виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм.

Технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставляння в них відмітки про проведення їх технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).

3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, та приймає рішення про реєстрацію декларації або її повернення у строк, передбачений пунктом 1 цього розділу.

4. Дані, зазначені в декларації, повинні узгоджуватися з документами, які подаються разом з нею.

Замовник є відповідальним за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, відповідно до закону.

5. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає замовнику декларацію на доопрацювання з обґрунтуванням причин, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Документи, які було додано замовником до заяви, зберігаються в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

6. У разі прийняття рішення про повернення декларації орган державного архітектурно-будівельного контролю у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення та документи, які потребують доопрацювання.

7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю документи згідно з цим Порядком.

8. До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" подали документи про прийняття в експлуатацію об'єктів, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.

9. Один примірник декларації після її реєстрації повертається замовнику, а інший залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який її зареєстрував.

10. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

За наявності правовстановлюючих документів щодо об'єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта.

12. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики.

13. Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації може бути скасована:

у разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації), наведених у зареєстрованій декларації;

відповідно до рішення суду про скасування реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, яке набрало законної сили.

14. Реєстрація декларації скасовується шляхом видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю відповідного наказу про скасування реєстрації декларації та виключення відповідних відомостей з Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі - Єдиний реєстр) протягом п'яти робочих днів з дня настання підстав, указаних у пункті 13 цього розділу.

Про скасування декларації замовнику письмово повідомляють протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами цього Порядку.

15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації) він письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх органом державного архітектурно-будівельного контролю до Єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з Єдиного реєстру в установленому порядку.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка: "У зв'язку зі змінами, внесеними декларацією від ________ 20__ р. N ___, ця декларація втратила чинність" із зазначенням дати, підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого особистою печаткою.

IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій

У разі втрати або пошкодження декларації орган державного архітектурно-будівельного контролю видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів з дня надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.

Виготовлення дубліката здійснюється шляхом проставлення на копії зареєстрованої декларації слова "ДУБЛІКАТ", підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого особистою печаткою (за наявності), та дати видачі дубліката.

 

Т. в. о. директора Департаменту
державних програм та
розвитку житлового будівництва

І. П. Денисюк

 

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження

Об'єкт: _______________________________________________________________________________
                                                                               (найменування, місцезнаходження об'єкта)

Замовник: ____________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника,

_____________________________________________________________________________________
               його місце проживання або місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти, якщо така є)

                                                           ____________________________
                                                                                        (місце та рік складання звіту)

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Роботи з технічного обстеження _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування та місцезнаходження об'єкта)

_____________________________________________________________________________________
проводяться з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.
Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури, - експерта (інженера) з технічного обстеження
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (серія і номер кваліфікаційного сертифіката,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                           ким та коли виданий)

_____________________________________________________________________________________

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежується, розміщений за адресою: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (місцезнаходження об'єкта)

____________________________________________________________________________________.
Територія, на якій розташований об'єкт, належить до району __________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                  (за характерними значеннями ваги снігового покрову, вітрового тиску;

_____________________________________________________________________________________
                                                             з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність - до ___ балів.
Рельєф ділянки (рівний, горбистий) зі значним (незначним) падінням відміток поверхні землі в бік _____________________________________________________________________________________
                                                              (прив'язка до суміжних земельних ділянок або вулиць)
Об'єкт розташований в _____________________________________________________________ зоні.
                                                                                                    (лісистій, рівнинній)

На підставі наданих документів __________________________________________________________
                                                                                                         (зазначаються документи, які були надані під
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          час технічного обстеження)
встановлено, що об'єкт був збудований у період з __________ по _________

Вогнестійкість об'єкта - _________________ (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва").
Категорія складності об'єкта - ________________________ (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 "Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва" ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності)).
Площа забудови земельної ділянки - __________ кв. м.

Проектна та робоча документація в замовника _____________________________________________
                                                                                                                                                      (у наявності,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                         частково в наявності, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта ___________________________________________________________
                                                                                                                            (коли і ким проводились

_____________________________________________________________________________________
                                                                                             або не проводились)

_____________________________________________________________________________________
Дані про геологічні умови на цей час _____________________________________________________
                                                                                                                                      (наявні, відсутні)
Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди (сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Інформація щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, - _____________________
                                                                                                                               (найменування місцевого органу містобудування та
_____________________________________________________________________________________
                                 архітектури, дата та реєстраційний номер листа)

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*

Об'єкт - ____________________, поверхова споруда ________________________________________
____________________________________________________________________ форми з розмірами
                                                                       (прямокутна тощо)
в плані _____ х _____ м.
Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ___ м (тощо).
Будівельний об'єм - _________ куб. м.
Конструктивна система будівлі - стінова з несучими зовнішніми стінами (тощо).
Фундаменти - ________________________________________________________________________
                                                                                                         (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків,
____________________________________________________________________________________,
                                                           з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
глибина закладання - _______ м, ширина - _______ м.

Підвал - _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________, ____________ розташування відносно частин будинку, висота - ________ м.

Стіни - ______________________________________________________________________________
                                                                        (цегляні, з керамічних блоків, штучного чи природного

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   каменю, з несучих панелей тощо)

_____________________________________________ товщиною _______ м, зовнішнє оздоблення -
____________________________________________________________________________________,
                                                             (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо)

внутрішнє оздоблення - ________________________________________________________________
                                                                                                    (штукатурка, гіпсокартон тощо)

____________________________________________________________________________________,
утеплювач - __________________________________________________________________________
                                                                              (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо)

Перекриття (покриття) - ________________________________________________________________
                                                                                                              (зі збірних монолітних плит,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                 монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо)

_____________________________________________________________________________________
___________________ товщиною _________ м.
Підлога - _____________________________________________________________________________
                                                                                (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)

_____________________________________________________________________________________
Перегородки - ________________________________________________________________________
                                                                                               (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                дерев'яні, гіпсокартонні тощо)

_____________________________________________________________________________________
___________________ товщиною ________ м.
Сходи - ______________________________________________________________________________
                                                               (по стальних косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо)

_____________________________________________________________________________________
___________________ шириною ________ м.

Балкони, козирки, лоджії - ______________________________________________________________
                                                                                                              (монолітні, збірні залізобетонні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    дерев'яні, металеві тощо)

___________________ шириною ________ м, довжиною ________ м.
Дах (горище) - ________________________________________________________________________
                                                                                                   (дерев'яний, металевий тощо)

_____________________________________________________________________________________
Покрівля - ____________________________________________________________________________
                                                                             (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична,

_____________________________________________________________________________________
                                                                       металочерепична, з полімерних виробів тощо)

Вікна - ______________________________________________________________________________,
                                                                        (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)

розміри - ____________________________________________________________________________

Вхідні двері - ________________________________________________________________________,
                                                                                        (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)

розміри - ____________________________________________________________________________
Електропостачання на об'єкті передбачено для ____________________________________________
                                                                                                                                                       (освітлення,

____________________________________________________________________________________,
                                                                          обігріву, підключення побутових приладів)

напруга - __________ Вт (220, 380).
Опалення - __________________________________________________________________________
                                                                                    (автономне або централізоване, камінне, пічне,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                        газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) - ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (наявні або відсутні, матеріал труб: пластикові, металеві,

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   чавунні тощо)

Вентиляція - __________________________________________________________________________
                                                                                                   (природна, канальна тощо)

_____________________________________________________________________________________

Інженерне обладнання - _______________________________________________________________
                                                                                                              (котли, насоси тощо)

_____________________________________________________________________________________

____________
* За наведеною в цьому розділі схемою підлягають технічному обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які розташовані на земельній ділянці.

У разі наявності виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) вони вказуються на копіях плану забудови (специфікація будівель та споруд), плану будинку та споруд, на планах поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікації приміщень з визначенням площ, які копіюються зі складеного технічного паспорта (якщо такі є і обміри, що проведені, відповідають кресленням у технічному паспорті). Зазначені копії або нові обмірні креслення додаються до звіту.

За необхідності виготовляються розрізи та додаються фото.

На планах та фасадах наносяться і нумеруються недоліки (дефекти, пошкодження) за їх наявності (карта недоліків (дефектів, пошкоджень)), опис яких зводиться в таблицю 1.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження на предмет визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції об'єкта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та встановлено їх готовність до експлуатації.

Технічний паспорт ____________________________________________________________________
                                                                                                                           (реквізити)

При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою замовника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями), які впливають або можуть вплинути на безпечну експлуатацію, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

N з/п

Опис недоліків (дефектів, пошкоджень)
(необхідне підкреслити або доповнити)

Посилання на фото

1

2

3

1. Будинок

1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

1.1.1

Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм від дверного отвору до покрівлі довжиною до ___ м (див. між осями "___" - "___") та похила з шириною розкриття до ___ мм, довжиною до ___ м (на фасаді "___" - "___") від центра стіни до покрівлі.
Можливі причини:
нерівномірне просідання основи

Фотографії, які додаються

1.2. Покриття, покрівля

1.2.1

Тріщини та часткове руйнування в азбестоцементних листах покрівлі. Крокви покрівлі втратили свої природні властивості внаслідок усихання та короблення.
Можливі причини:
несвоєчасне виконання поточного ремонту

Фотографії, які додаються

2. Господарська будівля

2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки

2.1.1

Вивітрювання швів кладки між залізобетонними блоками особливо по ряду "___" з руйнуванням поверхні фундаментних блоків. Наявність тріщини шириною розкриття до ____ мм під віконним отвором зі сторони ряду "____". Руйнування кладки парапету. Часткове руйнування оздоблення фасаду з вапняної побілки, площа руйнування становить ____ %. Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін комахами. Наявність тріщин у місцях закладання перемичок (між осями "___" - "___"). Часткове руйнування карниза та парапету будівлі (між осями "___" - "___"), протікання та підмочені ділянки стіни.
Можливі причини:
перемінне змочування та замерзання води, що стікає з покрівлі в кладці, недотримання нахилу покрівлі по довжині звису - стікання припадає на кут по ряду "___"; відсутність захисних фартухів парапетів стін; несвоєчасні огляд та ремонт покрівлі

Фотографії, які додаються

2.2. Покриття, покрівля

2.2.1

Руйнування захисного шару з бетону плит покриття, особливо між рядами "___" - "___" на ділянках на всій площі покриття. Часткове руйнування м'якої покрівлі у вигляді тріщин та розривів у руберойді. Масове протікання крізь плити. Розгерметизація покрівлі у місцях примикань. Здуття від основи та між окремими шарами покрівлі. Наявність рослин та сміття.
Можливі причини:
недієздатність водовідведення з покрівлі (помилки при проектуванні - утворення застоїв води між добудовою по вісях "___" - "___" та "___" - "___"), несвоєчасні огляд та прибирання рослинного сміття, невиконання поточного ремонту

Фотографії, які додаються

3. Інші недоліки

3.1.

Інші недоліки (дефекти або пошкодження):

Фотографії, які додаються

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями.

Приклад оформлення рекомендацій щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень) наведено в таблиці 2.

Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та прибудови до них у разі необхідності окремо.

Таблиця 2

N з/п згідно з таблицею 1

Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень)

Відмітка про виконання
(скріплюється печаткою та відписом експерта)

1

2

3

Житловий будинок, господарська будівля

 

Виконати ремонт вимощення по периметру _____, що має бути шириною ____ м, з обов'язковим ухилом від стін. Щілини між вимощенням та стіною слід розчистити та закрити гарячим бітумом чи асфальтом. Не допускати росту рослин між стіною та вимощенням і в самому вимощенні

 

 

Для дрібних і ненаскрізних тріщин розкриттям до ____ мм поновлення несучої здатності існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування тріщин цементно-піщаним (або цементно-полімерним) розчином марки М100 після розчищення. Перед виконанням робіт поверхня стіни вздовж тріщини та сама тріщина повинні бути очищені від пилу та зволожені

 

 

Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі. Виконати розчищення і зашпарування нещільностей у швах кладки фундаментних блоків.
Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі з вапняної побілки

 

 

Виконати ремонт поверхні цегляної кладки стін.
Провести заміну пошкодженого шару кладки на новий з дотриманням перев'язки швів як у новій кладці, так і при поєднанні зі старою кладкою. Окремі цеглини, які втратили зчеплення з розчином, повинні бути замінені на нові. Гнізда від витягнутих цеглин потрібно очистити від старого розчину, змочити водою, нанести новий розчин на стінки та цеглини, а також у гніздо. Виконати ретельне примикання швів. Поверхня зруйнованої кладки повинна бути розчищена металевою щіткою з подальшим нанесенням штукатурного розчину з молотої цегли. Перекладання горизонтальних рядів цегляної кладки під покриттям з дотриманням перев'язки нових швів зі старими, при цьому цегла повинна бути марки не менше М75, розчин - М25

 

 

Необхідною умовою виконання ремонтних робіт з відновлення захисного шару бетону плит покриття є першочерговий капітальний ремонт покрівлі зі збільшенням звису покрівлі та влаштуванням зовнішнього організованого водовідведення з покрівлі.
Ретельно розчистити та видалити дефектні чи пошкоджені ділянки бетону до непошкодженого. Бетон видалити гострим зубилом до глибини, де він некрихкий та не видає глухого звуку при простукуванні молотком. Оголені стержні арматури повинні бути очищені від корозії та окалини. Для кращого зчеплення нового бетону необхідно:
поверхню бетону очистити від бруду, промити; здійснити насічку поверхні старого бетону; оголені ділянки арматури та бетону покрити шаром пластичного цементно-піщаного розчину (склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5 - 2 мм. Шар бетону нанести через 2 години. Марка бетону - не нижче М200 на дрібному заповнювачі

 

 

Замінити непридатні азбестоцементні листи

 

 

Виконати ремонт віконних укосів.
Провести ремонт внутрішнього опорядження

 

 

Розчин стиків між плитами, що випадає або втратив зчеплення з плитами покриття, повинен бути видалений, шви між плитами - розчищені від старого розчину, змочені водою. Нанести новий розчин з ретельним зачеканюванням швів.
Замінити непридатні азбестоцементні листи покрівлі.
Для підвищення корозійної стійкості деревини крокв її покривають стійкими лакофарбовими матеріалами або просочують синтетичними смолами (як приклад - фенол-формальдегідні)

 

 

Виконати ремонт покрівлі

 

 

Виконати ремонт підлоги

 

 

Привести в робочий стан вентиляцію, періодично виконувати провітрювання приміщень, підтримувати необхідний температурний режим приміщень

 

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються:

1. Фотографії фасадів, обмірні креслення, місця виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень).

2. Копії проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування, місцезнаходження об'єкта, його основні показники,
_____________________________________________________________________________________
                                                           прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)

встановлено _______________________________________ його надійної та безпечної експлуатації.
                                                      (можливість чи неможливість)

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час його технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені в рекомендаціях (у разі відсутності недоліків (дефектів, пошкоджень) цей абзац не зазначається).

Виконавець

____________
(підпис, дата)

_________________
(ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності)

Звіт складається у трьох примірниках, один з яких подається до органу державного архітектурно-будівельного контролю і по одному зберігаються у виконавця та замовника.

 

ВІДМІТКА
ПРО ПРОВЕДЕНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта
____________________________________________________________
                                            (найменування, місцезнаходження об'єкта)
____________________________________________________________
та з урахуванням інформації щодо відповідності його місця розташування вимогам державних будівельних норм, отриманої виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури ____________________________________________________________
                 (найменування місцевого органу містобудування та архітектури,
____________________________________________________________,
                                            дата та реєстраційний номер листа)

ВСТАНОВЛЕНО:
________________________ його надійної та безпечної експлуатації.
     (можливість/неможливість)

Виконавець

М. П. (за наявності)

________
(підпис, дата)

___________
(ініціали, прізвище)

Керівник суб'єкта
господарювання, який
проводив технічну
інвентаризацію

 
 
 
_________
(підпис, дата)

 
 
 
___________
(ініціали, прізвище)


М. П. (за наявності)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта до експлуатації

_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)

_____________________________________________________________________________________

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові замовника, місце реєстрації, місцезнаходження або місце проживання, номер телефону
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА

Найменування
об'єкта
будівництва та його
місцезнаходження
Початок будівництва
Закінчення
будівництва
Загальна площа
будівлі (кв. м)
Поверховість
Матеріали стін
Площа
господарських
(присадибних)
будівель
і споруд (кв. м)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Кількість кімнат

Загальна площа (кв. м)

Житлова площа (кв. м)

 

 

 

Перелік
інженерного
обладнання

 
Водопровід, гаряче водопостачання, каналізація, сміттєпровід, опалення:
центральне, пічне, від індивідуальних установок (необхідне підкреслити)

Площа вбудованих або прибудованих приміщень (кв. м) _____________

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Назва нежитлового приміщення
 
__________________________

Функціональне призначення
нежитлового приміщення
________________________

Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на громадські будинки I та II категорій складності, будівлі та споруди сільськогосподарського призначення I та II категорій складності в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

     Назва показника
___________________
___________________
___________________
___________________

Одиниця виміру
___________________
___________________
___________________
___________________

Кількість
___________________
___________________
___________________
___________________

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ'ЄКТА

Ким виданий
___________________
___________________

Дата видачі
___________________
___________________

Номер
___________________
___________________

6. ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

(за необхідності)

Ким виданий
 
 
____________________

Дата складання
 
 
____________________

Інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об'єкта
___________________

7. ВІДМІТКА ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

(за необхідності)

Ким проставлено
____________________

Дата проставляння
____________________

Інформація про можливість надійної та безпечної експлуатації об'єкта
___________________

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Місце розташування

_______________________________________
_______________________________________

Площа земельної ділянки (кв. м)

 
_______________________________________

Кадастровий номер

_______________________________________

Цільове призначення

_______________________________________

Документ, що посвідчує право власності (користування) земельною ділянкою

 
Назва _________________________________
Дата "___" _________ року, N _____________
Орган, який видав документ______________

Форма власності або користування

______________________________________
______________________________________

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Я, ______________________________________________________________________, усвідомлюю
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові замовника)
наслідки, передбачені за подання неповних та недостовірних даних.

____________
         (посада)

___________
(підпис, дата)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

М. П. (за наявності)

Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником та засвідчується печаткою (для юридичних осіб) (за наявності).

____________

Опрос