Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке допуска журналистов, работников средств массовой информации на объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 23.04.2015 № 181
действует с 22.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2015

м. Київ

N 181

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2015 р. за N 534/26979

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Відповідно до статті 6 Закону України "Про інформацію" та з метою оперативного та повного висвітлення діяльності Збройних Сил України, їх підготовки та застосування, участі в проведенні антитерористичних операцій, міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 червня 2012 року N 399, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за N 1149/21461, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
інформаційної політики України

Ю. Я. Стець

Голова Державного комітету
телебачення і радіомовлення України

О. І. Наливайко

Заступник Голови
Служби безпеки України

В. Ягун

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об'єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України

1. Пункт 1.2 розділу I після слів "Воєнною організацією держави" доповнити словами "та створенню позитивного іміджу ЗС України у суспільстві".

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Організацію акредитації журналістів, працівників ЗМІ для відвідування об'єктів Міноборони та ЗС України та взаємодію з ними здійснюють: Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України (далі - Управління комунікацій), прес-служба ГШ ЗС України, прес-служби видів (сил), прес-центри оперативних командувань.

Допуск акредитованих журналістів, працівників ЗМІ на об'єкти Міноборони та ЗС України здійснюють командири (начальники) об'єктів Міноборони та ЗС України на підставі резолюції, наданої відповідною посадовою особою, паспорта та редакційного посвідчення або іншого документа, що засвідчує належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації та отримання ним акредитації від Міністерства оборони України (прес-карта, посвідчення тощо).";

2) у пункті 2.2:

в абзаці третьому слова "заступник Міністра оборони України" замінити словами "заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступники Міністра оборони України,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"командувачі оперативних командувань - на відвідування підпорядкованих органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.";

3) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Журналісти, працівники ЗМІ для акредитації надають до Управління комунікацій, прес-служби ГШ ЗС України, прес-служб видів (сил) та прес-центрів оперативних командувань заяву, а засоби масової інформації надсилають подання в довільній формі.";

4) абзац перший пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Подання підписується уповноваженою засновником (співзасновником) засобу масової інформації особою та надсилається до Управління комунікацій, прес-служби ГШ ЗС України, прес-служб видів (сил) та прес-центрів оперативних командувань факсом або електронною поштою.";

5) пункти 2.6, 2.7 викласти в такій редакції:

"2.6. Подання або заява, що не містить обов'язкової інформації, зазначеної у пункті 2.4 цього розділу, не розглядається, про що Управління комунікацій, прес-служба ГШ ЗС України, прес-служби видів (сил) та прес-центри оперативних командувань у дводенний строк з дати реєстрації подання або заяви в робочому порядку (письмово, по телефону, факсом або електронною поштою) повідомляють засіб масової інформації, журналіста, працівника ЗМІ. Розгляд подання, заяви для акредитації та отримання допуску на об'єкти Міноборони та ЗС України поновлюється невідкладно після надання всієї обов'язкової інформації відповідно до пункту 2.4 цього розділу.

2.7. Подання, заява надаються до Управління комунікацій, прес-служби ГШ ЗС України, прес-служб видів (сил) та прес-центрів оперативних командувань не пізніше ніж за три робочі дні до запланованого відвідування об'єкта Міноборони або ЗС України.";

6) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Управління комунікацій, прес-служба ГШ ЗС України, прес-служби видів (сил) та прес-центри оперативних командувань, отримавши подання або заяву, що містить усю необхідну інформацію відповідно до пункту 2.4 цього розділу, від інформаційно-медійних структур, засобів масової інформації, журналістів, працівників ЗМІ, протягом одного робочого дня розглядають та направляють його (її) до відповідної посадової особи. За результатами розгляду подання, заяви відповідна посадова особа протягом двох робочих днів акредитує або відмовляє в акредитації журналіста, працівника ЗМІ, про що Управління комунікацій, прес-служба ГШ ЗС України, прес-служби видів (сил) та прес-центри оперативних командувань у робочому порядку протягом одного робочого дня (письмово, по телефону, факсом або електронною поштою) повідомляють засіб масової інформації, журналіста, працівника ЗМІ.

З метою оперативнішого та повнішого висвітлення діяльності ЗС України, їх підготовки та застосування, участі в проведенні антитерористичних операцій, міжнародних операцій з підтримки миру та безпеки, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо (далі - діяльність ЗС України) можливе тимчасове відрядження представників ЗМІ до військових частин ЗС України. Зазначений формат взаємодії представників ЗМІ з ЗС України передбачає виконання редакційних завдань ЗМІ шляхом постійного знаходження (протягом визначеного часу) представників ЗМІ в районах дислокації та виконання завдань військовою частиною (підрозділами з її складу). При цьому представники ЗМІ безпосередньо знаходяться у розташуванні визначених підрозділів, маючи можливість виконувати редакційні завдання.

Відрядження представників ЗМІ до військових частин у зазначених випадках здійснюється за погодженням з Міністром оборони України.

У разі необхідності за рішенням уповноваженої посадової особи встановлюються певні обмеження під час відвідування об'єкта.

Відмова в акредитації та доступі до об'єктів Міноборони та ЗС України надається журналістам, працівникам ЗМІ у разі:

можливості порушення режиму секретності на об'єктах Міноборони та ЗС України;

проведення на об'єктах Міноборони та ЗС України потенційно небезпечних заходів бойової підготовки із залученням особового складу та військової техніки ЗС України;

проведення режиму обсервації або карантину на об'єктах Міноборони та ЗС України.";

7) у пункті 2.11 слова "зарубіжними", "зарубіжних" замінити відповідно словами "іноземними", "іноземних".

3. Абзац другий пункту 3.1 розділу III викласти в такій редакції:

"посадову особу, яка відповідає за зв'язки із засобами масової інформації (у разі наявності такої посади у військовій частині), або іншу посадову особу, яка здійснюватиме зустріч та супроводження журналістів, працівників ЗМІ на території об'єкта з урахуванням вимог і правил пропускного та внутрішньооб'єктового режиму об'єктів Міноборони та ЗС України;".

 

Начальник Управління
комунікацій та преси
Міністерства оборони України
підполковник

О. В. Гаврилюк

Опрос