Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования с Нацгосслужбой назначения на должность или освобождения от должности директора центра переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Порядок, Приказ от 17.04.2015 № 81
действует с 02.06.2015

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

17.04.2015

м. Київ

N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 травня 2015 р. за N 525/26970

Про затвердження Порядку погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Відповідно до пункту 13 Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року N 1681, Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року N 564,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, що додається.

2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

Порядок
погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

1. Цей Порядок визначає організаційні засади погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - Центр).

2. Цей Порядок застосовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - засновники) під час погодження з Нацдержслужбою призначення на посаду або звільнення з посади директора Центру.

3. Претендент на посаду директора Центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

4. Директор Центру призначається на посаду засновниками на підставі результатів конкурсного відбору за погодженням з Нацдержслужбою.

5. До подання Нацдержслужбі щодо погодження призначення на посаду директора Центру засновниками додаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії:

заяви претендента на зайняття посади;

біографічної довідки претендента;

документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації претендента.

6. У поданні Нацдержслужбі щодо погодження звільнення з посади директора Центру обґрунтовуються підстави припинення трудового договору.

До зазначеного подання додаються копії заяви директора Центру про звільнення, інших документів, що стосуються підстав звільнення.

7. У разі необхідності для прийняття обґрунтованого рішення щодо погодження призначення кандидатури на посаду або звільнення з посади директора Центру Нацдержслужба може запросити інші необхідні документи.

8. За результатами розгляду в Нацдержслужбі зазначених в пункті 5 цього Порядку матеріалів з метою вивчення досвіду роботи, професійного рівня, ділових та моральних якостей особи проводиться співбесіда.

Співбесіда із кандидатом на посаду директора Центру проводиться Головою Нацдержслужби, заступником Голови Нацдержслужби відповідно до розподілу функціональних обов'язків, керівником структурного підрозділу з питань професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Нацдержслужби.

9. Протягом 15 робочих днів з дня отримання документів Нацдержслужба листом повідомляє засновника про погодження (відмову у погодженні) призначення кандидата на посаду директора Центру.

10. Протягом 5 робочих днів з дня отримання документів Нацдержслужба листом повідомляє засновника про погодження (відмову у погодженні) звільнення директора Центру з посади.

11. У разі відмови у погодженні призначення кандидата на посаду директора Центру або звільнення директора Центру з посади Нацдержслужба у листі зазначає обґрунтовані підстави прийняття такого рішення.

12. Якщо надіслані документи оформлено з порушенням установлених вимог, весь комплект повертається засновнику на доопрацювання впродовж 3 робочих днів з дня отримання документів Нацдержслужбою.

13. У разі відхилення пропозиції щодо погодження призначення на посаду директора Центру засновник подає документи на нового відібраного на конкурсній основі претендента відповідно до пунктів 4 та 5 цього Порядку.

14. Копія розпорядження про призначення на посаду або звільнення з посади директора Центру надсилається до Нацдержслужби засновниками впродовж 5 робочих днів після його видання.

15. Рішення Нацдержслужби, прийняті відповідно до цього Порядку, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

 

Начальник Відділу організації
професійного навчання

О. Л. Глазков

Опрос