Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Координационным центром по предоставлению правовой помощи Реестра адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь

Минюст
Порядок, Приказ от 30.04.2015 № 633/5
редакция действует с 31.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.04.2015

м. Київ

N 633/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 травня 2015 р. за N 517/26962

Про затвердження Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 21 серпня 2018 року N 2745/5

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що додається.

2. З метою формування Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в областях та місті Києві у місячний строк забезпечити передачу Координаційному центру з надання правової допомоги відповідних локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, за формами, наведеними у додатках 1, 2 до Порядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2012 року N 636/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 634/20947, в електронному та паперовому вигляді. Паперова копія повинна бути прошита і скріплена гербовою печаткою відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України; сторінки нумеруються, кожна сторінка підписується начальником відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України.

3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити формування у двомісячний строк і ведення Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2012 року N 636/5 "Про затвердження Порядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 634/20947.

5. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 і 4, які набирають чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Заступник Міністра

А. Янчук

 

Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Координаційним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - Реєстр), а також користування ним.

2. Реєстр - це база даних, у якій містяться визначені у пункті 2 розділу II, пунктах 4, 5 розділу III цього Порядку відомості про адвокатів, які можуть залучатися до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - правова допомога) відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року N 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року N 1214), інші технічні відомості та ведення якої здійснюється у форматі електронних таблиць Excel та/або за допомогою комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання правової допомоги (далі - КІАС), форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

3. Ведення та організаційно-технічне забезпечення Реєстру здійснюються структурним підрозділом Координаційного центру, визначеним директором Координаційного центру. Координаційний центр вживає заходів щодо збереження та захисту даних, які містяться в Реєстрі, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

4. Реєстр ведеться державною мовою.

II. Внесення до Реєстру відомостей про адвокатів, відібраних за результатами конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється на підставі отриманих у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1362 "Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги", протоколів відповідних конкурсних комісій, що утворюються головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - комісії) для проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання правової допомоги (далі - конкурс), протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження. Форма зазначеного протоколу затверджується Координаційним центром.

2. До Реєстру вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові адвоката;

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та найменування органу, який прийняв рішення про його видачу;

3) номер і дата протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру;

4) назва регіону, де адвокат брав участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання правової допомоги;

5) дата і час внесення відомостей до Реєстру;

6) прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, який вніс відомості до Реєстру.

III. Внесення змін до відомостей Реєстру

1. Під час укладення контракту (договору) з адвокатом регіональний центр здійснює перевірку відомостей Реєстру, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 2 розділу II цього Порядку.

2. Про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу II цього Порядку, адвокат, включений до Реєстру, у триденний строк з моменту настання таких змін інформує регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр), з яким він має укладений контракт (договір).

3. В одноденний строк з моменту отримання від адвоката інформації про зміну вищезазначених відомостей або у разі самостійного виявлення невідповідності відомостей, зазначених у підпунктах 1 - 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, що містяться у Реєстрі, фактичним даним регіональний центр направляє Координаційному центру заявку про внесення змін до відомостей Реєстру за формою, наведеною в додатку 2 (далі - заявка) до цього Порядку. Заявка заповнюється в електронному вигляді у форматі Excel, роздруковується, підписується уповноваженою службовою особою регіонального центру, сканується та направляється Координаційному центру або подається за допомогою спеціального сервісу КІАС. Оригінали заявок зберігаються у регіональному центрі.

4. Зміни до Реєстру вносяться у день отримання зазначеної заявки. Одночасно із змінами вносяться (у разі якщо відомості вже вносилися шляхом зміни даних) такі відомості:

1) дата і час внесення останніх змін до відомостей Реєстру;

2) прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, яким вносились останні зміни до відомостей Реєстру.

5. У разі прийняття Координаційним центром рішення про виключення адвоката з Реєстру у поле "Номер і дата наказу Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру" вносяться зазначені відомості. Одночасно з цим вносяться такі відомості:

1) дата і час внесення даних у поле "Номер і дата наказу Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру";

2) прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, яким вносились дані в поле "Дата і номер наказу Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру".

6. Рішення про виключення адвоката з Реєстру приймається Координаційним центром у разі:

1) отримання письмової заяви адвоката на ім'я директора Координаційного центру щодо виключення з Реєстру;

2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами контракту (договору);

3) підпункт 3 пункту 6 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 21.08.2018 р. N 2745/5,
у зв'язку з цим підпункти 4, 5
 вважати відповідно підпунктами 3, 4)

3) припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

4) смерті адвоката.

IV. Доступ до відомостей Реєстру

1. Відомості про адвокатів, включених до Реєстру, що зазначені у підпунктах 1 - 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, розміщуються на офіційному веб-сайті Координаційного центру у форматі витягу з Реєстру. Відомості про адвокатів, виключених з Реєстру, на зазначеному веб-сайті не розміщуються. Зазначена інформація на веб-сайті оновлюється щомісяця.

2. Доступ працівників Координаційного центру, регіональних та місцевих центрів з надання правової допомоги згідно з виконуваними ними функціями до відомостей Реєстру, а також адвокатів, включених до Реєстру, в частині відомостей, які стосуються конкретного адвоката, забезпечується за допомогою відповідних модулів (сервісів) КІАС.

 

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

А. Вишневський

 

Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

N
з/п

Відомості про адвоката

Відомості про свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

Відомості про конкурс, за результатами якого адвоката було відібрано

Дані про внесення відомостей до Реєстру

Дані про внесення останніх змін до відомостей Реєстру

Дані про виключення адвоката з Реєстру

прізвище

ім'я

по батькові

номер свідоцтва

дата видачі свідоцтва

найменування органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва

номер протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру

дата протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру

назва регіону, в якому адвокат пройшов конкурс

дата і час внесення відомостей до Реєстру

прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, який вніс відомості до Реєстру

дата і час внесення останніх змін до відомостей Реєстру

прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, який вніс останні зміни до відомостей Реєстру

номер і дата наказу Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру

дата і час внесення даних про виключення адвоката з Реєстру

прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного центру, який вніс дані про виключення адвоката з Реєстру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка про внесення змін до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Поточні відомості у Реєстрі:

Замінити на:

Відомості про адвоката:

Прізвище

 


Прізвище

 


Ім'я

 


Ім'я

 


По батькові

 


По батькові

 


Відомості про свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю:

Номер свідоцтва

 


Номер свідоцтва

 


Дата видачі свідоцтва

 


Дата видачі свідоцтва

 


Найменування органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва

 

 

 


Найменування органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва

 

 

 


Відомості про конкурс, за результатами якого адвоката було відібрано:

Номер протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру

 


Номер протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру

 


Дата протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру

 


Дата протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру

 


Назва регіону, в якому адвокат пройшов конкурс

 


Назва регіону, в якому адвокат пройшов конкурс

 


Інформація про подання заявки

Назва регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 


Дата подання

 


Прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

 


_________________________________________________


Інформація про оброблення заявки Координаційним центром

Дата оброблення

 


Прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

 ____________

Опрос