Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах применения санкций Министерством финансов Украины

Минфин
Порядок, Приказ от 23.04.2015 № 460
действует с 02.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2015

м. Київ

N 460

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2015 р. за N 515/26960

Про деякі питання застосування санкцій Міністерством фінансів України

З метою забезпечення реалізації вимог статей 14, 24, 25, 26, 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій;

Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 11 березня 2011 року N 339 "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2011 року за N 469/19207;

від 21 червня 2011 року N 739 "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2011 року за N 825/19563;

від 19 серпня 2011 року N 1054 "Про внесення змін до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2011 року за N 1059/19797.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 18, 24, 25, 26, 28 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Міністерством фінансів України (далі - Мінфін) справ та застосування санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мінфіном, а саме: суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб'єкти).

3. Терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Законі.

4. Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виявляються службовими особами Мінфіну під час здійснення нагляду за діяльністю суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

5. Виявлені Мінфіном факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, викладаються в акті перевірки.

У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, можуть викладатися в різних актах перевірок.

6. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення.

У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, є дата складання останнього акта перевірки, яким виявлені порушення.

7. Акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення Комісією Мінфіну з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія Мінфіну).

8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглядається за участю суб'єкта, що притягується до  відповідальності, чи його керівника та/або представника. Повноваження представника суб'єкта засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

Мінфін повідомляє суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не пізніше ніж за п'ять днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Нез'явлення суб'єкта чи його керівника та/або представника у разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вони були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

У разі нез'явлення суб'єкта чи його керівника та/або представника з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності суб'єкта чи його керівника та/або представника Комісія Мінфіну відкладає розгляд справи, про що повідомляє суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю суб'єкта чи його керівника та/або представника.

9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається Комісією Мінфіну.

10. Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення.

За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Комісія Мінфіну протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

11. Підставою закриття провадження у справі є:

установлення Комісією Мінфіну під час розгляду справи факту відсутності порушень суб'єктом вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених абзацом першим пункту 10 цього Порядку.

12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) суб'єктом вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, застосовується у випадках та розмірах, встановлених частинами третьою та четвертою статті 24 Закону.

13. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

14. Штраф за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які були допущені:

відокремленими підрозділами суб'єкта - юридичної особи (філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на суб'єкта - юридичну особу;

працівниками, які працюють на умовах трудового договору у суб'єкта, який не є юридичною особою, накладається безпосередньо на суб'єкта.

15. У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Мінфін, крім застосування фінансових санкцій, може анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності у порядку, встановленому законом.

16. Постанова про накладання штрафу або про закриття провадження у справі вручається суб'єкту чи його керівнику та/або уповноваженому представнику або надсилається за місцезнаходженням суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.

17. Постанова про застосування штрафу набирає законної сили з дати її прийняття та є виконавчим документом.

18. Постанова про застосування штрафу підлягає виконанню суб'єктом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово протягом п'яти робочих днів повідомляється Мінфін шляхом надсилання копії квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

19. У разі невиконання суб'єктом постанови про застосування штрафу у встановлений строк Мінфін передає її до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

20. Постанова про застосування штрафу може бути оскаржена суб'єктом в судовому порядку виключно з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання суб'єктом застосованої санкції.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА N

про застосування штрафу за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце винесення)

Комісія Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

___________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який провадиться суб'єктом первинного фінансового моніторингу)

____________________________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

____________________________________________________________________________________,
(акт перевірки від _________________ N __ (зазначається дата складання, номер))

_____________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

____________________________________________________________________________________,
(формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків їх вчинення)

що є порушенням _____________________________________________________________________
                                                                          (зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини третьої статті 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

ПОСТАНОВИЛА:

застосувати до _______________________________________________________________________
                                                                 (найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження або місце проживання суб'єкта первинного фінансового моніторингу; код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

штраф у сумі _________________________________________________________________________
                                                         (зазначити цифрами та словами суму штрафу)

Сума штрафу підлягає перерахуванню

____________________________________________________________________________________
(найменування і номер поточного рахунка)

 

_____________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Постанова набрала законної сили ____________ 20__ року (зазначається дата прийняття постанови).

Постанова може бути пред'явлена до виконання у строк
до_________ 20__ року.

Примірник постанови отримано:

"___" ____________ 20__ року
(дата отримання постанови)

___________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала постанову)

 

М. П.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА N

про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

"___" ____________ 20__ року

________________________
(місце винесення)

Комісія Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

____________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності, який провадиться суб'єктом первинного фінансового моніторингу)

____________________________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків))

____________________________________________________________________________________,

                                                    (акт перевірки від ____________ N __ )
                                                                                                    (дата складання, номер)

____________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

____________________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)
____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛА:

закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання)

____________________________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)

вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

______________________
(посада)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Примірник постанови отримано:

"___" ____________ 20__ року
(дата отримання постанови)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримала постанову)

 

 

____________

Опрос