Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 30 июля 2013 года N 1331

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 21.04.2015 № 566
действует с 02.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2015

м. Київ

N 566

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2015 р. за N 514/26959

Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1331

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про депозитарну систему України", з метою забезпечення вимог статті 73 Закону України "Про Національний банк України" щодо забезпечення переважного і безумовного права Національного банку України задовольняти будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1331 "Про особливості провадження діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2013 року за N 1431/23963, після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Національний банк України у разі неповернення кредитів рефінансування та невиконання зобов'язань за іншими операціями з підтримання ліквідності банків, забезпеченими цінними паперами, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, здійснює Центральний депозитарій, має право відповідно до статті 73 Закону України "Про Національний банк України" та умов укладених договорів застосовувати безумовне та переважне право задовольнити будь-яку основану на здійсненому рефінансуванні банку вимогу, за якою настав строк погашення, шляхом продажу цінних паперів, наданих у забезпечення вимог Національного банку України, та/або набуття у власність цих цінних паперів.

У такому випадку внесення змін до системи депозитарного обліку щодо зняття обмежень прав на цінні папери банку, надані у забезпечення вимог Національного банку України, для набуття у власність цих цінних паперів або для їх продажу з одночасним встановленням обмежень прав на ці цінні папери для виставлення їх на продаж та зазначення Національного банку України як торговця цінними паперами, що буде вчиняти правочини щодо цих цінних паперів, здійснюються Центральним депозитарієм відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію на підставі відповідного розпорядження Національного банку України, депозитарними установами - на підставі розпорядження Центрального депозитарію у день отримання відповідного розпорядження, але не пізніше наступного робочого дня.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 4 - 7.

2. Центральному депозитарію та депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання ним чинності.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку України

В. О. Гонтарева

 

Опрос